Strona główna » Arkadiusz Kozłowski
Arkadiusz Kozłowski
Arkadiusz Kozłowski

dr Arkadiusz Kozłowski

Stanowisko:
Adiunkt
232
(+48 58) 523 12 18

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych
 • Studia podyplomowe
  • Zaawansowane metody data mining

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Pomiar i analiza zjawisk społeczno-ekonomicznych na podstawie badań próbkowych

Seminarium poświęcone jest przede wszystkim badaniom niewyczerpującym. Studenci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę zarówno na temat samej metodologii badania, jak również analizy danych pozyskanych z badań próbkowych.

Tematy poruszane na seminarium obejmują w szczególności takie zagadnienia jak:

 • schematy wyboru próby do badania, błąd losowania,
 • techniki zbierania danych,
 • braki odpowiedzi, imputacja danych, kalibracja,
 • konstrukcja kwestionariusza, błędy pomiaru,
 • przetwarzanie i przygotowanie danych do analizy,
 • złożone metody szacowania parametrów populacji,
 • szacowanie wariancji estymatorów,
 • estymacja wykorzystująca informacje spoza próby,
 • estymacja dla małych obszarów,
 • estymacja Bayesowska,
 • weryfikacja hipotez statystycznych na podstawie prób nieprostych,
 • analiza wariancji,
 • analiza współzależności,
 • klasyfikacja i grupowanie danych,
 • analiza czynnikowa.

Badania próbkowe, którymi zajmują się Studenci, mogą dotyczyć dowolnego aspektu życia gospodarczego i społecznego (badania opinii, marketingowe, przedsiębiorstw itd.).

W pracy można wykorzystać symulacje komputerowe, zarówno w obszarze badań próbkowych (np. do oceny efektywności określonej metody estymacji), jak i w dowolnym innym obszarze związanym ze statystyką i/lub ekonomią (np. do oceny skuteczności określonej strategii inwestowania na GPW).

Prace pisane są na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych (tj. z własnego badania próbkowego), a w niektórych przypadkach możliwe jest opieranie się na danych sztucznych (wygenerowanych).

Przy wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie w zakresie obsługi programów: Excel, R, SPSS, Statistica.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza Danych - Big Data

Seminarium poświęcone jest wydobywaniu wiedzy z danych (data science). Studenci mogą pisać pracę na dowolny, wybrany przez siebie temat z dziedziny nauk ekonomicznych, w którym problem badawczy jest rozwiązywany za pomocą odpowiednich metod analizy danych lub dotyczy różnych aspektów pracy z danymi. Szczególnie chętnie widziane są prace z zagadnień:

 • algorytmy uczenia maszynowego i metody data mining (dla celów klasyfikacji, regresji, grupowania, redukcji wymiarowości),
 • źródła i jakość danych,
 • przygotowywanie danych do analizy (m.in. postępowanie w przypadku braków danych, wykrywanie i postępowanie z obserwacjami odstającymi),
 • wizualizacja danych (szczególnie w środowisku R),
 • symulacje komputerowe,
 • fundamenty wnioskowania na podstawie danych (w tym klasyczna estymacja i weryfikacja hipotez, wnioskowanie bayesowskie, wnioskowanie na podstawie prób nieprostych).
Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza Danych - Big Data

Seminarium poświęcone jest wydobywaniu wiedzy z danych (data science). Studenci mogą pisać pracę na dowolny, wybrany przez siebie temat z dziedziny nauk ekonomicznych, w którym problem badawczy jest rozwiązywany za pomocą odpowiednich metod analizy danych lub dotyczy różnych aspektów pracy z danymi. Szczególnie chętnie widziane są prace z zagadnień:

- algorytmy uczenia maszynowego i metody data mining (dla celów klasyfikacji, regresji, grupowania, redukcji wymiarowości),

-  źródła i jakość danych,

- przygotowywanie danych do analizy (m.in. postępowanie w przypadku braków danych, wykrywanie i postępowanie z obserwacjami odstającymi),

-  wizualizacja danych (szczególnie w środowisku R),

-  symulacje komputerowe,

-  fundamenty wnioskowania na podstawie danych (w tym klasyczna estymacja i weryfikacja hipotez, wnioskowanie bayesowskie, wnioskowanie na podstawie prób nieprostych).

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje