Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak

dr Anna Kamińska-Stańczak

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zagadnienia dotyczące:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznych  z działalności organizacji pożytku publicznego.

Przykładowe zagadnienia ujęte w pracach licencjackich:

 • zasady (polityka) rachunkowości a sprawozdawczość finansowa jednostki,
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, tj. aktywów, pasywów, przychodów i kosztów,
 • kalkulacja kosztów produktów pracy,
 • analiza różnic pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym (np. w zakresie pomiaru przychodów i kosztów, ustalania wyniku finansowego, zasad amortyzacji i in.),
 • wynik finansowy jako podstawa oceny działalności jednostki,
 • specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i in.),
 • działalność organizacji pozarządowej i jej odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym,
 • użyteczność sprawozdań finansowych i merytorycznych do oceny działalności jednostki,
 • formy ewidencji podatkowej i opodatkowania działalności osób fizycznych,
 • historia i teoria rachunkowości.

Rozdział badawczy pracy licencjackiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznychz działalności organizacji pożytku publicznego.

Rozdział badawczy pracy magisterskiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość finansowa [ćw]
 • grupa: N44-03
  Sobota 18.01.2020
  godz.: 08.00-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Wtorek 21.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Czwartek 23.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Czwartek 23.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-6
  Z
  termin drugi

  grupa: S21-04
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-6
  Z
  termin drugi

  grupa: S24-02
  Wtorek 18.02.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-6
  Z
  termin drugi

 • Rachunkowość finansowa [w]
 • grupa: S21-01
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S24-01
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  gr.: S21-01
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  gr.: S21-02
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  gr.: S21-03
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  gr.: S21-04
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  gr.: S21-05
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  gr.: S24-01
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

  gr.: S24-02
  Poniedziałek 24.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [ćw]
 • grupa: N41-15
  Niedziela 19.01.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

Publikacje