Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak

dr Anna Kamińska-Stańczak

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zagadnienia dotyczące:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznych  z działalności organizacji pożytku publicznego.

Przykładowe zagadnienia ujęte w pracach licencjackich:

 • zasady (polityka) rachunkowości a sprawozdawczość finansowa jednostki,
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, tj. aktywów, pasywów, przychodów i kosztów,
 • kalkulacja kosztów produktów pracy,
 • analiza różnic pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym (np. w zakresie pomiaru przychodów i kosztów, ustalania wyniku finansowego, zasad amortyzacji i in.),
 • wynik finansowy jako podstawa oceny działalności jednostki,
 • specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń i in.),
 • działalność organizacji pozarządowej i jej odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym,
 • użyteczność sprawozdań finansowych i merytorycznych do oceny działalności jednostki,
 • formy ewidencji podatkowej i opodatkowania działalności osób fizycznych,
 • historia i teoria rachunkowości.

Rozdział badawczy pracy licencjackiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznychz działalności organizacji pożytku publicznego.

Rozdział badawczy pracy magisterskiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej problematyki:

 • rachunkowości finansowej z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych (MSSF) oraz regulacji prawa podatkowego,
 • rachunku kosztów,
 • sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
 • sprawozdań z działalności organizacji pozarządowych, w tym sprawozdań merytorycznych z działalności organizacji pożytku publicznego.

Rozdział badawczy pracy magisterskiej powinien być napisany przy wykorzystaniu informacji z podmiotu gospodarczego lub ich grupy, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek sektora pozarządowego (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego i in.).

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: N22-32
  Sobota 28.05.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Środa 08.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość [w]
 • grupa: S22-41
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-31
  Niedziela 03.07.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-32
  Niedziela 03.07.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: N22-31
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: N22-32
  Sobota 17.09.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość [w, I poł.sem]
 • grupa: S11-01
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 13.30-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-02
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 13.30-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S11-03
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 13.30-16.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

Publikacje