Strona główna » Anna Kamińska-Stańczak
Anna Kamińska-Stańczak

dr Anna Kamińska-Stańczak

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 31.08.2019 - 06.09.2019 zostają odwołane - urlop.

Wszystkie konsultacje w okresie 19.09.2019 - 30.09.2019 zostają odwołane - urlop.

W dniu:
29.08.2019
godz. 09.15-10.15
pok. 201

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunkowość zarządcza
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

dr Anna Kamińska-Stańczak

 

Zakres programowy seminarium obejmuje głównie zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej tematyki rachunkowości finansowej podmiotów gospodarujących, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej i merytorycznej z działalności.

 

Rozdział badawczy pracy powinien bazować na danych empirycznych pozyskanych z ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych następujących podmiotów gospodarujących:

 • z sektora biznesu: przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, 
 • z sektora finansów publicznych,
 • z sektora pozarządowego (np. fundacji i stowarzyszeń). 

 

Przykładowymi obszarami tematycznymi prac są m.in.:

 • zasady (polityka) rachunkowości jednostek,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, tj.:
 • aktywów i pasywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, aktywów pieniężnych , zapasów, rezerw, rozrachunków z tyt. VAT, rozrachunków z tyt. wynagrodzeń i in.),
 • przychodów i kosztów
 • rozwiązania ewidencyjne stosowane w planie kont jednostki,
 • systemy rachunku kosztów,
 • bilansowe i podatkowe ujęcie aktywów trwałych (w tym zasad amortyzacji),
 • różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym,
 • przychody i koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym,
 • zasady ustalania wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego i podatkowego,
 • specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych, jednostek budżetowych i in.,
 • obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej jednostki,
 • użyteczność sprawozdań finansowych i merytorycznych do oceny działalności jednostki,
 • formy ewidencji podatkowej i opodatkowania działalności osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
 • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach (łączenie spółek, podział spółki, likwidacja działalności),
 • historia rachunkowości.

 

 

 

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

dr Anna Kamińska-Stańczak

 

Zakres programowy seminarium obejmuje głównie zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej tematyki rachunkowości finansowej podmiotów gospodarujących, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej i merytorycznej z działalności.

 

Rozdział badawczy pracy powinien bazować na danych empirycznych pozyskanych z ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych następujących podmiotów gospodarujących:

 • z sektora biznesu: przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych, 
 • z sektora finansów publicznych,
 • z sektora pozarządowego (np. fundacji i stowarzyszeń). 

 

Przykładowymi obszarami tematycznymi prac są m.in.:

 • zasady (polityka) rachunkowości jednostek,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, tj.:
 • aktywów i pasywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, aktywów pieniężnych , zapasów, rezerw, rozrachunków z tyt. VAT, rozrachunków z tyt. wynagrodzeń i in.),
 • przychodów i kosztów
 • rozwiązania ewidencyjne stosowane w planie kont jednostki,
 • systemy rachunku kosztów,
 • bilansowe i podatkowe ujęcie aktywów trwałych (w tym zasad amortyzacji),
 • różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym,
 • przychody i koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym,
 • zasady ustalania wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego i podatkowego,
 • specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych, jednostek budżetowych i in.,
 • obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej jednostki,
 • użyteczność sprawozdań finansowych i merytorycznych do oceny działalności jednostki,
 • formy ewidencji podatkowej i opodatkowania działalności osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
 • rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach (łączenie spółek, podział spółki, likwidacja działalności),
 • historia rachunkowości.

 

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy seminarium obejmuje głównie zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej tematyki rachunkowości finansowej podmiotów gospodarujących, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej i merytorycznej z działalności.
 
Rozdział badawczy pracy powinien bazować na danych empirycznych pozyskanych z ewidencji księgowej i sprawozdań finansowych następujących podmiotów gospodarujących:
•    z sektora biznesu: przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych,
•    z sektora finansów publicznych,
•    z sektora pozarządowego (np. fundacji i stowarzyszeń).
 
Przykładowymi obszarami tematycznymi prac są m.in.:
•    zasady (polityka) rachunkowości jednostek,
•    inwentaryzacja aktywów i pasywów,
•    pomiar, ujęcie ewidencyjne, rozliczanie i prezentacja sprawozdawcza wybranych kategorii prawa bilansowego, tj.:
•    aktywów i pasywów (np. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji, aktywów pieniężnych , zapasów, rezerw, rozrachunków z tyt. VAT, rozrachunków z tyt. wynagrodzeń i in.),
•    przychodów i kosztów
•    rozwiązania ewidencyjne stosowane w planie kont jednostki,
•    systemy rachunku kosztów,
•    bilansowe i podatkowe ujęcie aktywów trwałych (w tym zasad amortyzacji),
•    różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym,
•    przychody i koszty w ujęciu bilansowym i podatkowym,
•    zasady ustalania wyniku finansowego w świetle prawa bilansowego i podatkowego,
•    specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych, jednostek budżetowych i in.,
•    obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej i merytorycznej jednostki,
•    użyteczność sprawozdań finansowych i merytorycznych do oceny działalności jednostki,
•    formy ewidencji podatkowej i opodatkowania działalności osób fizycznych (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
•    rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach (łączenie spółek, podział spółki, likwidacja działalności),
•    historia rachunkowości.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: N11-04
  Niedziela 26.05.2019
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N14-01
  Niedziela 26.05.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S14-01
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S14-02
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S14-01
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  gr.: S14-02
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  gr.: S22-32
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  gr.: N11-04
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

  gr.: N14-01
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

 • Rachunkowość [w]
 • grupa: N14-01
  Niedziela 26.05.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 14.15-15.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-21
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S22-41
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S14-01
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  grupa: S14-02
  Czwartek 06.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-21
  E
  termin pierwszy

  gr.: S14-01
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S14-02
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S22-21
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S22-31
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S22-32
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: S22-41
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  gr.: N14-01
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość zarządcza [ćw]
 • grupa: N41-15
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  gr.: N41-15
  Piątek 13.09.2019
  godz.: 16.00-18.30
  sala WZ-310
  Z
  termin drugi

Publikacje