Strona główna » Anna Zamojska
Anna Zamojska

dr hab. Anna Zamojska, prof. uczelni

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.30
pok. 111
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.30
pok. 111

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza szeregów czasowych
  • Econometrics
  • Forecasting
  • Portfolio Analysis
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza procesów mikroekonomicznych
  • Elementy matematyki finansowej
  • Portfolio Management
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Elementy matematyki finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
 2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
 4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
 5. Analiza asymetrii cen paliw.
 6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
 7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
 8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
 9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
 10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Forecasting [ćw]
 • grupa: S31-61
  Środa 27.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Forecasting [w]
 • grupa: S31-61
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Portfolio Management [ćw]
 • grupa: S51-20
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Portfolio Management [w]
 • grupa: S51-20
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-119
  E
  termin pierwszy

 • Seminarium doktorskie [sem]
 • grupa: S80-01
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S52-01
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 15.15-16.45
  sala 111
  Z
  termin pierwszy

Publikacje