Strona główna » Anna Zamojska
Anna Zamojska

dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
111
(+48 58) 523 11 06

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.15-12.45
pok. 111
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.15-12.45
pok. 111

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza szeregów czasowych
  • Econometrics
  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza procesów mikroekonomicznych
  • Elementy matematyki finansowej
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie zjawisk zachodzących w gospodarce i na rynku finansowym

Seminarium poświęcone jest zastosowaniu szerokiej gamy metod ilościowych (ekonometryczno-statystycznych) do analizy, modelowania i prognozowaniu zjawisk zachodzących w gospodarce oraz na rynkach finansowych. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny instrumentów rynku finansowego i ich ryzyka, konstruowania optymalnych portfeli oraz oceny efektywności ich zarządzania, analiza efektów współzależności między rynkami różnych krajów, badanie niepewności i jej konsekwencji w gospodarce.

Przykładowe tematy prac magisterskich:

 1. Estymacja czynnikowych modeli wyceny.
 2. Powtarzalność wyników zarządzania portfelem inwestycyjnym.
 3. Prognozowanie cen i stóp zwrotu walorów.
 4. Modelowanie analizy zdarzeń dla wybranych fuzji spółek akcyjnych.
 5. Analiza asymetrii cen paliw.
 6. Analiza trafności eksperckich prognoz NBP.
 7. Modelowanie indeksów strachu i sentymentu inwestora.
 8. Prognozowanie zmian ceny energii elektrycznej z uwzględnieniem zmian strukturalnych.
 9. Estymacja wartości narażonej na ryzyko (VaR) wybranego banku.
 10. Wefyrikacja hipotezy o efektywności rynku kapitałowego.

Egzaminy i zaliczenia

 • Zastosowania matematyki w ekonomii [ćw]
 • grupa: N11-02
  Sobota 01.02.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

Publikacje