Strona główna » Andrzej Dżuryk
Andrzej Dżuryk
Andrzej Dżuryk

dr Andrzej Dżuryk

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 07.15-08.00
pok. 223
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.00-08.45
pok. 223
Tydzień II:
Piątek
godz. 07.15-08.00
pok. 223
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.00-08.45
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Banking
  • Risk Management
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Risk Management in Finance
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Polityka pieniężna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Tematyka seminarium obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Studenci powinni samodzielnie określić cel i problematykę swojej pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mile widziane są w szczególności prace z zakresu:
•    bankowości hipotecznej i listów zastawnych
•    bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
•    bankowości uniwersalnej
•    kryzysów finansowych
•    stabilności finansowej
•    fintechów
Preferowane są prace o charakterze praktycystycznym.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Tematyka seminarium obejmuje całokształt zagadnień z zakresu bankowości i rynków finansowych. Studenci powinni samodzielnie określić cel i problematykę swojej pracy magisterskiej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Mile widziane są w szczególności prace z zakresu:
•    bankowości hipotecznej i listów zastawnych
•    bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
•    bankowości uniwersalnej
•    kryzysów finansowych
•    stabilności finansowej
•    fintechów
Preferowane są prace o charakterze praktycystycznym.

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje