Strona główna » Aleksandra Wiercińska
Aleksandra Żurawik

dr Aleksandra Żurawik

Stanowisko:
Adiunkt
204
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość jednostek budżetowych
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość jednostek budżetowych
  • Seminarium licencjackie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

 • Wycena i ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
 • Kształtowanie się wyniku finansowego w przedsiębiorstwach.
 • Analiza finansowa: badanie płynności, rentowności, sprawności działania i zadłużenia jednostek gospodarczych.
 • Analiza budżetu jednostek sektora finansów publicznych.
 • Formy ewidencji podatkowej mikroprzedsiębiorstw.
 • Sprawozdawczość finansowa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunkowość finansowa [w]
 • grupa: N21-01
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 14.15-15.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-05
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-06
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-01
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje