Strona główna » Aleksandra Wiercińska
Aleksandra Żurawik

dr Aleksandra Żurawik

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 17.00-18.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 204
Tydzień II:
Czwartek
godz. 17.00-18.00
pok. 204
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 204

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy:

 • Wycena i ewidencja aktywów i pasywów przedsiębiorstwa.
 • Kształtowanie się wyniku finansowego w przedsiębiorstwach.
 • Analiza finansowa: badanie płynności, rentowności, sprawności działania i zadłużenia jednostek gospodarczych.
 • Analiza budżetu jednostek sektora finansów publicznych.
 • Formy ewidencji podatkowej mikroprzedsiębiorstw.
 • Sprawozdawczość finansowa.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje