Strona główna » Agnieszka Szpitter
Agnieszka Szpitter
Agnieszka Szpitter

prof. dr hab. Agnieszka Szpitter

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Architektura procesów biznesowych
  • Zarządzanie projektami
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie projektami

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: HR w zarządzaniu organizacją

Tytuł seminarium: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi (okresowe oceny pracownicze i systemy motywacyjne;  projektowanie systemu wynagradzania pracowników; rozwój osobisty pracowników i plany karier; procesy rekrutacyjne).
 2. Zarządzanie zespołem (systemy motywacji pozytywnej; facylitacja; mentoring; coaching indywidualny, biznesowy, zespołu; przywództwo transformacyjne; przywództwo wspierające; edżajlowe zespoły projektowe; praca w zwinnym środowisku pracy; budowanie zespołowości).
 3. Zarządzanie procesami (cyfryzacja biznesu; procesy automatyzacji; transfer technologii, innowacji; sztuczna inteligencja; działalność operacyjna; mapowanie procesów biznesowych).
 4. Zarządzanie projektami (edżajlowe zespoły projektowe; edżajlowe metody pracy; projekt nowego biznesu, biznes plan; analiza  finansowa przedsiębiorstwa; analizy inwestycyjne projektów).
 5. Kultura organizacyjna (multikulturowość, strategie inkluzywności, polityka różnorodności, zarządzanie w międzykulturowym środowisku pracy).
 6. Zarządzanie marketingowe (analizy rynku, mechanizmy zachowania konsumentów, marketing cyfrowy).
 7. Wykorzystanie różnych metod i koncepcji zarządzania w rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa (np. Lean Management, Kaizen).
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie organizacjami

Tytuł seminarium: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi (okresowe oceny pracownicze i systemy motywacyjne;  projektowanie systemu wynagradzania pracowników; rozwój osobisty pracowników i plany karier; procesy rekrutacyjne).
 2. Zarządzanie zespołem (systemy motywacji pozytywnej; facylitacja; mentoring; coaching indywidualny, biznesowy, zespołu; przywództwo transformacyjne; przywództwo wspierające; edżajlowe zespoły projektowe; praca w zwinnym środowisku pracy; budowanie zespołowości).
 3. Zarządzanie procesami (cyfryzacja biznesu; procesy automatyzacji; transfer technologii, innowacji; sztuczna inteligencja; działalność operacyjna; mapowanie procesów biznesowych).
 4. Zarządzanie projektami (edżajlowe zespoły projektowe; edżajlowe metody pracy; projekt nowego biznesu, biznes plan; analiza  finansowa przedsiębiorstwa; analizy inwestycyjne projektów).
 5. Kultura organizacyjna (multikulturowość, strategie inkluzywności, polityka różnorodności, zarządzanie w międzykulturowym środowisku pracy).
 6. Zarządzanie marketingowe (analizy rynku, mechanizmy zachowania konsumentów, marketing cyfrowy).
 7. Wykorzystanie różnych metod i koncepcji zarządzania w rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa (np. Lean Management, Kaizen).

Egzaminy i zaliczenia

 • Architektura procesów biznesowych [ćw]
 • grupa: S33-16
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-15
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

 • Architektura procesów biznesowych [w]
 • grupa: S33-15
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-16
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami [ćw]
 • grupa: N33-11
  Niedziela 29.05.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-11
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Wtorek 07.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami [w]
 • grupa: S33-11
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Wtorek 21.06.2022
  godz.: 12.15-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-11
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-321
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-11
  Piątek 15.07.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-21
  Piątek 15.07.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-25
  Piątek 15.07.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-51
  Piątek 15.07.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: N33-11
  Piątek 15.07.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

Publikacje