Strona główna » Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi został powołany do istnienia na podstawie zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 2018 r. Organizacyjnie zlokalizowany jest w strukturze Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania UG. Zakład został powołany do życia jako odpowiedź na powstałą lukę merytoryczną i metodologiczną w związku z ekspansją sektora publicznego w życiu społeczno – gospodarczym Kraju. Podejmowane przez Pracowników Zakładu inicjatywy badawcze odnoszą się do aktualnych i przyszłych potrzeb różnorodnych podmiotów funkcjonujących w przenikających się sektorach, głównie publicznym, ale także prywatnym. Dominujące sfery badawcze odnoszą się do zarządzania w obszarze opieki zdrowotnej, ale także szeroko rozumianego rozwoju instytucjonalnego i metodologicznego rozwijającą teorię i praktykę zarządzania publicznego