Strona główna » Wydział
Wydziałowa Komisja Wyborcza WZR UG
OGŁOSZENIE WYBORCZE »

25.05.2020, Gdańsk

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE
Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do:
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG

- wybór następuje spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w Zespole WKW WZR na kanale WKW Pracownicy niesamodzielni z wykorzystaniem MS Forms w dniu 1 czerwca 2020 r. w godz. 09:00–12:00

Oddanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams (Forms) przez osoby uprawnione do głosowania.

Jeżeli w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania to tego samego dnia odbędzie się głosowanie w drugim terminie, w godz. 12:15–15:15 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Instrukcja logowania i głosowania: [ dokument PDF ]

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

OGŁOSZENIE WYBORCZE »

25.05.2020, Gdańsk

 

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do:
Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału Zarządzania UG

- wybór następuje spośród pracowników zatrudnionych na Wydziale Zarządzania UG, niebędących nauczycielami akademickimi.

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w Zespole WKW WZR na kanale WKW Administracja z wykorzystaniem MS Forms w dniu 1 czerwca 2020 r. w godz. 09:00–12:00

Oddanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams (Forms) przez osoby uprawnione do głosowania.

Jeżeli w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania to tego samego dnia odbędzie się głosowanie w drugim terminie, w godz. 12:15–15:15 - w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie, nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Instrukcja logowania i głosowania: [ dokument PDF ]

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG