Strona główna » Wydział

Skład Rady Wydziału Zarządzania 2021-2024

   
lp. imię i nazwisko
  ZESPÓŁ DZIEKAŃSKI
1 prof. dr hab. Mirosław Szreder
2 dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
3 dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG
4 dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
  KIEROWNICY JEDNOSTEK
5 dr hab. Robert Bęben, prof. UG
6 prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
7 dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG
8 dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
9 dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG
10 dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG
11 dr hab. Anna Zamojska, prof. UG
  Profesorowie tytularni
12 prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
13 prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
14 prof. dr hab. Jacek Rybicki
15 prof. dr hab. Agnieszka Szpitter
16 prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
17 prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
  Profesorowie uczelni i doktorzy habilitowani
18 dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG
19 dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG
20 dr hab. Anna Dziadkiewicz
21 dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG
22 dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG
23 dr hab. Beata Jackowska, prof. UG
24 dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG
25 dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG
26 dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG
27 dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
28 dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG
29 dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
30 dr hab. Joanna Sadkowska
31 dr hab. inż. Piotr Sliż
32 dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. UG
33 dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG
34 dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG
35 dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
36 dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
  Przedstawiciele Pozostałych Nauczycieli Akademickich
37 dr Adam Barembruch
38 dr Kamila Bielawska
39 dr inż. Przemysław Jatkiewicz
40 dr inż. Ewa Malinowska
41 dr Jacek Maślankowski
42 dr Sabina Nowak
43 dr Krzysztof Szczepaniak
44 dr Beata Zackiewicz-Brunke
  Przedstawiciele Pracowników Administracji
45 mgr Zuzanna Minga
46 mgr Irena Spionek
  Przedstawiciele Samorządu Studentów WZR
47 Kacper Wiśniewski
48 Vacat
49 Vacat
50 Vacat
51 Vacat
52 Vacat
53 Vacat
54 Vacat
55 Vacat
56 Vacat
57 Vacat
58 Vacat
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
45  
46  
   
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58