Strona główna » Wydział

Skład Rady Wydziału Zarządzania 2021-2024

   
lp. imię i nazwisko
  ZESPÓŁ DZIEKAŃSKI
1 prof. dr hab. Mirosław Szreder
2 dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
3 dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG
4 dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
  KIEROWNICY JEDNOSTEK
5 dr hab. Robert Bęben, prof. UG
6 prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
7 dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG
8 dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
9 dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG
10 dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG
11 dr hab. Anna Zamojska, prof. UG
  Profesorowie tytularni
12 prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
13 prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
14 prof. dr hab. Jacek Rybicki
15 prof. dr hab. Agnieszka Szpitter
16 prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
17 prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz
  Profesorowie uczelni i doktorzy habilitowani
18 dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG
19 dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG
20 dr hab. Anna Dziadkiewicz, prof. UG
21 dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG
22 dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG
23 dr hab. Beata Jackowska, prof. UG
24 dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG
25 dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG
26 dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG
27 dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
28 dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG
29 dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
30 dr hab. Joanna Sadkowska, prof. UG
31 dr hab. inż. Piotr Sliż, prof. UG
32 dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG
33 dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG
34 dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG
35 dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG
   
  Przedstawiciele Pozostałych Nauczycieli Akademickich
36 dr Adam Barembruch
37 dr Kamila Bielawska
38 dr inż. Przemysław Jatkiewicz
39 dr inż. Ewa Malinowska
40 dr Jacek Maślankowski
41 dr Sabina Nowak
42 dr Krzysztof Szczepaniak
43 dr Beata Zackiewicz-Brunke
  Przedstawiciele Pracowników Administracji
   
44 mgr Irena Spionek
  Przedstawiciele Samorządu Studentów WZR
45 Hejno Katarzyna
46 Konkol Klaudia
47 Korona Monika
48 Maculewicz Anita
49 Nowakowska Magdalena
50 Rokicki Jakub
51 Siemion Zofia
52 Walaszek Anna
53 Wiśniewski Kacper
54 Ziółkowski Krzysztof
55 Żebiałowicz Amelia
56 Vacat
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
45  
46  
   
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58