Strona główna » Wydział
Programy studiów prowadzonych w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów

Zarządzanie procesami w biznesie

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Elementy prawa w biznesie 1 Z 4 4
2. Marketing w organizacji procesowej 2 Z 12 6 6
3. Metody i narzędzia doskonalenia jakości w organizacji procesowej 2 Z 9 9
4. Modele biznesowe 3 E 16 8 8
5. Projektowanie i zarządzanie zespołami procesowymi I 2 Z 10 4 6
6. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 2 Z 12 6 6
7. Rozwiązania procesowe w praktyce 1 Z 3 3
8. Seminarium dyplomowe 2 Z 4 4 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie procesami i organizacją procesową I 3 E 14 8 6
RAZEM 18 - 84 48 32 0 4 0 -
SEMESTR II
1. Architektura procesów biznesowych (Business Process Management) 4 E 16 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Hybrydyzacja modeli biznesowych 3 E 14 6 8
3. Metody i narzędzia doskonalenia w procesów w organizacji 2 Z 14 8 6
4. Metodyka oceny dojrzałości procesowej organizacji 2 Z 8 4 4
5. Procesowy rachunek kosztów 2 Z 14 8 6
6. Projektowanie i zarządzanie zespołami procesowymi II 2 Z 12 6 6
7. Robotyzacja procesów biznesowych 1 Z 4 4
8. Seminarium dyplomowe 2 Z 6 6 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie procesami i organizacją procesową II 3 E 14 8 6
10. Zwinne zarządzania organizacją w praktyce 1 Z 4 4
RAZEM 22 - 106 56 44 0 6 0 -
ŁĄCZNIE 40 - 190 104 76 0 10 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć