Strona główna » Wydział
Programy studiów prowadzonych w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Dialog społeczny jako metoda rozwiązywania konfliktów 4 Z 10 4 6
2. Kierowanie zespołami w organizacji 8 E 25 8 17
3. Komunikacja w biznesie 3 Z 9 4 5
4. Międzykulturowe aspekty zarządzania 3 Z 8 8
5. Prawo handlowe 2 Z 12 12
6. Prawo pracy 4 Z 9 9 Wydział Prawa i Administracji
7. Rachunkowość zarządcza i controlling finansowy 7 E 15 5 10
8. Zarządzanie konfliktem – ujęcie psychospołeczne 3 Z 8 4 4
RAZEM 34 - 96 33 63 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza finansowa 5 Z 12 4 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Biznes plan – struktura i zasady tworzenia 3 Z 10 4 6
3. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) w  przedsiębiorstwie 2 Z 10 4 6
4. Marketing w zarządzaniu 4 Z 12 12
5. Seminarium dyplomowe 10 Z 6 6 Wydział Zarządzania
6. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw 4 Z 12 8 4
7. Współczesne struktury organizacyjne 5 Z 16 8 8
8. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie 4 Z 10 6 4
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z 16 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa 4 Z 15 15
RAZEM 46 - 119 57 56 0 6 0 -
ŁĄCZNIE 80 - 215 90 119 0 6 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć