Strona główna » Wydział
Programy studiów prowadzonych w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Audyt wewnętrzny 5 Z 5 5 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Ekonomika usług medycznych 6 Z 9 4 5
3. Kierowanie w podmiotach leczniczych 6 E 13 13
4. Marketing w podmiotach leczniczych 7 Z 10 10
5. Organizacyjne aspekty wspomagania procesów medycznych 2 Z 10 10
6. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych 8 Z 12 12
7. Prawne aspekty relacji lekarz - pacjent 6 Z 12 12
8. Rachunkowość zarządcza 8 E 12 12 Katedra Rachunkowości
9. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych 9 E 12 12
10. Zarządzanie personelem 10 E 20 20
RAZEM 67 - 115 77 38 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza finansowa firmy 8 E 12 12
2. Seminarium dyplomowe 4 Z 6 6 Wydział Zarządzania
3. System ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej 8 Z 12 12
4. Sztuka negocjacji i mediacji 10 Z 20 20
5. Zarządzanie strategiczne 8 E 12 12 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Zasady tworzenia biznes planu 10 E 18 8 10
RAZEM 48 - 80 44 30 0 6 0 -
ŁĄCZNIE 115 - 195 121 68 0 6 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć