Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Kierownikiem studiów jest prof. dr  hab. Jerzy Gierusz
 
W programie studiów m.in.:

 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • rachunek kosztów,
 • międzynarodowe standardy rachunkowości  zasady prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów,
 • prawo podatkowe

 
Zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu oraz soboty i trwają 2 semestry.
 
 
Nabór na studia prowadzony jest według kolejności zgłoszeń (obecnie przyjmujemy zgłoszenia na październik 2021 r.). Rekrutacja  prowadzona jest przez cały rok.
 
Opłata za jeden semestr wynosi 2 300 zł, łączna za dwa semestry 4 600 zł, możliwość rozłożenia opłat na 4 raty. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT.


Dokumenty które należy złożyć:

 • ksero dyplomu
 • 1 zdjęcie
 • podanie o przyjęcie z systemu IRK
 • Rejestracja w IRK: 12.03.2021 r. - 13.10.2021 r.
 • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 12.03.2021 r. - 13.10.2021 r.
 • Miejsce dostarczania dokumentów: Wydział Zarządzania, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 129
 • Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 14.10.2021 r.

 Pierwszą wpłatę prosimy kierować na konto bankowe:
PeKaO S.A.IV O/Gdańsk  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  z dopiskiem:
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków (edycja nr 25) Imię Nazwisko do dnia 14.10.2021 r.


Dokumenty można wysyłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rachunkowoś i Podatki
Wydział Zarządzania UG
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT pok.129

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć