Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Tryb studiów
Niestacjonarne Studia Doktoranckie
Studia:
Studia III stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć