Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Bankowość i Inżynieria finansowa
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • inżynierii finansowej,
 • technologii finansowych wykorzystywanych w nowoczesnej bankowości,
 • alternatywnych kanałów pozyskiwania finansowania,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • zasad funkcjonowania banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • inwestycji klasycznych i alternatywnych,
 • etyki na rynku finansowym.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy i wyceny instrumentów finansowych,
 • budowy portfela inwestycyjnego i zarządzania nim,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • formułowania planów sprzedażowych i finansowych w bankach i innych instytucjach finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • związanych z obsługą kluczowych, biznesowych obszarów działania instytucji finansowych oraz obsługą klienta,
 • zarządzający portfelem inwestycyjnym dla klientów zamożnych,
 • analityka ryzyka,
 • analityka kredytowego i finansowego,
 • opiekuna klienta, pośrednika finansowego, menedżera ryzyka,
 • doradcy finansowego, doradcy klienta detalicznego i biznesowego w banku,
 • dyrektora placówki banku/innej instytucji finansowej,
 • pracownika działu audytu, kontroli wewnętrznej,
 • specjalisty CRM i customer experience,
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa i doradztwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • zakładach ubezpieczeń,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych,
 • firmach leasingowych.

« wróć