Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Rachunkowość
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, historii/geografii gospodarczej, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (finansów publicznych i przedsiębiorstw, rynków finansowych, podstaw bankowości),
 • zagadnień specjalistycznych (rachunkowości finansowej, zarządczej oraz podatkowej, podatków, controllingu, rachunku kosztów, sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz MSSF).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • sporządzania, sprawdzania i dekretowania dokumentów księgowych,
 • wyceny aktywów i pasywów wg ustawy o rachunkowości oraz MSSF,
 • przygotowania sprawozdania finansowego,
 • budżetu działalności operacyjnej,
 • dokonywania rozliczeń podatkowych i obciążeń ZUS.
 • prowadzenia uproszczonych form ewidencji dla potrzeb podatkowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • asystent księgowego,
 • samodzielny księgowy,
 • analityk,
 • kontroler finansowy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • przedsiębiorstwach komercyjnych (produkcja, handel, usługi),
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • bankach i zakładach ubezpieczeniowych,
 • urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej.
Informacje o specjalności

Studiując Rachunkowośc na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne do organizowania i prowadzenia całokształtu prac związanych z funkcjonowaniem systemu informacji finansowo-księgowej w podmiotach gospodarczych, a także wykorzystaniem tego systemu dla potrzeb zarządzania.

Zdobędziesz szeroką wiedzę specjalistyczneą z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, rachunku kosztów, rachunkowości podatkowej, efektywnego prognozowania i programowania rozwoju gospodarczego oraz rozliczeń finansowych. Dodatkowo wzbogacisz swoją wiedzę o narzędzia informatyczne oraz języki obce.

« wróć