Strona główna » Wydział
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów
Tryb studiów
Informatyka ekonomiczna
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- informatyki ekonomicznej;

- projektowania systemów informatycznych i serwisów internetowych;

- baz danych;

- programowania komputerów;

- sieci komputerowych;

- wdrażania technologii i systemów informatycznych.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- analizy i projektowania systemów informatycznych;

- tworzenia i użytkowania baz danych (ORACLE);

- projektowania i eksploatacji sieci komputerowych (urządzenia sieciowe CISCO; CCNA);

- programowania aplikacji w językach obiektowych i skryptowych (C#, Java, Java Script);

- projektowania i wdrażania serwisów internetowych (XML, PHP);

- wdrażania technologii i systemów informatycznych w organizacjach.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- analityk i projektant systemów informatycznych;

- projektant i administrator baz danych;

- administrator sieci komputerowych;

- projektant serwisów internetowych;

- programista komputerowy;

- wdrożeniowiec technologii i systemów informatycznych.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- firmy informatyczne;

- małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;

- instytucje administracji państwowej i samorządowej;

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;

- portale internetowe.

 

« wróć