Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkt

Katedra Bankowości i Finansów

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                                                   Sopot, 19-04-2021

 

           

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w Katedrze Bankowości i Finansów

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

  • podanie do Rektora UG,
  • życiorys (CV),
  • dyplom doktora z zakresu ekonomii,
  • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
  • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
  • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
  • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
  • oświadczenie o gotowości realizacji części zajęć dydaktycznych w języku angielskim.

 

Podania należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Bankowości i Finansów lub przesłać na adres Katedra Bankowości i Finansów Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129, do dnia 19 maja 2021 r.

                                                         

                                                                                        Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                 prof. dr hab. Mirosław Szreder