Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkt/ Asystent

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

                                                                                                                                         Sopot, 01.06.2023

.

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na asystenta / adiunkta

w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinni złożyć:

 • podanie do Rektora UG,
 • życiorys (CV),
 • dyplom magistra nauk ekonomicznych /dyplom doktora z zakresu ekonomii lub zarządzania,
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
 • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
 • zobowiązanie do przygotowania i poprowadzenie w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.

Podania należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Finansów Przedsiębiorstw lub przesłać na adres: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129, do dnia 01.07.2023.

 

                                                                                                           Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                                                              prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkt

Katedra Bankowości i Finansów

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, 26.05.2023

 

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

ADIUNKTA

w Katedrze Bankowości i Finansów

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668), dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 • podanie do Rektora UG,
 • życiorys (CV),
 • dyplom doktora nauk ekonomicznych/społecznych,
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych,
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach itp.
 • zobowiązanie Kandydata/tki, że nie będzie podejmował/a dodatkowych prac w innych uczelniach,
 • zobowiązanie do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.

 

Podania należy składać osobiście w sekretariacie Katedry Bankowości i Finansów lub przesłać na adres: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Bankowości i Finansów, ul. Armii Krajowej 101 pok. 129, do dnia 26.06.2023.

 

                                                          

                                                                                             Dziekan Wydziału Zarządzania UG

                                                                                                  prof. dr hab. Mirosław Szreder