Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Zapisy na wykłady do wyboru (WDW) i seminaria licencjackie »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

Szanowni Studenci,

w dniach 5-7.10.2023 r. odbędą się zapisy na wykłady do wyboru (WDW) i seminaria licencjackie.

Wszystkie wybory odbywają się one wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://student.ug.edu.pl/ lub bezpośrednio z Portalu studenta w zakładce „Inne usługi”.

Wybierając WDW, proszę sprawdzić w programie studiów, ile punktów ECTS powinni Państwo uzyskać w danym semestrze. Proszę wskazać przynajmniej kilka WDW w kolejności od najbardziej oczekiwanego do najmniej. Przypominam, że każdy WDW w języku polskim jest za 1p. ECTS, a każdy anglojęzyczny za 2p. ECTS. Przydział do danego WDW będzie się odbywał do wyczerpania limitu miejsc, w oparciu o średnie ocen, proszę więc o przemyślane i spokojne wybory.

Wybierając seminarium licencjackie proszę w systemie wskazać swoje preferencje zaznaczając wszystkich promotorów w kolejności, od najbardziej oczekiwanego do najmniej.

Podział na grupy seminaryjne będzie się odbywał w oparciu o średnie ocen, proszę więc o przemyślane i spokojne wybory.

 

BD/WZR

Pomorska Noc Naukowców już za nami - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

Pomorska Noc Naukowców już za nami!

Podczas tego popularnonaukowego wydarzenia, wykład "Co warto robić na wakacjach? Dobrostan turystów w czasie kryzysu" wygłosiła mgr Anna Młynkowiak-Stawarz, asystent w Katedrze Marketingu, która zachęcała słuchaczy do poszukiwania aktywności turystycznych, które będą trwale poprawiały ich dobrostan.

 

 

Wykład był podsumowaniem badań dotyczących związku pomiędzy psychologicznym dobrostanem turystów, a ich preferencjami dotyczącymi wyjazdów turystycznych. Badania nad tym zagadnieniem zostały przeprowadzone przez mgr Annę Młynkowiak-Stawarz w ramach UGgrants. 

 

ZM

 

ACCA zaprasza na międzynarodowe targi pracy już 11 października! »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

ACCA zaprasza na międzynarodowe targi pracy – EU Virtual Careers Fair, które odbędą się online w dniu 11 października!

Kilkadziesiąt wiodących firm Unii Europejskiej, w tym 30 pracodawców z Polski, będzie „łowić” talenty do swoich sieci, oferując nie tylko zatrudnienie, ale też staże i praktyki

Udział jest całkowicie bezpłatny.

Zarejestruj się już dziś: https://accaeuvcf2023.vfairs.com/?utm_source=PL_U 

Wydarzenie to jest inicjatywą ACCA wspierająca zatrudnialność naszych studentów i członków i pokazuje Państwa studentom ścieżki kariery z ACCA. Do udziału w wydarzeniu nie jest wymagana rejestracja w ACCA, więc mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani studenci FiR i pokrewnych specjalności.

 

 

ZM

 

Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024 – odbyła się uroczysta Inauguracja na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

W dniu 30 września 2023 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Zarządzania, która miała miejsce w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym.

 

 

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zebranych przez Dziekana Wydziału, prof. dr hab. Mirosława Szredera.

Dziekan Szreder podkreślił, że celem i misją Wydziału jest dążenie kształtowania i wzbogacania oferty kształcenia w taki sposób, aby odpowiadała ona na szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy – zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Prawie każdy nowy rok akademicki rozpoczynamy z nowymi kierunkami i specjalnościami studiów. Ostatnio naszą ofertę wzbogaciliśmy na pierwszym stopniu studiów o kierunki: „Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskie”, „Zarządzanie instytucjami służby zdrowia”, „Data Science”, zaś na drugim stopniu studiów (magisterskich): „Bankowość i inżynieria finansowa”, „Analiza danych – Big Data”, „Business Informatics” oraz „Rachunkowość – ACCA”. Cieszymy się z rosnącej liczby studentów zagranicznych, studiujących w języku angielskim „Business Informatics”, „Management” czy „Financial Analyst”.

Zwracając się bezpośrednio do studentów I roku studiów, Dziekan przekonywał, że okres studiów to zarówno czas nauki, jak i czas dojrzewania do większej odpowiedzialności. „Tak, jak kiedyś dorośli byli za Was odpowiedzialni, tak już za kilka lat, po ukończeniu studiów, to Wy będziecie odpowiedzialni za innych. My, nauczyciele akademiccy chcemy pomoc Wam nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w tym dorastaniu, dojrzewaniu do odpowiedzialności” – powiedział.

 

 

Po wystąpieniu Dziekana, zebranych powitał Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, który poprowadził ceremonię uroczystych promocji doktorskich.

Promocje doktorskie otrzymali:

 • dr Liwia Delińska
 • dr Patrycja Krauze-Maślankowska
 • dr Krzysztof Leśniak
 • dr Tomasz Nowicki
 • dr Monika Osiwalska
 • dr Elżbieta Penkowska
 • dr Michał Przybyłowski

Prorektor Kłonczyński wraz z Dziekanem Szrederem wręczyli także dyplom doktora habilitowanego dr. hab. inż. Piotrowi Sliżowi.

Następnie, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG poprowadził immatrykulację studentów I roku, podczas której nowi studenci złożyli ślubowanie, dołączając tym samym do grona społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Po immatrykulacji studentów I roku, wręczone zostały medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania.

Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono dla:

 • dra hab. Przemysława Lecha, prof. UG,
 • dr Alicji Antonowicz,
 • dr Marty Penczar,
 • dra Jędrzeja Strumiłło.

Nagrody Rektora I i II stopnia wręczono dla:

 • prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej za całokształt działalności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w związku z zakończeniem aktywności zawodowej;
 • prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej za całokształt działalności: naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w związku z zakończeniem aktywności zawodowej;
 • prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej za szczególne osiągnięcia naukowe i publikacyjne w 2022 roku (870 punktów);
 • dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak, prof. UG za działalność dydaktyczno-organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni – wyróżniające się zaangażowanie w rozwój współpracy międzynarodowej w ramach projektu SEA EU;
 • dr. hab. Krzysztofa Najmana, prof. UG za działalność dydaktyczno-organizacyjną na rzecz Wydziału – przygotowanie i przeprowadzenie reformy programu na wszystkich kierunkach studiów pierwszego stopnia;
 • dra hab. inż. Piotra Sliża - za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne – zbiór publikacji będący podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz szczególny wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości;
 • dr hab. Anny Dziadkiewicz za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne - zbiór publikacji będący podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.
 • dr Liwii Delińskiej za wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • dr. Piotra Zielińskiego za wyróżniającą się rozprawę doktorską,
 • dr. hab. Roberta Bębna, prof. UG za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni - zaangażowanie w działalność ogólnouczelnianą
 • z zakresu opracowania strategii rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego;
 • dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. UG za działalność naukową
 • i projektową w 2022 roku;
 • dr Anny Gierusz – Matkowskiej za działalność dydaktyczną na rzecz Wydziału - szczególny wkład w rozwój anglojęzycznej oferty programowej z zakresu przedmiotów ilościowych;
 • dr Renaty Płoskiej za działalność dydaktyczną - udział w pracach nad przygotowaniem programu studiów dla  specjalności „Management”;
 • dr. Jędrzeja Strumiłło za działalność dydaktyczną – szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz rozszerzenia oferty edukacyjnej Wydziału Zarządzania UG;
 • dr. hab. Bartosza Marcinkowskiego, prof. UG - za szczególny wkład do ewaluacji dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości;
 • dr Wiolety Dryl - za wkład do ewaluacji dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości;
 • dr. Patryka Kaczmarka - za szczególny wkład do ewaluacji dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.
 • mgr Katarzyny Racy - wyróżniającą się działalność dydaktyczną na specjalności „Analiza danych – Big Data”.

 

 

 

Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się wykład inauguracyjny pt. „Raportowanie zrównoważonego rozwoju - tworzenie wiarygodnego wizerunku przedsiębiorstwa czy zarządzanie wrażeniem?” który wygłosiła dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG.

 

 

Uroczystość zwieńczył występ Chóru Wydziału Zarządzania Non-Serio.

 

Oprac. Zuzanna Minga/KM

fot. materiały WZR

 

Odbyło się seminarium pt. „Uczciwość warunkiem sprawnego państwa” »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

W dniach 18-19 września 2023 roku w ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Lucieniu odbyło się seminarium pt. „Uczciwość warunkiem sprawnego państwa”, podczas którego referat pt. „Jak chronić CBA, czyli kilka słów o walce z pomówieniami okiem Temidy” wygłosił radca prawny dr Piotr Zieliński, nauczyciel akademicki z Katedry Organizacji i Zarządzania WZR oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń.

 

 

W wydarzeniu uczestniczyło wielu ekspertów z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Współpraca z CBA jest prowadzona w związku z realizacją porozumienia zawartego przez naszą Uczelnię z wyżej wymienioną służbą specjalną. W seminarium uczestniczył Szef CBA – płk Andrzej Stróżny.

 

 

BD/WZR

 

Niezbędnik studenta 1 roku »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

 

Niezbędnik Studenta 

Dla studentów I roku przygoda na uczelni właśnie się rozpoczęła!

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej chce wam pomóc w jak najlepszym przejściu przez ten ważny etap życia. Przygotowaliśmy niezbędnik studenta pierwszego roku, pełen informacji, które pomogą wam odnaleźć się na uczelni i czerpać z niej pełnymi garściami. 

W niezbędniku znajdziecie odpowiedzi na takie pytania jak: 

 • Jakie formalności należy załatwić z dziekanatem na wydziale? 
 • Jak uzyskać stypendium? 
 • Jak odbyć praktyki? 
 • Jak skorzystać z wymiany zagranicznej? 
 • Jak zorganizować sobie czas po zajęciach? 

Koniecznie obejrzyjcie film przygotowany przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG. Tam znajdziecie cenne wskazówki i inspiracje od doświadczonych studentów oraz pracowników uczelni. 

 

Link do filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4U3smSjZ40 

 

Szkolenie z praw i obowiązków studenta: 

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przygotował Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2023/2024. 

Szkolenie dostępne jest na Portalu Edukacyjnym UG. 

 

Stypendia 

Jeśli potrzebujecie wsparcia finansowego, to koniecznie zainteresujcie się stypendiami. 

Biuro Stypendialne może pomóc Wam w uzyskaniu informacji na ten temat. Wszelkie niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej Biura: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia-dla-studentow-i-doktorantow-szkol-doktorskich 

 

Ubezpieczenia NNW 

W celu zapewnienia powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym. 

 

Link do oferty: 

https://dlaspokoju.pl/?code=00013  

 

Studenckie Otwarcie Roku 

Zaczynasz studia i nie wiesz co, gdzie i jak można robić na Uniwersytecie Gdańskim? A może studiujesz już jakiś czas, ale do tej pory nie interesowałeś się życiem akademickim? 

Koniecznie przyjdź na Studenckie Otwarcie Roku, które odbędzie się już 12 października w godzinach 9-13:30 na Wydziale Nauk Społecznych. W planie m.in. informacja o stypendiach, akademikach i aktywnościach studenckich, którą uzyskacie na znajdujących się w hallu Wydziału stoiskach a także spotkania z pracownikami jednostek Uniwersytetu Gdańskiego i nie tylko. 

 

Akcje społeczne 

Centrum organizuje wiele akcji społecznych. Wśród naszych akcji można wymienić „Movember”, czyli akcję promującą profilaktykę chorób onkologicznych u mężczyzn, akcję „Miesiąc Praw Kobiet” podczas której promowaliśmy wartości ważne dla kobiet oraz organizowaliśmy szereg szkoleń, spotkań i wykładów. Organizowaliśmy również wydarzenia integrujące społeczność akademicką – „Uniwersyteckie Spotkanie Świąteczne” czy „Majówkę z CASID”, gdzie można było posłuchać koncertu, wspólne zjeść czy skorzystać z innych atrakcji. Więcej o akcjach można przeczytać tutaj

 

Praktyki 

W Centrum można odbywać praktyki studenckie. Wśród naszych praktykantów mieliśmy studentów większości Wydziałów. Jeśli chciałbyś poznać bliżej naszą ofertę, znajdziesz ją pod tutaj. Oferujemy zrealizowanie praktyk w dowolnym wymiarze godzinowym. Przed podjęciem praktyk, w przypadku, gdy mają być to praktyki obowiązkowe określone w programie studiów należy skonsultować możliwość odbywania ich z kierownikiem praktyk kierunku – my także możemy w tym pomóc. 

W ramach praktyk istnieje możliwość zdobycia szeregu umiejętności przydatnych zarówno przy realizacji zamierzeń naukowych, ale również w karierze zawodowej w trakcie studiów jak i po ich ukończeniu. Oprócz wspomnianych umiejętności, których zakres zależny jest od profilu projektów w które zaangażuje się osoba biorąca udział w praktykach każdy praktykant nabędzie wiedzę nt. funkcjonowania Centrum, procedur i zasad organizacji przedsięwzięć na Uniwersytecie Gdańskim. 

 

Akcje charytatywne 

Co roku prowadzone są akcje charytatywne, które mają na celu pomoc różnym ośrodkom czy ludziom. Od początku agresji Rosji na Ukrainę, przy wsparciu Centrum, prowadzona była zbiórka „Studenci dla Ukrainy – pomagaMY”. Przez kolejnych kilka miesięcy na Wydziale Nauk Społecznych był zorganizowany punkt pomocowy, gdzie była udzielana pomoc „na miejscu” potrzebującym oraz organizowane były transporty z zaopatrzeniem na Ukrainę, często na pierwszą linie frontu. 

Współorganizujemy także Szlachetną Paczkę oraz akcję „Dajemy w Łapę”, która dotyczy zbiórki na rzecz schroniska. Jak co roku obie akcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony studentów, doktorantów i pracowników, dzięki czemu możemy odczuwalnie wesprzeć potrzebujących. 

 

Nauka 

CASID zajmuje się także nauką. W ramach struktury organizacyjnej jednostki można znaleźć Czasopismo Progress – półrocznik wydawany na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to czasopismo adresowane do młodych naukowców, którzy dopiero rozpoczynają drogę naukową. Więcej o tym jak skorzystać z możliwości wydania swoich badań można znaleźć pod adresem  

Dla autorów / For authors - Czasopismo Progress

W ramach Czasopisma są również prowadzone badania historii Uniwersytetu Gdańskiego i jego poprzedniczek. 

Bardzo ważną częścią działań CASID jest organizacja Kongresu Młodej Nauki, której za nami już 3. odsłony. Jest to interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja naukowa, podczas której młodzi naukowcy mogą zaprezentować swoje wyniki badań, przedyskutować przemyślenia czy nawiązać kontakty naukowe. Kongres to świetny początek kariery naukowej. 

Nie zapominamy również o wykładach i szkoleniach – organizujemy wykłady mistrzowskie znanych i istotnych badaczy z Polski, min. cykl wykładów „Wokół krytyki społecznej”. Oferta prowadzonych przez nas szkoleń obejmuje w dużej części podnoszenie kompetencji miękkich czy innych przydatnych na rynku pracy np. „techniki radzenia sobie ze stresem” czy „warsztaty z wyznaczania granic”. 

 

Współpraca międzynarodowa 

Centrum współpracuje z Uczelniami SEA-EU oraz Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa. Latem 2023 roku realizowaliśmy kilka naukowych szkół letnich, na których byli obecni studenci właśnie tych uniwersytetów. Obecnie prowadzimy projekt Forum Współpracy Uniwersytetu Gdańskiego oraz Odeskiego Uniwersytetu Narodowego. W ramach tego projektu możliwa jest współpraca kół naukowych obu uniwersytetów w dziedzinie nauki. 

Dołącz do nas 

Zapraszamy Cię do odkrycia niezwykłych możliwości, dołącz do nas już dziś i odkryj pełen potencjał Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej na Uniwersytecie Gdańskim! Wspólnie stworzymy niezapomniane wspomnienia i zapewnimy Ci niezapomniany okres studiów! a dodatkowo jesteśmy pewni, że zainspirujemy Cię do aktywnego udziału w wielu fascynujących wydarzeniach i zajęciach. 

Wypełnij ankietę 

 

Sklepik za gadżetami UG 

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty sklepiku z gadżetami Uniwersytetu Gdańskiego. Dostępne są m. in. koszulki, bluzy, kubki, filiżanki, gadżety survivalowe i wiele, wiele innych. Zakupów można dokonać poprzez stronę uniwersyteckiegadzety.pl lub w stacjonarnym punkcie zlokalizowanym na Wydziale Nauk Społecznych (w wyznaczonych dniach). 

Uwaga - w dniach 1-14 października 2023 do każdego zakupu (zarówno internetowego jak i w sklepiku stacjonarnym) mały upominek gratis. 

 

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej 

 

Konferencja „Jakość i jej zastosowania 2023/ Quality and its applications 2023. Towards sustainable future” »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji pt. „JAKOŚĆ I JEJ ZASTOSOWANIA 2023/ QUALITY AND ITS APPLICATIONS 2023. TOWARDS SUSTAINABLE FUTURE”.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 listopada b.r. i jest współorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską oraz Związek Uczelni Fahrenheita.

 

 

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://event.mostwiedzy.pl/event/36/

 

Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska

 

Ukazało się wydawnictwo podsumowujące Europejski Kongres Finansowy 2023 »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

Ukazało się wydawnictwo podsumowujące Europejski Kongres Finansowy 2023:

https://www.efcongress.com/wp-content/uploads/2023/09/Rekomendacje-EKF-2023-final-2.pdf

W wydawnictwie znajdują się m.in. Rekomendacje ekspertów EKF z roku 2023, krótkie omówienie czerwcowej edycji Makroekonomicznych prognoz i wyzwań dla Polski, relacje z debat kongresowych oraz Publikacje EKF 2023, jak również liczne cytaty z wypowiedzi Gości EKF.

Kolejny, XIV Europejski Kongres Finansowy odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2024
w Sopocie. W drugim półroczu 2023, w ramach projektu EKF, odbędą się także:


- Ubezpieczenia: Sprzedaż, Innowacje i Ryzyko, 28 września, Centrum Giełdowe
w Warszawie
- Local Trends Europejskie Forum Samorządowe, 17-18 października, Poznań Congress Center
- Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej, 7-8 listopada, GPW w Warszawie  
- Kongres Consumer Finance, 28 listopada, GPW w Warszawie
- Kongres Bankowości Detalicznej, 29 listopada, GPW w Warszawie

 

BD/WZR

Najnowsze publikacje pracowników Wydziału Zarządzania »
Data publikacji: Wtorek, 03 października 2023 roku

 

 

Ukazały się najnowsze publikacje pracowników Wydziału Zarządzania:

 

Dr Joanna Próchniak, dr hab. Marcin Wołek, dr Jarosław Kempa,  Functional Conflicts in Tourist Coastal Resort Cities with Special Spa Status in Poland. The Stakeholder Approach, Environmental Management and Tourism (70 pkt.).

Link: https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/current

 

Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG,  prof. Anna Szychta, dr hab. Halina Waniak-Michalak, Pomiar realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle wytycznych UNCTAD-ISAR, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości (100 pkt MEiN).

Link do publikacji:

https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=612459

 

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, Workplace spirituality, spiritual climate and patient safety culture, European Journal of Science and Theology, August 2023, Vol.19, No.4, 75-88, (200 pkt MEiN).

Dostęp do spisu treści: http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/102/Contents%2019_5_2023.pdf

 

Dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG, dr Anna Gierusz-Matkowska, dr Patrycja Krauze-Maślankowska, Ranking Cities According to Their Fundamental Power: A Comparison Among Results of Different Methods of Linear Ordering, Social Indicators Research (100 pkt MEiN).

Link do publikacji:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-023-03216-4

 

Dr Monika Mazurowska (Katedra Rachunkowości), Monika Konefka (studentka WZR), rozdział w monografii "Innowacje, trendy i transformacje społeczno-gospodarcze – badania interdyscyplinarne" pt. „Jak wycenić usługi ekosystemowe lasu? Dylematy rachunkowości – przegląd literatury" (20 pkt MEiN).  

 Publikacja efektem współpracy ze studentką w ramach działań dydaktycznych.

Link:

Biblioteka Cyfrowa | Wydawnictwo TYGIEL (wydawnictwo-tygiel.pl)

 

 

BD/WZR

 

 

Portal eUczelnia w UG – milowy krok w obsłudze informatycznej uczelni »
Data publikacji: Poniedziałek, 02 października 2023 roku

 

Nowoczesna i bezpieczna infrastruktura informatyczna będzie stopniowo wprowadzana w Uniwersytecie Gdańskim od 2 listopada. System eUczelnia ułatwi studentom, dziekanatom i administracji centralnej sprawną obsługę procesów związanych z dydaktyką i kształceniem. To krok milowy w rozwoju struktur informatycznych uczelni.

 

 

Funkcjonalności nowego  systemu eUczelnia obejmują np. indeks elektroniczny, zapisy na zajęcia oraz elektroniczne składanie wniosków do dziekanatu. Usprawnienie działań w tym obszarze obiecywał w kampanii wyborczej Rektor UG prof. Piotr Stepnowski. Proces ten wymagał sprawdzenia różnych systemów i przygotowania do wprowadzenia najlepszego z nich. System eUczelnia od lat działa z powodzeniem w Politechnice Gdańskiej.

Dzięki temu wiele procesów obowiązujących w naszym uniwersytecie zostanie zastąpionych przez obieg elektroniczny. Projekt eUczelnia zakłada również budowanie niezawodnej i bezpiecznej infrastruktury informatycznej, a także przyspieszenie procesu postępującej informatyzacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Wprowadzenie systemu eUczelnia jest wynikiem zawartego z Politechniką Gdańską porozumienia o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń w aspekcie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury informatycznej. Warto podkreślić, że w ramach współpracy uczelni FarU Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało środki na integrację uczelni m. in. w zakresie rozwiązań informatycznych. Łączne dofinansowanie uzyskane na ten cel w ramach dwóch projektów wyniosło ponad 3,3 mln zł.

Pracownice i pracownicy administracji wydziałowych i administracji centralnej od kwietnia mają  możliwość testowania systemu. Obecnie odbywają się szkolenia przypominające dla pracowników dziekanatów i instytutów, którzy prowadzą obsługę studentów i toku studiów, a wszyscy pracownicy mogą już dzisiaj obejrzeć materiały szkoleniowe, które zamieszczone są w portalu pracownika

2 listopada rozpoczniemy proces wdrażania systemu eUczelnia. Co ważne, zmiany będą wprowadzane stopniowo i każdorazowo będziemy szczegółowo informować  studentów i pracowników UG o kolejnych etapach w komunikatach  mówi Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. – Z tego względu proces związany z przyjmowaniem studentów odbywa się jeszcze w systemie obowiązującym do tej pory. Zmiany, które wprowadzimy, nie obejmą w tym roku obsługi doktorantów i uczestników studiów podyplomowych.

Harmonogramy zmian, które będą dotyczyły poszczególnych grup – pracowników i studentów – będą udostępniane odpowiednio w Portalu Pracownika i w Portalu Studenta wraz ze szczegółowymi instrukcjami.

Dodatkowo Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej przygotowuje film instruktażowy, na którym pokazane zostaną wszystkie kroki potrzebne do poruszania się po nowym systemie. Dla pracowników UG w zakładce „eUczelnia” w Portalu Pracownika przygotowano natomiast szereg szczegółowych instrukcji, a dzięki udostępnionemu serwerowi testowemu istnieje możliwość ćwiczenia nowych funkcjonalności.

System informatyczny eUczelnia wdrażany będzie stopniowo od 2 listopada 2023 roku. 

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 28 września 2023 r. »
Data publikacji: Piątek, 29 września 2023 roku

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 28 września 2023 roku o godz. 9:00  w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

 

Na Wydziale Zarządzania powołana została Rada Programowa dla kierunku Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia »
Data publikacji: Niedziela, 01 października 2023 roku

 

Z inicjatywy dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG  i dra Jędrzeja Strumiłło w dniu 15.09.2023 r.  odbyła się uroczystość powołania na Wydziale Zarządzania Rady Programowej dla kierunku Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia. Jest to pierwsza na Uniwersytecie Gdańskim tak sprofilowana Rada Programowa, w skład której wchodzą uznani praktycy zarządzania w ochronie zdrowia. Powołania członkom Rady wręczył Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Mirosław Szreder.

Skład Rady Programowej

Celem Rady będzie prowadzenie działań umożliwiających dostosowywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów kierunku do potrzeb i wymagań ich potencjalnych pracodawców, a także rozwijanie współpracy w zakresie badań i rozwoju z podmiotami leczniczymi.

Przewodniczącym Rady został dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG a wiceprzewodniczącym dr Jędrzej Strumiłło.

- Wierzymy ze działalność powołanej Rady Programowej, korzystając z doświadczenia jej członków, pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie absolwentów kierunku ZISZ do wyzwań sektora ochrony zdrowia – mówi dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG.

 

fot. materiały WZR

 

Powołaniu członków Rady Programowej towarzyszyło sympozjum naukowe, poprowadzone przez dra hab. Jacka Winiarskiego, prof. UG, dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG i dra Jędrzeja Strumiłło.  Tematem sympozjum była „Sztuczna Inteligencja w ochronie zdrowia”. Aktualność oraz forma wymiany poglądów polegająca na konfrontacji doniesień naukowych i wiedzy praktycznej skutkowała ożywioną dyskusją i wypracowaniem owocnych z punktu widzenia badawczego wniosków na przyszłość.

 

fot. materiały WZR

Biuro Dziekana WZR

Nowa publikacja pracowników Katedr Organizacji i Zarządzania oraz Statystyki »
Data publikacji: Środa, 27 września 2023 roku

 

W najnowszym numerze Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI, the Q2 and JCR journal, 100 punktów MNiSW) ukazał się artykuł autorstwa obecnych i byłych pracowników naszego Wydziału – prof. Ryszarda Rutki, prof. Małgorzaty Czerskiej, dr hab. Ewy Wycinki, prof. uczelni oraz dr hab. Piotra Wróbla, prof. uczelni.  

Publikacja “Team members’ direct participation in decision-making processes and the quality of decisions” opisuje wyniki eksperymentu badawczego prowadzonego przez 24 lata na łącznej próbie 2673 osób. Celem badania była identyfikacja wpływu wykorzystania różnych form bezpośredniej partycypacji w podejmowaniu decyzji na jej trafność w przypadku złożonych, wieloetapowych problemów decyzyjnych.  

 

BD/WZR

 

Sukcesy studentek i studentów UG podczas Mistrzostw Polski w Żeglarstwie. Wśród laureatów student WZR »
Data publikacji: Wtorek, 26 września 2023 roku

 

 

Złote medale Oliwii Laskowskiej w klasie 470 i Wiktorii Gołębiowskiej w klasie ILCA 6 oraz wicemistrzostwo Polski duetu Tytus Butowski i Łukasz Machowski w popularnej klasie 49 – to sukcesy osiągnięte przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego podczas zakończonych w Pucku Mistrzostw Polski w Żeglarstwie w klasach olimpijskich.

Poniżej przedstawiamy pełną listę sukcesów osiągniętych podczas zawodów w Pucku. Cieszy forma naszych żeglarzy, którzy w przyszłym roku z pewnością powalczą o czołowe lokaty w Akademickich Mistrzostwach Polski. Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji AMP reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego zdobyła brązowe medale w klasyfikacji generalnej i złote w klasyfikacji uniwersytetów.  

 

Osiągnięcia studentek i studentów podczas MP w Klasach Olimpijskich 2023:

Oliwia Laskowska (Wydział Prawa i Administracji) – I miejsce klasa 470

Rafał Pogorzelski (Wydział Zarządzania) – III miejsce klasa 470

Jakub Gołębiowski (Wydział Nauk Społecznych) – V miejsce klasa 470

 

Tytus Butowski (Wydział Prawa i Administracji) – II miejsce klasa 49

Łukasz Machowski (Wydział Ekonomiczny) – II miejsce klasa 49

 

Aleksandra Melzacka (Wydział Nauk Społecznych) – II miejsce klasa 49er FX

Wiktoria Gołębiowska (Wydział Nauk Społecznych) – I miejsce klasa ILCA 6

 

Mikołaj Silny (Wydział Nauk Społecznych) – V miejsce klasa ILCA 7

Michał Krasodomski (Wydział Zarządzania) – 27 miejsce

Pola Wawrzyniak (Wydział Nauk Społecznych) – IV miejsce klasa IQ Foil K

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

Odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Kopernika Ekonomisty »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 września 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że współpracująca z Wydziałem Zarządzania UG prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, wieloletnia wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prezeska honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego otrzymała dnia 17 września br. Nagrodę Kopernika – Ekonomisty za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ekonomii i gospodarki, przyznawaną przez Prezydenta Miasta Grudziądza. W uroczystości, która odbyła się w Centrum Kultury w Grudziądzu uczestniczyło liczne grono ekonomistów oraz naukowców. Nagrodę Laureatce wręczył Prezydent Miasta Grudziądza dr Maciej Glamowski.

List gratulacyjny do prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej skierował m.in. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

 

 

Na zdjęciu: Laureatka w towarzystwie Prezydenta Miasta Grudziądza dr. Macieja Glamowskiego oraz Dziekana Wydziału Zarządzania UG prof. dr. hab. Mirosława Szredera.

 

Biuro Dziekana WZR

 

Nowa publikacja pracowników Katedry Strategicznego Rozwoju »
Data publikacji: Czwartek, 21 września 2023 roku

 

W czasopismie "Problemy Jakości" (70 pkt MEiN)  nr 4/2023 ukazał się artykuł pt.  „Aspekty zrównoważonego rozwoju w oznakowaniu produktów spożywczych” autorstwa dr Mariusza Chmielewskiego, dr inż. Ewy Malinowskiej, dr Renaty Płoskiej i dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej. 

Link do publikacji:

https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7262-problemy-jakosci-2023-4.html

 

BD/WZR

Junior Academic Research Seminars (JARS) in Finance – Zoom seminar for students »
Data publikacji: Piątek, 22 września 2023 roku

 

We would like to invite you to the Junior Academic Research Seminars (JARS) in Finance organised by the International Research Consortium.  The new series will open with the talk by Markus Bak-Hausen from HEC Paris, France. He will present his research on “Dealer-customer relationships in over-the-counter markets”. This Zoom seminar will take place on 19 September 2023 at 2:00-3:00pm (BST). To register for the seminar, click here Registration link

The other speakers in the series are:

 

·  Sun Yong Kim, Kellogg School of Management, Northwestern University, USA

Title: The Dollar, US fiscal capacity and the US safety puzzle

 •   17 October 2023, 2:00-3:00pm (BST)

 

·  Zhenkai Ran, Judge Business School, University of Cambridge, UK

Title: Sometimes, always, never: Regulatory clarity and the development of digital financing

Time: 14 November 2023, 2:00-3:00pm (GMT)

 

 •   Rouzhi Wang, Rutgers Business School, USA

Title: Impact of monetary policy on the security lending market

Time: 23 January 2024, 2:00-3:00pm (GMT)

 

 •   Elias Ohneberg, Judge Business School, University of Cambridge, UK

Title: title: Satisfied employees, satisfied investors: How employee well-being impacts mutual fund returns

Time: 13 February 2024, 2:00-3:00pm (GMT)

 

The bios of the speakers and the registration links to all the seminars can be found on the webpage of the JARS: https://www.finance-research-consortium.org/jars.

 

Anna Zalewska

Research Chair and Professor of Finance

Deputy Director of Research, Research Lead in Finance

Department of Economics, Finance and Accounting

Leicester University School of Business

 

Nowa kampania wizerunkowa Uniwersytetu Gdańskiego. Jako jedyna uczelnia w Polsce wykorzystaliśmy AI. Do czego? Sprawdź! »
Data publikacji: Piątek, 22 września 2023 roku

 

Nowa kampania wizerunkowa Uniwersytetu Gdańskiego. Jako jedyna uczelnia w Polsce wykorzystaliśmy AI. Do czego? Sprawdź!

 

https://youtu.be/ibNstTweyZI

 

„Wszystko się kiedyś kończy.

Nie zawsze wiesz, że teraz jest ważne.

Czasami jednak rozpoznasz momenty,

których jesteś autorem i bohaterem”

 

W nowej kampanii wizerunkowej Uniwersytetu Gdańskiego przedstawiamy historię piątki naszych studentek i studentów: Szymona, Karoliny, Oliwii, Krystiana i Martyny. Oni, jak również inni studiujący (lub potencjalnie studiujący) na naszym Uniwersytecie, to Pokolenie Z (Gen Z). Pokolenie to wyróżnia przede wszystkim dorastanie w świecie nowych technologii; wiedza i umiejętności zdobywane są również w sieci, a nauka łączona jest często z aktywnością na rynku pracy. Kluczowe są również relacje, które dopełniają poczucie osobistej satysfakcji, stanowiącej dla Gen Z wyznacznik sukcesu. To właśnie te cechy charakterystyczne młodzieży Pokolenia Z stanowiły podstawę nowej kampanii reklamowej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kampania stanowi całkowicie nowe podejście do promocji uczelni wyższej. Skupiona jest na prawdziwych emocjach, których doświadczamy, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Nie boi się pokazywać rzeczywistych uczuć. Radość i zabawa to jedynie jedna strona okresu studiowania, który – co naturalne – łączy się często również ze stresem czy smutkiem. Gen Z ceni sobie prawdę, szuka wiarygodnych źródeł, dlatego tak istotne w kampanii było pokazanie wszystkich emocji – dla pokreślenia rzeczywistego obrazu studiów i wspomnień z nimi związanych.

 

Film reklamowy, stanowiący część kampanii, odwołuje się do tzw. core memories, czyli wspomnień z wydarzeń, które nas kształtują – naszą osobowość, zachowania i sposób myślenia. Nacechowany emocjami materiał czerpie z idei carpe diem, zachęcając do doceniania momentów, w których się znajdujemy, zanim przeminą. Autentyczność i emocje to elementy, które w naturalny sposób wpływają na odbiór osiąganych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

 

Przy współpracy z Agencją Visual Department stworzyliśmy dynamiczny materiał pełen ciekawych ujęć, najazdów kamery i szybkich przejść, dodając mu „wspomnieniowe” odcienie na etapie colorgradingu. W filmie reklamowym pojawiły się nie tylko sceny z uczelnianego życia, ale także niezapomniane chwile związane ze studiowaniem w Trójmieście.

 

Uniwersytet Gdański przedstawiony został w subtelny sposób. Stanowi on tło, choć w świetle powyższych aspektów, tło kluczowe dla piątki naszych bohaterów. Tu bowiem tworzone są niezwykle ważne wspomnienia – Wspomnienia, które nic nie kosztują.

 

Nowa kampania to nie tylko film reklamowy. To również jedyna w Polsce kampania AI zastosowana przez uczelnię wyższą.  Sztuczna inteligencja niewątpliwie zmienia dynamicznie otaczającą nas rzeczywistość. Wkracza w wiele obszarów naszej egzystencji, stanowiąc pomoc w codziennym życiu, ale niosąc też z sobą wiele obaw i niepewności związanych np. z rynkiem pracy.

Wykorzystanie w kampanii sztucznej inteligencji, przy pomocy której zostało wygenerowanych 6 różnych kreacji, to celowy zabieg. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że doskonale znamy możliwości nowych technologii, jednak zwracamy uwagę na autentyczność (ważną dla Pokolenia Z): otacza nas świat rzeczywisty, prawdziwe doświadczenia i emocje. Prawdziwe wspomnienia, których nie da się wygenerować przez AI. Podkreślając ten fakt, oznaczyliśmy kampanijne kreacje sformułowaniem: „ten obraz został wygenerowany przez sztuczną inteligencję”. Dzięki temu komunikujemy, że prezentowane na materiałach sceny z cyklu „ja podczas …. nauki do pierwszej sesji, pierwszych zajęć na kampusie, pierwszego dnia studiów, pierwszego wykładu”, to ważne momenty z prawdziwego studenckiego życia, jednak odzwierciedlające je obrazy są fikcją.  Wyrażamy w ten sposób hasło naszej kampanii: Wspomnień nie wygenerujesz. Stworzysz je u nas.

 

Hasło to jest elementem łączącym wykorzystane różne formy reklamy, kładąc nacisk na autentyczność jako element dominujący.

 

To na razie początek naszej nowej kampanii. Jeśli jesteście w Gdańsku, rozglądajcie się na ulicach!

 

dr Tomasz Czuba

Kierownik Zespołu Promocji UG

 

 

Santander funduje nagrody dla studentów i doktorantów UG. Nabór wniosków »
Data publikacji: Środa, 20 września 2023 roku

 

Uniwersytet Gdański kontynuuje owocną współpracę z Santander Bank Polska S.A. W rozpoczynającym się wkrótce roku akademickim 2023/2024 instytucja finansowa ponownie przekaże na nagrody dla studentów i doktorantów 50 tysięcy złotych. Nabór do konkursu właśnie ruszył!

Dzięki otrzymanej darowiźnie 32 studentów i doktorantów naszej uczelni do końca roku otrzyma nagrody za swoje osiągnięcia: 28 osób otrzyma po 1500 zł, a 4 studentów i doktorantów otrzyma po 2000 zł. Łącznie na nagrody zostanie przeznaczonych 50 tysięcy złotych.

 Podpisana umowa daje nam kolejną możliwość nagrodzenia studentów i doktorantów szczególnie aktywnych w działalności np. naukowej lub społecznej. Dzięki tej współpracy poszerzają się finansowe możliwości wsparcia najmłodszych członków naszej społeczności akademickiej. To bardzo dobra wiadomość u progu nowego roku akademickiego. Obie strony dołożą starań, aby obszarów współpracy było jeszcze więcej – mówił w zeszłym roku Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG. Słowa te nadal pozostają aktualne.

Kapituła Konkursowa doprecyzowując tegoroczny regulamin uznała, że przyzna 4 nagrody w wysokości 2000 zł brutto, w tym co najmniej jedną dla studenta pierwszego roku studiów pierwszego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i co najmniej jedną dla doktoranta. Z kolei spośród 28 nagród w wysokości 1500 zł brutto przynajmniej 3 trafią do studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich i co najmniej 4 do doktorantów.

Kryteriami przyznania nagród są wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, działalność społeczna (aktywność pro bono), osiągnięcia sportowe, działalność kulturalna i aktywność samorozwojowa.

Wnioski o nagrodę można składać od dziś za pośrednictwem platformy Santander Scholarships. Pierwszy etap rekrutacji potrwa do 25 października. W drugim etapie, który potrwa od 27 października do 3 listopada, zaproszeni studenci i doktoranci będą musieli uzupełnić wniosek o skany zaświadczeń dokumentujących przedstawione osiągnięcia.

O wynikach swojej aplikacji studenci i doktoranci zostaną poinformowani do 17 listopada. Od tego momentu nagrodzeni będą mieli tydzień na dopełnienie formalności i przyjęcie nagrody. Wypłatę świadczeń zaplanowano na drugą połowę grudnia.

Na stronie znajduje się m.in. Regulamin Nagród Santander dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, FAQ (pytania i odpowiedzi) dotyczące procesu rekrutacji. W sprawach szczegółów dotyczących składania wniosków można w razie potrzeby kontaktować się z Biurem Stypendialnym Uniwersytetu Gdańskiego (stypendia@ug.edu.pl).

 

Link do platformy konkursowej: https://app.becas-santander.com/pl/program/nagrody_ug_2023

Link do informacji z zeszłego roku: https://ug.edu.pl/news/pl/4103/nagroda-santander-dla-studentow-i-doktorantow-uniwersytetu-gdanskiego

 

 

Maciej Ciemny/Biuro Stypendialne UG

 

Chcesz zostać ekspertem od rynku nieruchomości? Tylko z WZ UG »
Data publikacji: Środa, 20 września 2023 roku

 

Studia podyplomowe Pośrednictwo i Inwestowanie na Rynku Nieruchomości oraz Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi to dwie propozycje Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego skierowane do osób zainteresowanych wiedzą o charakterze ekonomicznym, prawnym i technicznym niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami czy inwestowania bezpośredniego na rynku nieruchomości.

 

 

Wraz z rozwojem rynku nieruchomości zwiększyło się zapotrzebowanie na jego profesjonalną obsługę. Rozwój rynków lokalnych oraz kolejne powstające inwestycje powodują, że wiedza w zakresie pośrednictwa i inwestowania bezpośredniego w tym sektorze staje się istotnym atutem na rynku pracy.

Wydział Zarządzania UG proponuje słuchaczom studia podyplomowe Pośrednictwo i Inwestowanie na Rynku Nieruchomości, podczas których można będzie zdobyć fachową wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz inwestowania bezpośredniego w tym obszarze. Zajęcia prowadzone będą w formule hybrydowej, on-line (co dwa tygodnie) oraz w sali dydaktycznej (min. 1 zjazd na semestr).

– Konieczność posiadania fachowej wiedzy i jej krytycznej oceny czy uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów to tylko niektóre wyzwania w tej pracy. Praca pośrednika i inwestowanie wiążą się także z przeprowadzaniem oględzin nieruchomości, analizą dokumentacji i przepisów prawa, analizowaniem rynku – mówi dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG z Katedry Inwestycji i Nieruchomości WZ UG. – Na studiach przekazywana jest wiedza dotycząca ww. zagadnień, dodatkowo poszerzona o tematy związane z podstawami wyceny, zarządzania, ale i technologii IT, historii sztuki czy fotografii.  

Więcej informacji o ofercie: https://wzr.ug.edu.pl/posrednictwo-i-inwestowanie-na-rynku-nieruchomosci/

Drugą, pokrewną propozycją Wydziału Zarządzania są studia podyplomowe o nazwie Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi. Absolwenci tego kierunku będą posiadali kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania inwestycji, poprzez jej realizację, użytkowanie (zarządzanie), aż po zbycie nieruchomości. Ta wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym czy hotelowym, a także gruntów niezabudowanych. Może być wykorzystywana zarówno przy podejmowaniu własnych decyzji inwestycyjnych jak i przy okazji zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa oraz majątkiem komunalnym i państwowym.

Więcej informacji o ofercie: https://wzr.ug.edu.pl/spznipd/

Studia podyplomowe skierowane są do osób z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami, pośrednictwem, projektami deweloperskimi czy inwestowaniem na rynku nieruchomości. Rejestracja kandydatów na wyżej wymienionych studiach trwa do 30 września br.

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

 

Exchange Program to the US – rusza nabór wniosków »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 września 2023 roku

 

Fundacja Kościuszkowska otwiera nabór wniosków o granty na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US.

 

 

Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

 1. Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.
 2. Kosciuszko Foundation Grants to  granty trwające od 3 do 6 miesięcy, przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni lub organizacji pozarządowej w USA.
 3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship przyznawane jest polskim wykładowcom mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Finansowanie przyznawane jest maksymalnie na 9 miesięcy.

 

Nabór wniosków trwa do 15 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

 

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

oprac. JB/ZP
Nowa publikacja pracowników Katedry Bankowości i Finansów oraz Katedry Statystyki »
Data publikacji: Piątek, 15 września 2023 roku

 

 

W czasopiśmie  Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician ukazał się artykuł pt. Determinanty samodzielności finansowej powiatów autorstwa dr hab. Beaty Jackowskiej, prof. UG z Katedry Statystyki oraz dr Pawła Galińskiego z Katedry Bankowości i Finansów:

P. Galiński, B. Jackowska, Determinanty samodzielności finansowej powiatów, Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, vol. 68, 2023, 7, s. 1-24. 70 pkt MEiN.

https://ws.stat.gov.pl/Article/2023/7/001-024

 

BD/WZR

 

 

Ukazała się publikacja dr Krzysztofa Szczepaniaka będąca wynikiem badań międzynarodowego zespołu »
Data publikacji: Wtorek, 05 września 2023 roku

 

Z satysfakcją informujemy, że dr Krzysztof Szczepaniak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości po raz kolejny, we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym, w skład, którego wchodzą pracownicy naukowi z Polski, Włoch i Stanów Zjednoczonych, opublikował wyniki badań w czasopiśmie European Journal of Innovation Management, wydawnictwo EMERALD, w artykule pt. Does marketing orientation impact the innovation activity of R&D departments influenced by user-driven innovation? The correspondence analysis (ISSN: 14601060, DOI: 10.1108/EJIM-03-2023-0196, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EJIM-03-2023-0196/full/html).

Wspomniane czasopismo za lata 2022-2023 posiada impcact factor 4,75 oraz znajduje się na najnowszej liście Ministerstwa Edukacji i Nauki z punktacją wynoszącą 100 punktów.

 

BD/WZR

 

Nowe wysoko punktowane publikacje pracowników Wydziału Zarządzania »
Data publikacji: Wtorek, 05 września 2023 roku

 

W czasopiśmie naukowym “Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series”  w numerach 173 oraz 175 ukazały się nowe publikacje pracowników Wydziału Zarządzania za 100 punktów (wg punktacji MEiN):

https://managementpapers.polsl.pl/?page_id=3354 (173)

https://managementpapers.polsl.pl/?page_id=3285 (175)

 

1. Publikacja dr Mariusza Chmielewskiego i dr inż. Ewy Malinowskiej z Katedry Strategicznego Rozwoju:

Mariusz CHMIELEWSKI, Ewa MALINOWSKA Expectations of customer as a stakeholder of an agricultural enterprise: case study
DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.173.5

 

2. Publikacja dr hab. Anny Dziadkiewicz i mgr Zuzanny Mingi z Katedry Marketingu oraz dr Lali Lindell z Uniwersytetu Linneusza w Szwecji:

Anna DZIADKIEWICZ, Lali LINDELL, Zuzanna MINGA Generation Y & Z towards wellbeing tourism – challenge or necessity for the tourism industry?
DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.173.8

 

3. Publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Katedry Strategicznego Rozwoju oraz dr hab. Piotra Grudowskiego z Politechniki Gdańskiej:

Piotr GRUDOWSKI, Małgorzata Z. WIŚNIEWSKAIrregularities in university processes concerning the Lean Management typology. The pilot study results
DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.175.9

 

4. Publikacja dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG z Katedry Ekonometrii oraz dr Ewy Spigarskiej z Katedry Rachunkowości:

Ewa SPIGARSKA, Ewa MAJEROWSKAInvestment activities of insurance companies operating in Visegrad Group countries – theoretical and empirical approach
DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.175.32

 

5. Publikacja dr hab. Roberta Bębna i mgr Anny Młynkowiak-Stawarz z Katedry Marketingu:

Robert BĘBEN, Anna MŁYNKOWIAK-STAWARZAttitudes of visitors towards Christmas lighting at the Christmas market in the face of the energy and climate crisis
DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.175.3

 

6. Publikacja dr Pawła Galińskiego z Katedry Bankowościi Finansów:

Paweł GALIŃSKI Impact of fiscal and non-fiscal factors on the municipal debt: the case of Wielkopolska region in Poland
DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.175.8

 

7. Publikacja mgr Marty Sikorskiej z Katery Rachunkowości:

Marta SIKORSKADigitalization in Polish medical entities – responsibilities, benefits and barriers – a case study
DOI: http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2023.175.28

 

BD/WZR

 

 

 

Dla Studentek i Studentów: nabór wniosków w programie „Perły nauki II” »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 września 2023 roku

 

1 września rusza nabór wniosków w programie „Perły nauki II”. Jego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w prowadzeniu badań naukowych lub twórczości artystycznej. W pierwszej edycji programu wsparcie otrzymało 98 osób, a na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł.

„Perły nauki” to przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które jest następcą „Diamentowego grantu”. W programie uwzględniono nie tylko prowadzenie badań naukowych, ale też prowadzenie twórczości artystycznej oraz zwiększono środki na realizację projektów. W „Diamentowym grancie” koszt realizacji projektu wynosił od 180 tys. zł do 220 tys. zł. W „Perłach nauki” zaproponowano od 200 tys. zł do 240 tys. zł, w zależności od dziedziny nauki. Zwiększyła się też wysokość wynagrodzenia kierownika projektu – z 2500 zł do 3000 zł.

Więcej informacji

UWAGA: kontakt przez Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy pod mail’em: projekty@ug.edu.pl tel. +48 58 523 31 35 i 48 58 523 31 04

oprac. zp
Nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Piątek, 25 sierpnia 2023 roku

 

W czasopiśmie „Problemy Jakości” ukazała się publikacja autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej oraz tegorocznej absolwentki Wydziału Zarządzania, mgr Justyny Kozłowskiej:

Małgorzata Z. Wiśniewska, Justyna Kozłowska, Cechy jakości i motywy podróżowania po szlakach kulinarnych w Polsce, Problemy Jakości nr 3/2023, s. 12-18. 70 pkt MEiN.

Link do publikacji:

https://sigma-not.pl/publikacja-143990-cechy-jako%C5%9Bci-i-motywy-podr%C3%B3%C5%BCowania-po-szlakach-kulinarnych-w-polsce-problemy-jakosci-2023-3.html

BD/WZR

 

 

Nowy numer „Biuletynu PTE” oraz podwyższona punktacja czasopisma „Ekonomista” »
Data publikacji: Piątek, 25 sierpnia 2023 roku

 

Ukazał się nowy numer „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” zatytułowany „Kapitalizm patchworkowy”.

 

 

W numerze tym znaleźć można interesujące teksty, a wśród nich m.in.: „O problemach w pracy naukowej młodych badaczy – refleksje promotora”, „Przełomowe ustalenia w sprawie pism monetarnych Mikołaja Kopernika (1902–1920)”, „Rejestry administracyjne – konkurencja czy uzupełnienie badań statystycznych?”.

Również na stronach PTE znajdujemy potwierdzenie tego, że czasopismo naukowe „Ekonomista” – najstarsze czasopismo naukowe w Polsce z dziedziny nauk ekonomicznych –  uzyskało 100 pkt. w nowym wykazie czasopism MEiN.

 

BD/WZR

 

 

Kolejna wysoko punktowana publikacja dra Pawła Galińskiego z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Wtorek, 08 sierpnia 2023 roku

 

Ukazała się kolejna wysoko punktowana publikacja dra Pawła Galińskiego z Katedry Bankowości i Finansów:

Paweł Galiński, Key Debt Drivers of Local Governments: Empirical Evidence on Municipalities in Poland, LEX LOCALIS - JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 21, No. 3, pp. 591-618, DOI: https://doi.org/10.4335/21.3.591-618(2023), 140 pkt. MEiN, Impact Factor 0,4.

 

Abstract:

In the literature, the debt burden in local governments is considered as a main predictor of the fiscal distress. The growing indebtedness of the municipalities may also negatively affect the business sector. Therefore, this paper examines the significance of key financial and non-financial debt drivers of local governments based on the example of the municipalities functioning in Poland in 2010-2021. The article studies the whole population of the above public units and the influence of the financial, economic, demographic, institutional and spatial factors on their indebtedness. Due to the data, methodology and the robustness check, the fixed effects panel models, Arellano and Bond’s two-step generalized method of moments and the Moran I and LISA statistics were applied. Therefore, the final regressions include significant explanatory variables and might contribute to more efficient debt management and its control. The paper also reveals spatial associations in the field of the indebtedness of local governments.

 

Link do publikacji:

http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/2074

 

BD/WZR

Nowa współautorska publikacja dr. Patryka Kaczmarka, dr Niny Stepanok i dr. A. Kholodenko »
Data publikacji: Wtorek, 01 sierpnia 2023 roku

 

Ukazała się nowa, współautorska publikacja dr. Patryka Kaczmarka, dr Niny Stepanok z Katedry Bankowości i Finansów oraz dr. Analoliya M. Kholodenko z Uniwersytetu w Odessie pt. Investment Activity and Technological Opportunities for Human Capital Development. The Case of the “Pszukaj” Application for Ukrainian Refugees in Poland".

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H (70 pkt).

Publikacja została napisana jako kontynuacja badań naukowych, których jednym z efektów było napisanie aplikacji mobilnej do nauki finansów dla studentów z Ukrainy.

 

Artykuł dostępny po adresem:

https://journals.umcs.pl/h/article/view/14689

 

BD/WZR

 

Nowa wysoko punktowana publikacja autorstwa mgr Anny Młynkowiak-Stawarz z Katedry Marketingu »
Data publikacji: Piątek, 04 sierpnia 2023 roku

 

 

Ukazała się nowa wysoko punktowana publikacja autorstwa mgr Anny Młynkowiak-Stawarz z Katedry Marketingu

Młynkowiak-Stawarz, A. (2023). Do Polish tourists want wellbeing tourism? Preferences for wellbeing tourism versus the psychological wellbeing of individualse-mentor, 2(99), 56-68. https://doi.org/10.15219/em99.1610 (140 punktów według wykazu MEiN z 17.07.2023). 

Publikacja jest efektem badania, które zostało przeprowadzone w 2022 roku ze środków przyznanych autorce w ramach UGrants. 

 

BD/WZR

 

 

Zapraszamy na III Sympozjum BPM, 23 października 2023 w Sopocie »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 września 2023 roku

 

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Sympozjum BPM, które odbędzie się 23 października 2023 roku w hotelu Eureka, znajdującym się przy ulicy Emilii Plater 7/9/11 w Sopocie. Wydarzenie jest organizowane przez dwie uczelnie Związku Uczelni Fahrenheita: Politechnikę Gdańską i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

III Sympozjum BPM w Sopocie jest kontynuacją serii spotkań naukowych, które odbyły się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to wyjątkowa okazja do integracji środowiska naukowego zainteresowanego problematyką zarządzania procesowego (BPM). Mamy nadzieję, że spotkanie otworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń naukowych oraz prezentacji najnowszych wyników badań, jak również nawiązywania nowych relacji.

W programie III Sympozjum BPM umożliwiamy nie tylko przedstawienie aktualnych wyników badań związanych z BPM, ale także prezentację przedsiębiorstw wspierających procesy dydaktyczne związane z zarządzaniem procesowym realizowane na uczelniach. Będzie to także dobra okazja do zaproszenia do udziału w Międzynarodowej Konferencji BPM, która odbędzie się w Krakowie w 2024 roku.

Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Zachęcamy do rejestracji do 20 lipca 2023 roku.

Szczegółowy program Sympozjum zostanie przedstawiony we wrześniu 2023 roku. W trakcie Sympozjum przewidujemy krótkie wystąpienia prelegentów dotyczące aktualnych wyników badań nad BPM.

Wierzymy, że III Sympozjum BPM w Sopocie będzie nie tylko cennym źródłem wiedzy, ale również inspirującym miejscem do budowania sieci kontaktów i współpracy z naukowcami oraz praktykami z zakresu zarządzania procesowego.

 

Wszystkie informacje:

https://event.mostwiedzy.pl/event/42/

Rejestracja:

https://event.mostwiedzy.pl/event/42/registrations/40/

 

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego:

dr inż. Marzena Grzesiak, prof. uczelni, Politechnika Gdańska

 dr hab. inż. Piotr Sliż, Uniwersytet Gdański

 

 

 

Konferencja naukowa LUSTRO MEDIÓW IV - OD CHAT BOTÓW DO CX I UX »
Data publikacji: Czwartek, 27 lipca 2023 roku

 

KONFERENCJA NAUKOWA LUSTRO MEDIÓW IV

OD CHAT BOTÓW DO CX I UX

 

Tematem przewodnim czwartej z cyklu „Lustro Mediów” konferencji naukowej jest sztuczna inteligencja w jej (nie tylko) medialnych i marketingowych odsłonach.

 

Jak sztuczna inteligencja zmienia naukę i wpływa na wiedzę? 

Czy doprowadzi do – jak zapowiada Robin Raskin – szybkiego „upadku kampusów”? 

Z kim może konkurować o miejsce pracy i dlaczego?

Czy „rozumie” piękno i jest kreatywna? 

Jak zmieni naturę twórczości?

Czy oznacza „koniec” reklamy i marketingu?

Czy na pewno jest „sztuczna” i „inteligentna”? 

Jak wpływa na się doświadczanie prawdy i dezinformacji?

Czym stanie się społeczeństwo, gdy powstaną byty cyfrowe z formą świadomości?   

 

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki, doktorantów i studentów, którzy chcieliby poszukać odpowiedzi na powyższe pytania.

 

Miejsce spotkania: Politechnika Gdańska

Data: 04 grudnia 2023

 

Szczegółowe informacje:

https://lustromediow.gcb.visitgdansk.com/

 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG odebrał wyróżnienie w kategorii Nagrody „Nauczyciel Roku” »
Data publikacji: Wtorek, 25 lipca 2023 roku

 

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 6 lipca br., JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski wręczył przyznane w tym roku nagrody dla nauczycieli akademickich.

Nagrodę „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza otrzymał dr. hab. Maciej Nyka, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji, natomiast wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymał dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG z Wydziału Zarządzania. Nagrodę im. prof. Karola Taylora dostał w tym roku prof. Radosław Kossakowski z Wydziału Nauk Społecznych.

 

fot. Marcel Jakubowski

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/5519/posiedzenie-senatu-ug-06072023-r

 

Biuro Dziekana WZR

 

Dr hab. inż. Piotr Sliż otrzymał decyzją Ministra Edukacji i Nauki stypendium dla wybitnych młodych naukowców »
Data publikacji: Piątek, 21 lipca 2023 roku

 

Bardzo miło nam poinformować, że 30 czerwca 2023 r. decyzją Ministra Edukacji i Nauki, dr hab. inż. Piotrowi Sliżowi z Katedry Organizacji i Zarządzania przyznano stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

 

fot.materiały WZR

 

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia wybitnym młodym naukowcom. Wśród 230 tegorocznych laureatów znalazło się sześć osób z Uniwersytetu Gdańskiego. Badacze będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Stypendiami Ministra uhonorowano młodych naukowców prowadzących innowacyjne badania o wysokiej jakości oraz posiadających imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. Wśród nich znalazło się sześcioro wybitnych badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego.

W dziedzinie nauk rolniczych stypendium otrzymała dr Agata Motyka-Pomagruk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. 

W dziedzinie nauk humanistycznych laureatami zostali: dr Mateusz Cwaliński dr Cezary Kucewicz z Wydziału Historycznego oraz dr Bartosz Wcisło z Wydziału Nauk Społecznych.

W dziedzinie nauk społecznych stypendium otrzymali: dr hab. inż. Piotr Sliż z Wydziału Zarządzania i mgr Artur Sawicki z Wydziału Nauk Społecznych.

Tego roku do MEiN wpłynęło aż 1828 wniosków. Lista wszystkich tegorocznych laureatów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji I Nauki

 

Biuro Wsparcia Realizacji Projektów

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

 

Nowa publikacja pracowników Katedry Strategicznego Rozwoju »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 lipca 2023 roku

 

 

W Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ukazał się artykuł pracowników Katedry Strategicznego Rozwoju:

Ewa Malinowska, Renata Płoska, Joanna Próchniak, Mariusz Chmielewski, „Sustainable Student Consumer – Myth or Reality?”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 999, 70 pkt.

 

link do publikacji:

Sustainable Student Consumer – Myth or Reality? | Chmielewski | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Cracow Review of Economics and Management

https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2288

 

BD/WZR

 

 

Nowa publikacja prof. dr hab. Pawła Miłobędzkiego »
Data publikacji: Piątek, 07 lipca 2023 roku

 

W czasopiśmie Ekonomia i Prawo. Economics and Law ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Pawła Miłobędzkiego z Katedry Ekonometrii:

MIŁOBĘDZKI, Paweł, Intraday trading patterns in Bitcoin: does the war in Ukraine matter?, Ekonomia i Prawo. Economics and Law. Online. 30 June 2023. Vol. 22, no. 2, pp. 275-294. https://doi.org/10.12775/EiP.2023.016

 

 

Abstract:

Motivation: So far, nothing has been known about the impact of the war in Ukraine on the dynamics of cryptocurrency markets, in particular on the intraday trading patterns in Bitcoin, nowadays the largest market capitalization and trading volume cryptocurrency.

Aim: Use the data from the period January–April 2022 exhibiting over 1.5 million trades at Bitstamp, one out of four largest in trading volume Bitcoin markets, to identify and compare the day of the week and the hour of the day effects in the rate of return, bid-ask spread and trading volume at times preceding and following the war outbreak.

Results: The analysis based on the regression including dummy variables showed that the bid-ask spread and trading volume exhibited both the day of the week and the hour of the day effects. The same applied to the rate of return — but only incidentally. The effects differed in the magnitude across the peace and war periods being mostly smaller in the latter one due to increased risk faced by market participants who, as reflected in the number of trades and trading volume, lowered their activity. Since Bitcoin at Bitstamp is traded 24 hours a day and 7 days a week and incoming information is continuously impounded into its prices, the intraday trading patterns are different from those at the mature and emerging stock markets. The wider spreads and larger trading volumes were found present close to open of the major stock markets (NYSE, NASDAQ, London, Frankfurt, Tokyo).

 

BD/WZR

 

Kierunek „Informatyka i ekonometria” wśród 6 najlepszych w kraju w najnowszym rankingu Perspektyw »
Data publikacji: Czwartek, 13 lipca 2023 roku

 

W najnowszym rankingu Perspektyw kierunek „Informatyka i ekonometria” prowadzony na Wydziale Zarządzania, posiadający ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej, znalazł się wśród sześciu najwyżej sklasyfikowanych kierunków o tym profilu w kraju.

Program studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria jest ściśle powiązany z najnowszymi potrzebami praktyki gospodarczej, a ponadto uwzględnia wyniki najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych.

Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową w znanych i prestiżowych organizacjach. W trakcie zajęć wykorzystywane jest innowacyjne oprogramowanie i nowoczesna infrastruktura sprzętowa. Praktyczne podejście oraz unikatowe specjalności stworzone we współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym sprawiają, że absolwenci kierunku Informatyka i Ekonometria są niezwykle cenni dla dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/5488/znaczacy-awans-wsrod-uniwersytetow-w-rankingu-perspektyw-ug-dwa-miejsca-w-gore

oraz:

https://2023.ranking.perspektywy.pl/ranking/ranking-kierunkow-studiow

 

Rekrutacja na kierunek  Informatyka i Ekonometria

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na Kongres Młodej Nauki 6-8 lipca 2023 r. »
Data publikacji: Piątek, 07 lipca 2023 roku

 

Już 6 lipca br. rozpocznie się na Uniwersytecie Gdańskim Kongres Młodej Nauki, który jest corocznym, międzynarodowym wydarzeniem naukowym, gromadzącym młodych naukowców z różnych dyscyplin.  

Podczas trzydniowego Kongresu Młodej Nauki, młodzi naukowcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich badań w ramach kilkudziesięciu paneli dyskusyjnych. Spotkania te będą sprzyjać twórczym debatom, wymianie poglądów oraz zbliżeniu się do rozwiązań innowacyjnych problemów społecznych. Wydarzenie przyczyni się również do rozwijania nowych perspektyw w naukowych badaniach. 

W tym roku w Radzie Naukowej Kongresu znalazła się także dr hab. Anna Dziadkiewicz z Katedry Marketingu, która wystąpi także podczas panelu dyskusyjnego pt. „Społeczna Odpowiedzialność Uczelni”.

Mamy zaszczyt poinformować, że Kongres Młodej Nauki otrzymał Patronat Honorowy JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Profesora Piotra Stepnowskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Wydarzenie jest organizowane w ramach partnerstwa z Odeskim Uniwersytetem Narodowym im. Ilji Miecznikowa a w Komitecie Naukowym zasiada rektor uczelni prof. Wiaczesław Truba.  Współorganizatorem jest także Instytut Bałtycki, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Wydarzenie w zakresie współpracy międzynarodowej otrzymało wsparcie ze strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Patronami medialnymi Kongresu jest Gazeta Uniwersytecka Czasopismo Społeczności Akademickiej, Czasopismo Progress, Radio MORS oraz Forum Akademickie. 

Otwarcie III Kongresu Młodej Nauki, które odbędzie się 6 lipca 2023 w audytorium S208 roku na Wydziale Nauk Społecznych o godzinie 17:00. 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo zna stronie Kongresu - https://kongresmlodejnauki.pl/

harmonogram paneli i sesji posterowej

 

 

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG

 

 

Rekrutacja na studia - sprawdź naszą nową ofertę kształcenia! »
Data publikacji: Piątek, 28 lipca 2023 roku

 

 

Począwszy od roku akademickiego 2023/24 wprowadzamy na Wydziale Zarządzania wiele zmian i nowości w ofercie dydaktycznej. Dokonaliśmy kompleksowej reorganizacji w programach studiów, formach kształcenia i metodach nauczania, szczególnie na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

Przygotowaliśmy od nowa wszystkie programy studiów. Zaktualizowaliśmy treści programowe wszystkich przedmiotów. Zaproponowaliśmy nowe ścieżki dydaktyczne, które pozwolą studentom w atrakcyjny sposób zdobywać najnowszą wiedzę, wszechstronne umiejętności i najbardziej poszukiwane na rynku krajowym i międzynarodowym kompetencje zawodowe oraz społeczne.

Znacząco zmniejszyliśmy liczbę przedmiotów, zastępując je interdyscyplinarnymi blokami tematycznymi. Jeden blok tematyczny może mieć nawet 75 godzin zajęć i obejmować wykład, ćwiczenia, laboratoria i projekt semestralny wykonywany przy aktywnym udziale studentów. Realizacją bloku tematycznego zajmuje się cały zespół wykładowców o różnych, wyjątkowych kompetencjach i specjalnościach. W proces dydaktyczny włączamy także doświadczonych praktyków.

Zmiany te zwiększą interdyscyplinarność studiów i przyczynią się do większej integracji szczegółowych umiejętności niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań. Ponadto pozwolą one na wprowadzenie wielu innowacji dydaktycznych, w szczególności podstawowego modelu kształcenia, na który złożą się: project-based learning, tutoring i gamifikacja.

Zastąpiliśmy funkcjonujące w ramach poszczególnych kierunków studiów specjalności ścieżkami specjalnościowymi. Na każdym kierunku studiów takich ścieżek jest przynajmniej kilka. W programie studiów na każdej specjalności jest wskazanych 5 specjalnościowych bloków tematycznych realizowanych w wymiarze 75 godzin każdy. Student wybiera i realizuje 3 spośród nich, aby uzyskać dyplom w danej specjalności. Jeżeli student będzie realizował ścieżkę, która pozwala uzyskać specjalne uprawnienie i certyfikaty, może wybrać takich bloków specjalnościowych więcej. Szczegółowe informacje o blokach specjalnościowych znajdują się w zakładkach poszczególnych kierunków studiów.

Wybór odpowiednich studiów jest niezwykle ważną decyzją w życiu każdego człowieka. Wydział Zarządzania UG przygotował atrakcyjną ofertę edukacyjną dla osób pragnących:
     

 • zdobyć kwalifikacje poszukiwane przez wielu pracodawców,
 • studiować na największej uczelni w regionie pomorskim o długoletniej tradycji, która plasuje się na czołowych pozycjach w wielu rankingach polskich uczelni,
 • poznać nowoczesną, praktyczną wiedzę z finansów, rachunkowości, zarządzania i informatyki,
 • uczestniczyć w zajęciach najlepszych specjalistów z zakresu ekonomii i zarządzania w Polsce Północnej, zajmujących się nie tylko dydaktyką, ale i badaniami naukowymi oraz doradztwem dla praktyki gospodarczej i administracji państwowej,
 • korzystać z laboratoriów komputerowych i sal wykładowych, wyposażonych w sprzęt multimedialny najnowszej generacji,
 • uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu ERASMUS+,
 • korzystać z zakwaterowania w akademikach i systemu stypendialnego oraz uczestniczyć w studenckiej działalności naukowej, kulturalnej i sportowej.

 

Informacje dotyczące rekrutacji:

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/

 

Biuro Dziekana/WZR

 

Ukazała się nowa publikacja mgr Ewy Chrostowskiej z Katedry Rachunkowości »
Data publikacji: Wtorek, 04 lipca 2023 roku

 

 

W czasopiśmie naukowym Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości ukazała się nowa autorska publikacja mgr Ewy Chrostowskiej z Katedry Rachunkowości:

Ewa Chrostowska, „Ocena kontynuacji działalności dokonana w raportach finansowych przez zarządy spółek giełdowych z sektora nieruchomości w Polsce w czasie pandemii Covid-19, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2023, 47 (2), s. 11-33; DOI: 10.5604/01.3001.0053.6055; 70 pkt MEiN

Link do publikacji:

https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=609970

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

Nowa współautorska publikacja dr hab. Arlety Szadziewskiej, prof. UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 lipca 2023 roku

 

Ukazała się nowa współautorska publikacja dr hab. Arlety Szadziewskiej, prof. UG z Katedry Rachunkowości:

Arleta Szadziewska, Mariya Shygun, Wykorzystywanie infografik do zarządzania wrażeniem w raportach niefinansowych spółek giełdowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 47(2), 70 pkt. 

link do publikacji:

https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=609974

 

Biuro Dziekana WZR

Dr Marek Kalinowski zaprezentował swoje autorskie gry biznesowe podczas wydarzenia Viva Dydaktyka 2023 na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Czwartek, 06 lipca 2023 roku

 

Kolejny raz na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się wydarzenie Viva Dydaktyka, organizowane przez Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas wydarzenia, które odbyło się 21 czerwca br., Wydział Zarządzania reprezentowali dr Marek Kalinowski oraz dr Monika Mazurowska.

 

fot. materiały własne WZR

 

Dr Marek Kalinowski z Katedry Organizacji i Zarządzania przedstawił stworzone przez siebie gry biznesowe, które z powodzeniem stosuje na zajęciach ze studentami Wydziału Zarządzania.

Zaprezentowałem fragmenty trzech autorskich decyzyjnych gier biznesowych, które wykorzystuję podczas zajęć. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali o moim podejściu do tworzenia gier dydaktycznych i prowadzeniu rozgrywek, a także dzielili się własnymi doświadczeniami w grywalizowaniu zajęć ze studentami. Rozmawiałem z uczestnikami konferencji o tym, że studenci oczekują narzędzi dydaktycznych dynamizujących ich udział w procesie edukacyjnym, a prezentowane gry bardzo dobrze pozwalają na zaspokajanie tej potrzeby – mówi dr Marek Kalinowski.

 

CDDiT UG  jest ogólnouniwersytecką, pozawydziałową jednostką organizacyjną utworzoną w celu szeroko rozumianego rozwijania wysokiej kultury kształcenia oraz tworzenia rozwiązań w zakresie zarządzania procesem kształcenia na poziomie całej uczelni.

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/5457/viva-dydaktyka-kolejny-rok-doskonalenia-nauczania-na-ug

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

 

Ukazała się nowa monografia prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej »
Data publikacji: Piątek, 07 lipca 2023 roku

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się nowa monografia prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej z Katedry Bankowości i Finansów pt. "Etyka na rynku finansowym".

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Anny Szelągowskiej:

Recenzowana książka jest niezwykle wartościową, oryginalną pozycją, świadczącą o dużym zasobie wiedzy Autorki w zakresie etycznych i nieetycznych zachowań uczestników rynku finansowego. Kompleksowo opisana problematyka konfrontacji koncepcji homo oeconomicus z koncepcją homo neuropsychologicus, a także homo ethicus doskonale wpisuje się w istniejące trendy na krajowym i zagranicznym rynku wydawniczym. Autorka zaproponowała m.in. metodę etycznej oceny na rynku finansowym i zaprezentowała podejście do etyki w cyklu zaczynającym się od finansowej euforii poprzez panikę aż do poszukiwania ładu w sektorze finansowym. Niezwykle cennym wkładem w tym opracowaniu są rozważania na temat dylematów przeregulowania rynku finansowego, trafny wybór problematyki badawczej, mający na celu syntetyczną i wieloaspektową prezentację współczesnej roli oraz problemów etyki i odpowiedzialności na rynku finansowym w sytuacji behawioralnych zachowań jego uczestników.

 

Więcej informacji:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/etyka-na-rynku-finansowym/

 

Biuro Dziekana/WZR

 

 

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania. Sprawdź naszą ofertę! »
Data publikacji: Czwartek, 27 lipca 2023 roku

 

 

Szczegółowe informacje oraz rekrutacja:

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=353

 

 

Ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Piątek, 30 czerwca 2023 roku

 

Ukazała się kolejna publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej:

Małgorzata Z. Wiśniewska, SAFETY CULTURE AND ITS MEASUREMENT METHODS IN THE FIRE SERVICE, Zeszyty Naukowe SGSP, 2023, Vol. 86, s. 241-256. DOI: 10.5604/01.3001.0053.7157, 70 pkt MEiN.

Link do artykułu:

https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/resources/html/article/details?id=611391

 

BD/WZR

 

Wizyta pracowników naukowych z Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego z Ukrainy na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Czwartek, 29 czerwca 2023 roku

 

W dniach od 29.05. - 03.06.2023 r. Katedra Rachunkowości gościła prof. Lyudmylę Chyzhevską oraz dr Hannę Khomenko z Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego z Katedry Systemów Informacyjnych w Zarządzaniu i Rachunkowości.

Pobyt nauczycielek akademickich był związany z realizacją projektu mobilności z krajami partnerskimi Erasmus+KA107, przygotowanego w konkursie Komisji Europejskiej 2020-2022 przez trzy wydziały UG, tj. Wydział Nauk Społecznych, Wydział Historyczny oraz Wydział Zarządzania UG. Za przygotowanie i koordynację programu pobytu pracowników z Ukrainy na Wydziale Zarządzania odpowiedzialna była dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG, kierownik Katedry Rachunkowości.

Podczas zajęć ze studentami omawiane były zagadnienia związane z oszustwami księgowymi (przypadek Luckin Coffee oraz przypadek Steinhoff International), a także sporządzaniem sprawozdań finansowych przez przedsiębiorstwa w czasie wojny.

 

fot. materiały WZR

BD/WZR

 

 

Dr Monika Mazurowska reprezentowała Wydział Zarządzania podczas wydarzenia VIVA Dydaktyka 2023 »
Data publikacji: Środa, 28 czerwca 2023 roku

 

VIVA  Dydaktyka 2023 to święto dydaktyki akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim. Wydział Zarządzania reprezentowała dr Monika Mazurowska z Katedry Rachunkowości podczas panelu dyskusyjnego “Rutyna versus zaskoczenie: dlaczego się szkolimy i co wnosimy tym faktem w kulturę uniwersytetu?”. Przygotowane zostało także autorskie stoisko z posterem pt.  "Jak rozbudzić uwagę, czyli pierwsze 5 sekund z Rachunkowością".

VIVA  Dydaktyka to coroczne wydarzenie organizowane przez Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG.

fot. materiały WZR

 

BD/WZR

 

 

 

Dr Liwia Delińska i mgr Zuzanna Minga reprezentowały Wydział Zarządzania podczas VIII ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na PG »
Data publikacji: Środa, 28 czerwca 2023 roku

 

Dr Liwia Delińska i mgr Zuzanna Minga z Katedry Marketingu reprezentowały Wydział Zarządzania podczas VIII ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej „Ideatorium” na Politechnice Gdańskiej z wystąpieniem posterowym pt. "Wytęż WZRok! Czy impreza na orientację może być inspiracją dla dydaktyki akademickiej?"

W kwietniu 2023 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się dni otwarte dla kandydatów na studia. Zainteresowani mogli wziąć udział w licznych warsztatach, oprowadzaniu po budynku, quizach marketingowych, a także przygotowanej specjalnie na tę okazję grze terenowej na orientację. Każdy uczestnik gry „Wytęż WZRok!” (WZR to skrót od Wydziału Zarządzania) otrzymał kolorową mapę z budynkiem, na której było zaznaczonych 10 punktów kontrolnych, wraz z zadaniem do wykonania. Limit czasowy wnosił 30 minut. Celem gry było poznanie przez uczestników infrastruktury wydziału, ciekawostek na jego temat oraz zbudowanie relacji ze społecznością akademicką.

Zastosowanie metody miało również na celu zweryfikowanie użyteczności gry miejskiej w dydaktyce akademickiej. Zaobserwowano wysoki poziom zaangażowania uczestników. Wszyscy, którzy podjęli się wykonania zadania, charakteryzowali się wytrwałością i nie porzucili go w trakcie. Uzyskane informacje zwrotne wskazują na wysoką atrakcyjność przyjętej formy oraz zbudowanie pozytywnych doświadczeń wśród uczestników, które mogą wpływać na wyższe prawdopodobieństwo zapamiętania przekazanych informacji.

Stworzona gra wydziałowa miała charakter pilotażowy, zaś autorki planują adaptację narzędzia do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Katedrze Marketingu. Impreza na orientację jest doskonałą inspiracją dla dydaktyki akademickiej, która wykorzystuje elementy grywalizacji.

Ideatorium to przestrzeń dzielenia się ideami i doświadczeniem w zakresie edukacji akademickiej bez względu na dziedzinę wiedzy. To forum wymiany myśli, dyskusja, wzajemna inspiracja. Każdego roku przez dwa dni niemal 200 wykładowczyń i wykładowców z kilkudziesięciu ośrodków akademickich z całej Polski dzieli się swoimi pomysłami podczas sesji ideatoryjnych, debat, sesji plakatowych i wieczoru integracyjnego.

Więcej informacji:

https://cne.pg.edu.pl/wydarzenia/287-viii-ogolnopolska-konferencja-dydaktyki-akademickiej-ideatorium-2023

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska wygłosiła wykład podczas wydarzenia FoodFakty Safety Week »
Data publikacji: Środa, 28 czerwca 2023 roku

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska wzięła udział w międzynarodowym wydarzeniu FoodFakty Safety Week, organizowanym, m.in. pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia – WHO oraz FAO – Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa, gdzie wygłosiła wykład pt. Kultura bezpieczeństwa żywności – czy jesteśmy na nią gotowi?

 

„FoodFakty Safety Week, to szeroko zakrojony projekt realizowany nieustannie od 2016 roku , w którym kluczową rolę spełnia profesjonalny portal informacyjny wraz z uzupełniającymi

narzędziami, jak: newslettery, raporty, bazy danych. Zapewniamy „zabieganej” kadrze managerskiej możliwość szybkiego i syntetycznego zapoznania się z najważniejszymi trendami rynkowymi, zmianami w prawie i nowymi technologiami dla jakości i bezpieczeństwa poprzez portal, e-mail, komórkę i media społecznościowe. Koncentrujemy się na zagadnieniach wspierających rozwój szeroko pojętej jakości i bezpieczeństwa żywności.”

 

Więcej informacji:

https://foodfakty.pl/ffsw-standardy-i-kultura-bezpieczenstwa-zywnosci-12-06-1

 

BD/WZR

 

 

Wyróżnienie artykułu dr. hab. Piotra Sliża na prestiżowej konferencji »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2023 roku

 

W trakcie tegorocznej konferencji Szkoła Letnia Zarządzania 2023, dr hab. inż. Piotr Sliż z Katedry Organizacji i Zarządzania otrzymał nagrodę „Game Changer SLZ 2023”.

Wyróżnienie dotyczyło artykułu pt. "Chat GPT as a game changer in BPM: an example of the automotive industry". Intencją organizatorów było docenienie najbardziej wartościowych oraz przełomowych w swym podejściu, bądź wynikach badań naukowych prezentowanych w czasie konferencji.

 

fot. materiały WZR

 

Konferencja Szkoła Letnia Zarządzania jest organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wspólnie z Politechniką Łódzką. Wydarzenie ma charakter cykliczny i gromadzi przedstawicieli środowiska naukowego zajmujących się badaniami problemów zarządzania. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 300 uczestników z licznych ośrodków akademickich.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było pojęcie Game Changers – widziane w wielu płaszczyznach badań naukowych. Konferencja odbywa się pod auspicjami Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

 

Szczegółowe informacje:

https://slz.ue.wroc.pl/

 

Biuro Dziekana WZR

 

Wspólne kierunki studiów na uczelniach SEA-EU coraz bliżej! »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2023 roku

 

Odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu pracującego nad wspólnym kierunkiem studiów I stopnia „Sustainable Blue Economy” dla Uniwersytetów w Kadyksie, Gdańsku i Neapolu. Podczas obrad prowadzono rozmowy dotyczące możliwych ścieżek specjalizacyjnych dla studentów, opracowano wstępne warunki prowadzenia wspólnych zajęć i warsztatów dla studentów studiujących we wszystkich trzech ośrodkach.
 
Kierunek będzie prowadzony w 100% w języku angielskim. Pierwszy nabór przewidziany jest na rok akademicki 2025/26.
 
Uniwersytet Gdański reprezentowała dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania oraz dr Anna Panasiuk, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Oceanografii i Geografii.
 
 
Sea EU UG
Uczniowie liceum na warsztatach z marketingu »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2023 roku

 

Uczennice 3 klasy I LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie wzięły udział w warsztatach z marketingu, które przeprowadziły dr Liwia Delińska i mgr Zuzanna Minga z Katedry Marketingu.

Uczestniczki miały okazję zapoznać się z ofertą kształcenia na Wydziale Zarządzania, poznać szczegóły pracy marketera i zaznajomić się z tematami tworzenia kampanii reklamowych dla biznesu w social mediach, kreowania persony i doboru kanałów komunikacji marketingowej.

Współpraca Wydziału Zarządzania UG z I LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie jest inicjatywą dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG z Katedry Ekonometrii. 

 

fot. materiały WZR

 

Biuro Dziekana WZR

Ukazała się nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 27 czerwca 2023 roku

 

Ukazała się nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej:

Małgorzata Z. Wiśniewska, Eugenia Czernyszewicz, Tomasz Grybek, FOOD SAFETY CULTURE ASSESSMENT. SARS-CoV-2 PERSPECTIVE, International Journal for Quality Research, 2023, 17(2) 485–500; DOI: 10.24874/IJQR17.02-12; 100 pkt MEiN, IF=1,496

Link do publikacji:

http://www.ijqr.net/journal/v17-n2/12.pdf

 

BD/WZR

Samorząd Studentów WZR zaprasza studentów na Imprezę Wydziału Zarządzania! »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 czerwca 2023 roku

 

 

Szanowni Studenci!


Z wielką przyjemnością zapraszamy Was, już w tę sobotę (17.06.2023), do Gorzko Gorzko Gdańsk na imprezę Wydziału Zarządzania UG.


Wydarzenie rozpocznie się o godz. 22:00 i do godz. 23:00 wstęp za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej będzie darmowy! Adres znajdziecie na plakacie oraz w wydarzeniu!


https://www.facebook.com/events/640912941236616


Będzie to idealny moment na lekkie odstresowanie się przed nadchodzącą sesją.
Życzymy miłej zabawy!

 

Jakub Rokicki

Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania

 

Odbył się kolejny koncert z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu" »
Data publikacji: Wtorek, 20 czerwca 2023 roku

 

W czwartek 25 maja w auli B-4 odbył się kolejny koncert z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu". Publiczność, która po brzegi wypełniła salę, wysłuchała kilku refleksji słuchacza koncertu Tomasza Fopke, kompozytora, literata, dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Majowy koncert był dedykowany imionom w piosence. Świetnie przygotowany i wykonany przez zespół repertuar, przy akompaniamencie Macieja Borowicza pod sprawną ręką Beaty Borowicz skrzył się dowcipem i zaskakiwał licznie przybyłą publiczność, która miała szansę współtworzyć to wydarzenie. Równie magnetyzujące było prowadzenie koncertu przez Panią Dyrygent, która z właściwą sobie swadą i charyzmą nadawała ton nie tylko wszechstronnie uzdolnionym śpiewakom.

Brawa należą się także za umiejętne wykorzystanie wizualizacji sławnych posiadaczy imion podczas prezentacji muzycznych. Kolejny koncert z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu" już jesienią. Warto tam być!

fot. materiały Chóru

 

Chór Non Serio

 

Zapraszamy na konferencję "Q Doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2023" »
Data publikacji: Czwartek, 22 czerwca 2023 roku

 

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Konferencji naukowej pt.:

Q Doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2023.

Kultura bezpieczeństwa pacjenta w praktyce i teorii zarządzania podmiotami leczniczymi

Konferencja jest zaadresowana do środowiska praktyków i naukowców zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Honorową Przewodniczącą Rady Programowej Konferencji jest Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem:

Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Szczegóły i rejestracja pod linkiem:

https://gdansk.enot.pl/aktualnosci/q-doskonalosci-dobre-praktyki-w-doskonaleniu-uslug-medycznych-na-pomorzu-2?department=gdansk

 

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Rozprawa doktorska dr Macieja Goniszewskiego nagrodzona w Konkursie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego »
Data publikacji: Środa, 14 czerwca 2023 roku

 

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu postanowiło przyznać Panu dr Maciejowi Goniszewskiemu II Nagrodę za najlepszą pracę doktorską pt.  „Wpływ zagranicznych banków na przebieg globalnego kryzysu finansowego w wybranych krajach goszczących Unii Europejskiej”. Promotorem pracy był dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu: https://www.bfg.pl/konkurs/

 

BD/WZR

 

 

 

Nowy kierunek studiów stacjonarnych I stopnia - Zarządzanie w sporcie »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 lipca 2023 roku

 

Szczegółowe informacje na stronie rekrutacji: https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=355

 

 

Studenci anglojęzycznych kierunków/specjalności: Management oraz Financial Analyst uczestniczyli w wizycie studyjnej w amerykańskiej firmie AirHelp »
Data publikacji: Wtorek, 13 czerwca 2023 roku

 

Kolejny raz nasi studenci mieli okazję wziąć udział w zajęciach terenowych z dr hab. Anną Dziadkiewicz z Katedry Marketingu. 16 maja grupa studentów anglojęzycznych kierunków/specjalności: Management oraz Financial Analyst uczestniczyła w wizycie studyjnej w amerykańskiej firmie AirHelp.

Podczas zajęć, uczestnicy poznali między innymi strukturę firmy oraz ścieżki kariery zawodowej w branży specjalizującej się w prawach pasażerów lotniczych. Odbyli także praktyczne warsztaty jak przygotować CV i jak zdobyć kompetencje istotne aktualnie na globalnym rynku pracy.

Firma AirHelp powstała jako start-up w 2013 roku i od tego czasu stała się największym obrońcą praw pasażerów lotniczych na świecie. AirHelp zatrudnia pracowników z różnych krajów na stanowiskach zarówno dotyczących obsługi klienta jak i programistów czy analityków pracujących nad obszerną bazą statystyk lotniczych.

 

fot. materiały WZR

BD/WZR

Studenci SSL FiR rozpoczynający studia w nowym roku akademickim 2023/2024 otrzymają możliwość ubiegania się o uznanie 5 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym »
Data publikacji: Czwartek, 01 czerwca 2023 roku

Ukazała się nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 06 czerwca 2023 roku

 

 

W czasopiśmie „Food Research International” ukazała się współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej będąca efektem udziału w projekcie międzynarodowym:

Exploring dark kitchens in Brazilian urban centres: A study of delivery-only restaurants with food delivery apps, Food Research International, Volume 170, August 2023, 112969, https://doi.org/10.1016/j.foodres.2023.112969, IF=7,425, 140 pkt MEiN

 

Dostęp pod linkiem:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996923005148?dgcid=coauthor

 

Zapraszamy na konferencję naukową „Jakość i jej zastosowania 2023. W kierunku zrównoważonej przyszłości” »
Data publikacji: Czwartek, 01 czerwca 2023 roku
Zapraszamy na Międzywydziałowe Seminarium Projektowe »
Data publikacji: Piątek, 02 czerwca 2023 roku

 

Szanowni Państwo,

pragniemy zaprosić wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego zainteresowanych tematyką grantów i konkursów

na Pierwsze Międzywydziałowe Seminarium Projektowe, które odbędzie się

 

30 maja 2023 r. o godzinie 12:30

w Sali Rady Wydziału (B-22) na Wydziale Zarządzania UG

ul. Armii Krajowej 101, Sopot

 

Będzie to wyjątkowa okazja do utworzenia interdyscyplinarnych zespołów projektowych.

Przewidziany czas trwania spotkania: maksymalnie 90 minut.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do 26.05.2023 r. na adres mailowy: paulina.stefanska@ug.edu.pl

 

Organizator: Biuro Koordynatora Projektów WZR

 

Marketing doświadczeń – czym jest i jakie ma znaczenie dla marki? – wywiad dr Liwią Delińską dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości »
Data publikacji: Środa, 31 maja 2023 roku

 

Dr Liwia Delińska z Katedry Marketingu udzieliła wywiadu dla portalu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat roli marketingu doświadczeń w budowaniu długotrwałych relacji marek z konsumentami.  

„Marketing doświadczeń to koncepcja, która zakłada, że głównym obszarem konkurowania firm są doświadczenia klientów. Strategia ta, zwana również marketingiem doznań, polega na tworzeniu, utrzymywaniu i pogłębianiu więzi przedsiębiorstwa z klientem poprzez dostarczenie zapadających w pamięć wrażeń. Marketing doświadczeń opiera się na rosnącej roli przeżyć towarzyszących konsumentom na każdym etapie kontaktu z daną marką. Zakłada wykorzystywanie komunikatów oddziałujących na emocje, które mają na celu wzbudzić pozytywne wspomnienia i odczucia.”

Link do całego wywiadu:

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/84204:marketing-doswiadczen-czym-jest-i-jakie-ma-znaczenie-dla-marki?fbclid=IwAR0uhdE6-ZPupL43rI6QJ501wMHXI0L2gHf6qTiCg-dD3cDM6Dn4J3zA7Do

 

dr Liwia Delińska, fot. materiały WZR

 

BD/WZR

 

Nowa publikacja dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG i dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej »
Data publikacji: Czwartek, 25 maja 2023 roku

 

 

W „Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 2023, nr 169, s.301-318, ukazał się artykuł pt. Capital structure vs financing rules - the Visegrad Group countries autorstwa dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG i dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej.

Link do artykułu: https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2023/04/169-Gostkowska-Drzewicka-Majerowska.pdf

 

The purpose of this paper is to investigate whether the capital structure of stock exchange listed companies in individual countries of the Visegrad Group differs significantly, and whether these entities can be considered to be organizations implementing the principles of the golden and silver rules of accounting. The basis for operating activity financing in the companies under examination mainly entailed equity. In practice, this means that most of the entities surveyed follow the silver, less frequently the golden (the more restrictive), rule of accounting. The results obtained for each country of the Visegrad Four differed significantly. The research conducted provides a basis for determining whether the golden and silver rules of accounting constitute factors affecting the decision-making regarding capital structure formation in companies listed in the Visegrad Group countries. The study covers companies listed in the four countries and provides a basis for further research in this area, with respect to both the sample size and the time series length.

 

BD/WZR

 

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Środa, 17 maja 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się kolejna, wysoko punktowana publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości:

M. Wiśniewska, Terroryzm żywnościowy – istota oraz metody obrony systemowej, Journal of Modern Science, 2023, 50(1), 331–349; DOI: https://doi.org/10.13166/jms/161535; 100 pkt MEiN.

 

Artykuł do pobrania pod linkiem:

https://www.jomswsge.com/Terroryzm-zywnosciowy-istota-oraz-metody-obrony-systemowej,161535,0,1.html

 

 

BD/WZR

III Dzień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 maja 2023 roku

 

Przed nami III Dzień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego do wzięcia udziału w wydarzeniu. W programie ćwiczenia z terapeutą, warsztaty z pierwszej pomocy, bieg dla zdrowia, konsultacje i badania lekarskie, gra terenowa, konkursy i wiele innych. Do zobaczenia na kampusie UG już 10 maja od godz. 9:00!

 

 

Wydarzenie organizowane przez Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG odbędzie się już po raz trzeci.

 W programie nie tylko wykłady o tematyce szeroko rozumianej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników naszej uczelni, ale wiele innych wydarzeń, o których można przeczytać na załączonym plakacie.

Więcej szczegółowych również na stronie bhp.ug.edu.pl pod linkiem.

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG
Trwa rekrutacja do Programu MOST »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 maja 2023 roku

 

Tylko do 15 maja trwa rekrutacja do program mobilności studentów i doktorantów MOST! Jeśli chcecie rozpocząć swoją semestralną lub całoroczną przygodę na innej uczelni niż macierzysta, nie przegapicie tego terminu.

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Umożliwia on studiowanie na uczelni przyjmującej zarówno na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym, a skorzystanie z oferty programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus.

Aby aplikować do programu należy wejść na stronę: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/home/

Kto może wziąć udział w programie?

 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
 • Studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia
 • Studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
 • Doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku: od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki), od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Więcej szczegółowych informacji o rekrutacji i ofercie programu MOST:

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Nowickiego »
Data publikacji: Czwartek, 11 maja 2023 roku

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Osiwalskiej »
Data publikacji: Wtorek, 09 maja 2023 roku

Przedstawiciele Nord University Business School w Bodø w Nowergii odwiedzili Wydział Zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 11 maja 2023 roku

 

Dnia 21.04.2023 r.  na Wydziale Zarządzania gościli przedstawiciele Nord University Business School w Bodø w Nowergii. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy w obszarze dydaktycznym, badawczym oraz administracyjnym.

 

fot. materiały WZR

 

Uniwersytet Nord jest jednym z trzech nowych partnerów w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich SEA EU. Obecnie konsorcjum SEA EU liczy 9 uniwersytetów z Hiszpanii (Cadiz), Portugalii (Algarve), Malty, Chorwacji (Split), Francji (Brest), Włoch (Neapol), Norwegii (Nord), Niemiec (Kiel) i Polski (Gdańsk).

 

Więcej informacji:

https://sea-eu.ug.edu.pl/o-nas/

 

Biuro Dziekana WZR

 

"Zrównoważone miasto" - Trwa pierwszy kurs Erasmus BIP zorganizowany przez UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 maja 2023 roku

 

Intensywne Programy Mieszane(BIP) to jedna z najnowszych inicjatyw projektu Erasmus+, w ramach której studenci, naukowcy lub pracownicy szkoły wyższej mogą wziąć udział w kursie organizowanym przez inną uczelnię w Europie. Dotychczas Uniwersytet Gdański uczestniczył w BIP jako partner, natomiast w poniedziałek, 17 kwietnia br. ruszyła stacjonarna część kursu, w którym UG po raz pierwszy pełni rolę lidera. 

„Zrównoważone Miasto” to kurs Blended Intensive Programme, podczas którego studenci z uczelni członkowskich SEA-EU będą mieli okazję poznać metody realizacji celów Agendy 2030 ONZ w przedsiębiorstwach, czy samorządach. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego przybliżą im m.in. koncepcje gospodarki o obiegu zamkniętym, czy wyzwania zrównoważonego planowania przestrzennego. 

Nie zabraknie także praktycznych wyjść w teren. Zagraniczni studenci zobaczą, jak zmieniła się funkcja przestrzeni Stoczni Gdańskiej oraz odwiedzą trójmiejskie przedsiębiorstwa, które wprowadzają zrównoważone rozwiązania. Jak wskazuje sama nazwa programu, czeka ich intensywny tydzień pełen teorii i praktyki. 

Na zajęcia stacjonarne przyjechało 28 osób z Uniwersytetu Maltańskiego, Uniwersytetu Zachodniej Bretanii i Uniwersytetu w Splicie. Są to studenci kierunków: Geography and urban planning, Built environment, Architecture, Economy and tourism, Tourism and hotel management, Economy and tourism, Tourism and hospitality. Aby sprostać tak różnorodnym perspektywom, w inicjatywę zaangażowali się naukowcy z wydziałów: Nauk Społecznych, Ekonomicznego oraz Zarządzania.

17 kwietnia br. rozpoczęła się stacjonarna część kursu. Na Wydziale Zarządzania studentów z Francji, Chorwacji i Malty przywitała Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, oraz Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej UG Magdalena Sawicz.

- Uwielbiamy marnować. Każdego roku Unia Europejska produkuje więcej niż 2,5 miliarda ton śmieci - opowiadała podczas wykładu wprowadzającego dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra. - Co wyrzucamy? Metal, drewno, elektronikę, czy produkty spożywcze i ich opakowania. To szczególnie ważne w tych krajach UE, gdzie recykling nie jest powszechną praktyką.

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/5147/zrownowazone-miasto-trwa-pierwszy-kurs-erasmus-bip-zorganizowany-przez-ug

 

 

fot. i tekst Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG

W dniach 7-9.10.2023 odbędzie się XXI-ta edycja Konferencji z cyklu: „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ” »
Data publikacji: Piątek, 28 kwietnia 2023 roku

 

Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność poinformować, iż w dniach 7-9.10.2023 odbędzie się XXI-ta edycja Konferencji z cyklu: „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ”.

Od ponad dwóch dekad nasza Konferencja organizowana jest przez Katedrę Strategicznego Rozwoju oraz Katedrę Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

a także Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych lądowa część konferencji kontynuowana będzie podczas rejsu promem do Szwecji. 

Uczestnikami naszych debat naukowych są zawsze wybitni przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy, a także osoby pełniące funkcje w jednostkach administracji centralnej i samorządowej.

Tegoroczna Konferencja skupiona będzie wokół problematyki multiplikatywności, a zatem wielości kryzysów, jakich obecnie doświadczamy.  

Faza cyklu koniunkturalnego, w jakiej się obecnie znajdujemy jest nie tylko ważna z gospodarczej, regulacyjnej oraz społecznej strony, ale także otwiera horyzonty dla wielowymiarowej debaty naukowej.

 

Dlatego też naszym uczestnikom proponujemy udział w Konferencji, sugerując wystąpienia i publikacje w następujących obszarach badawczych: 

1) zielona gospodarka i zrównoważony rozwój; 

2) odbudowa i kreacja zaufania w gospodarce i społeczeństwie; 

3) innowacyjna gospodarka i społeczeństwo oraz przedsiębiorstwo; a także 

4) innowacyjne metody badań naukowych i nowe kompetencje. 

 

Liczymy, że sprawdzona dotychczas formuła wyjątkowych debat naukowych, realizowanych podczas promowego rejsu do Szwecji, spotka się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą.

Zachęcamy już dziś do rejestracji i uczestnictwa w tym wyjątkowym projekcie. Będziemy wdzięczni za przekazanie wiadomości wraz z informatorem współpracownikom.

 

WWW: https://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-wartoscia/
Facebook: www.facebook.com/konferencjapromowa

Informator

 

Z wyrazami szacunku 

W imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego XXI Konferencji ZWP 2023 

  

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 

dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG 

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH 

 

Ukazał się kolejny numer czasopisma Annales Oeconomia z publikacjami pracowników Wydziału Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 05 maja 2023 roku

 

Ukazał się kolejny numer czasopisma Annales Oeconomia z publikacjami pracowników Wydziału Zarządzania, Vol 56, No 5 (2022).

 

 

Annales Oeconomia jest kwartalnikiem, wydawanym przez Wydział Ekonomiczny UMCS. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1967 r. Publikuje teksty z dwóch dyscyplin z zakresu nauk społecznych: ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami:

https://journals.umcs.pl/h/index

 

Biuro Dziekana/WZR

 

Zapraszamy wszystkie studentki i studentów do uczestnictwa w pilotażowym programie Marine Science Shop – Marina Innowacji UG »
Data publikacji: Piątek, 28 kwietnia 2023 roku

 

Zapraszamy wszystkie studentki i studentów do uczestnictwa w pilotażowym programie Marine Science Shop – Marina Innowacji UG

Będzie to wyjątkowa okazja aby w kreatywnym zespole, pod okiem ekspertów, poruszyć zagadnienia marketingu w obszarze NGO. W ramach praktyk studentki i studenci będą mogli nabyć takie umiejętności jak:

- praca grupowa,

- definiowanie problemów,

- krytyczne myślenie,

- innowacyjne podejście do rozwiązań,

- etyka zawodowa,

- uważne i konstruktywne słuchanie.

 

Rekrutację prowadzi Wydziałowa Koordynatorka Projektów – mgr Paulina Stefańska

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: paulina.stefanska@ug.edu.pl

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się za pośrednictwem platformy TEAMS w poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 10:00. Obowiązuje rejestracja: https://tiny.pl/wvn4c

 

Informacja o projekcie

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego to przestrzeń współpracy pomiędzy różnymi jednostkami regionu pomorskiego a uczelnią. Jej podstawowym założeniem jest poszukiwanie rozwiązań dla lokalnych wyzwań i problemów poprzez model tzw. Science Shop. Wbrew nazwie nie jest to sklep naukowy, ale jednostka, czy schemat działania, który ułatwia i zapewnia realizację wspólnych projektów nakierowanych na potrzeby organizacji społecznych, które zazwyczaj mają trudniejszy dostęp do badań naukowych.

W przypadku Mariny Innowacji UG  w ramach pilotażu proponujemy organizacjom pozarządowym współpracę z naszymi studentami, którzy pod okiem mentorów i ekspertów będą szukać rozwiązań, mających odpowiedzieć na wybrane wyzwania zgłaszane oddolnie przez organizacje i małe społeczności. Studenci realizując projekt tym samym zweryfikują swoją wiedzę w praktyce, a także zdobędą nowe kompetencje i umiejętności, przede wszystkim miękkie. Organizacja może zyskać cennego partnera i innowacyjne pomysły wpisujące się w jej cele, a uczelnia, w tym pracownicy naukowi, nowe wyzwania i zagadnienia badawcze.

Zapraszamy zainteresowanych do współpracy.

Dowiedz się więcej o Science Shop: About LK Network - Living Knowledge   https://livingknowledge.org/about-living-knowledge-network/

 

* Pilotaż realizowany jest w ramach projektu reSEArch EU, tj. „reinforce SustainablE Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU Alliance” wdrażanego przez konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego SEA-EU i finansowanego przez program Horyzont2020.

Studenci specjalności Management wzięli udział w szkoleniu pt. "Workshop/lecture - Data Visualisation" w firmie Bayer »
Data publikacji: Piątek, 21 kwietnia 2023 roku

 

W dniu 17 kwietnia br., studenci I i II roku anglojęzycznej specjalności Management oraz specjalności Inwestycje i Nieruchomości pod opieką dr hab. Anny Dziadkiewicz z Katedry Marketingu, wzięli udział w szkoleniu pt.  "Workshop/lecture - Data Visualisation" w firmie Bayer w ramach projektu Bayer@Uni.  

 

 

Warsztaty z wizualizacji danych dają studentom możliwość rozwijania umiejętności analizy danych i ich wizualizacji, co jest niezwykle ważne w dzisiejszej, cyfrowej erze biznesu opartej na danych. Zajęcia praktyczne tego typu umożliwiają podniesienie kompetencji, niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy.

 

fot. materiały WZR

Biuro Dziekana WZR

 

Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej »
Data publikacji: Piątek, 21 kwietnia 2023 roku

 

 

Jesteś zainteresowany aktywnością studencką?
Chcesz mieć wpływ na rzeczywistość uczelnianą?
Interesują Cię tematy naukowe, działalność charytatywna, współpraca międzynarodowa, produkcje audiowizualne czy też jeszcze coś innego?
Masz własny projekt czy chcesz włączyć się w działania innych?


Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, które odbędzie się na Wydziale Zarządzania w sali A321 już 26 kwietnia o godzinie 11.

 

Turniej szachowy na UG »
Data publikacji: Czwartek, 20 kwietnia 2023 roku

 

Drodzy Studenci, Doktoranci oraz pracownicy Uczelni FarU!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Wiosennym Turnieju Szachowym organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG przy wsparciu Parlamentu Studentów UG, Rady Doktorantów UG, Samorządu Studentów PG, Samorządu Doktorantów PG oraz Samorządu Studentów Gumed.

Turniej odbędzie się 24.04.2023 . w godzinach 18:00-21:00

Tempo gry : 10 min + 0 sek.

Wiosenny Turniej Szachowy ma na celu promocję szachów jako sportu, spędzania czasu przy wysiłku intelektualnym oraz promocję uczelni zrzeszonych w Związku Fahrenheita. Aby uatrakcyjnić wydarzenie turniej będzie komentowany w czasie rzeczywistym przez profesjonalnego komentatora szachowego, oraz Mistrza Fide Kacpra Poloka

Uczestnicy : studenci, doktoranci, pracownicy Uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni Farenheita.

Miejsce: turniej odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie chess.com Platforma umożliwia jednocześnie rozgrywanie gier w systemie szwajcarskim.

Po turnieju, każdy z wygranych zostanie sprawdzony przez tę platformę aby stwierdzić czy dany gracz nie korzystał z pomocy silnika szachowego.

Aby wziąć udział konieczne jest założenie konta na platformie co nie jest trudne i zajmuje około 2 minut

Warunkiem uczestnictwa jest dołączenie do klubu szachowego na portalu chess.com:

https://www.chess.com/club/wiosenny-turniej-szachowy

Formularz do zapisów : https://forms.office.com/e/ipmf1FtLZu

 

 

Ukazał się nowy numer „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” »
Data publikacji: Środa, 19 kwietnia 2023 roku

 

Ukazał się nowy numer (1/2023) „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, zawierający interesujące artykuły i eseje.

https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2023-nr-1-1

Zachęcamy do zainteresowania.

 

Biuro Dziekana

Ukazała się nowa publikacja dr Macieja Hyżego z Katedry Rachunkowości »
Data publikacji: Czwartek, 20 kwietnia 2023 roku

 

 

Ukazała się nowa publikacja dr Macieja Hyżego z Katedry Rachunkowości pt.: „Wpływ pandemii COVID-19 na wyniki finansowe wybranych przedsiębiorstw branży deweloperskiej i motoryzacyjnej” (70 pkt.) w “Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”.

Link do publikacji: https://ztr.skwp.pl/api/files/view/2080560.pdf

„Czasopismo naukowe “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (ZTR) jest publikowane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1977, początkowo (1977-2000) pod tytułem “Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”. Celem czasopisma jest publikowanie artykułów krajowych i zagranicznych autorów, które wnoszą istotny wkład do badań naukowych  w zakresie rachunkowości. ZTR stanowią miejsce przedstawiania koncepcji, analiz oraz wyników badań nad przeszłymi i bieżącymi zagadnieniami w obszarach teorii, praktyki i dydaktyki rachunkowości.”

Więcej informacji: https://ztr.skwp.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

BD/WZR

 

Ukazała się nowa praca zbiorowa pod redakcją pracowników Wydziału Zarządzania »
Data publikacji: Środa, 19 kwietnia 2023 roku

 

Nakładem wydawnictwa Centrum Myśli Strategicznych ukazała się praca zbiorowa pt. „Społeczno-gospodarcza perspektywa fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Wybrane zagadnienia. Diagnoza – polemika – dylematy” pod redakcją naukową pod red. naukową dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, dr hab. Roberta Bębna, prof. UG, dr Sylwii Kuczamer-Kłopotowskiej.

Link do publikacji:

https://fundacjacms.pl/spoleczno-gospodarcza-perspektywa-fuzji-pkn-orlen-i-grupy-lotos-wybrane-zagadnienia-diagnoza-polemika-dylematy/

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział I Paweł Antonowicz, Robert Bęben 

Fuzja Grupy LOTOS przez pryzmat Google Trends

 

Rozdział II Paweł Antonowicz, Robert Bęben

Notowania Grupy LOTOS w okresie komunikowania istotnych zdarzeń cenotwórczych

 

Rozdział III Mariusz Chmielewski, Mariola Łuczak, Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Grupa LOTOS jako główny interesariusz regionu Pomorza

 

Rozdział IV Elżbieta Wojnicka-Sycz

Znaczenie dużych przedsiębiorstw – biegunów wzrostu dla finansów samorządów terytorialnych na przykładzie LOTOSu

 

Rozdział V Mariusz Chmielewski, Mariola Łuczak, Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

Ocena wpływu transakcji na gospodarkę regionu Pomorza z perspektywy społeczności lokalnej

 

Rozdział VI Joanna Kruczalak-Jankowska

Interes łączących się spółek w procesie konsolidacji grupy PKN ORLEN i Grupy LOTOS S.A.

 

Rozdział VII Dariusz Filar

Koncern multienergetyczny – iluzja i rzeczywistość

 

Rozdział VIII Janusz Steinhoff

Kontekst ponadregionalny – wojna, niezależność energetyczna i wahania cen na rynku paliw

 

Rozdział IX Witold Orłowski

LOTOS w kontekście niezależności energetycznej Polski

 

Rozdział X Zbigniew Canowiecki

Efekty dialogu społecznego w procesie sprzedaży aktywów grupy LOTOS

 

Rozdział XI Maciej Dobrzyniecki

Obawy i refleksje z debaty środowisk gospodarczych

 

Rozdział XII Joanna Kruczalak-Jankowska, Tomasz Snarski

Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o wybranych prawnych aspektach fuzji PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A.

 

 

 

Nowa współautorska publikacja dr Arkadiusza Kozłowskiego z Katedry Statystyki »
Data publikacji: Czwartek, 20 kwietnia 2023 roku

Miło nam poinformować, że dr Arkadiusz Kozłowski z Katedry Statystyki jest współautorem artykułu pt. „Seaport innovation trends: global insights”, który w ostatnich dniach ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma „Marine Policy”, Wyd. ELSEVIER (100 pkt., IF=4,31).

Szczegóły pod linkiem: https://authors.elsevier.com/a/1gq%7E6,714Mqyqa

Serdecznie gratulujemy!

 

Zespół dziekański

 

 

Ukazała się nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej oraz dr hab. inż. Piotra Grudowskiego »
Data publikacji: Wtorek, 18 kwietnia 2023 roku

 

 

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się nowy artykuł autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Zakładu Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości oraz dr hab. inż. Piotra Grudowskiego z Politechniki Gdańskiej.

Wiśniewska, M.Z. and Grudowski, P. (2023), "The culture of excellence and its dimensions in higher education", The TQM Journal, Emerald Publishing, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/TQM-11-2022-0325, 70 pkt, IF=4,59

 

Link: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/TQM-11-2022-0325/full/html

 

BD/WZR

 

Ruszyła druga edycja kampanii „Rowerem na uczelnię” »
Data publikacji: Wtorek, 18 kwietnia 2023 roku

 

 

3 kwietnia rozpoczęła się druga edycja kampanii „Rowerem na uczelnię” – organizowana w formie konkursu rowerowego adresowanego do pracowników i studentów (po raz pierwszy) Uniwersytetu Gdańskiego, którym zależy na środowisku i którzy mają ochotę zmienić swoje nawyki transportowe.

Biorąc udział w akcji, uczestnicy mają możliwość nie tylko poprawienia swojej kondycji i zyskania lepszego samopoczucia, ale również szansę wygrać atrakcyjne upominki!

Inicjatywa organizowana jest wspólnie z Politechniką Gdańską w ramach współpracy Uczelni Fahrenheita i potrwa do 31 października br.

Więcej informacji o akcji i warunkach w niej udziału dostępnych jest w materiale na stronie aktualności UG:

 https://ug.edu.pl/news/pl/5084/rowerem-na-uczelnie-ruszyla-druga-edycja-kampanii

Rejestracja do udziału w konkursie odbywa się stronie kampanii – https://rowery.ug.edu.pl/

 

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej, dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej oraz mgr Tomasza Grybka »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 roku

 

 

Ukazał się kolejny artykuł autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej, dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej oraz mgr Tomasza Grybka pt: Environmental Failure Mode and Effect Analysis and Its Application in a Seafood Company, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2022, nr 4, s. 73-86 (70 pkt).

 

Link do artykułu: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/

 

BD/WZR

 

Ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej i mgr Tomasz Grybka »
Data publikacji: Czwartek, 13 kwietnia 2023 roku

 

 

 

W czasopiśmie Central European Management Journal, Wydawnictwo Emerald, ukazał się artykuł (100 pkt.) pt.: Do SARS-CoV-2 hazards influence stakeholders? Evidence from a Polish seafood company, autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej oraz mgr Tomasza Grybka.

“Abstract: The article presents the phenomenon of hazards related to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in the food supply chain (FSC) by identifying possible stakeholders of a seafood company who might be influenced by the hazards.”

 

Link do pełnej treści artykułu:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/CEMJ-03-2022-0037/full/pdf?title=do-sars-cov-2-hazards-influence-stakeholders-evidence-from-a-polish-seafood-company

 

Biuro Dziekana WZR

 

Rusza druga edycja Akademickiego Budżetu Obywatelskiego Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Wtorek, 18 kwietnia 2023 roku

 

Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu Gdańskiego (”ABO UG”) to konkurs, w ramach którego studenci, doktoranci i pracownicy UG mogą zgłaszać swoje pomysły na rozwój uczelni. Do wydania jest 200 tys. złotych. Projekty do drugiej edycji wydarzenia będzie można zgłaszać już od 3 kwietnia.

Druga edycja ABO UG rusza 3 kwietnia i adresowana jest ponownie do studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Zgłaszanie projektów odbywa się w formie elektronicznej w portalu pracownika lub studenta w zależności od kategorii, lub na stronie internetowej abo.ug.edu.pl.

Na realizację edycji 2023 przeznaczono podobnie jak w roku ubiegłym kwotę środków w kwocie 200 tys. zł, przypadającą w równej wysokości po 100 tys. zł na projekty zgłaszane przez studentów i doktorantów, oraz 100 tys. zł na te złożone przez pracowników.

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/5023/rusza-druga-edycja-akademickiego-budzetu-obywatelskiego-uniwersytetu-gdanskiego

 

Zespół Promocji UG

Studenci WZR i WE w finale konkursu Financial Challenger »
Data publikacji: Wtorek, 11 kwietnia 2023 roku

 

W dniu 8 marca 2023 roku dwójka studentów Wydziału Ekonomicznego i dwóch studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Wiktor Kamiński III rok I stopnia International Business, Milena Nowaczewska I rok I stopnia Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Mateusz Kuzia II rok I stopnia Zarządzanie oraz Maksymilian Kobus III rok I stopnia Finanse i Rachunkowość - występujących pod nazwą Doradcy M&A z UG, wzięło udział w finale konkursu Financial Challenger XVIII organizowanego przez EY Parthenon.

Tematyka konkursu polegała na transakcjach fuzji i przejęć w sektorze finansów korporacyjnych. W pierwszym etapie każdy z drużyny indywidualnie zaliczył test, a w drugim etapie cały zespół już wspólnie jako Doradcy M&A z UG przygotował memorandum informacyjne firmy LPP, a następnie zaprezentował je przed komisją. W końcowym etapie należało przygotować strategię rozwoju na następne 3-5 lat oraz rozwiązać case przez 3 godziny związany ze strategią wyjścia. Finał zakończył się prezentacją.

Konkurs był niesamowitą szansą na wykorzystanie w praktyce zdobytej na uczelni wiedzy oraz na poznaniu bliżej jak przebiegają transakcje w świecie finansów korporacyjnych. Finał odbył się w Warszawie. Do konkursu zapisało się 1000 osób, a w finale znalazły się 34 osoby.


Gratulujemy naszym finalistom i życzymy wielu kolejnych sukcesów!

 

WE/UG

Dr Piotr Pisarewicz otrzymał wyróżnienie za zaangażowanie w Program Edukacyjny - Nowoczesne Zarządzanie Biznesem »
Data publikacji: Wtorek, 11 kwietnia 2023 roku

 

Podczas VII edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który odbył się w Warszawie w dniach 22-23 marca 2023 r., dr Piotr Pisarewicz z Katedry Bankowości i Finansów otrzymał dyplom i wyróżnienie za szczególne zaangażowanie i aktywne wspieranie Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w roku 2022.

W ramach Programu Edukacyjnego, Studenci Wydziału Zarządzania oraz członkowie Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń mieli okazję uczestniczyć w wielu interesujących spotkaniach, wykładach i prelekcjach zarówno w formie zdalnej jak i w murach naszej uczelni. Sygnatariuszami nagrody byli: Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji - Jacek Furga.

 

Więcej informacji:

https://bde.wib.org.pl/kefip-2023-wreczenie-wyroznien-dla-osob-szczegolnie-zasluzonym-dla-sektorowej-wspolpracy-i-rozwoju-dzialan-na-rzecz-edukacji-finansowej/

 

Dr hab. Krzysztof Najman prof. UG wybrany na członka Rady Głównej i prezydium RG Polskiego Towarzystwa Statystycznego »
Data publikacji: Środa, 12 kwietnia 2023 roku

 

W dniu 24.03.2023 r. na sprawozdawczo-wyborczym, walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Statystycznego dr hab. Krzysztof Najman prof. UG, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, został po raz trzeci wybrany na członka Rady Głównej i prezydium RG Towarzystwa.

 

 

fot. materiały WZR

 

Polskie Towarzystwo Statystyczne jest jednym z najstarszych polskich towarzystw naukowych i obchodzi w bieżącym roku rocznicę 111 lat działalności. Jest organizacją skupiającą przedstawicieli służb statystyki publicznej i środowisk akademickich, samorządu terytorialnego i gospodarczego czy jednostek administracji rządowej, którzy są zainteresowani teorią i praktyką badań statystycznych.

Aktualnie Polskie Towarzystwo Statystyczne ma około 750 członków, zorganizowanych w 17 oddziałach (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). PTS jest afiliowane przy Międzynarodowym Instytucie Statystycznym.

 

BD/WZR

 

 

 

Przyjdź na pierwszy Science Speed Dating w Polsce »
Data publikacji: Wtorek, 11 kwietnia 2023 roku

 

Science Speed Dating FarU to pierwsze takie wydarzenie organizowane przez środowisko akademickie w Polsce. Celem spotkań jest intensyfikacja międzyuczelnianych i interdyscyplinarnych tematów badawczych z trzech Uczelni – Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie przyjmie formę krótkich, tematycznych spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania sieci kontaktów i wymiany swoich doświadczeń związanych z wnioskowaniem i realizowaniem konkursów grantowych. W programie zaplanowano wykłady zaproszonych gości oraz sesję Science Speed Dating’u, podczas której uczestnicy będą prowadzić 3 minutowe rozmowy.

Spotkania odbędą się w Auli Ocieszyńskiego (Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański) w następujących terminach: 17-19 kwietnia oraz 29-31 maja.

Podczas dwóch edycji wydarzenia zaplanowano następujące obszary tematyczne:

17.04 Zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym (Uniwersytet Gdański)

18.04 Technologie IT i inżynieria materiałowa (Politechnika  Gdańska)

19.04 Zdrowie Publiczne (Gdański Uniwersytet Medyczny)

29.05 Nowe terapie, leki, technologie medyczne (Gdański Uniwersytet Medyczny)

30.05 Środowisko, klimat (Uniwersytet Gdański)

31.05 Energia (Politechnika Gdańska)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz zapisów dostępny jest na stronie https://forms.gle/LinKqyfds4BEZfNh8.

Szczegółowy program wydarzenia będzie dostępny wkrótce.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Uniwersytet Gdański: mgr Aleksandra Jakubus aleksandra.jakubus@ug.edu.pl

Politechnika Gdańska: mgr inż. Beata Toma beatoma@pg.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny: mgr Anna Wojda anna.wojda@gumed.edu.pl

 

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 30 marca 2023 r. »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 kwietnia 2023 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 30 marca 2023 roku o godz. 9:00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

 

Nagroda Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza – wyróżnienie dla Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Krzysztofa Najmana, prof. UG »
Data publikacji: Czwartek, 06 kwietnia 2023 roku

 

Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego świętowała 53 rocznicę powołania Uczelni. Podczas uroczystości m.in. nadano tytuły profesorów honorowych prof. Antoniemu Śliwińskiemu oraz prof. Małgorzacie Czermińskiej, wręczono nagrody im. K. C. Mrongowiusza, nagrody im. prof. K. Taylora za rok 2022, a także nagrody dla laureatów II edycji konkursu Young Fahrenheit.

Święto Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 20 marca 2023 roku w auli budynku Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Podczas uroczystości Prorektor prof. Arnold Kłonczyński wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom Nagrody Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Nagrodę „Nauczyciel Roku” im. K. C. Mrongowiusza otrzymali: dr hab. Maciej Nyka, prof. UG, Wydział Prawa i Administracji; dr Konrad Knoch,  Wydział Nauk Społecznych; mgr Lucyna Kupper, Centrum Języków Obcych.  Wyróżnienia otrzymali: dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof UG, Wydział Oceanografii i Geografii; dr Marta Frankowska, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, Wydział Zarządzania oraz dr Grzegorz Stasiłojć, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UGi GUMed.

 

 

Więcej informacji

 

Zespół Prasowy UG

Wręczenie nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. Prof. Małgorzaty Czerskiej »
Data publikacji: Czwartek, 30 marca 2023 roku

 

Dnia 20 marca 2023 r. w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. Profesor Małgorzaty Czerskiej.

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów (GFKM).

W uroczystości, oprócz laureatów i ich promotorów udział wzięli m.in.: Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Arnold Kłonczyński, Dziekan Wydziału Zarządzania UG prof. Mirosław Szreder, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG prof. Małgorzata Gawrycka, Dziekan Wydziału Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej  w Gdańsku prof. Anna Kalinowska-Żeleźnik oraz prezes Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów p. Jolanta Szydłowska. W uroczystości uczestniczył także p. Zenon Czerski – małżonek Patronki konkursu.

Sylwetkę prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej, wieloletniej wykładowczyni, prodziekana na Wydziale Zarządzania UG zaprezentowali prof. Halina Czubasiewicz oraz prof. Mirosław Szreder. O roli i znaczeniu tego typu inicjatyw konkursowych mówił z kolei Prorektor UG prof. Arnold Kłonczyński.

W tegorocznej edycji konkursu, kapituła zdecydowała się nie przyznać głównej nagrody (pierwszego miejsca).

Dwie równorzędne drugie nagrody w wys. 2500 zł otrzymały:

 Mgr Jagoda Goll – Politechnika Gdańska, za pracę pt.: „Rola strategii wyłaniających się w przetrwaniu restauracji w Polsce”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Zięba;

Mgr Martyna Gonsiorowska – Politechnika Gdańska, za pracę pt.: „Zarządzanie ryzykiem związanym z wiedzą w polskich organizacjach”. Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Zięba.

Trzecią nagrodę w wys. 1000 zł zdobyła mgr Agnieszka Jastrzębska – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, za pracę pt. „Benefity w zarządzaniu zaangażowaniem pracowników w przedsiębiorstwie XYZ”. Promotor: prof. dr hab. Bogdan Nogalski.

Serdecznie gratulujemy laureatom i promotorom nagrodzonych prac magisterskich!

Dziękujemy Zarządowi Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów za podjętą inicjatywę i ufundowanie nagród absolwentom.

 

Zespół dziekański

 

fot. Dorota Jurkiewicz/WZR

 

Kolejna grupa studentów uzyskała certyfikaty uczestnictwa w projekcie Teaching Entrepreneurial Mindset »
Data publikacji: Wtorek, 28 marca 2023 roku

 

Uniwersytet Gdański jest partnerem projektu EIT HEI Initiative - Creating Holistic Innovation Capacity. Uczelnie biorące udział w projekcie przyczyniają się do zwiększenia zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacji sektora szkolnictwa wyższego w całej Europie, a w konsekwencji do pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności w UE.

W semestrze zimowym kolejna grupa studentów pod kierunkiem dr Moniki Mazurowskiej brała udział w programie i uzyskała certyfikaty uczestnictwa w "Teaching Entrepreneurial Mindset". Celem programu było zapewnienie prowadzącym zajęcia narzędzi dydaktycznych, niezbędnych do rozwijania umiejętności przedsiębiorczych na swoich kursach. To z kolei pozwoliło zachęcać studentów do kreatywnego rozwiązywania problemów i budowania przedsiębiorczego podejścia w ramach omawianych zagadnień.

 

Więcej informacji:

https://eit-hei.eu/projects/chic/

https://eit-hei.eu/

 

Ukazała się nowa książka pod red. dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, dr hab. Roberta Bębna, prof. UG i dr Sylwii Kuczamer-Kłopotowskiej »
Data publikacji: Wtorek, 28 marca 2023 roku

 

Nakładem wydawnictwa CMS ukazała się nowa publikacja pt. Społeczno-gospodarcza perspektywa fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos. Wybrane zagadnienia. Diagnoza – polemika – dylematy od red. naukową dr hab. Pawła Antonowicza, prof. UG, dr hab. Roberta Bębna, prof. UG i dr Sylwii Kuczamer-Kłopotowskiej.

 

 

O publikacji:

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

„Przedstawioną do recenzji monografię oceniam jako pouczającą, ważną relację dotyczącą złożoności, ryzyka jak też pułapek procesu fuzji i przejęć przedsiębiorstw, złożoności przedstawianej w formie analiz oraz ocen fuzji Orlenu i Lotosu. Monografię można uznać za swego rodzaju ostrzeżenie przed czającymi się w procesie fuzji rozmaitymi zagrożeniami i ryzykiem błędów. W tym przejawiają się główne poznawcze walory monografii. (…) tak wykoncypowana monografia, skoncentrowana na nurcie krytycznym, ma walory wczesnego ostrzegania. Jeszcze raz podkreślam, że nawet identyfikowanie tylko negatywnych następstw fuzji z pewnością ma walory poznawcze, chociażby dlatego, że może stanowić swego rodzaju bardziej uniwersalną lekcję, dotyczącą tak trudnych przedsięwziąć, jakimi są fuzje przedsiębiorstw.”

 

dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

„Recenzowana monografia jest zbiorem dwunastu artykułów związanych z problematyką społeczno-ekonomicznych efektów dezinwestycji kluczowych dla regionu podmiotów gospodarczych. Artykuły te powstały de facto na podstawie analizy transakcji fuzji Grupy Lotos S.A. z PKN Orlen S.A. (…) Powstanie opracowania tak mocno związanego z tym wydarzeniem (a właściwie ciągiem wydarzeń) oceniam bardzo wysoko. Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, iż inicjatorami, ale i autorami znacznej części opracowania są naukowcy z Ośrodka Gdańskiego (Uniwersytetu Gdańskiego) czyli regionu, na który bezpośrednio oddziałuje dezinwestycja. Wypełniają oni bezsprzecznie swoimi dociekaniami misję naukowca – badacza poszukującego odpowiedzi na pytania, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi (parafrazując prof. Mariana Mazura).”

 

Link do strony wydawnictwa i książka w pdf:

https://fundacjacms.pl/spoleczno-gospodarcza-perspektywa-fuzji-pkn-orlen-i-grupy-lotos-wybrane-zagadnienia-diagnoza-polemika-dylematy/

 

BD/WZR

 

Odbyły się Dni Otwarte UG. Stoisko informacyjne Wydziału Zarządzania było jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 marca 2023 roku

 

W dniach 15-16 marca odbyły się Dni Otwarte UG na kampusie uniwersyteckim na Wydziale Nauk społecznych. Wszystkie Wydziały miały okazję zaprezentować swoją ofertę kształcenia uczniom szkół średnich, które odwiedziły w tych dniach kampus.

Stoisko informacyjne Wydziału Zarządzania było jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc. Studenci specjalności marketing pod opieką pani Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju, dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak, prof. UG, dr Liwii Delińskiej oraz mgr Zuzanny Mingi z Katedry Marketingu przygotowali dla maturzystów quizy marketingowe z nagrodami, które cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Odbyły się także mini-wykłady, które poprowadzili dr Aleksandra Koszarek-Cyra z Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG z Katedry Organizacji i Zarządzania.

Dni Otwarte UG dały możliwość przedstawienia uczniom klas maturalnych kierunków studiów jakie oferuje nasz Wydział, a także porozmawiania o tym, jakie możliwości na rynku zawodowym czekają na naszych absolwentów.

Już niebawem, 4 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG na kampusie sopockim. Podobnie jak na Dniach Otwartych UG, szykuje się mnóstwo atrakcji. Będzie to doskonała możliwość aby poznać oba wydziały, zwiedzić budynki czy wziąć udział w warsztatach i mini wykładach.

 

fot. materiały WZR

 

Biuro Dziekana WZR

Dr Ewelina Nawrocka o fali podwyżek opłat mieszkaniowych w Radiu TOK FM »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 marca 2023 roku

 

Dr Ewelina Nawrocka z Katedry Inwestycji i Nieruchomości była gościem Radia TOK FM. W audycji Macieja Głogowskiego EKG – Ekonomia, Kapitał, Gospodarka uczestniczyła w rozmowie na temat fali podwyżek opłat za mieszkanie, wyjaśniając wieloaspektowe źródła wzrostów.

 

fot. materiały WZR

 

Podcast z wystąpieniem dostępny jest na stronie internetowej Radia TOK FM

https://audycje.tokfm.pl/gosc/19975,dr-Ewelina-Nawrocka

 

Biuro Dziekana WZR

Dzień Otwarty Wydziału Zarządzania - już 4 kwietnia! »
Data publikacji: Środa, 05 kwietnia 2023 roku

 

Zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym

Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego!

 

Kiedy?  4 kwietnia 2023 r.

O której?  w godzinach 10.00 - 14.00

Gdzie?  Wydział Zarządzania oraz

Wydział Ekonomiczny na kampusie w Sopocie

 

 

 

Program Dnia Otwartego na Wydziale Zarządzania:

 

Hol główny przy wejściu, godz. 10.00 – 14.00:

 

 • Strefa studencka w holu głównym WZR- pogadaj z naszymi studentami o studiach i studiowaniu na różnych specjalnościach, organizacji życia na studiach, działalności kół naukowych i wszystkim czego chcielibyście się dowiedzieć!

 

 • Zwiedzanie Wydziału – nasi studenci pokażą Ci jak wygląda nasz Wydział! Zajrzymy na wykłady i ćwiczenia, do dziekanatu i wielu innych ciekawych miejsc!

 

 • Quizy z marketingu – zdobądź nagrody pokonując kolejne etapy zagadek!

 

 • Gra terenowa po Wydziale Zarządzania – Wytęż WZRok!  - poznaj zakamarki Wydziału – zbierz punkty i wygraj nagrody!

 

Warsztaty i konkursy z nagrodami:

 

 • Gra „Motywator - Jak zachęcić ludzi do pracy” – godz. 10.00 i 11.30, sala 130

 

 • Przedsiębiorczość bez tajemnic” – sprawdź się w teście! - godz. 11.30 i 12.15, sala B-22

 

Mini wykłady - AULA WZ:

 

Godz. 10.30:

 • Czy LOL jest XD i dalej na propsie - czyli jak uczyć pokolenie Z na uczelni wyższej? - dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG

Godz. 11.15:

 • Cyberbezpieczeństwo dla poczatkujących – dr Marek Markowski

Godz. 12.00:

 • "Detektyw złotówka na tropie", czyli zawód biegłego rewidenta bez tajemnic – dr Monika Mazurowska

Godz. 12.30:

 • " Sukces w biznesie – komu sprzyja szczęście? – dr Wojciech Machel

Godz. 13.00:

 • Co studiować na Wydziale Zarządzania? Jak się dostać na studia? Który kierunek wybrać? – opowiedzą Prodziekani Wydziału!

 

 

Zapisy na Dzien Otwarty dla klas z nauczycielami: a.szczepaniak@ug.edu.pl

 

Zapraszamy!

 

 

 

Porozumienie UG z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku »
Data publikacji: Wtorek, 21 marca 2023 roku

 

Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęło proces nawiązywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Uczelnia zawarła porozumienie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, na mocy którego uniwersytet będzie organizował kursy oraz szkolenia na rzecz pielęgniarek i położnych, również z ich czynnym udziałem na rzecz innych podmiotów.

 

 

W dniu 10 marca 2023 roku Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń – dr Piotr Zieliński (Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania) uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielkami prezydium Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

- Na mocy zawartego porozumienia UG będzie organizował kursy oraz szkolenia na rzecz pielęgniarek i położnych, również z ich czynnym udziałem na rzecz innych podmiotów. Centrum Kursów i Szkoleń serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą do bezpośredniego kontaktu pod adresem e-mail: ckis@ug.edu.pl – mówi dr Piotr Zieliński.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG
Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studentów i Doktorantów, prezentuje w materiale filmowym konsekwencje prawne i dyscyplinarne plagiatu »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 marca 2023 roku

 

Dr Paweł Petasz, Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studentów i Doktorantów, prezentuje w nagraniu filmowym w syntetycznej formie, jakie są skutki na gruncie dyscyplinarnym oraz karnoprawnym czynu polegającego na przywłaszczaniu sobie autorstwa albo wprowadzaniu w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania.

Choć obowiązujące systemy antyplagiatowe coraz skuteczniej pomagają wykrywać plagiaty w pracach dyplomowych, to wciąż niestety tego typu delikty dyscyplinarne występują. Osoby dopuszczające się plagiatów często nie zdają sobie sprawy, jak poważne konsekwencje prawne mogą im grozić w przypadku wykrycia ich czynu. 

 

LINK DO MATERIAŁU

Materiał Zespołu Promocji UG

Zapraszamy na Konwersatorium WZR: wszystko o projektach »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 marca 2023 roku

 

Serdecznie zapraszamy na pierwsze wydarzenie z cyklu Konwersatorium WZR!

Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w sali Rady Wydziału (B-22).

Będzie to swobodna dyskusja dla naukowców na różnym etapie kariery, podczas której zostaną poruszone takie tematy jak:

- wsparcie Uniwersytetu Gdańskiego w procesie przygotowania wniosków

- planowanie budżetu projektowego

- budowanie zespołu w projekcie

- zgody formalne

- rozliczanie wyjazdów

…i wiele więcej!

 

 

Paulina Stefańska

Wydziałowy Koordynator Projektów

Odbył się panel dyskusyjny na temat Grantu Miniatura NCN »
Data publikacji: Piątek, 24 marca 2023 roku

 

Panel dyskusyjny na temat Grantu Miniatura NCN odbył się 7 marca 2023 w Budynku Rektoratu UG. Było to spotkanie, podczas którego 4 panelistów podzieliło się swoim doświadczeniem w składaniu wniosków konkursowych z młodszymi stażem naukowcami i doktorantami.

W roli prelegentów udział wzięli:

Dr Sabina Nowak (Wydział Zarządzania)

Dr Hanna Furmańczyk (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Dr Aneta Lewkowicz (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)

Dr Damian Moskalewicz (Wydział Oceanografii i Geografii)

Pani Aleksandra Kaźmierska z Biura Projektów Naukowych opowiedziała uczestnikom o zasadach aplikowania do konkursu od strony formalnej.

Organizatorami wydarzenia był Wydział Zarządzania, Rada Doktorantów UG oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.

 

Dziękujemy za ogrom wiedzy i inspirującą dyskusję!

fot. materiały WZR/PS

 

 

BD/WZR

 

Konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi dokumentów i posiedzenie Rady MUCI na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 marca 2023 roku

 

W ramach projektu EZD EDU na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi dokumentów. Następnego dnia w Rektoracie UG miało miejsce posiedzenie Rady MUCI - organu decydującego o kierunku dalszego rozwoju Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.

Konferencja poświęcona elektronicznemu obiegowi dokumentów odbyła się 2 marca br. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele uczelni będących partnerem w projekcie EZD EDU, a także uczelnie zainteresowane przystąpieniem do projektu lub poznaniem wersji EZD RP.

Gości powitali dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji oraz Piotr Gwizdała z Centrum Informatycznego UG, którzy omówili aktualne zagadnienia dotyczące projektu.  Prezentacji najnowszej aktualizacji EZD PUW i nowych funkcjonalności dokonał mgr inż. Mariusz Florkiewicz z Centrum Informatycznego UG.

- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to nie tylko fundament dla działalności kancelaryjno-archiwalnej, ale również narzędzie, które służy ujednoliceniu i unowocześnieniu procesów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, jak i zgodności z obowiązującymi aktami normatywnymi. To kompleksowe rozwiązanie, którego celem jest prowadzenie nowoczesnej administracji, a właściwie e-administracji na Uczelni - mówi dr hab. inż. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, członek Dyrekcji Rady MUCI, Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji UG.

Na spotkaniu omówiono aktualne zagadnienia dotyczące projektu EZD PUW, jego najnowszej aktualizacji i nowych funkcjonalności. Zaprezentowano również wersję testową EZD RP.  Wszystkie pytania i uwagi do prezentowanej wersji testowej zostały zebrane i  będą przekazane do NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), organu odpowiedzialnego za przygotowanie wersji EZD RP. Dodatkowo omówiono zagadnienia dot. archiwizacji dokumentów w oparciu o system EZD PUW.

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/4904/konferencja-poswiecona-elektronicznemu-obiegowi-dokumentow-i-posiedzenie-rady-muci-na-ug

EMW/Zespół Prasowy UG

 

 

Ukazał się nowy artykuł dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej i dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG »
Data publikacji: Piątek, 17 marca 2023 roku

 

Ukazał się nowy artykuł autorstwa dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej (Katedra Finansów Przedsiębiorstw) i dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. UG (Katedra Ekonometrii) pt. Capital structure formation in stock exchange 2 listed companies of the visegrad group: a dynamic approach, (70 pkt.) w czasopiśmie Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series.

Artykuł ma na celu analizę wpływu wybranych czynników na poziom dźwigni finansowej w giełdowych spółkach Grupy Wyszehradzkiej oraz określenie, czy kierunek tego wpływu jest zgodny z założeniami teorii hierarchii źródeł finansowania czy teorii substytucji. Analizą objęto 259 spółek niefinansowych notowanych w latach 1998-2020 na giełdach w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Wyniki oszacowań dynamicznego panelowego modelu ekonometrycznego zweryfikowano za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Przedmiotem analizy był wpływ rentowności, płynności, możliwości rozwoju, wielkości firmy oraz struktury aktywów na strukturę kapitałową badanych podmiotów.

 

Szczegóły:

Silesian university of technology publishing house:

Scientific papers of silesian university of technology 2022 organization and management

Series no. 166 , 2022, p. 255-273

http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.166.17 http://managementpapers.polsl.pl/

Tytuł:  capital structure formation in stock exchange 2 listed companies of the visegrad group: a dynamic approach

 

Link do czasopisma:

Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series (polsl.pl)

Link do artykułu:

Adam NOWAK Czcionka Times New Roman (TNR) 13 (polsl.pl)

 

BD/WZR

 

Dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG powołana na członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN »
Data publikacji: Środa, 15 marca 2023 roku

 

Bardzo miło nam poinformować, że dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG z Katedry Ekonometrii została w dniu 24 lutego 2023 r. powołana na członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026.

treść powołania

 

 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN jest jednym z  komitetów problemowych działających przy Prezydium PAN.  Komitety problemowe powoływane są w celu wykonania określonych zadań naukowych. Do zadań Komitetu należy prowadzenie działalności naukowo-badawczej i konsultacyjnej dotyczącej: polityki regionalnej i polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w trzech wymiarach polityki spójności Unii Europejskiej oraz instytucjonalno-prawnych aspektów planowania zintegrowanego w układach funkcjonalno-przestrzennych na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym.

Skład Komitetu jest celowo dobranym zespołem naukowców – ekspertów, a także reprezentantów urzędów administracji państwowej. Rolą Komitetu jest integracja środowiska naukowego oraz praktyki, zainteresowanych problematyką zagospodarowania przestrzennego kraju. Struktura organizacyjna Komitetu jest dostosowana do merytorycznego charakteru realizowanych badań i ekspertyz naukowych. Składają się na nią zespoły zadaniowe.

Więcej informacji: https://kpzk.pan.pl/pl/

 

Biuro Dziekana/WZR

Dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra gościem w „Rozmowach o zrównoważonym rozwoju” - wywiad »
Data publikacji: Wtorek, 14 marca 2023 roku

 

Odsuwamy od siebie rzeczy, które są dla nas niewygodne. Zdajemy sobie sprawę, że ubrania, które nosimy są produkowane w fabrykach, gdzie warunki pracy są tragiczne – mówi dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra z Wydziału Zarządzania UG w wywiadzie z cyklu Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju CZRUG. Tematem rozmowy był Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.

 

 

Materiał wideo: https://www.youtube.com/watch?v=JMfN8Ydfvgk

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego popularyzuje wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje oraz artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Kolejnym gościem „Rozmów o zrównoważonym rozwoju” była dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka ds. ochrony przyrody, zarządzania inwestycjami, a także ekspertka ds. gospodarki nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej. Z badaczką rozmawiała stażystka CZRUG Katarzyna Eron.

Świadomość ekologiczna jest coraz większa. Mamy jeszcze pewne kłopoty na przykład z segregacją śmieci, bo nie jesteśmy tego nauczeni od dziecka. Nie jest to dla nas takie naturalne. Natomiast jak spojrzymy na przedszkolaków – one to robią zupełnie naturalnie, instynktownie, wychowały się w takim świecie. […] Z każdym następnym pokoleniem ta świadomość jest większa – mówi dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra.

Rozmowa dotyczyła między innymi świadomości ekologicznej Polaków, ekoinnowacji i wpływu, jaki postęp technologiczny wywiera na rynek pracy. Jako przykład dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra wskazała fotowoltaikę i szeroko pojęty sektor odnawialnych źródeł energii, który rozwinął się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci:

Dzisiaj, myślę, że każdy, komu powiemy o fotowoltaice, nawet jak się tym nie zajmuje na co dzień, wie o co chodzi. Ten rynek został wykreowany. Zarówno od strony popytowej jak i podażowej. Są zakłady produkujące i oferujące usługi, są też oczywiście konsumenci, którzy tego wymagają. W związku z tym jest też tworzony rynek pracy. Są zatrudniani instalatorzy, producenci […] My, jako klienci coraz częściej wymagamy przyjaznych środowiskowo ofert, usług i produktów. To napędza zarówno rynek pracy, jak i rynek w ogólnym ujęciu – tłumaczy badaczka.

Dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra wyjaśniła też, czy jej zdaniem, Polacy, jako część wspólnoty europejskiej, mogą wpływać na sytuację w krajach najmniej rozwiniętych:

Odsuwamy od siebie rzeczy, które są dla nas niewygodne. Nie chcemy o tym pamiętać, ani o tym myśleć. Zdajemy sobie sprawę, że ubrania, które nosimy są produkowane w fabrykach, gdzie warunki pracy są tragiczne. Gdybyśmy mieli taki zakład w naszym kraju, to byłyby protesty, opinia publiczna byłaby oburzona. Zdajemy sobie sprawę, że tak jest chociażby a Azji, ale odsuwamy to od siebie, bo nie chcemy o tym myśleć, jest to dla nas niewygodne. Zwiększając nasza świadomość, możemy dokonywać innych wyborów, na przykład kupując inne produkty: fair trade czy produkowane w naszym kraju, w godnych warunkach. Niestety – te produkty będą droższe. W porównaniu z innymi krajami z Azji, czy z Afryki my jednak jesteśmy krajem bogatym i krajem, w którym ludzie żyją w nadmiarze. Wystarczy spojrzeć na to ile posiadamy rzeczy: ubrań, gadżetów, telefonów komórkowych, komputerów, laptopów i tak dalej. Żyjemy w nadmiarze i trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Dopóki nie zmienimy tej świadomości, tego że kupujemy za dużo, wytwarzamy za dużo śmieci, żyjemy w wiecznej konsumpcji […] to nie będziemy w stanie zmienić świata – dodaje dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra.

 

Szymon Gronowski

 

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska powołana na członka Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk »
Data publikacji: Wtorek, 07 marca 2023 roku

 

Bardzo miło nam poinformować, że prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska została powołana na członka Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu na kadencję 2023 – 2026.

 

 

Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości ma zasięg ogólnopolski. Jej członkowie reprezentują szerokie spektrum zainteresowań badawczych dotyczących badania czynników, zjawisk oraz procesów mających wpływ na jakość różnych grup towarów rynkowych oraz materiałów zaopatrzeniowych. Komisja współpracuje z różnymi gałęziami przemysłu w zakresie zarządzania i projektowania jakości oraz jej kontrolowania. Organizuje także konferencje poświęcone współpracy nauki z przemysłem, których celem jest wzrost innowacyjności, dążenie do rozwoju zrównoważonego i gospodarki cyrkularnej. Wydaje publikacje zwarte – monografie zawierające najważniejsze wystąpienia prezentowane podczas konferencji naukowych. 

Pod patronatem Komisji wydawane jest też czasopismo „Towaroznawcze Problemy Jakości” oraz są organizowane konferencje naukowe krajowe i międzynarodowe w różnych uczelniach w kraju. Zamierzenia na bieżącą kadencję będą silniej koncentrowały się na wzmocnieniu relacji z indywidualnymi odbiorcami – konsumentami podstawowych grup towarów, takich jak żywność, odzież i środki czystości. Planowane są serie wykładów popularno-naukowych dotyczące ich jakości i bezpieczeństwa, zagrożeń dla środowiska, manipulowania itp.

 

Więcej informacji: https://poznan.pan.pl/?page_id=720

 

Biuro Dziekana WZR

 

Zapisy na wykłady do wyboru dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 marca 2023 roku

 

Uwaga studenci I roku I stopnia 

Zapisy na WYKŁADY DO WYBORU znajdują się pod tym linkiem: 

https://forms.office.com/e/WYVmMtzxkB

Należy wybrać jeden wdw z dwóch proponowanych:

·         Historia gospodarcza 

·         Socjologia

 

Nowa publikacja pracowników Katedry Marketingu »
Data publikacji: Wtorek, 07 marca 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa CeDeWu ukazała się książka pt. Nowe 4P marketingu - ludzie, procesy, programy, dokonania autorstwa dr Wiolety Dryl, dr Tomasza Dryla oraz dr Urszuli Kęprowskiej z Katedry Marketingu.

 

 

Od Wydawcy:

Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Stwierdzenie to wydawało się nie dotyczyć stworzonej przez McCarthiego ponad pół wieku temu koncepcji narzędzi marketingu mix 4P. Zakres poszczególnych instrumentów, ich liczba oraz sposób realizacji przypisywanych im funkcji ewoluowały w czasie. Niezmiennie jednak produkt, cena, dystrybucja i promocja stanowiły dla przedsiębiorstw fundament wdrażania orientacji marketingowej. Potrzeba aktualizacji dotychczasowego ujęcia koncepcji marketingu mix jest naturalną konsekwencją ewolucji, jaka dokonała się w ostatnich dekadach na świecie. Dynamiczne i jednocześnie bardzo znaczące zmiany zachodzące w otoczeniu technologicznym, a także ich wpływ na środowisko, konsumentów i społeczeństwo ogółem nie mogły zostać zignorowane przez świat biznesu. Znalazły one wyraz w zmianie paradygmatu współczesnego marketingu, koncentracji na holistycznej naturze działań opartych na szerokim ujęciu kompleksowej kompozycji instrumentów marketingowych, obejmującej ludzi, procesy, programy i dokonania. Koncepcja stworzona przez niezaprzeczalne autorytety, Ph. Kotlera i K.L. Kellera, nie jest zapewne ostateczną propozycją systematyzacji narzędzi marketingu mix. Niezależnie jednak od jej trwałości w praktyce i na kartach publikacji naukowych warto poświęcić jej swoją uwagę i zgłębić możliwości, jakie oferuje tak szerokie podejście do marketingu mix. Rozważania podjęte w niniejszej książce stanowią wstęp i, autorzy mają nadzieję, inspirację, do dalszych, pogłębionych dociekań na temat nowej koncepcji marketingu mix. Są efektem doświadczeń wielu lat pracy ze studentami, obserwacji współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej zarówno z perspektywy naukowców, dydaktyków, jak i współtworzących ją praktyków marketingu i zarządzania.

 

BD/WZR

 

Studentka Wydziału Zarządzania wyróżniona w Konkursie Prac Magisterskich i Licencjackich organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne »
Data publikacji: Wtorek, 28 lutego 2023 roku

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ogłosiło wyniki XXVI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana oraz XIX edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2022. Wśród laureatów konkursu znalazła się studentka Wydziału Zarządzania, Natalia Strzyżewska.

Praca magisterska Natalii Strzyżewskiej nt. Psychologiczne uwarunkowania decyzji inwestycyjnych w warunkach kryzysu finansowego napisana została pod kierunkiem dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG z Katedry Inwestycji i Nieruchomości i otrzymała wyróżnienie przyznane przez Kapitułę Konkursową.

„Ideą Konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Do Konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz licencjackie i inżynierskie napisane w języku polskim lub angielskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego w uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja Konkursów”.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i przyznanych nagród:

https://www.gdansk.pte.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-prac-magisterskich-i-licencjackich-edycja-2022-2023?fbclid=IwAR2aeh8KEJFvbOvOTc2qZ1dwz2mVR3_Qyw1c9_KszzUKPDeIvnBI1hPIb1A

 

Biuro Dziekana WZR

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju na spotkaniu Komitetu Wykonawczego w Kadyksie w ramach SEA-EU 2.0 »
Data publikacji: Czwartek, 23 lutego 2023 roku

 

Odbyło się kolejne spotkanie w Kadyksie w ramach rozwoju projektu SEA-EU 2.0.

Na spotkaniu Komitetu Wykonawczego Uniwersytet Gdański reprezentowali: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG oraz Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński prof. UG a także Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG oraz przedstawiciele studentów - Joanna Jakubowska oraz Hubert Czyż.

Spotkania oficjalnie rozpoczęły drugą edycję projektu SEA-EU 2.0, w której do grona członków dołączyły z uniwersytety z Neapolu, Algarve i Bodø.

 

 

O projekcie SEA-EU:

"Uniwersytet Gdański znalazł się w elitarnym gronie nagrodzonym w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym ze środków Programu Erasmus+. Inicjatywa ma na celu zbudowanie ponad narodowych sojuszy instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE ze wspólną długoterminową strategią oraz europejskimi wartościami.

W ramach tej działalności tworzymy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU). Naszymi partnerami są Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta). Od stycznia 2023 roku do sojuszu zostały przyjęte nowe uczelnie: Uniwersytet w Algarve (Portugalia), Uniwersytet Parthenope w Neapolu (Włochy) i Uniwersytet Nord (Norwegia). W SEA-EU 2.0 będzie zaangażowanych 9 uniwersytetów kształcących ponad 150 000 studentów i zatrudniających 18 000 pracowników.

Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy. Łączy nas kulturowa i gospodarcza tradycja związana z morzem. Swoim zasięgiem obejmujemy prawie wszystkie morza i oceany, które tworzą północne, zachodnie i południowe fasady kontynentu europejskiego: Morze Bałtyckie, Ocean Atlantycki, Morze Północne, Morze Śródziemne i Morze Adriatyckie. Co najważniejsze, sektor morski ma strategiczne znaczenie dla gospodarek naszych dziewięciu regionów i stanowi on główne cele naszej edukacji i badań naukowych."

Więcej informacji:

https://sea-eu.ug.edu.pl/

 

BD/WZR

 

Retroniedziela w Klubokawiarni Index »
Data publikacji: Środa, 22 lutego 2023 roku

 

Chcesz się poczuć jak w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych? Z nostalgią wspominasz czas wieczorów z Amigą albo pierwszą konsolą Playstation czy seansów Predatora na VHS? A może wtedy jeszcze nie było Cię na świecie ale chcesz zobaczyć jak grało się na praprapradziadku PS? Wszystko to jedząc zapiekankę, której recepturę kucharz przechowywał przez 30 lat i pijąc oranżadę z kapslowanej butelki.

Wpadnij na Retro Niedzielę do Klubokawiarni Index! Już 26 lutego o godzinie 13!!!

W programie:

- pokazy filmów na VHS

- turnieje gier retro na emulatorach

- mini wystawa sprzętów retro

Zapisy na turniej w Sensible World of Soccer i Tekken 3 od 13:00 do 14:00 w lokalu.

 

CASiD UG

 

Nowa publikacja dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG w monografii "Zarządzanie publiczne. Perspektywa teorii i praktyki” »
Data publikacji: Środa, 22 lutego 2023 roku

 

W ostatnich dniach stycznia br. ukazała się wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym publikacja pt. "Zarządzanie publiczne. Perspektywa teorii i praktyki” pod redakcją  prof. Aldony Frączkiewicz-Wronki i Marka Ćwiklickiego. Zawarte są w niej treści związane z konwergencją sektorów publicznego, społecznego i komercyjnego. Stanowi to nowatorskie ujęcie problemu skłaniające się nie tylko do przekazania wiedzy teoretycznej, ale również prezentację wskazań dla praktyki.

 

 

Monografia stanowi wieloautorskie opracowanie pracujących w różnych ośrodkach naukowców zajmujących się tymi zagadnieniami. Z naszego Wydziału do grona autorów monografii został zaproszony Pan profesor Jarosław Waśniewski, który w rozdziale szóstym tej monografii, pt.: „Efektywność i jej pomiar w organizacjach publicznych” dokonał udanego spojrzenia na ten trudny problem. W sposób syntetyczny scharakteryzował definicje efektywności w zarządzaniu, jej rodzajów oraz sposobów pomiaru. Ważną częścią tego rozdziału jest część poświęcona rozważaniom dotyczących ujęcia kategorii efektywności.

Opracowanie to jest dostępne w repozytorium Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, skąd można ją pobrać w formie pliku PDF:

https://sbc.org.pl/dlibra/publication/688664

Książka będzie wkrótce dostępna na stronie Wydawnictwa UE w Nowościach Wydawniczych, w zasobach ibuk.pl (darmowy dostęp). 

 

BD/WZR

Student Wydziału Zarządzania laureatem konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym »
Data publikacji: Wtorek, 21 lutego 2023 roku

 

Student Wydziału Zarządzania, pan Remigiusz Świątkowski zajął II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, organizowanym przez Brokera Ubezpieczeniowego Mentor S.A.

Praca magisterska pt. „Perspektywy rozwoju underwritingu ubezpieczeń małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji technologicznej” została napisana pod kierunkiem dr Kamili Bielawskiej z Katedry Bankowości i Finansów.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego wśród studentów uczelni krajowych.

Więcej informacji na stronie organizatora:

https://www.mentor.pl/kariera#konkurs-na-prace-magisterska

 

 

BD/WZR

 

Projekt realizowany przez pracowników Wydziału Zarządzania przeszedł do II etapu w ramach konkursu CETPartnership »
Data publikacji: Wtorek, 21 lutego 2023 roku

 

CETP Clean Energy Transition Partnership Joint Call 2022 zaprosił zespół badawczy składający się  m.in. z pracowników Center of the Offshore Wind Energy Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Oceanografii i Geografii, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego do złożenia pełnego wniosku w konkursie, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon Europe Partnership. 

Projekt zespołu, w skład którego z ramienia Wydziału Zzarządzania wchodzą dr hab. Robert Bęben, prof. UG, dr Renata Płoska, dr Mariusz Chmielewski oraz mgr Anna Młynkowiak-Stawarz, tym samym przeszedł przez pierwszy etap konkursu CETPartnership. W drugim etapie zespół przygotowuje pełny wniosek realizacji projektu dotyczącego rozwoju technologii energetyki wiatrowej. W skład konsorcjum pracującego nad tym projektem wchodzą także Rambøll Danmark AS, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk - Imp Pan, Siemens Industry Software Nv, Bachmann Monitoring Gmbh, Deutsches Zentrum Fur Luft - Und Raumfahrt Ev, Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology, Danmarks Tekniske Universitet, EDF EN Polska Sp. z o.o. oraz Katholieke Universiteit Leuven.

Więcej informacji na stronie: https://cetpartnership.eu/

 

 

BD/WZR

Relacja z XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie Wartością” w najnowszym numerze Gazety Uniwersyteckiej »
Data publikacji: Piątek, 17 lutego 2023 roku

 

Zapraszamy do lektury najnowszego, styczniowego numeru „Gazety Uniwersyteckiej”.

 

 

Znajdziecie w nim Państwo kilka artykułów opisujących liczne akcje charytatywne, które odbyły się w okresie świątecznym lub aktualnie odbywają się na Uniwersytecie Gdańskim, relacje z XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie Wartością” i III Konferencji Etyka Public Relations: „Odpowiedzialny PR w świecie algorytmów”, artykuł o spotkaniu dotyczącym polityki rowerowej miasta Gdańska, wywiady z prof. Ewą Łojkowską, dr Aleksandrą Wierucką, Katarzyną Tubylewicz oraz Bartoszem Chojnackim i mgr. Sebastianem Barczakiem, artykuł na temat sesji egzaminacyjnej, podsumowanie działalności Akademickiego Centrum Kultury UG „Alternator” w roku 2022, przegląd wydarzeń z życia uczelni oraz kolejną krzyżówkę.

Numer dostępny jest w na stronie: https://gazeta.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/GU_styczen_2023.pdf, a już wkrótce również na stojakach zlokalizowanych w budynkach uczelni.

 

 

BD/WZR

 

 

 

VIII edycja Nagrody Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 lutego 2023 roku

 

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku rozpoczął VIII edycję Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. To konkurs na najlepszą publikację naukową z 2022 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

 

 

Nagroda przyznawana jest równorzędne pięciu laureatom za oryginalne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych oraz medycznych. Powinni oni być pracownikami lub doktorantami instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Wysokość każdej nagrody wynosi 4 tys. zł. W każdej kategorii są także wyróżnienia.

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

Wszystkie informacje o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG
Zachęcamy do lektury nowego numeru Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego »
Data publikacji: Piątek, 27 stycznia 2023 roku

W ostatnich dniach ukazał się nr 4/2022 „Biuletynu PTE”, w którym czytelnicy znajdą interesujące artykuły na tematy ekonomiczne oraz na temat reformy szkolnictwa wyższego.

Są tam m.in. opracowania pracowników naszego Wydziału:

 • Błażej Lepczyński, Piotr Pisarewicz, „Turbulencje na międzynarodowych rynkach finansowych a ocena ratingowa państw w obliczu pandemii, wojny w Ukrainie i wzrostu ryzyka geopolitycznego” (s. 34-39)
 • Mirosław Szreder, „Czy liczby potrzebują narracji?” (s. 44 – 46).

Cały numer Biuletynu jest dostępny bezpłatnie na stronie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (https://pte.pl/czasopisma/biuletyn), a dodatkowo załączamy go niżej w formacie pdf.

Biuletyn PTE 4 2022

Ocena B+ dyscypliny naukowej „Nauki o zarządzaniu i jakości” »
Data publikacji: Wtorek, 31 stycznia 2023 roku

 

Z radością informujemy, że Minister Edukacji i Nauki przyznał ocenę B+ dyscyplinie naukowej „Nauki o zarządzaniu i jakości”, potwierdzając w ten sposób uprawnienia Rady Dyscypliny – którą w ogromnej większości tworzą pracownicy badawczo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania UG – do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także do prowadzenia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Wszystkim pracownikom, których efekty prac badawczych stanowią o prestiżu naukowym i randze Wydziału składamy serdeczne gratulacje i podziękowania.

 

W imieniu zespołu dziekańskiego,

Prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan

List Dziekana do nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania

 

 

Zaproszenie do zgłaszania paneli na III Kongres Młodej Nauki w Gdańsku »
Data publikacji: Piątek, 20 stycznia 2023 roku

 

Zapraszamy do zgłaszania paneli na III KMN, który odbędzie się w 6-8 lipca 2023 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zgłaszającymi panele mogą być studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. W celu zgłoszenia panelu należy uzupełnić formularz rejestracyjny zawierający podstawowe informacje o zgłaszającym oraz panelu (tytuł i opis).  

W przypadku studentów i doktorantów wymagane jest wskazanie opiekuna naukowego panelu (co najmniej ze stopniem doktora). Osoby zgłaszające panel podejmują się weryfikacji i kwalifikacji nadesłanych zgłoszeń, kontaktów z uczestnikami w sprawach merytorycznych oraz moderacji panelu. 

Tematyka paneli jest otwarta i może oscylować zarówno wokół szerokich obszarów jak i szczegółowych tematów. W przypadku przyjęcia panelu do programu konferencji zgłaszający panel może zostać dołączony do komitetu organizacyjnego a opiekun panelu do komitetu naukowego. 

Koszt udziału w konferencji wynosi 420 zł, natomiast dla moderatorów paneli wynosi jedyne 320 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym. 

W ramach opłaty konferencyjnej można zgłosić i moderować więcej niż jeden panel oraz wygłosić referaty we prowadzonym przez siebie oraz innych moderatorów panelu. 

Informacje oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie  https://casid.ug.edu.pl/iii-kongres-mlodej-nauki/ 

 

Kontakt: 

Biuro Kongresu Młodej Nauki 

Uniwersytet Gdański 

ul. Jana Bażyńskiego 4,  

pok. S457, 80-309 Gdańsk 

mail: kongresmlodejnauki@ug.edu.pl 

tel. 725 992 266 

 

Warto podkreślić, że nadchodząca edycja jest już III, o poprzedniej edycji przeczytać można w wydaniu specjalnym Gazety Uniwersyteckiej Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, którą znaleźć można pod tym linkiem https://gazeta.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/GU_wrzesien_2022.pdf

oraz w relacjach wideo na Youtube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=z6V2X81CIzQ&list=PLtTT-ziErl_vpylGif1_RtUwUJsGItCnb&index=5 

 

 

Nowa publikacja dr inż. Marty Chylińskiej z Katedry Ekonometrii »
Data publikacji: Środa, 25 stycznia 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że dr inż. Marta Chylińska z Katedry Ekonometrii opublikowała w wydawnictwie UG monografię pt. ,,Wycena kontraktów terminowych na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali w okresach niestabilności na rynkach finansowych”.

Link do pracy w bazie wiedzy:

Publikacja – Wycena kontraktów terminowych na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali w okresach niestabilności na rynkach finansowych – Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

oraz na stronie wydawnictwa:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/wycena-kontraktow-terminowych-na-miedz-na-londynskiej-gieldzie-metali-w-okresach-niestabilnosci-na-rynkach-finansowych/

 

 

BD/WZR

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Czwartek, 19 stycznia 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej:

M. Z. Wiśniewska, Terroryzm żywnościowy oraz obrona żywności w ujęciu formalnoprawnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2022, Zeszyt 4, s. 101-119; (70 pkt, MEiN);

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.07

Link do artykułu:

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/32514/31525

 

BD/WZR

 

Publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej włączona do raportu sporządzonego przez U.S. Food and Drug Administration »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 stycznia 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że publikacja współautorska prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej:

Wiśniewska M, Czernyszewicz E, Kałuża A. The assessment of food safety culture in small franchise restaurant in Poland. British Food Journal. 2019;121(10):2365-2378. doi:10.1108/BFJ-03-2019-0152

została wykorzystana i włączona do raportu sporządzonego przez U.S. Food and Drug Administration, czyli Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków. Celem raportu było zaprezentowanie stanu i kierunków prac prowadzonych na całym świecie z zakresu kultury bezpieczeństwa żywności. Raport powstał w ramach nowego podejścia określonego mianem FDA New Era of Smarter Food Safety.

Treść raportu: U.S. Food and Drug Administration 2022. Food Safety Culture Systematic Literature Review. A report prepared by Westat, Inc:

https://www.fda.gov/media/163588/download

 

BD/WZR

 

Wzrost gospodarczy, inkluzja społeczna i ochrona środowiska. Dr hab. Anna Dziadkiewicz o zrównoważonym rozwoju »
Data publikacji: Czwartek, 19 stycznia 2023 roku

 

– W XXI wieku przedefiniowano pojęcie innowacji. Nie jest ona już poszukiwaniem kolejnych źródeł zarabiania i dążeniem do coraz większych profitów. Innowacja w biznesie w XXI wieku jest rozumiana jako wprowadzanie świadomych zmian. Właśnie te zmiany powodują, że wzrost gospodarczy jest widoczny – mówi dr hab. Anna Dziadkiewicz z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w rozmowie z dr Barbarą Kijewską. 

 

 

Dr Barbara Kijewska: Jak, biorąc pod uwagę Pani doświadczenie i badania, rozumie Pani zrównoważony rozwój?

Dr hab. Anna Dziadkiewicz: Ta definicja w moim życiu bardzo mocno ewoluowała. Właściwie postanowiłam wyrobić sobie własną, na podstawie zdobytych doświadczeń. Pierwszym impulsem, który spowodował, że zetknęłam się z tym terminem, choć nie wiedziałam dokładnie co on oznacza, był mój staż na Uniwersytecie w Oksfordzie, który odbywałam 12 lat temu. Natknęłam się wtedy na koncepcję design management. Nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć tego dobrze na język polski. W 2021 roku wydałam książkę na ten temat i kiedy tłumacze próbowali przełożyć to pojęcie, mówili: „zarządzanie designem”, ale takie dosłowne tłumaczenie kierowałoby nas bardziej w stronę nauk plastycznych. Pracuję na Wydziale Zarządzania, dlatego postanowiłam, że nazwę design management zarządzaniem projektowym. Czego dotyczy design management? Dotyczy świadomego, a więc rozważnego, uporządkowania – zaprojektowania systemów usług, działań, również naszego życia. Musimy, mimo że jest to biznes, dołożyć jeszcze pierwiastek wrażliwości, czyli świadomości tego, jak nasze działania będą w przyszłości implikowały racjonalne projektowanie. Projektowanie wszystkiego, co nas dotyczy to clou mojej książki „Design Management: uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie”. Podstawą zrównoważonego rozwoju jest właśnie świadome projektowanie, racjonalne myślenie i wrażliwość, o której wspomniałam. Więc w momencie, kiedy tworzymy jakiekolwiek działania, oferty rynkowe, spotykamy się w ramach różnych inicjatyw i przedsięwzięć, a nie bierzemy pod uwagę świadomego projektowania i zastanawiania się nad pewnymi związkami przyczynowo-skutkowymi tych działań – jesteśmy egoistami. Dlatego tak ważne jest zauważenie tych właśnie związków, które są fundamentem zrównoważonego rozwoju. Nie ja, jako jednostka i jej potrzeby, ale ja, jako część ekosystemu; jako osoba, która ma świadomość i wrażliwość tego, jak moje działania mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia. Powoli zbliżamy się do definicji zrównoważonego rozwoju, a więc dążymy do zastanowienia się nad tym, co tworzymy, jak działamy, jak żyjemy. Żeby nasze działania, jeżeli nie pozostawią wpływu pozytywnego, przynajmniej zachowywały wkład neutralny dla przyszłych pokoleń, a więc środowiska, w którym żyjemy, lokalnej gospodarki i lokalnego społeczeństwa. Specjalnie używam tutaj słowa „lokalność”, ponieważ przed pandemią mówiło się przede wszystkim o globalnych aspektach. Teraz bardziej zwracamy uwagę na lokalność w naszych działaniach, bo przecież te lokalne, drobne kroczki mogą doprowadzić do wielkich przedsięwzięć. Jeżeli mówilibyśmy cały czas w perspektywie globalnej – makro – to dla wielu osób takie działania nie miałyby znaczenia. Bo ktoś powiedziałby: „Globalny? Nie mam na to wpływu”, zamiast: „Lokalne? Jestem częścią lokalności.” Niektórzy badacze mówią nawet, że w dzisiejszych czasach nie stawia się już na lokalność, ale na hiperlokalność. Czyli nie kupuję produktów krajowych czy regionalnych, ale kupuję produkty z mojego miasta, z mojej wsi, a nawet z mojego osiedla. Wspieram to środowisko, które jest najbardziej lokalne. Kiedy mówimy o zrównoważonym rozwoju, musimy sobie też zdać sprawę z daty ogłoszenia Dnia Długu Ekologicznego. W 1987 roku przypadł on na 19 grudnia. Do tego dnia nasza planeta mogła w pełni odnowić się – zregenerować po tym, co przez ten rok wykorzystaliśmy. A więc można było wówczas powiedzieć, że nasze działania zostawiały neutralny ślad. W tym roku Dzień Długu Ekologicznego przypadł na 28 lipca. Od tego dnia, do końca roku, żyjemy na kredyt. A co to oznacza? Oznacza, że zabieramy przyszłym pokoleniom niemal połowę rocznych zasobów. To są niesamowite wartości i – niestety musimy to powiedzieć – niesamowita szkoda. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, myślę zawsze o świadomości i wrażliwości w trzech sferach: sferze wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i oczywiście ochrony środowiska. Myślę, że to najważniejsze punkty. Być wrażliwym, być czujnym, obserwować, ale przede wszystkim zostawiać ślad. Jeśli nawet nie pozytywny, to neutralny.

Tutaj chętnie dopytam: jaki wzrost gospodarczy jest możliwy, jeśli nie ten, oparty o konsumpcję globalną?

Tu myśli kierują mnie w stronę mojego projektu CIRTOINNO, dotyczącego gospodarki obiegu zamkniętego lub inaczej ekonomii cyrkularnej, który realizowałam jakiś czas temu. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy był przygotowywany, koncepcje związane ze zrównoważonym rozwojem w Polsce były mało popularne, słabo znane. Projekt był skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej. Wiadomo, że przedsiębiorcy chcą zarabiać, natomiast to, jaki kierunek zarobku obiorą, zależy od ich świadomości prowadzenia biznesu. W XX wieku wzrost gospodarczy związany był w dużej mierze z wprowadzeniem innowacji. W przedsiębiorstwach amerykańskich były one rozumiane jako coroczne powiększanie zysku, mające odzwierciedlenie w coraz wyższych przychodach. Do czego to doprowadziło? Po pierwsze, ludzie stali się coraz bardziej przemęczeni, a przez to coraz mniej efektywni. Pamiętajmy, że pokolenie X, a częściowo Y, jest pokoleniem ogromnie zmęczonym, pełnym uzależnień. Jeżeli człowiek cały czas działa na najwyższych obrotach, jeżeli jest presja w pracy, presja otoczenia, w pewnym momencie rozsypuje się i przestaje dobrze działać. Dlatego w XXI wieku przedefiniowano pojęcie innowacji. Nie jest ona już poszukiwaniem kolejnych źródeł zarabiania i dążeniem do coraz większych profitów. Innowacja w biznesie w XXI wieku jest rozumiana jako wprowadzanie świadomych zmian. Właśnie te zmiany powodują, że wzrost gospodarczy jest widoczny. Co to znaczy? Czym jest wzrost gospodarczy nienapędzany jedynie środkami finansowymi? Sukcesem wprowadzania drobnych zmian – również zmianami w nas samych i zmianami naszych postaw – ponieważ o zrównoważonym rozwoju możemy mówić nie tylko wtedy, kiedy chcemy zarabiać, budować kolejne domy, czy zmienić samochód. Zrównoważony rozwój to przede wszystkim przedefiniowanie naszych wartości. Nas jako ludzi. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach.  Te czasy dobrze pokazują polaryzacje: my kontra ja; egalitaryzm i elitarność, emocje a racjonalne myślenie; globalne – lokalne; dylemat: kupić nowe, a może zreperować stare; online – offline, obfitość – niedobór. Peter Frase, amerykański socjolog powiedział, że właśnie na osiach między tymi skrajnościami będziemy budować scenariusze przyszłości. Wynika z tego, że wzrost gospodarczy to świadome działanie – postępowanie dla dobra planety, zwierząt, naszych przyjaciół, partnerów biznesowych, lokalnego biznesu. Wszystkie te podmioty powinny się wzajemnie przenikać i wspierać. W jaki sposób możemy to zrobić? Przykładowo: poprzez świadome projektowanie. Niektórzy mówią, że żyjemy w tak zwanych „czasach VUCA”, określanych jako czasy zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Inni mówią, że VUCA już minęło, a teraz zaczęły się „czasy BANI” – kruche, pełne niepokoju, nielinearne i przez to – niezrozumiałe.

 

Podstawą zrównoważonego rozwoju jest właśnie świadome projektowanie, racjonalne myślenie i wrażliwość.

 

Rok 2021 był niesamowicie ciekawy. Gdy prowadziłam wtedy zajęcia, często zadawałam studentom jedno podstawowe pytanie, na które próbowaliśmy znaleźć odpowiedź: „Czy po pandemii chcemy wrócić do tego, co nas tutaj doprowadziło, czy też skorzystamy z tej jednej na milion szansy, jednej na milion sytuacji, aby wszystko zmienić?”. Studenci najczęściej odpowiadali, że życie dawniej było jak strefa komfortu, wszystko było przewidywalne. Teraz trudno cokolwiek przewidzieć i może to jest właśnie idealny moment, aby zatrzymać się i zastanowić. Pojawia się pytanie, co możemy zrobić, aby był wzrost gospodarczy i aby było nam lepiej. Powinniśmy się zastanowić, co oznacza w tym kontekście słowo ,,lepiej”? Może nie chodzi o kolejne samochody, coraz większy dom, kolejne egzotyczne wakacje, ale o zatrzymanie się. Przestańmy pędzić. Dla wszystkich będzie lepiej: i dla nas, i dla planety, i dla naszych relacji, a przecież biznes oparty jest właśnie na relacjach. Z jednej strony widzimy ogromne zmęczenie, ponieważ świat powoli wraca do „normalności” po pandemii i niektórzy chcą z powrotem odzyskać to, co utracili przez ten trudny czas, ale z drugiej strony mamy gros ludzi, którzy mówią: „Dziękujemy za ten czas, bo to był moment na zastanowienie się, na zdobycie wrażliwości i przede wszystkim na uświadomienie sobie, że nie tędy droga”. Wszyscy powinniśmy zastanowić się, czy chcemy wrócić do tego, co było, czy wykorzystać szansę i zacząć żyć według określonych wartości.

Czy jest to już widoczne w statystykach zachowań konsumenta? Czy to dalej promilowe zachowanie?

Czy zmienia się promil? Zdecydowanie tak. Obecnie biorę udział w projekcie SB WELL, który dotyczy turystyki wellbeing. Liderem tego projektu jest Uniwersytet Linneusza w Szwecji. Kiedy rozpoczynaliśmy projekt w 2016 roku, polska branża turystyczna reagowała z lekkim uśmiechem oraz niedowierzaniem. Mamy utrwalony obraz sztampowego turysty, który chce do nas przyjechać i otrzymać w pakiecie jednorazowe sztuczne kapcie, kosmetyki w plastikowych buteleczkach, które można zabrać do domu, codziennie używać nowe wymienione ręczniki. Polska branża turystyczna w dużej większości nie była gotowa na turystę wellbeing. Gdy rozpoczęła się pandemia, wszystko się zmieniło. Ludzie zaczęli szukać zupełnie nowych wartości. Zauważyliśmy silną przemianę w branży turystycznej, pojawiły się nowe grupy turystów: jedną z nich są tak zwani „zrównoważeni idealiści” (Sustainable Idealists) – bardzo mocna grupa, która jest już widoczna także w Polsce. Jej członkowie przyjeżdżają i pytają o składniki wykorzystywane w potrawach, kraj ich pochodzenia i to, czy pochodzą z upraw fair trade, a także o to, w jaki sposób można dojechać gdzieś inaczej niż samochodem, o to, co się później dzieje z odpadami. Oprócz „zrównoważonych idealistów” są także osoby „poszukujące harmonii” (Peace of Minds) oraz tzw. „zaciekawieni odkrywcy” (Curious Explorers), którzy pragną się zrelaksować, ale nie chcą jechać do pięcio- i czterogwiazdkowych hoteli. Patrzą na to, żeby pojechać niedaleko, ale wielokrotnie. Badania, w których uczestniczyłam razem z „Linneuszem” ze Szwecji, pokazywały nam, jak bardzo my – Polacy nie potrafimy odpoczywać. A to wszystko jest związane właśnie z brakiem rozumienia zrównoważonego rozwoju. Średnio na wakacje jeździmy dwa razy do roku na około 2 tygodnie, latem i zimą. Kiedy przyjeżdżamy, otwieramy skrzynkę pocztową, gdzie mamy nagromadzone po tych dwóch tygodniach maile. I co się z nami dzieje? Musimy brać nadgodziny, pracujemy znowu bardzo intensywnie, żeby wrócić do poziomu równowagi. Skandynawowie mówią, że to do niczego nie prowadzi i powinniśmy odpoczywać przynajmniej raz w miesiącu, a czasem nawet dwa razy w miesiącu, ale w krótkim czasie. Jeżeli mamy takie wakacje, to nie wyjedziemy do egzotycznych krajów. Musimy odpoczywać na miejscu, blisko. Często pojawia się nie do końca prawdziwe przekonanie, że turyści skandynawscy przyjeżdżają do Polski po to tylko, żeby zrobić zakupy, ewentualnie poprawić sobie urodę, albo po prostu dobrze się pobawić. Jednak to nie do końca prawda. Oni twierdzą, że przyjeżdżają, bo do nas leci się niecałą godzinę, pogoda jest taka sama jak u nich, jedzenie fantastyczne, mamy cudowną infrastrukturę, a te 2 dni dobrze spędzonego weekendu dają im taką energię, że potem mogą wrócić spokojnie do pracy. Zrównoważony rozwój to przede wszystkim zadowolony pracownik: wypoczęty i szanowany. Kiedy wracam po dwóch dniach dobrego odpoczynku, kiedy naładuję akumulatory, to jestem zupełnie innym rodzajem pracownika, przyjaciela, partnera, członka rodziny.

 

Czasy, w których żyjemy bardzo dobrze pokazują polaryzacje: my kontra ja; egalitaryzm i elitarność, emocje a racjonalne myślenie; globalne – lokalne; dylemat: kupić nowe, a może zreperować stare; online – offline, obfitość – niedobór. Peter Frase, amerykański socjolog powiedział, że właśnie na osiach między tymi skrajnościami będziemy budować scenariusze przyszłości.

 

Czy nie jest tak, że zrównoważonym pracownikiem może być obywatel bogatego państwa?

Najczęściej jest tak, że w bogatych państwach obywatele posiadają nie tylko świadomość ekologiczną, ale także tą dotyczącą zrównoważonego rozwoju, i zaczyna się już na etapie przedszkola. Mam rodzinę w Danii i byłam bardzo zaskoczona, że moja siostrzenica, która wówczas chodziła do przedszkola, potrafiła już segregować śmieci. Było to 15 lat temu, a teraz, kiedy spotykam się z moimi bratankami, widzę to samo: w polskim przedszkolu uczą się segregacji śmieci. Na Wydziale Zarządzania, na którym pracuję, pojawiły się specjalne dyfuzory, dzięki czemu można było zrezygnować z plastikowych jednorazowych butelek. To fantastyczna inicjatywa. Kiedy Skandynawowie do nas przyjeżdżają, zawsze pytają: „Czy możemy pić wodę z kranu?”. To jest dla nich coś naturalnego i to nam dają bogate kraje: pokazują pewne zachowania, pewną filozofię, która u nich istnieje od wielu lat i dobrze się sprawdza. Niezwykle podobało mi się to, że w Skandynawii są tzw. pokoje ciszy i relaksu (wellbeing rooms). W tym miejscu każdy pracownik, każdy student może chwilę odpocząć, zamiast stać na korytarzu, na którym jest zazwyczaj głośno. Niektóre osoby potrzebują wyciszyć się. Za przykład może posłużyć rosnące zainteresowanie strefami ciszy w pociągach.

Częściowo powiedziała Pani o dwóch projektach. Proszę opowiedzieć o swojej działalności dydaktycznej i naukowej oraz zarysować koncepcję zrównoważonego rozwoju.

Mam to szczęście, że do wszystkich przedmiotów, które wykładam, mogę włożyć pierwiastek dotyczący zrównoważonego rozwoju, ponieważ podjęłam się prowadzenia zajęć, takich jak: design w marketingu, nowe trendy w turystyce, budowanie doświadczeń, projektowanie usług. Nasi studenci nie chcą słuchać tylko teorii, pragną zobaczyć żywe przykłady, więc obecnie wykładowca musi, oczywiście dać im pole teoretyczne, ale również od razu pokazać, jak te działania wyglądają w rzeczywistości. Naszym celem jest konieczna, radykalna zmiana w sposobie myślenia o zrównoważonych rozwoju oraz o dobrej, pozytywnej interakcji z innymi ludźmi i całym ekosystemem. I to właśnie daje nam uczelnia jako genialna platforma budowania tychże właśnie relacji. Uważam, że większość przedmiotów, zwłaszcza biznesowych, prowadzonych na moim wydziale, opiera się o zrównoważony rozwój. To tak, jak przy realizacji projektu CIRTOINNO, o którym wcześniej wspomniałam, dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ): przedsiębiorcy, gdy pierwszy raz usłyszeli o potrzebie ekonomii cyrkularnej, nie byli zainteresowani uczestnictwem w projekcie, jednak pod wpływem edukacji wzbogaconej o dobre zagraniczne praktyki, okazało się, że wdrażają te praktyki od dawna, nie określając ich tym fachowym terminem. Od tego momentu minęło kilka lat i zarówno o GOZ, jak i zrównoważonym rozwoju nie tylko mówi się dużo, ale firmom zależy na ich stosowaniu i ze względów moralnych i biznesowych.

O jakich firmach mówimy, z jakiej branży?

Pracuję głównie z branżą turystyczną. Ciekawą informacją jest to, że kiedy wdrażaliśmy praktyki gospodarki obiegu zamkniętego w pomorskich przedsiębiorstwach turystycznych, spotykaliśmy się z szeregiem barier. Jako przykład mogę podać sytuację jednej z właścicielek czterogwiazdkowego hotelu, która zmieniła papier toaletowy w pokojach hotelowych na ten z recyklingu oraz zrezygnowała z plastikowych jednorazowych butelek z kosmetykami. I co się stało? Dostała negatywne opinie dotyczące tego, że turyści przyjeżdżają do czterogwiazdkowego hotelu, w którym pragną czuć się luksusowo, a tymczasem tego luksusu nie otrzymują. Całe szczęście to już przeszłość i obecnie luksus jest rozumiany inaczej – właśnie jako możliwość korzystania z usług i produktów zrównoważonych. Zmiana nastąpiła przede wszystkim w czasie i dzięki pandemii. Staram się myśleć pozytywnie, ponieważ studenci sami pytają o to, w jaki sposób rozwiązania biznesowe można przełożyć na takie, które będą zrównoważone. Łakną tej wiedzy i zdobycia tych umiejętności. Zawsze mówię, że przykład idzie z góry i w momencie, w którym młodzi ludzie obserwują nas, nasze życie, w jaki sposób postępujemy i co robimy, stanowi to dla nich wyznacznik: „Aha, a więc to nie jest tylko teoria, to jest praktyka, która dzieje się tu i teraz”.

 

Kiedy Skandynawowie do nas przyjeżdżają, zawsze pytają: „Czy możemy pić wodę z kranu?”. To jest dla nich coś naturalnego i to nam dają bogate kraje: pokazują pewne zachowania, pewną filozofię, która u nich istnieje od wielu lat i dobrze się sprawdza.

 

A gdyby mogła Pani nakreślić idee, które przyświecają zrównoważonemu uniwersytetowi? Czy są jakieś widoczne ograniczenia albo elementy, które można wprowadzić?

Ograniczeniem jest tylko to, co mamy w głowie. Jeżeli jesteśmy świadomi i wrażliwi na rzeczy, które dzieją się wokół nas, to już jest bardzo dobrze. Uważam, że warto wprowadzać przedmioty, które posiadają pierwiastek, zahaczający o ekorozwój. Mamy 17 celów zrównoważonego rozwoju, a więc to spektrum jest olbrzymie i wydaje mi się, że ogranicza nas tylko głowa i to, czy chcemy coś zrobić, czy nie. Wystarczy obserwować świat wokół nas oraz studentów, być otwartym na ich potrzeby i pytania. Inicjatywy środowiskowe, takie jak „stop butelkowanej wodzie”, zatrzymują również inne procesy, np. wyrzucania dużej ilości śmieci plastikowych, bo jedno z drugim jest powiązane. Podoba mi się również, że jest coraz więcej miejsc postojowych na rowery. Myślę, że w niedalekiej przyszłości, o ile infrastruktura pozwoli, pokoje odpoczynku dla studentów staną się normą. Byłoby to idealne miejsce na chwilę wyciszenia, na zebranie myśli w tym jakże przebodźcowanym świecie. To, co niezwykle mi się podoba, to promowanie inicjatyw społeczności akademickiej, na przykład na głównych stronach Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci często obawiają się ośmieszenia, lecz w momencie, w którym będziemy promować ich pomysły i pokazywać je w przeróżnych wariantach, zrozumieją, że nie ma czego się wstydzić. Uniwersytet jest niezależną platformą, jednostką otwartą, gdzie ta myśl musi ewoluować. Uważam, że jest to coś, co może stanowić wzór dla kolejnych pokoleń. Nie musimy być członkami globalnych inicjatyw, możemy być uczestnikami lokalnych projektów, a dodatkowo zaangażowanie studentów w promowanie działań zrównoważonych wydaje się kluczowe dla podtrzymania idei zrównoważonego uniwersytetu.

Dziękuję Pani za poświęcony czas i bardzo ciekawą rozmowę.

Rozmawiała dra Barbara Kijewska.

Dr hab. Anna Dziadkiewicz wzięła udział w spotkaniu kończącym 4-letni międzynarodowy projekt dotyczący turystyki wellbeing »
Data publikacji: Piątek, 13 stycznia 2023 roku

 

Dr hab. Anna Dziadkiewicz z Katedry Marketingu kończy w tym roku 4-letni międzynarodowy projekt dotyczący podniesienia świadomości na temat turystyki wellbeing wśród turystów, władz regionu, organizacji turystycznych oraz przedsiębiorców reprezentujących branżę turystyczną w Polsce, Niemczech, w Szwecji, Danii i na Litwie.

 

 

Ostatnie spotkanie w ramach projektu miało miejsce w zeszłym tygodniu w Szwecji, gdzie zagościły także szwedzkie firmy turystyczne, które chciały dowiedzieć się jak najwięcej o potencjale regionów nadbałtyckich, w tym Pomorza. Całe wydarzenie zostało opisane w lokalnej gazecie „Barometr-OT Kalmar”.

Więcej na temat projektu na stronie: https://wellbeingtourism.com/

 

BD/WZR

 

„Etyka na rynku finansowym” – nowa książka prof. Elżbiety Ostrowskiej z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Czwartek, 19 stycznia 2023 roku

 

Zachęcamy do zainteresowania nową książką prof. dr hab. Elżbiety Ostrowskiej pt. „Etyka na rynku finansowym”, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/etyka-na-rynku-finansowym/

 

 

Czytelnikom życzymy inspirujących przemyśleń na kanwie nowej monografii, a Autorce serdecznie gratulujemy.

 

Zespół dziekański

 

Nagrodzona praca doktorska pod kierunkiem dr hab. Haliny Czubasiewicz, prof. UG »
Data publikacji: Wtorek, 10 stycznia 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że rozprawa doktorska pt. „Model zarządzania talentami w sektorze usług dla biznesu” napisana przez dr Ilonę Modrzejewską pod kierunkiem dr hab. Haliny Czubasiewicz, prof. UG z Katedry Organizacji i Zarządzania została nagrodzona w XXIV edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

Konkurs jest co roku orga­ni­zowany przez Insty­tut Pracy i Spraw Socjalnych pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zespół dziekański Wydziału Zarządzania składa serdeczne gratulacje dr Ilonie Modrzejewskiej oraz prof. Halinie Czubasiewicz.

 

Biuro Dziekana WZR

Wydział Zarządzania gospodarzem spotkania przedstawicieli uczelni uczestniczących w międzynarodowym projekcie PICEM »
Data publikacji: Piątek, 06 stycznia 2023 roku

 

W dniu 13 grudnia br. odbyło się na Wydziale Zarządzania spotkanie przedstawicieli uczelni uczestniczących w międzynarodowym projekcie PICEM, którego kierownikiem jest dr Sabina Nowak z Katedry Ekonometrii. Konsorcjum projektu tworzą następujące uniwersytety: Tomas Bata University in Zlín (Czechy), University of Leon (Hiszpania), University of Huddersfield (Wielka Brytania) oraz Uniwersytet Gdański.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów takich jak matematyka, statystyka i ekonometria, dzięki wymianie doświadczeń z kadrą naukowo-dydaktyczną instytucji partnerskich.

Przewiduje się, że w trakcie projektu oraz w wyniku jego realizacji, możliwe będą do osiągnięcia następujące rezultaty:

 1. Analiza nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w czasie realizacji przedmiotów ścisłych w krajach partnerskich w Europie i na całym świecie (raporty); np. laboratoria- praca z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych, e-learning, warsztaty, symulacje, praca zespołowa;
 2. Materiały konferencyjne i seminaryjne;
 3. Instrukcja dotycząca innowacyjnych metod dydaktycznych oraz materiały dydaktyczne (m.in. podręcznik zawierający instrukcje dla nauczycieli, sposoby wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych i innych podejść pedagogicznych);
 4. Innowacyjne materiały dydaktyczne: studia przypadków, prezentacje PPT, zalecane metody nauczania, oprogramowanie rekomendowane do stosowania;
 5. Seminarium omawiające wnioski z projektu;
 6. Propagowanie wniosków i dobrych praktyk na konferencjach niezwiązanych z projektem.

 

fot. P.Stefańska

Biuro Dziekana WZR

 

Współpraca na rzecz rozwoju uczelni. Uniwersytet Gdański gospodarzem pierwszego spotkania Uniwersyteckiej Komisji Umiędzyanrodowienia »
Data publikacji: Wtorek, 03 stycznia 2023 roku

Bez współpracy międzynarodowej, w tym wymiany akademickiej i studenckiej, wspólnych badań – nie można dzisiaj mówić o rozwoju jakiejkolwiek uczelni – podkreślali uczestnicy inauguracyjnego posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia, która obradowała w piątek w Uniwersytecie Gdańskim.

Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich w listopadzie tego roku z inicjatywy Rektora prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego. Przewodniczącą komisji na lata 2023-24 wybrana została Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. Tym samym siedzibą UKU w tej kadencji została nasza uczelnia.

- To niezwykle ważne, że siedzibą Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia jest Gdańsk, który w swojej 1000 letniej tradycji był miejscem spotkań międzykulturowych, międzynarodowościowych – powiedziała Prorektor prof. UG Anna Jurkowska – Zeidler. - Jest taki obraz „Apoteoza Gdańska” Izaaka van Den Blocka, który wisi w Czerwonej Sali Ratusza Głównego Miasta, przedstawiający Gdańsk jako idealną wspólnotęgdzie spotykają się wszystkie narodowości i szukają wspólnego języka – handlu, rozwoju miasta, rozwoju własnego i edukacji, która dla tego miasta zawsze była ważna. I to jest znakomite, że i teraz Uniwersytet Gdański ma w tym teraz udział i jest miejscem, który łączy nie tylko uczelnie, ale też instytucje wspomagające szkolnictwo wyższe w Polsce: Erasmus, Nawa, Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Jesteśmy tu razem, żeby rozmawiać o wyzwaniach, żeby znaleźć systemowe ścieżki rozwoju naszych uczelni, żeby bezpiecznie przez przejść przez czasy kryzysów – dodała Przewodnicząca UKU.

Jednak piątkowe obrady inicjujące działania UKU odbyły się tym razem nie w Gdańsku, lecz w Kampusie Sopockim UG, na Wydziale Zarządzania.

- Chcieliśmy państwu pokazać także kampus sopocki, który jest najbardziej umiędzynarodowiony jeśli brać pod uwagę liczbę studentów zagranicznych w Uniwersytecie Gdańskim – mówił Rektor prof. Piotr Stepnowski witając gości. - Od samego początku uważaliśmy, że komisja będzie bardzo ważne gremium wymiany doświadczeń w zakresie internacjonalizacji działań uczelni - zarówno na polu wymiany akademickiej, jak i realizacji wspólnych projektów jak uniwersytety europejskie i wiele innych podobnych inicjatyw – dodał Rektor.

W Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia zasiadają przedstawiciele wszystkich uniwersytetów skupionych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W obradach uczestniczyli ich przedstawiciele - prorektorzy, w których gestii pozostają w uczelniach kwestie umiędzynarodowienia. Gośćmi komisji byli także eksperci, którzy na co dzień zajmują się różnymi obszarami współpracy międzynarodowej: Zastępczyni Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Zofia Sawicka, Dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) i Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dr hab. Paweł Poszytek oraz założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Prezes IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence Waldemar Siwiński.

W pierwszej części obrad głos oddano ekspertom. Ten panel otworzył Dyrektor dr hab. Paweł Poszytek, który podkreślił wkład programu Erasmus+ dla już rozwijającej się w wielu obszarach kształcenia współpracy oraz zarysował możliwości stojące przed beneficjentami środków europejskich Programu Erasmus+.

- W dobie obecnych wyzwań – doraźnych, ale i długodystansowych i nowych trendów umiędzynarodowienie staje się naprawdę bardzo ważnym elementem funkcjonowania uczelni, szkolnictwa wyższego właściwie we wszystkich krajach – powiedział Dyrektor dr hab. Paweł Poszytek. - Program Erasmus + daje możliwości, żeby się umiędzynaradawiać w sposób ustrukturyzowany, w bardzo jakościowy, a przede wszystkim ten program finansuje te możliwości. Erasmus+ to nie tylko ta tradycyjna mobilność studentów i pracowników uczelni, ale także pieniądze na projekty, które unowocześniają ofertę dydaktyczną, wprowadzają elementy cyfryzacji, która, jak pokazała pandemia dziś jest już koniecznością.

Dyrektor Programu mówił także o szybkiej reakcji Komisji Europejskiej przyznającej środki na program po wybuchu wojny w Ukrainie.

- Działania te umożliwiły przebywanie i naukę wielu studentom z Ukrainy właśnie ze środków Erasmus+ -podkreślił Dyrektor dr hab. Paweł Poszytek. – Przed nami wyzwania związane z przemysłem 4.0, z nową rzeczywistością, z która będziemy się mierzyć. Świat stechnologizowany, będzie wymagał nowych kompetencji. Program Erasmus+ również ułatwia i pozwala studentom, w ramach mobilności szybciej nabywać te wszystkie kompetencje, szczególnie miękkie, które są potrzebne na rynku pracy. Poza tym musimy zdobywać doświadczenie w komunikacji nie tylko językowej, ale np. w grupie interdyscyplinarnej, badawczej, czy projektowej, w której musi porozumieć się informatyk z lekarzem czy ze studentem innej dziedziny, bo będą tworzyć innowacyjne rozwiązania dla swojej branży. Istotna niedługo będzie umiejętność komunikacji z maszynami. Do tych wszystkich wyzwań oczywiście możemy zastosować różne rozwiązania, a Erasmus + jest nie tylko jednym z takich narzędzi, ale co najważniejsze – dostarcza finansowania na ich wykorzystanie – podkreślił.

Szczegóły dotyczące Programu Erasmus+ oraz bogatą ofertę dotyczącą realizacji różnorakich projektów skierowanych do wielu grup społecznych prezentował Dyrektor Biura ds. współpracy z regionami Erasmus+ InnHUB Bartosz Stawiarz, który mówił m.in. o Centrach Innowacji powstających na terenach uczelni. (prezentacja – patrz tu) Jedno z nich znajduje się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (czytaj tu).

Równie istotnym partnerem, będącym wsparciem w obszarze międzynarodowych działań dla polskich uczelni jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. NAWA „działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze” (źródło https://nawa.gov.pl). Uniwersytecka Komisja Umiędzynarodowienia jest więc idealnym partnerem do wymiany doświadczeń również tych, dotyczących programów adresowanych przez NAWĘ do uczelni wyższych. Gościem UKU była Zastępczyni Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dr Zofia Sawicka, która powiedziała m.in.: - Misją Nawy jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przez wymianę i współpracę międzynarodową. Głęboko wierzymy w to, że nie jesteśmy w stanie działać, zarówno naukowo, jaki w zakresie kształcenia bez współpracy zarówno między uczelniami w Polsce, jak i w wymiarze międzynarodowym.

W podobnym tonie wypowiedział się kolejny ekspert Prezes IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence Waldemar Siwiński, będący również założycielem i Prezesem Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, która znana jest z działań na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa polskiego, w tym również uczelni wyższych.

-  Umiędzynarodowienie jest w centrum działalności wszystkich uczelni. Nie można być uczelnią, nie będąc jednostką międzynarodową. Nie chodzi tu tylko o studentów, czy pracowników zagranicznych , których wciąż jest jeszcze w Polsce bardzo mało – powiedział Prezes Waldemar Siwiński, - ale o to, żeby we wszystkich działaniach ten międzynarodowy wymiar był zintegrowany. Celem uczenia się jest nabycie kompetencji poruszania w świecie, a badania nie mogą być wyłącznie w wymiarze polskim. Zawsze musimy odnosić je do badań międzynarodowych. Inaczej byłaby to fikcja. Nie ma też wydarzeń na świecie, które nie wpływałyby na nas, czego doskonałym przykładem jest dzisiaj sytuacja w Ukrainie. Dlatego nasz student musi być tak wyedukowany, żeby potrafił poruszać się po świecie, był do niego przygotowany i miał kompetencje do uczenia się tego świata. Umiędzynarodowienie to  wyzwanie i zadanie dla nas wszystkich – podkreślił Prezes.

Panel ekspercki wskazał członkom UKU kolejne obszary i zadania, które możliwe będą do zrealizowania dzięki współpracy środowiska uniwersyteckiego, a mogą poprawić podejmowane już działania dotyczące współpracy międzynarodowej. Jak przypuszczają rektorzy – połączenie sił w wielu poruszanych kwestiach może skutkować pozytywnie czy to w ewaluacji uczelni czy w rankingach – krajowych i zagranicznych.

Druga część obrad, ze względu na charakter inicjacyjny spotkania UKU, dotyczyła spraw organizacyjnych i tych projektów uchwał, nad którymi komisja ma pracować w najbliższej przyszłości.

 

fot. Alan Stocki

oprac.: Magdalena Nieczuja - Goniszewska/Rzecznik Prasowy UG

Nowa publikacja pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem »
Data publikacji: Wtorek, 03 stycznia 2023 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazał się artykuł, autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej oraz dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej:

https://journals.umcs.pl/h/article/view/13786/10224

Wiśniewska, M.Z., Rombalska, M., & Szymańska-Brałkowska, M. (2022). Remote Quality Management System Audit. Auditors’ and Auditees’ Perspective and Lessons Learned. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 56, No. 3, s. 169-186, DOI:10.17951/h.2022.56.3.169-186, 70 pkt, MEiN.

 

BD/WZR

 

 

Studenci specjalności Management odbyli zajęcia w ramach projektu „Bayer@University” »
Data publikacji: Środa, 04 stycznia 2023 roku

 

W dniu 6 grudnia br. studenci specjalności Management odbyli zajęcia Business Communication, prowadzone przez Małgorzatę Turską, przedstawicielkę firmy Bayer Sp. z o.o.

Wydział Zarządzania rozpoczął w tym roku współpracę z firmą „Bayer sp. z o.o.” w zakresie projektu „Bayer@University”. Projekt ma na celu przybliżenie studentom samej firmy Bayer, jak i podzielenie się wiedzą praktyczną ze studentami. W ramach projektu pracownicy Bayer sp. z o.o. prowadzą dla studentów warsztaty z różnych dziedzin.

Na wydziale odbyły się do tej pory dwa szkolenia, w kolejnym semestrze planowane są kolejne.

 

fot. materiały WZR

BD/WZR

 

 

ACCA - spotkanie ze studentami kierunków akredytowanych »
Data publikacji: Środa, 28 grudnia 2022 roku

Drodzy Studenci Studiów Akredytowanych ACCA!

Już 13 grudnia (wtorek)  o godzinie 15:00 zapraszamy na spotkanie na platformie Teams, na którym:

 • Agnieszka Kossakowska FCCA, członkini ACCA i Rady Członków ACCA, Senior Finance Manager w IAC Group opowie Wam w stylu PechaKucha o karierze zawodowej z ACCA
 • opowiemy Wam o zwolnieniach z egzmainów, programie Accelerate i egzaminach ACCA
 • dowiecie się jak i gdzie budować swoją karierę z ACCA
 • odpowiemy na Wasze pytania dotyczące ACCA

Dołączcie do spotkania: Click here to join the meeting

Do zobaczenia!

ACCA Polska

O innowacyjności i transferze wiedzy na konferencji InnovAzul w Kadyksie »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku

 

Spotkania promujące innowacje, transfer wiedzy i wymianę dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych to tylko niektóre z punktów intensywnego programu konferencji InnovAzul zorganizowanej przez Uniwersytet w Kadyksie z udziałem uniwersytet europejski SEA-EU. Władze Uniwersytetu reprezentowała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG. W konferencji wzięli też udział dziekani naszych wydziałów.

InnovAzul to już II międzynarodowa konferencja będąca miejscem spotkań B2B profesjonalistów sektora niebieskiej gospodarki.

- Uniwersytet Gdański wspiera sektor Blue Economy między innymi poprzez badania i edukację prowadzone na naszych wydziałach czy ogólnouniwersyteckie spotkania zespołu „Uniwersytet Gdański dla Morskiej Energetyki Wiatrowej. Zarówno jako uczelnia, która morskość ma wpisaną w wiele obszarów badawczych, jak i jako przedstawiciele środowiska akademickiego regionu gospodarczo związanego z Morzem Bałtyckim wspieramy wiele tego typu projektów jak choćby uruchamiając i prowadząc studia podyplomowe Morska energetyka wiatrowa czy przygotowując takie kierunki studiów jak Oceanografia fizyczna stosowana, Morskie sektory offshore czy program Sustainable Blue Economy w ramach partnerstwa SEA EU  – mówi prof. Sylwia Mrozowska.

W skład delegacji, oprócz Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, weszli Dziekani: dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG (Wydział Oceanografii i Geografii), prof. dr hab. Piotr Bojarski, (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) oraz prof. dr hab. Mirosław Szreder (Wydział Zarządzania) a także Dyrektor Biura Analiz i Ekspertyz dr Sebastian Susmarski.

Prof. Waldemar Surosz i dr Sebastian Susmarski uczestniczyli w spotkaniu z władzami i badaczami z Wydziału Nauk o Morzu i Środowisku Uniwersytetu w Kadyksie. Tematem rozmów była prezentacja potencjału badawczego i dydaktycznego obydwu wydziałów, możliwość współpracy naukowej i dydaktycznej, możliwość wymiany studentów i wykonywania prac dyplomowych. Ponadto omówiono sposoby współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i możliwości współpracy w realizacji tego rodzaju projektów.

- W podsumowaniu ponad dwugodzinnego spotkania strona hiszpańska zaproponowała na początek wymianę nauczycieli akademickich i realizację prac dyplomowych przez studentów naszych wydziałów. Zaprosiliśmy naszych gospodarzy do rewizyty w Gdańsku – powiedział prof. Waldemar Surosz.

Prof. Mirosław Szreder odbył spotkanie z Prodziekan Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu w Kadyksie Panią Candelą Contero Urgal, odpowiedzialną za sprawy umiędzynarodowienia. Wynikiem tej rozmowy było wyrażenie wspólnej woli bliższego poznania zespołów badawczych z obu uczelni, specjalizujących się w problematyce zarządzania w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, transportu i logistyki, finansów międzynarodowych oraz modelowania ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych w sektorze morskim. Szerzej o specjalizacjach naukowo-badawczych sopockich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego mówił Dziekan prof. Mirosław Szreder podczas wystąpienia na konferencji SEA-EU and reSEArchEU SUMMIT INNOVAZUL 2022 dnia 2 grudnia br. Do uczestników, reprezentujących wszystkie uczelnie należące do SEA-EU, zwrócił się z zaproszeniem do podejmowania z naukowcami z Uniwersytetu Gdańskiego badań nad gospodarką morską widzianą z różnych perspektyw, w tym ekonomicznej i zarządczej.

Natomiast Dziekan UG prof. Piotr Bojarski spotkał się z delegacją matematyków, w tym z prof. Francisco Javier Garcia Pacheco oraz prof. Jesus Mediną. Na spotkaniu obie strony przedstawiły swoje jednostki badania i omówiono możliwości dalszej współpracy w zakresie nauki, kształcenia i wspólnego aplikowania o projekty.

O tym jak ważny jest rozwój i współpraca w zakresie błękitnej gospodarki jest fakt, że konferencja odbyła się pod auspicjami regionalnego rządu Andaluzji oraz Rady Miasta Kadyks.

 

MNG/ZP

Oferta praktyk dla studentów Wydziału Zarządzania »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku
Ruszyła zbiórka na rzecz zwierzaków ze schroniska! »
Data publikacji: Wtorek, 13 grudnia 2022 roku

 

Wzorem ubiegłego roku Zespół Promocji wraz z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej organizuje zbiórkę na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt. Dzięki zaangażowaniu naszej społeczności akademickiej zeszłoroczna zbiórka zakończyła się dużym sukcesem!  

Liczymy, że i w tym roku aktywnie włączą się Państwo z nami do akcji.

W ramach uniwersyteckiej akcji, Wydział Zarządzania zbiera w tym roku osobno dary dla podopiecznych ze schroniska w Kościerzynie, które jest jednym z najuboższych w naszym regionie.

 

Dary można przynosić do specjalnie oznakowanego kartonu w holu głównym WZR.

Zbiórka trwa do 16 grudnia.

 

Lista najpilniejszych bieżących potrzeb Schroniska dla bezdomnych zwierząt:

 Karma:

 • Gastrointestinal Royal Canine – sucha psy
 • Hypoalergenic Royal Canine – sucha psy
 • Hepatic Royal Canine – sucha psy
 • Renal Royal Canine - sucha psy
 • Renal Royal Canine – sucha koty
 • Obesity - sucha psy
 • Karma sucha profilowana dla piesków seniorów – Royal Canine, Eukanuba, itp.
 • Karma sucha koty dorosłe i kociaki – Acana, Josera
 • Puszki dla psów i kotów – Animonda, Dolina Noteci, Carnilove, Tundra
 • Karma Hypoalergenic koty - sucha i puszki
 • Tran Salmon Oil – Brite Care

Zakup karmy dla psów i kotów w schronisku to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wsparcie. Pamiętajmy o tym, że w schronisku przebywają najczęściej zwierzęta w różnym wieku i stanie zdrowia. Lepiej więc kupić mniej, ale lepszej jakościowo karmy.

 Akcesoria:

 • smycze
 • obroże – wszystkie rozmiary
 • szelki dla psów i kotów
 • aportery, konga
 • ubranka na zimę dla psów krótkowłosych i bez podszerstka (wszystkie rozmiary)
 • zabawki dla kotów, drapaki
 • pelet, żwirek do kuwet
   

Wyściółka - materiały które zbieramy:

 • koce
 • poszwy
 • ręczniki
 • narzuty / kapy
 • dywaniki
   

Prosimy o NIE PRZYNOSZENIE rzeczy z wypełnieniem (kołder, poduszek), a także starych ubrań, wykładzin i dywanów.

 

Nowa zagraniczna publikacja dr hab. Tomasza Kawki, prof. UG z Katedry Organizacji i Zarządzania »
Data publikacji: Poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie: “Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society”, wyd. Sage Journals ukazała się publikacja pt. “Reducing work-related stress through soft-skills training intervention in the mining industry”, autorstwa  dr hab. Doroty Molek-Winiarskiej, prof. UEW, oraz dr. hab. Tomasza Kawki prof. UG.

 

Link do publikacji:

 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00187208221139020

 

DOI: 10.1177/00187208221139020

Punktacja:

MNiSW: 100 pkt

Impact Factor: 3.598

5-Year Impact Factor: 4.212

 

BD/WZR

 

Odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia »
Data publikacji: Poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku

 

W dniach 24-25 listopada 2022 roku odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia.

Organizatorem konferencji był Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Katedry Organizacji i Zarządzania, wespół z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej.

W pierwszym dniu wydarzenia obrady odbywały się w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Miasta Gdańska, zaś w drugim dniu w Auli im. Profesora Janusza Sokołowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego.

W konferencji wzięli udział profesorowie, doktorzy, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, lekarze, pielęgniarki i położne, doktoranci, studenci a nawet uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu.

 

 

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie:

https://prawomedyczne.ug.edu.pl/program/

 

Patronat honorowy nad konferencją sprawowali:

 1. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
 2. Minister Zdrowia,
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich,
 4. Jego Magnificencja Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 5. Wojewoda Pomorski,
 6. Marszałek Województwa Pomorskiego,
 7. Prezydent Miasta Gdańska,
 8. Naczelna Rada Lekarska,
 9. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 10. Naczelna Rada Adwokacka,
 11. Krajowa Rada Radców Prawnych.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
mgr Piotr Zieliński

Nowa publikacja zagraniczna dr Małgorzaty Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości »
Data publikacji: Czwartek, 08 grudnia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie zagranicznym Higher Education Quarterly (Wydawnictwa Wiley) ukazała się publikacja (100 pkt.) pt. Practice what you preach: Adoption of internal campus innovations at Dutch research-intensive universities, autorstwa dr Małgorzaty Rymarzak (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), Alexandra den Heijer, Monique Arkesteijn oraz Mathilda Du Preez.

 

Link do artykułu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hequ.12412

 

Abstrakt:

Campus decision makers are increasingly expected to adopt ‘campus innovations’ (affecting real estate and different facilities), not only from the market and demand-led (external campus innovations), but also developed by the university's own scientists (internal campus innovations). The adoption of the latter can be driven and hindered by many unique factors that campus decision makers have not dealt with before. To provide insight into them, qualitative data were collected from 13 out of 14 Dutch research-intensive universities. The results indicate that internal campus innovations are driven by co-creation stimulation, collaborative partnership, transparency and accountability, and local development contribution. Their adoption, however, may be obstructed by barriers embedded in the interaction between campus decision makers and scientists, organizational university context, funds unavailability and innovations' supply-pushed characteristics. An increased understanding of these barriers and the practices to overcome them is crucial for universities' campus decision makers to actively engage in the adoption of internal campus innovations.

 

Bd/WZR

Nowa zagraniczna publikacja dr hab. Doroty Ciołek, prof. UG z Katedry Ekonometrii »
Data publikacji: Poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie EUROPEAN PLANNING STUDIES ukazała się publikacja pt. Measuring territorial cohesion trends in Europe: a correlation with EU Cohesion Policy, European Planning Studies, autorstwa  prof. Eduardo Medeiros, prof. dr hab. Jacka Zauchy oraz dr hab. Doroty Ciołek, prof UG.

 

Link do publikacji:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2022.2143713

 

Punktacja:

MNiSW: 100 pkt

3.777 (2021) Impact Factor

Q2 Impact Factor Best Quartile

3.937 (2021) 5 year IF

DOI: 10.1080/09654313.2022.2143713

 

BD/WZR

 

 

Profesorowie wizytujący - III edycja programu »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 grudnia 2022 roku

Rusza nabór do trzeciej odsłony Programu Profesorowie Wizytujący UG. Tymczasem w ramach dwóch poprzednich edycji 17 profesorów m.in. z Włoch, Stanów Zjednoczonych, a nawet Libanu złoży wizytę na Uniwersytecie Gdańskim do końca roku 2022.

Głównym założeniem Programu Profesorowie Wizytujący UG jest nawiązanie międzynarodowych kontraktów mających wspomóc rozwój  dyscyplin naukowych, doskonalenie umiejętności językowych oraz podniesienie stopnia umiędzynarodowienia prac badawczych, które są istotnym elementem kształcenia i rozwoju.
 

- Program to element budowania środowiska akademickiego opartego na otwartości i wrażliwości kulturowej oraz rozwijania wielopłaszczyznowych relacji z zagranicznymi uczelniami. - podkreśla Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej  dr hab. Anna Jurkowska- Zeidler, prof UG.

Dwie, wcześniejsze odsłony cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naukowców Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas pierwszej edycji Komisja ds. weryfikacji wniosków wybrała ośmiu kandydatów z Węgier, Izraela, Francji, Singapuru, Słowacji, Niemiec, Włoch i Słowenii, a podczas drugiej edycji programu wyłoniono aż dziewięciu laureatów: z USA, Malty, Libanu, Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Wizyty siedemnastu cenionych naukowców zostaną zrealizowane do końca 2022r. 

Studenci Wydziału Ekonomicznego mogli wysłuchać wykładu  pt. Innovative market research prof. Luisa Alberto Casado Aranda, z Uniwersytetu w Grenadzie. Innym przykładem realizacji programu są zajęcia w ramach przedmiotów fakultatywnych pt.  How to prepare master thesis in economics prowadzonych przez prof. Karine Oganisjanę z Uniwersytetu w Rydze.

Profesor wizytujący, to stanowisko o które może ubiegać się osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, pełniąca stanowisko profesora w zagranicznej uczelni. Do kluczowych kryteriów, które muszą spełnić kandydaci należy prestiż macierzystego ośrodka uczelnianego oraz naukowa renoma kandydującego. Ważnymi elementami są również interdyscyplinarna tematyka badawcza, zaangażowanie i wpływ na jakość kształcenia i rozwój badań. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku przez opiekuna wizyty.

W ramach programu kandydaci z zagranicy mogą ubiegać się o sfinansowanie pobytu. Dzięki zapewnionym środkom Uniwersytet Gdański gwarantuje zwrot kosztów podróży, zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac badawczych.

- W poprzednich dwóch edycjach wydaliśmy 300 tys. zł i budżet na kolejny rok jest podobny - informuje Kierowniczka Biura Współpracy Międzynarodowej mgr Dominika Brulińska, zaznacza, że przyznane dofinansowanie w poprzednich latach wyniosło porównywalną cenę.

Termin złożenia wniosku upływa w dniu 01 grudnia 2022r. do godziny 12.00.

Zapraszamy do udziału w III edycji Programu Profesorowie Wizytujący UG.

Informacje o laureatach poprzednich edycji programu dostępne są na

https://ug.edu.pl/news/pl/2576/wyniki-i-naboru-do-programu-profesorowie-wizytujacy-ug-rusza-drugi-nabor

https://ug.edu.pl/news/pl/3027/wyniki-ii-edycji-programu-profesorowie-wizytujacy-ug

 

Kaja Kuskowska, studentka filologii polskiej, spec. dziennikarstwo
Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska została członkiem międzynarodowego projektu, finansowanego przez The São Paulo Research Foundation, FAPESP w Brazylii »
Data publikacji: Środa, 07 grudnia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska została włączona jako współwykonawca i koordynator w Polsce, do realizacji międzynarodowego projektu, który otrzymał dofinansowanie z The São Paulo Research Foundation, FAPESP w Brazylii.

Projekt jest kierowany przez Prof. Dr. Diogo Thimoteo da Cunha (Laboratório Multidisciplinar em Alimentos e Saúde – LABMAS, Faculdade de Ciências Aplicadas – FCA, Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP).

Tytuł projektu: “Unravelling the dark kitchen: consumer perception, mapping and food safety profiling”; numer: 2022/10468-9.

 

Więcej informacji:

https://fapesp.br/en/about

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG oraz dr Dawid Szramowski laureatami Nagrody βeta 2022 »
Data publikacji: Środa, 07 grudnia 2022 roku

 

Bardzo miło nam poinformować, że decyzją Kapituły Nagrody βeta 2022, która jest honorowym wyróżnieniem wybitnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania finansami, laureatami zostali dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG oraz dr Dawid Szramowski z Katedry Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG za pracę pt. The Economics of Corporate Trade Credit in Europe  wydaną nakładem wydawnictwa Routledge.

Serdecznie gratulujemy!

 

                                  

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Szkolenie dla studentów – Poznaj modele skutecznej komunikacji »
Data publikacji: Wtorek, 22 listopada 2022 roku

Szkolenie dla studentów –

Poznaj modele skutecznej komunikacji

 

W związku z realizacją projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” zachęcamy do udziału w szkoleniu, które pomoże Państwu wzmocnić kompetencje miękkie w zakresie współpracy w zespole, fundamentów skuteczności zespołu, kierowania i zarządzania zespołami o różnej specyfice, roli i zadań lidera, obiegu informacji, twórczego myślenia i innowacyjnej, kreatywnej postawy, komunikacji.

Szkolenie odbędzie się na Wydziale Chemii UG w dniach 19-20 listopada 2022 r.

Program szkolenia obejmuje:

Dzień I

9:00-10:30          Moduł I: Współpraca w zespole, fundamenty skuteczności zespołu
10:45- 12:15       Moduł II: Współpraca w zespole cd.
12:45-14:15        Moduł III: Kierowanie i zarządzanie zespołami o różnej specyfice
14:30-16:00        Moduł IV: Rola i zadania lidera

Dzień II

9:00-10:30          Moduł V: Komunikacja i współpraca międzykulturowa
10:45- 12:15       Moduł VI: Komunikacja (obieg informacji w zespole)
12:45-14:15        Moduł VII: Twórcze myślenie i innowacyjna, kreatywna postawa
14:30-16:00        Moduł VII: Twórcze myślenie cd.

 

Szkolenie będzie organizowane przez firmę DevelopTech.

W szkoleniu mogą wziąć udział studenci IV ostatnich semestrów studiów I i II stopnia.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie poprzez ankietę: https://forms.office.com/r/qej1w618EB

 

Sekcja Wspierania Badań

Wydział Chemii

 

 

Studenci Danish Community College z wizytą na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Piątek, 02 grudnia 2022 roku

 

W dniu 10.11 Wydział Zarządzania UG odwiedzili studenci Danish Community College z Silkeborg w Danii wraz ze swoimi wykładowcami.

Goście spotkali się z Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju, dr hab. Angeliką Kędzierską-Szczepaniak, prof. UG, która opowiedziała o naszym Wydziale i oprowadziła grupę po salach i laboratoriach w głównym gmachu WZR. 

Następnie duńscy studenci mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach wspólnie ze studentami specjalności Financial Analyst. Wizyta pozwoliła na wspólną wymianę doświadczeń i podjęcie w przyszłości dalszej współpracy.

 

fot.materiały WZR

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Zapraszamy na koncert Chóru Wydziału Zarządzania Non-Serio z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu" »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 listopada 2022 roku

 

Goran Bregovic powiedział kiedyś, że tylko szaleńcy zajmują się komponowaniem muzyki filmowej. Czy również tylko szaleńcy biorą się za próbę jej wykonania?

Zapraszamy 24 listopada o godz. 19 do auli B-4 na kolejny koncert z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu".

"Zaśpiewane w kadrze" to podróż do krainy muzyki filmowej. Wspólnie przypomnimy sobie znane piosenki ze ścieżek dźwiękowych takich filmów jak: Gorączka Sobotniej Nocy, Bohemian Rhapsody, Narodziny Gwiazdy czy też Czarnoksiężnik z Krainy Oz.


Wystąpią:

Chór Wydziału Zarządzania UG "Non Serio"
Beata Borowicz - dyrygent, przygotowanie chóru
Maciej Borowicz – piano

 

 

Wstęp wolny. Zapraszamy!

 

Zostań młodym Fahrenheitem i zdobywaj nagrody! »
Data publikacji: Czwartek, 17 listopada 2022 roku

 

Spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG organizuje drugą edycję konkursu Univentum Labs Ideas – Young Fahrenheit. Jego adresatami są młodzi pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Celem konkursu jest z jednej strony promocja ciekawych badań prowadzonych na naszej uczelni, a z drugiej zidentyfikowanie osób oraz zespołów, które realizują prace B+R o potencjale rynkowym. Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki.  W tym roku aplikować mogą również studenci ostaniego roku studiów magisterskich. Organizatorzy nie oczekują biznes-planów, a raczej prezentacji realizowanych badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy – czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji.  

- Za pośrednictwem swojej spółki celowej UG jest współwłaścicielem 7 spółek spin off założonych przez pracowników naszej uczelni – mówi Prezes Univentum Labs dr hab. Wojciech Bizon prof. UG. – Mamy nadzieję, że dzięki drugiej edycji naszego konkursu uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników uczelni i zachęcić ich do spróbowania swoich sił na rynku. Laureaci z ubiegłego roku: dr Marta Krychowiak-Maśnicka, dr Karolina Pierzynowska oraz mgr Mateusz Baluk, rozwijają swoje pomysły i być może niedługo również uda się przekształcić je w rynkowe rozwiązania.

Spółki spin off zostały założone przez pracowników i doktorantów Wydziałów Chemii, Biotechnologii, Biologii, Oceanografii i Geografii oraz Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Zajmują się ona bardzo zróżnicowanymi działania, jednak nie ma wśród nich rozwiązań z zakresu np. ekonomii, psychologii czy też edukacji. Tego typu spółki działają m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

Konkurs ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2022 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz krótko opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu. Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureaci konkursu.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: konkurs.univentum.pl

Nowa publikacja dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG i dr Jędrzeja Strumiłło »
Data publikacji: Wtorek, 22 listopada 2022 roku

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się najnowsza książka dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG i dr Jędrzeja Strumiłło (Katedra Organizacji i Zarządzania) pt. „Uwarunkowania digitalizacji usług zdrowotnych”.

 

Od Wydawnictwa:

Postęp cywilizacyjny oparty na rozwiązaniach informatycznych dotyczy każdej dziedziny życia. Szczególnie ważny i przydatny jest w obszarze opieki zdrowotnej. Rozwiązania te przyczyniają się, co prawda, w różnym tempie w różnych rejonach świata do  coraz bardziej efektywnego wykorzystania zasobów potrzebnych w procesie poprawy zdrowia publicznego. Ze względu na czynniki obiektywne, przede wszystkim wydłużający się wiek życia człowieka oraz przechodzące przez świat epidemie i pandemie borykamy się z problemami, ten niedobór dotyczy głównie zasobów ludzkich, w mniejszym stopniu finansowych i rzeczowych, choć optymalizując wykorzystanie informacji medycznych, przyspieszamy decyzje i minimalizujemy koszty ich wypracowania. Polska nie tylko podąża za tymi trendami, ale również buduje swoje rozwiązania. Należy mieć nadzieję, że będą to rozwiązania kompatybilne z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Digitalizacja rozwiązań w zakresie systemu ochrony zdrowia oprócz swej warstwy pragmatycznej podnosi jednocześnie komfort życia wszystkich obywateli. Co prawda, jesteśmy jeszcze dość daleko od tego, aby mówić o systemowym ujęciu rozwiązań cyfrowych w postaci sztucznej inteligencji, ale niewątpliwie w tym kierunku zmierzamy jako ludzkość.

Książka ta zawiera treści wprowadzające w zagadnienia digitalizacji wzajemnie się dopełniające – od kwestii najbardziej ogólnych poprzez prezentację systemów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia po charakterystykę systemu ochrony zdrowia z jego determinantami. Opisane zostały mechanizmy funkcjonowania ochrony zdrowia. Osnową jest zdrowie, szczególnie ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Healthcare 4.0. Przedstawiono też systemy i narzędzia IT uwzględniające ich konfigurację, głównie polskiego systemu ochrony zdrowia. Na koniec zaprezentowano w postaci case study zagadnienia dotyczące promocji zdrowia i logistyki.

 

Link do publikacji:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/uwarunkowania-digitalizacji-uslug-zdrowotnych/

 

BD/WZR

 

Rusza nabór studentów do zespołu konkursowego w ramach CFA Institute Research Challenge – spotkanie informacyjne oraz zapisy do zespołu już 17 listopada! »
Data publikacji: Piątek, 18 listopada 2022 roku

 

CFA Institute Research Challenge ogłasza cykliczny, międzynarodowy konkurs CFA Research Challenge – edycja 2022-2023

CFA Institute Research Challenge to najlepszy konkurs dla młodych analityków!

 

Tworzymy na Wydziale Zarządzania 5-osobowy zespół, który weźmie udział w konkursie pod opieką dra Krzysztofa Krzywdzińskiego z Katedry Finansów Przedsiębiorstw.

Jeżeli chcesz zasilić szeregi naszego zespołu i uzyskać szansę na wygraną w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów, zgłoś się do nas!

Do zespołu mogą dołączyć studenci każdego kierunku studiów, nie tylko związanego z finansami.

 

Spotkanie informacyjne oraz zapisy do zespołu odbędą się

w czwartek 17 listopada o godz. 10.15 – 11.15 w pok. 209.

 

Konkurs jest inicjatywą mającą na celu rozwinięcie u studentów umiejętności analizy i wyceny spółek, a także umiejętności prezentacji swoich wyników. CFA Society Poland zaprasza do współpracy lokalne uczelnie, które wyłaniają zespoły liczące od 3 do 5 osób (maksymalnie dwie drużyny z uczelni). Każda drużyna musi mieć swojego opiekuna (Faculty Advisor) z uczelni. Drużyny pod opieką mentora (Industry Mentor) mają przeprowadzić analizę finansową oraz napisać raport wybranej w danym roku przez CFA Society Poland spółki akcyjnej. Raport jest oceniany przez grono profesjonalistów finansowych, a następnie przedstawiany przed panelem ekspertów z branży, którzy wybierają ekipę do reprezentacji kraju na etapie europejskim. Zwycięska drużyna z Europy przechodzi do finału światowego.

 

Korzyści z udziału w CFA Institute Research Challenge:

 • najlepszy zespoł ma szansę na wygraną w kwocie 15 000 zł
 • wysoka rozpoznawalność zwycięzców konkursu oraz uczelni w środowisku finansowym;
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz sprawdzenia się jako analityk;
 • doskonały sposób na wzbogacanie profilu zawodowego w CV;
 • współpraca z profesjonalistami finansowymi w trakcie przygotowania projektu;
 • możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed autorytetami w dziedzinie finansów.

 

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie organizatora:

https://researchchallenge.pl/home/index.html

 

Biuro Dziekana WZR

 

Wybory specjalności – spotkania informacyjne dla studentów III-go semestru studiów licencjackich – stacjonarnych i niestacjonarnych »
Data publikacji: Czwartek, 10 listopada 2022 roku

 

Szanowni Studenci III-go semestru studiów licencjackich – stacjonarnych i niestacjonarnych,

 

Zbliża się moment dokonania wyboru specjalności. W bieżącym roku akademickim wybory te będą dokonywane przez studentów do 12.11.2022r.

Zapisy odbędą się wyłącznie drogą elektroniczną. O przydziale do danej specjalności decydować będzie wyłącznie średnia ocen uzyskana przez studenta w toku studiów.

W dniu 8.11.2022r. odbędą się spotkania informacyjne ze studentami, na których prezentowane będą wszystkie specjalności. Zachęcam wszystkich studentów do wzięcia udziału w spotkaniu, co powinno pomóc w świadomym wyborze najlepszej dla każdego ścieżki kształcenia.

Spotkania dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się online we wtorek 08.11.2022r o godzinie 18:00 na platformie MS Teams według poniższego harmonogramu:

 

FiR:

18:00 – Bankowość i Finanse,

18:20 – Finanse przedsiębiorstw i controlling,

18:40 – Rachunkowość.

 

IiE:

18:00 – Analityka Gospodarcza,

18:20 – Metody Analizy Danych.

 

Zarz:

18:00 – Inwestycje i Nieruchomości,

18:20 – Marketing,

18:40 – HR w Zarządzaniu Organizacją,

19:00 – Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa.

 

Linki do spotkań:

Zarządzanie:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg4NDIzZTctODg5My00N2ExLWJkZTctNmYzYmVlMWFlN2M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%225571c3e6-df93-4734-8ec3-06cfc834216f%22%7d

 

FiR:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y5Y2EwNjYtMjJkMy00NjdiLTkzNGYtZTdlOGRkYTFiYjc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%225571c3e6-df93-4734-8ec3-06cfc834216f%22%7d

 

IiE:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY2OTAwYTktZjY4MC00OTFhLTkxZDctYWZkYjJhZTljYzhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%225571c3e6-df93-4734-8ec3-06cfc834216f%22%7d

 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Kawiarenka Tutorów czyli wymiana doświadczeń »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 listopada 2022 roku

 

 

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu zaprasza do "Kawiarenki Tutorów" czyli na cykl spotkań przy kawie i słodkim poczęstunku dla chętnych tutorów wszystkich wydziałów naszego Uniwersytetu.

Spotkania będą się odbywały zawsze w w godzinach 16:00-19:00 siedzibie Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG (budynek Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie) raz w miesiącu, w czwartki:

 • 10 listopada 2022 r.
 • 15 grudnia 2022 r.
 • 26 stycznia 2023 r.
 • 9 marca 2023 r.
 • 13 kwietnia 2023 r.
 • 25 maja 2023 r.

- Na spotkaniach będziemy proponować tematyczne dyskusje lub mini-warsztaty merytoryczne, co do których ustalimy wspólnie ich wątki, formę oraz liderów danego spotkania - informuje Monika Bębenek z Centrum. -  Przede wszystkim jednak zapraszamy do integracji towarzyskiej, wymiany doświadczeń dydaktycznych i tutorskich, koleżeńskiego wsparcia i rozwijania oraz wzmacniania środowiska tutorów UG.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o uzupełnienie formularza: https://forms.office.com/r/vZ59N8PfT0

 

MB/CDDiT, oprac. MNG/ZP

Nowa publikacja pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości i Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Wtorek, 15 listopada 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się nowa publikacja pt. Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych, autorstwa dr hab. Anny Wojewnik Filipkowskiej, prof. UG, dr Eweliny Nawrockiej, dr Krzysztofa Szczepaniaka z Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz dr Katarzyny Welzant z Katedry Bankowości i Finansów.

 

 

Celem opracowania, kierowanego zarówno do przedsiębiorców, jak i studentów zarządzania i finansów,  jest usystematyzowanie, uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu inwestycji przedsiębiorstw w kontekście podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw, stanowiące oś rozważań ujęto w pięciu rozdziałach dotyczących:

 • specyfiki, istoty i uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych;
 • oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych;
 • problematyki finansowania projektów inwestycyjnych;
 • aktualnej problematyki podatkowej w inwestycjach;
 • ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Opracowanie zamyka opis konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i analiza jego opłacalności w dwóch wariantach, ilustrujących ryzyko administracyjne i prawne; przeprowadzono również analizę wrażliwości projektu na zmianę wybranych założeń, odnoszących się do ryzyka makroekonomicznego. 

­­­­­­­­­­­­______________________________________________________________________________

 

„(…) Atutem pracy jest jej wielowątkowość i aktualność zarysowanych problemów koncentrujących uwagę Czytelnika na (1) aspektach niepewności i ryzyka związanych z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz (2) metodach zarządzania tym ryzykiem. (…) niewątpliwy walor poznawczy ma aneks praktyczny, który jest integralną częścią opracowania i jest egzemplifikacją treści teoretycznych zawartych w monografii. Omówienie różnych strategii finansowania prezentowanego tutaj przykładu projektu inwestycyjnego, przedstawienie możliwości i konsekwencji - zwłaszcza finansowych - wyboru podejmowanych decyzji, wraz z analizą wrażliwości służą podniesieniu świadomości ekonomicznej Czytelnika (…)”.

Prof. dr hab. Ewa Siemińska, fragment recenzji

 

BD/WZR

Dr hab. Anna Zamojska, prof. UG nominowana przez studentów do nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Bałtyckiego »
Data publikacji: Wtorek, 15 listopada 2022 roku

 

Dr hab. Anna Zamojska, prof. UG z Katedry Ekonometrii została nominowana przez studentów Wydziału do nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym Dziennika Bałtyckiego.

Treść listu gratulacyjnego:

www.dziennikbaltycki.pl/ll/N/3/3Nominacja_Anna_Zamojska.jpg 

Plebiscyt Edukacyjny jest corocznym konkursem organizowanym przez Dziennik Bałtycki. Celem konkursu jest nagrodzenie najbardziej charyzmatycznych i kreatywnych nauczycieli - takich, którzy nie tylko doskonale przekazują wiedzę, lecz mają umiejętność nawiązywania relacji, cieszą się autorytetem i sympatią.

Głosowanie w Plebiscycie trwać będzie 3 miesiące.

Sylwetka kandydatki na Nauczyciela Akademickiego Roku:

„Jestem nauczycielem akademickim na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuję w Katedrze Ekonometrii prowadząc badania naukowe i zajęcia dydaktyczne. Uczę takich przedmiotów jak ekonometria, matematyka finansowa oraz prognozowanie.

W pracy przede wszystkim staram się, aby moi studenci zrozumieli przekazywane im treści, co w przypadku moich przedmiotów, jest często olbrzymim wyzwaniem. Tym bardziej, ogromną radość sprawia mi, gdy widzę błysk ciekawości na ich twarzach i zainteresowanie, często przeradzające się w pasję. Takie chwile nadają mojej pracy sens i pozwalają kierować się przesłaniem, że to my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za sposób myślenia i postępowanie naszej młodzieży. Wierzę, że to właśnie czas i energia, którą im poświęcamy jest najlepszą inwestycją w naszą przyszłość”.

 

fot. materiały WZR

 

Szczegółowe informacje oraz głosowanie:

www.dziennikbaltycki.pl/nauczyciel  

 

Biuro Dziekana WZR

 

Konkurs dla kół naukowych "Mistrzowie współpracy Fahrenheita" »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 listopada 2022 roku

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów zrzeszonych w kołach naukowych Uczelni Fahrenheita (UG, PG i GUMed) do udziału w konkursie "Mistrzowie współpracy Fahrenheita".

Warunkiem udziału jest realizacja projektu przez minimum dwa koła naukowe lub jedno międzyuczelniane z różnych Uczelni Fahrenheita. 

Łączna pula nagród wynosi 22 tys. zł.

 

Nagrody na realizację zwycięskich projektów zostały ufundowane przez trzech rektorów:

10 tys. zł nagroda główna,

7 tys. zł za drugie miejsce, 

5 tys. zł za trzecie miejsce.

 

W ramach konkursu można zgłosić projekt w jednej z kategorii: 

 • aktywizacja studenckiego życia kulturalnego lub sportowego, 
 • działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia, 
 • działania na rzecz ochrony środowiska, 
 • innowacje, nowe technologie, 
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego, 
 • popularyzacja nauki. 

 

Projekt może dotyczyć również jednej z ośmiu dyscyplin naukowych, do których należą: nauki humanistyczne, inżynieria i technologia, nauki medyczne i o zdrowiu, nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, teologia oraz sztuka.

Regulamin i harmonogram oraz formularz konkursowy znajdują się na stronie: https://faru.edu.pl/pl/mistrzowie-wspolpracy

Projekty można zgłaszać do 20 listopada

 

Nowa zagraniczna publikacja pracowników Katedry Ekonometrii »
Data publikacji: Czwartek, 10 listopada 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazał się rozdział w monografii zagranicznej (75 pkt.) autorstwa prof. dr. hab. Pawła Miłobędzkiego oraz dr Sabiny Nowak z Katedry Ekonometrii.

Rozdział pt. The components of bid-ask spread on the Warsaw Stock Exchange ukazał się w monografii Handbook of banking and finance in emerging markets, 2022, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 866 s., ISBN 978-1-80088-089-4.

 

 

Link do publikacji na stronie Wydawnictwa:

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-of-banking-and-finance-in-emerging-markets-9781800880894.html

 

BD/WZR

 

Nowa publikacja zagraniczna dra Patryka Kaczmarka z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Piątek, 04 listopada 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie zagranicznym Journal of Central Banking Theory and Practice ukazała się publikacja (70 pkt.) pt. Central Bank Digital Currency: Scenarios of Implementation and Potential Consequences for Monetary System, autorstwa dra Patryka Kaczmarka (Katedra Bankowości I Finansów).

 

Link do artykułu:

https://www.cbcg.me/slike_i_fajlovi/fajlovi/journal/vol11/jcbtp-2022-0027.pdf

 

Abstrakt:

Computerization of social life enabled market participants to search for new forms of electronic payments. The share of cash in total payments is systematically decreasing, which poses the risk of being supplanted by other instruments, including cryptocurrencies. Central banks, therefore, faced the challenge of adjusting their is- suing activities to the current social and market conditions, which resulted in the emergence of the concept and discussion of the in- troduction of digital cash. The purpose of this paper is to examine the abovementioned issues and indication of potential scenarios for the introduction of central bank digital currency with an indication of potential consequences for the banking sector. The thesis of this paper is the following statement: The emergence of digital money of the central bank may significantly change the nature of commercial banks' activities - including potentially eliminating their role in is- suing cashless money.

 

KBiFWyniki zapisów: seminaria dyplomowe i WDW »
Data publikacji: Wtorek, 25 października 2022 roku

 

Szanowni Studenci,

 

Wyniki zapisów na seminaria dyplomowe, a także na wykłady do wyboru są widoczne dla każdego studenta w kalendarzu umieszczonym na stronie: https://student.ug.edu.pl/

Proszę sprawdzać zapisy w kalendarzu, ponieważ zawierają one wszystkie aktualne informacje dotyczące planu zajęć. Plan ten uwzględnia także seminaria i WDW.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Ukazała się publikacja dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak, prof. UG oraz mgr Zuzanny Mingi »
Data publikacji: Czwartek, 03 listopada 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie zagranicznym Elsevier, Procedia Computer Science (Volume 207, 2022) ukazała się publikacja (70 pkt.) pt. Content marketing as an innovative solution for crowdfunding platforms - the example of Patronite platform, autorstwa dr hab. Angeliki Kędzierskiej Szczepaniak, prof UG oraz mgr Zuzanny Mingi.

Link do artykułu:

Content marketing as an innovative solution for crowdfunding platforms - the example of Patronite platform - ScienceDirect

 

Abstrakt:

The crowdfunding place important role for supporting various creative projects. The main place where crowdfunding projects can be presented for the potential investors or donors is internet. If the crowdfunding campaign is successful it can be recognized as a market signal about the creditworthiness for investors and traditional lenders. With a large amount of content on the internet, it is not enough just to be there. Information noise means that in order to be noticed, it is necessary to offer reliable, valuable and interesting content for the recipients. Content marketing can be defined as a strategy that allows the company to build a long-term relationship and establish a dialogue with a potential client, and above all, to draw their attention and encourage them to act. It is also important to note, that the current generation is growing up with the latest technology. This article presents the role of the content marketing for the crowdfunding initiatives. The aim of this article is to show and to analyze the role of content marketing in implementation crowdfunding as on the example of the activity of the Patronite – a polish platform, supporting the acquisition of financing by creative people. The research methods used in the article are an observational method and a method of individual cases as well as the rational reasoning on the basis of achieved results.

 

BD/WZR

Zapraszamy na Turniej Szachowy „Szachy z Farenheitem” »
Data publikacji: Czwartek, 27 października 2022 roku

 

 

Drodzy Studenci, Doktoranci oraz pracownicy Uczelni FarU!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju Szachowym „Szachy z Farenheitem” organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG przy wsparciu Parlamentu Studentów UG, Rady Doktorantów UG, Samorządu Studentów PG, Samorządu Doktorantów PG oraz Samorządu Studentów Gumed.

Turniej odbędzie się 26.10.2022r. w godzinach 17:00-20:00

Tempo gry: 10 min + 0 sek.

Turniej Szachy z Farenheitem ma na celu promocję szachów jako sportu, spędzania czasu przy wysiłku intelektualnym oraz promocję uczelni zrzeszonych w Związku Fahrenheita. Aby uatrakcyjnić wydarzenie turniej będzie komentowany w czasie rzeczywistym przez profesjonalnego komentatora szachowego, oraz Mistrza Fide Kacpra Poloka, który komentuje na bieżąco różne wydarzenia szachowe na kanałach chess24.pl

Uczestnicy: studenci, doktoranci, pracownicy Uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni Farenheita.

Miejsce: turniej odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie chess.com Platforma umożliwia jednocześnie rozgrywanie gier w systemie szwajcarskim. Po turnieju, każdy z wygranych zostanie sprawdzony przez tę platformę aby stwierdzić czy dany gracz nie korzystał z pomocy silnika szachowego. Aby wziąć udział konieczne jest założenie konta na platformie co nie jest trudne i zajmuje około 2 minut.

Warunkiem uczestnictwa jest dołączenie do klubu szachowego na portalu chess.com: https://www.chess.com/club/szachy-z-farenheitem

Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody takie jak książki o tematyce szachowej czy gadżety z logotypami.

Formularz do zapisów : https://forms.office.com/r/E3hnDaEv7Q

 

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG

Zagłosuj na wybrany projekt w Akademickim Budżecie Obywatelskim UG! »
Data publikacji: Wtorek, 25 października 2022 roku

 

W poniedziałek 17 października rozpocznie się głosowanie na Akademicki Budżet Obywatelski UG (ABO UG). Zachęcamy studentów i pracowników Wydziału Zarządzania do aktywnego udziału w głosowaniu!

Lista wszystkich 25 projektów pracowniczych oraz 17 projektów studenckich - zakwalifikowanych do etapu głosowania wraz z ich numeracją (zgodną z kolejnością zgłoszeń projektów przez wnioskodawców w panelu ABO UG) dostępna jest w zakładce:

 https://ug.edu.pl/abo/lista-projektow-dopuszczonych-do-glosowania

a szczegółowe informacje opisowe o każdym z projektów dostępne są po zalogowaniu się do Panelu Pracownika lub Panelu Studenta:

 https://abo.ug.edu.pl/Start.aspx w zakładce Projekty do głosowania

 

Wydział Zarządzania zgłosił do ABO UG 2 projekty:

 

1.      Projekt nr 1:Ławka solarna - naładuj się pozytywną energią w Sopocie!

Opis projektu: Ławka solarna to ekologiczne rozwiązanie, pozwalające w jednym czasie wypocząć, naładować telefon (również indukcyjnie), przejrzeć treści internetowe. Do zasilania ławki wykorzystane zostaną wmontowane panele słoneczne.

 

2.      Projekt nr 15: „Zakup urządzenia czyszczącego do różnego rodzaju powierzchni podłóg tzw. szorowarki”

Opis projektu: Urządzenie tego typu w znaczący sposób podniesie jakość sprzątania podłóg, ułatwiając pracę naszym pracownikom, dbającym o czystość Wydziału.

 

Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek 17 października o godz. 8:00 i trwać będzie do poniedziałku 24 października do godz. 23:59 na stronie:

 https://abo.ug.edu.pl/Glosowanie.aspx 

po zalogowaniu się do Portalu Pracownika (pracownicy) lub Portalu Studenta (studenci i doktoranci) i wybraniu zakładki GŁOSUJ. 

Każdy pracownik UG będzie miał możliwość oddania głosu na maksymalnie 3 projekty z puli projektów pracowniczych.

Każdy student  i doktorant również będzie mógł wybrać maksymalnie 3 projekty z listy projektów studenckich.

Osoby, które w momencie głosowania są zarówno pracownikami jak i studentami lub doktorantami uczelni – mogą zagłosować w obu kategoriach (logując się do Portalu Pracownika – wybierają maksymalnie 3 projekty z listy projektów pracowniczych, a po zalogowaniu się do Portalu Studenta – mogą wybrać maksymalnie 3 projekty z puli projektów studenckich). 

 

Zachęcamy do głosowania!

 

Biuro Dziekana WZR

Rusza nabór do Koła Naukowego Inwestor »
Data publikacji: Wtorek, 25 października 2022 roku

 

Poszukujesz nowych wyzwań?
Chcesz poznać nowych i ciekawych ludzi?
Jesteś głodny wiedzy z zakresu inwestycji i nieruchomości?
Chcesz brać udział w wielu warsztatach oraz spotkaniach z ludźmi z branży?

Jeśli odpowiedź na któreś z pytań brzmi TAK, Koło Naukowe "Inwestor" jest dla Ciebie!

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się już 20 października 2022 r. stacjonarnie w budynku WZR przy ul. Armii Krajowej 101 w Sopocie oraz online na MS Teams. Link do spotkania podamy wkrótce.

 

Szczegóły spotkania:
20.10.2022 r.
17:00
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot - sala B-23
MS Teams

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w wydarzeniu na FB:

https://www.facebook.com/events/1546347069148301?ref=newsfeed

 

Dr Krzysztof Szczepaniak dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju »
Data publikacji: Wtorek, 25 października 2022 roku

 

Nowym dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego został dr Krzysztof Szczepaniak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania. Zastąpił na tym stanowisku dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG, która objęła stanowisko Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju.

Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora jednostki. CZRUG od września ma również nową siedzibę. Zapytaliśmy nowego dyrektora o jego wizję rozwoju Centrum i plany na najbliższe miesiące.

- Jaka jest Pana wizja rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego?

- Byłem obecny w Centrum od samego początku, nie przewiduję radykalnych zmian w sposobie jego funkcjonowania. Przeciwnie, zamierzam kontynuować wcześniej wypracowaną w zespole strategię rozwoju Centrum jako jednostki integrującej i otwartej, zapraszającej do współpracy wszystkich członków społeczności akademickiej, którym są bliskie cele zrównoważonego rozwoju w jak najszerszym ujęciu. Na naszej uczelni od wielu lat prowadzone są badania i zajęcia dydaktyczne związane ze zrównoważonym rozwojem. Realizowane są również projekty rozwojowe, których celem jest troska o stan środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Chcemy, żeby Centrum było ośrodkiem, w którym gromadzona jest wiedza o dotychczasowych osiągnięciach uczelni w tym zakresie. Na tej bazie tworzymy ofertę edukacyjną, badawczą i usługową ​przydatną wewnątrz uniwersytetu, jak i w naszym regionie – dla samorządów, przedsiębiorców, szkół oraz społeczności lokalnych.

- Jakie aktywności i inicjatywy Centrum podejmuje w ostatnim czasie? Jakie ma Pan plany na najbliższe miesiące?

Mamy siedem programów merytorycznych, w ramach których podejmujemy wiele różnych aktywności i inicjatyw. Od marca rusza pierwsza edycja studiów podyplomowych Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu, które powstały we współpracy uczelni zrzeszonych w Związku Uczelni im. D. Fahrenheita w Gdańsku a administrowanych przez CZRUG. Obecnie prowadzimy także nabór na kurs dla nauczycieli pracujących w środowisku wielokulturowym. Ponadto czekamy na rozstrzygnięcie dwóch kluczowych projektów. Pierwszy z nich to Horyzont Europa na upowszechnianie energii wodorowej. Drugi to przygotowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim projekt finansowany przez Komisję Europejską dotyczący monitoringu realizowania SDG w regionie. Oprócz tego przygotowujemy we współpracy z partnerem niemieckim w ramach Interreg South Baltic Sea projekt dotyczący edukacji społecznej na rzecz transformacji energetycznej. Jesteśmy również zaangażowani we wdrożenie narzędzia do raportowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Uniwersytecie Gdańskim.

Jedno z najważniejszych wydarzeń przed nami to organizowana przez Centrum pierwsza międzynarodowa konferencja Science and Education for Sustainable Development, która odbędzie się już 24–25 listopada 2022 r. Będzie ona okazją do przedyskutowania osiągnięć i wyzwań stojących przed nami w związku koniecznością realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W wymiarze praktycznym chcemy, żeby uczelnie mogły wymienić się dobrymi praktykami, które wdrożyły na swoich kampusach.

Planów i zamierzeń jest wiele. Zależy nam, żeby dzięki aktywności Centrum jeszcze bardziej zaznaczyć obecność Uniwersytetu Gdańskiego w regionie oraz podkreślić znaczenie uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Będziemy rozwijać projekty w ramach Związku Uczelni Fahrenheita, uczelni należących do SAE-EU 2.0, a także ściśle współpracować z instytucjami w regionie pomorskim pozyskując i wymieniając doświadczenia w regionie Południowego Bałtyku. Nie bez znaczenia pozostają również kwestie kultury i dobrostanu bardzo mocno akcentowane na wrześniowych European Research&Innovation Days.

- Od połowy września Centrum ma nową siedzibę. Jak Pana zdaniem nowa lokalizacja może przyczynić się do rozwoju CZRUG?

Z początkiem nowego roku akademickiego rozpoczął się nowy etap rozwoju naszego Centrum. Wraz z nową lokalizacją otwierają się nowe możliwości, które Centrum zamierza wykorzystać. Obecność na jednym z największych wydziałów UG – Wydziale Nauk Społecznych oraz ulokowanie w sercu kampusu przybliża nas do studentów, na współpracy z którymi bardzo nam zależy. Mamy teraz trzy duże pomieszczenia na parterze WNS w skrzydle D. Jedno z nich to pokój do pracy projektowej. Mam nadzieję, że będzie on wykorzystywany nie tylko przez członków naszego zespołu, lecz także studentów uczestniczących w naszym programie stażowym. Właśnie uruchamiamy jego trzecią edycję. Studenci mają szansę rozwijać u nas swoje zainteresowania badawcze i kompetencje miękkie. Podczas poprzednich edycji studenci uczestniczyli między innymi w przygotowaniu warsztatów dla młodzieży o zrównoważonym rozwoju, nagrywali wywiady z naukowcami w ramach naszego programu Rozmowy o zrównoważonym rozwoju.

Do współpracy i odwiedzenia siedziby Centrum zapraszamy jednak każdego, kogo interesuje tematyka zrównoważonego rozwoju. Nasz adres to: Wydział Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, pok. D208, 80-309 Gdańsk.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Szymon Gronowski

 

Szymon Gronowski/Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

Ukazała się nowa monografia dr. Patryka Kaczmarka z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Czwartek, 20 października 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa UG ukazała się nowa monografia dr. Patryka Kaczmarka z Katedry Bankowości i Finansów pt. Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór.

 

 

Od Wydawnictwa:

Monografia Finanse po pandemii. Bankowość, kapitał, nadzór składa się z 6 proporcjonalnych rozdziałów, strukturę publikacji podporządkowano przeglądowi teorii ekonomicznych, monetarnych i finansowych dotyczących zjawisk kryzysowych oraz narzędzi oddziaływania w obszarze polityki fiskalnej, pieniężnej, a także w zakresie nadzoru i regulacji nad bankami. Ostatni rozdział zawiera analizę ekonometryczną kształtowania się PKB i inflacji. […] Największą wartość książki stanowi jej walor przeglądowy i porządkujący. Jakkolwiek dostępne są już na rynku dzieła o podobnym profilu, to ich liczba jest stosunkowo niewielka. Ponadto, z uwagi na nowość i aktualność zagadnień, każda kolejna pozycja w tym zakresie stanowi istotny krok przybliżający nas do zrozumienia zjawisk ekonomicznych i finansowych związanych przede wszystkim z jednoczesnym szokiem podażowym i popytowym (jakie miały miejsce w drugim kwartale 2020 r.), ale także z utrzymującą się pandemią, w zasadzie do chwili obecnej.

dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG »
Data publikacji: Wtorek, 18 października 2022 roku

W celu zapewnienia powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC dla studentów, doktorantów i pracowników UG informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie:

https://parlament.ug.edu.pl/2022/09/29/ubezpieczenia-nnw-i-oc/

Uruchomiony został system zapisów na seminaria licencjackie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych »
Data publikacji: Środa, 19 października 2022 roku

 

Szanowni Studenci,

Uruchomiony został system zapisów na seminaria licencjackie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zapisów można dokonać do 10.10.2022r.

Odbywają się one wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony: https://student.ug.edu.pl/

W systemie należy wskazać swoje preferencje zaznaczając wszystkich promotorów w odpowiedniej kolejności. Podział na grupy seminaryjne będzie się odbywał w oparciu o średnie ocen, proszę więc o przemyślane i spokojne wybory.

 

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

 

Konkurs magisterski o przedsiębiorczości. Trwa przyjmowanie zgłoszeń »
Data publikacji: Piątek, 14 października 2022 roku

 

Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do III edycji Konkursu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce. Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno absolwenci, jak i promotorzy (za zgodą autora pracy).

Na zwycięzców, którzy uzyskali tytuł magistra pomiędzy 1 stycznia 2017 roku a 30 września 2022 roku, czekają atrakcyjne nagrody pieniężne (I miejsce – 10 tys. zł, II miejsce – 7 tys. zł, III miejsce – 4 tys. zł). Autorzy najwyżej ocenionych prac wraz z promotorami zostaną zaproszeni również na uroczyste wręczenie dyplomów do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

Zgłoszenia można nadsyłać do 20 listopada 2022 r.. Szczegółowe informacje o konkursie dostepne pod tym linkiem.

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 18 października 2022 roku

 

Ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem):

Wiśniewska M.Z., Ewolucja trendów i zagrożeń w konsumpcji żywności w świetle celów zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe UEK, 2022, 1, 1(995): 63–79 (70 pkt. MEiN)

https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0995.0104

Artykuł do pobrania:

https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2270/1576

 

BD/WZR

 

W sobotę, 1 października, władze rektorskie, senaty i społeczności akademickie 14 uczelni uroczyście otworzyły rok akademicki 2022/2023 »
Data publikacji: Czwartek, 13 października 2022 roku

 

W sobotę, 1 października przy dźwiękach carillonów, władze rektorskie, senaty i społeczności akademickie 14 uczelni uroczyście otworzyły rok akademicki 2022/2023. To pierwsze takie wydarzenie w Gdańsku.

 

 1. Wśród licznych wydarzeń towarzyszących gdańskiemu otwarciu roku akademickiego znalazło się m.in. podpisanie Gdańskiego Manifestu Nauki. To bezprecedensowy dokument w środowisku naukowym – jest wyrazem ambicji środowiska i deklaracją połączenia sił w osiąganiu wspólnych celów.
 2. Podkreślono, iż kluczowa jest wolność badań naukowych oraz możliwość działania bez barier ideologicznych czy też administracyjnych.
 3. Opisano najistotniejsze wyzwania stojące przed naukowcami.
 4. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 14 uczelni publicznych i niepublicznych działających w Gdańsku.
 5. W Gdańsku pracuje blisko 4,5 tysięcy nauczycieli akademickich, w tym 1440 profesorów, a uczy się ponad 67 tysięcy studentów.

Wydarzenie Niech żyje nauka!, zainicjowane przez Uczelnie Fahrenheita, a zorganizowane wraz z Miastem Gdańsk, zgromadziło kilkuset naukowców, pracowników uczelni i studentów. Wśród gości uroczystego przemarszu znaleźli się: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Celem uroczystej parady ul. Długą było zamanifestowanie  jedności środowiska akademickiego i pokazanie, że współpraca uczelni oraz naukowców może przenieść wartościowe owoce dla całego społeczeństwa, a także wypromować Gdańsk jako miasto akademickie.

 W paradzie udział wzięli reprezentanci 14 gdańskich uczelni publicznych i niepublicznych. Obok uczelni tworzących FarU – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego obecni byli przedstawiciele: Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki, Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Wyższej Szkoły Zdrowia, Ateneum – Szkoły Wyższej, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa – Wydziału Studiów Społecznych oraz Gdańskiego Seminarium Duchownego.

Wydział Zarządzania reprezentował Zespół Dziekański oraz członkowie Rady Wydziału Zarządzania.

 

Fot. materiały WZR

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/4075/niech-zyje-nauka-ambitny-cel-gdanskich-naukowcow-gdansk-ma-stac-wiodacym-osrodkiem-akademickim-w

 

BD/WZR

 

Zapisy na WDW dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia »
Data publikacji: Piątek, 14 października 2022 roku

 

Ruszają zapisy na WDW (wykład do wyboru) dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia:

 

Psychologia - prowadząca: dr Dorota Jendza

Filozofia – prowadzący:  dr Robert Rogoziecki

 

 Link do zapisów: https://forms.office.com/r/EQJQ5ZQn1i

 

BD/WZR

Nowa współautorska publikacja dr hab. Roberta Bębna, prof. UG z Katedry Marketingu »
Data publikacji: Czwartek, 06 października 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się publikacja pt. Distance Elasticity of Tourism Demand (70 pkt.) autorstwa: dr hab. Roberta Bębna, prof. UG (Katedra Marketingu), mgr Zuzanny Kraus oraz mgr Izabeli Półbrat w czasopiśmie Journal of Environmental Management and Tourism.

 

Link: https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/7290

 

Abstrakt:

Understanding the behaviours of potential customers is crucial for effective management. Distance to destination and travel time are among the most important variables which influence customers' behaviours. The authors focused on the relation between the potential level of tourist demand and the distance to be travelled by tourists. The subject of the analysis presented in the paper shows the measurement of distance demand elasticity with selected variables that influence the tendency to stay far from an everyday environment for leisure time travels. The authors created a method called Distance Elasticity Meter (DEM), which allows to analyse a range of optimal travel times for different target groups. The results can be used to estimate the potential demand of a specific destination and for segmentation analysis. DEM enables the determination of a potential target market in conjunction with the communication access of certain destinations, but it can also have other applications.

 

BD/WZR

 

Niezbędnik Studenta I roku »
Data publikacji: Środa, 12 października 2022 roku

 

Szukasz informacji o tym jak uzyskać stypendium, odbyć praktyki albo skorzystać z wymiany zagranicznej?

Właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy filmowy niezbędnik studenta pierwszego roku!

W filmie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o tym, co oferuje Uniwersytet Gdański, jak zacząć naukę, załatwić formalności i jak organizować czas poza nauką. 

 

Obejrzyj koniecznie film - Niezbędnik Studenta I Roku!

https://www.youtube.com/watch?v=DwzJ3n887GM

 

CASiD

 

Ukazał się w nowy artykuł pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania »
Data publikacji: Środa, 12 października 2022 roku

 

Ukazał się w nowy artykuł pracowników Zakładu Systemów Zarządzania (KOIZ) pt. The concept of multi-hierarchical assessment of process orientation implementation – production organization experience w Zeszytach Politechniki Śląskiej (70 pkt.).

Autorami publikacji są: prof. dr hab. Piotr Grajewski, dr inż. Piotr Sliż, dr Jędrzej Strumiłło oraz dr Dorota Jendza.

Artykuł stanowi efekt prac projektowych realizowanych za pośrednictwem TechTransBalt UG.

 

Link do artykułu: https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/10/158-Grajewski-Śliż-Jendza-Strumiłło.pdf

 

Abstrakt:

Purpose: The main objective of the article is to present the concept of assessing the level of an organization’s utilization of its potential for transformation towards process orientation, using a practical implementation example.
Design/methodology/approach: The structure of the research procedure was based on the theoretical assumptions regarding the methodological procedures involving development of a model of process maturity assessment. Such research methods as bibliometric analysis, systematic literature review, participant observation, opinion survey and semi-structured interview were used to achieve the research objectives formulated.

Findings: The value of the article entails the combination of quantitative and qualitative methods to determine an organization’s propensity for transition towards higher levels of process maturity. This effect has been achieved using a method of multi-hierarchical process maturity assessment. It has been determined that the organization under examination is at the second level of process maturity, although many of the elements diagnosed show third-level process maturity potential. An authorial research method has been additionally verified, as well as the examined organization’s real and utilized potential has been determined, which constitute the basis for assessing the level of process maturity.

Research limitations/implications: inability to fully objectify the research results obtained. Practical implications: The article shows the basis and the method for identifying the examined company’s real and utilized potential of process maturity as well as for determining the level of process maturity, based on which the company’s strategy towards a higher level of process maturity can be formulated.

Originality/value: The unique nature of this article lies in the proposed method of multi- hierarchical assessment of an organization’s process maturity. In order to deepen the interpretation of the results obtained from a quantitative study, qualitative research was used. This allows development of a strategy for achievement of higher levels of maturity.

BD/WZR

Nowe wysoko punktowane publikacje pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Środa, 05 października 2022 roku

 

Miło nam poinformować że ukazały się trzy zagraniczne, współautorskie publikacje pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej. Autorami publikacji (140 pkt.) są dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, dr hab. Bartłomiej Gawin, prof. UG oraz dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG.

Publikacje w ramach Konferencji ISD 2022 (The 30th International Conference on Information Systems Development (ISD 2022 Cluj Napoca) was hosted by Babeș-Bolyai University, Cluj Napoca, Romania, on 31 August–2 September, 2022:

https://aisel.aisnet.org/isd2014/proceedings2022/currenttopics/10/

https://aisel.aisnet.org/isd2014/proceedings2022/usability/2/

The theme of ISD 2022 was AI for IS Development and Operations. The conference focused on how Artificial Intelligence can empower Information Systems and how this facilitates or impacts digital transformation in its various aspects).

 

Publikacja w ramach Konferencji AMCIS 2022:

https://aisel.aisnet.org/amcis2022/sig_si/sig_si/2/

AMCIS 2022 will acknowledge that developments in information processing and communication technologies have occasioned broad changes to organizations as well as to research and the examination and studies of phenomena in organizations. The changes in systems include the views of the hardware of information systems (from devices for computing to devices enabling information and communication), the software (from being discrete applications to becoming the infrastructure for ubiquitous connections, processing, analytics and decision making) and the data (from being structured to the wide variety of unstructured and structured media content). These changes clearly have occasioned complex transformations in how businesses operate and create value and require significant changes to the practice of academic research as well.

 

BD/WZR

 

Pracownicy Katedry Bankowości i Finansów laureatami Konkursu Wydawnictwa UG »
Data publikacji: Wtorek, 04 października 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że dwóch pracowników Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania zostało laureatami rozstrzygniętego Konkursu Wydawnictwa UG na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej.

 

Dr Patryk Kaczmarek zdobył I miejsce w kategorii „Książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej” za publikację pt. Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego.

 

Dr Paweł Galiński zajął II miejsce w kategorii „Książka naukowa” za monografię pt.: Zagrożenie fiskalne jednostek samorządu terytorialnego. Uwarunkowania, pomiar, ograniczanie.

 

Lista wszystkich laureatów:

Książka naukowa

I miejsce: Anna Żeglińska, Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa

II miejsce: Paweł Galiński, Zagrożenie fiskalne jednostek samorządu terytorialnego. Uwarunkowania, pomiar, ograniczanie

III miejsce: Janina Ciechanowicz-McLean, Globalne prawo ochrony środowiska

 

Książka dydaktyczna

I miejsce: Dobre praktyki w nauczaniu na studiach prawniczych, red. M. Balwicka-Szczyrba, J. Kruczalak-Jankowska

 

Książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej

I miejsce: Patryk Kaczmarek, Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego

II miejsce: Andrzej Moś, Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury

III miejsce: Marta Cebera, Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej

 

Zespół Dziekański składa laureatom serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy badawczej i publikacyjnej!

 

Wielki kiermasz książek na Wydziale Nauk Społecznych »
Data publikacji: Piątek, 23 września 2022 roku

 

 

Już 4 października w godzinach 10-14 przy Wydziale Nauk Społecznych UG odbędzie się Wielki Kiermasz Książek (nie tylko uniwersyteckich)

 Zapraszamy do udziału wszystkich tych, którzy uwielbiają książki i z przyjemnością oddają się czytaniu. Podczas kiermaszu będą mogli wzbogacić swoją bibliotekę kosztem niższym niż w księgarni.

 Również osoby, które chcą sprzedaż swoje książki znajdą dla siebie miejsce na naszym kiermaszu. Będzie to bowiem doskonała okazja, aby przewietrzyć półki własnej biblioteki i zrobić miejsce na nowe, jeszcze nie czytane pozycje.

 Podczas kiermaszu będzie można sprzedać/kupić książki o różnej tematyce. Podręczniki uniwersyteckie, lektury, a także kryminały, poradniki czy książki kucharskie. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie odpowiednią pozycję dla siebie.

 Warto zanotować datę 4 października i odwiedzić kampus UG – Wydział Nauk Społecznych.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w kiermaszu jako sprzedający – prosimy o wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres casid@ug.edu.pl do 28 września 2022.

 

Parlament Studentów UG

 

Nowa publikacja dr. inż. Piotra Sliża »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 września 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się najnowsza publikacja (140 pkt.) dr. inż. Piotra Sliża z Katedry Organizacji i Zarządzania:

Sliż, P. (2022). Process and Project Oriented Organization: The Essence and Maturity Measurement. In International Conference on Business Process Management (pp. 295-309). Springer, Cham.

Wyniki badań zostały także zaprezentowane na Międzynarodowej BPM Conference w Münster.

 

Link do publikacji: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16168-1_19

Abstrakt:

The main aim of this paper is to present the results of a process-project maturity assessment of large organizations in Poland. The paper consists of two main parts: a theoretical part, which primarily outlines the rationale supporting the prospects and the need for an orientation towards process and project organizations, and an empirical part, presenting an attempt to integrate the MMPM and PMMM maturity models, in order to assess organizational level of process-project maturity. The empirical research carried out on a sample of 90 large organizations shows that vast majority of the organizations surveyed are characterized by low levels of process and project maturity, and 13 of the entities examined can be described, based on the assumptions adopted, as a process-project organization (level 4 of process-project maturity). Further, the research conducted has led to an outline of the factors supporting the recognition of process management as a method fundamental to the designing a process-project organization. Maturity model integration has demonstrated the levels of process and project maturity as well as a statistically positive correlation between the degree of process maturity and project maturity. The original character of this paper primarily concerns the need to fill the literature gap, consisting in the scarcity of publications describing integration of process and project management methods and the deficit of works presenting process-project maturity results.

 

Biuro Dziekana/WZR

 

Zapisy na wykłady do wyboru dla I roku I stopnia studiów niestacjonarnych »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 października 2022 roku

 

Uruchomione zostały zapisy na wykłady do wyboru dla I roku I stopnia studiów niestacjonarnych:

 

Filozofia – prowadzący: dr R. Rogoziecki

Psychologia – prowadzący: dr D. Jendza

Zapisy muszą odbywać się z maili w domecie uniwersyteckiej.

 

Link do zapisów:

https://forms.office.com/r/0a3QP8Vnpz

 

 

Nowe publikacje prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 20 września 2022 roku

 

 

Miło nam poinformować, że ukazały się dwie nowe współautorskie publikacje prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej:

 

 1. M.Z. Wiśniewska, T. Grybek (doktorant WZR), P. Grudowski (Politechnika Gdańska), THE PROTECTIVE MEASURES AGAINST SARS-COV-2 INFECTION IN THE SEAFOOD COMPANY FROM THE PERSPECTIVE OF THE EMPLOYEES, SCIENTIFIC PAPERS OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 2022, ORGANIZATION AND MANAGEMENT SERIES NO. 157, pp. 631-648; ISSN 1641-3466 (70 pkt). Artykuł do pobrania: https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/07/Wi%C5%9Bniewska-Grybek-Grudowski.pdf

 

 1. M.Z. Wiśniewska, P. Grudowski (Politechnika Gdańska), E. Marjańska (Politechnika Gdańska), JUST CULTURE MATURITY QUESTIONNAIRE VALIDATION IN A POLISH HOSPITAL, Scientific Papers of Silesian University of Technology – Organization and Management Series, No 157, pp. 649-655; ISSN 1641-3466 (70 pkt). Artykuł do pobrania: https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/07/Wi%C5%9Bniewska-Marja%C5%84ska-Grudowski.pdf

 

BD/WZR

Trwa dodatkowa rekrutacja na studia niestacjonarne na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Środa, 28 września 2022 roku

TRWA DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

 

Szanowni Państwo,

Informuję, iż z dniem 25 sierpnia 2022 rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na wszystkie kierunki na studiach niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

 1. Ważne terminy dla kandydatów na studia I stopnia (licencjackie):
REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA LICENCJACKIE (I stopnia) – NIESTACJONARNE

Elektroniczna rejestracja kandydatów

do 09.09.2022

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

15.09.2022

Składanie dokumentów przez kandydatów

16-21.09.2022

Ogłoszenie listy osób przyjętych

21.09.2022

 

Kierunki oferowane kandydatom na studia I stopnia:

- ZARZĄDZANIE

- FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

- INFORMATYKA I EKONOMETRIA

 

 1. Ważne terminy dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie):
REKRUTACJA DODATKOWA NA STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia) – NIESTACJONARNE

Elektroniczne składanie dokumentów za pośrednictwem systemu IRK

do 16.09.2022

Ogłoszenie listy kandydatów

22.09.2022

Składanie dokumentów

23-28.09.2022

Ogłoszenie listy przyjętych

28.09.2022

 

Kierunki oferowane kandydatom na studia II stopnia:

- ZARZĄDZANIE

- FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

- INFORMATYKA I EKONOMETRIA

UBEZPIECZENIA

 

Adres i godziny pracy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Wydział Zarządzania

ul. Armii Krajowej 101

81-824 Sopot

(pok. 321)

 

Dni i godziny urzędowania:

PON–PT w godz. 11:00 – 17:00

Tel.: (+48) 58 523 11 38

 

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna:

KONTAKT

Serdecznie zachęcam do zapisywania się przez Portal Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

 

Ułatwiona ścieżka do programu Erasmus + dla obywateli Ukrainy »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 września 2022 roku

Kontynuuj swoje studia na Uniwersytecie Gdańskim lub innych europejskich uczelniach dzięki programowi Erasmus+. Nowa, wyjątkowa ścieżka pozwala pracownikom i studentom z Ukrainy bardzo sprawnie wziąć udział w rekrutacji na wymianę akademicką i spędzić semestr lub dwa na innej uczelni w krajach Unii Europejskiej. W październiku w Uniwersytecie Gdańskim pojawią się pierwsi uczestnicy tej inicjatywy.  

Program Erasmus+ można skategoryzować na wiele sposobów. Jednym z nich jest podział na mobilność wewnątrz Unii Europejskiej i poza nią. W przypadku tej drugiej opcji student czy pracownik musi przygotować większą ilość dokumentów. Jednak jeśli jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzyma on wyższe dofinansowanie wyjazdu niż w przypadku wymiany akademickiej wewnątrz UE.

Po tym, jak 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, Komisja Europejska przyznała specjalne warunki rekrutacji naszym wschodnim sąsiadom. Po pierwsze pracownicy instytucji badawczych jak i studenci z Ukrainy sami mogą złożyć wniosek o wymianę, czyli nie muszą już być zgłaszani przez swój ośrodek macierzysty ani zawierać umów międzyuczelnianych.

Ze względu na liczne zniszczenia i dezorganizację wynikającą z agresji rosyjskiej nowa ścieżka rekrutacji nie wymaga żadnej dokumentacji od uczelni macierzystej. W przypadku, gdy dana osoba nie jest w stanie wykazać swojej przynależności do danej ukraińskiej instytucji edukacji czy nauki to na koordynatorze programu Erasmus+ przyjmującym wniosek spoczywa odpowiedzialność próby porozumienia się z tą uczelnią. 

- Jak dotychczas udało nam się skontaktować ze wszystkimi uczelniami macierzystymi studentów, którzy w ramach tej wyjątkowej inicjatywy zaaplikowali o możliwość studiowania na UG. Rekrutacja jeszcze trwa, ale mamy nadzieję, że od października nasi wschodni sąsiedzi powiększą grono osób przyjeżdżających do nas z zagranicy w ramach programu Erasmus+ - mówi Monika Butkiewicz, koordynator uczelniany programu Erasmus+ UG. 

Pomimo ułatwionej ścieżki stawka dla uczestników programu pozostała taka sama jak w przypadku innych państw spoza UE. Jest ona wyższa niż dofinansowanie w ramach wymiany akademickiej wewnątrz Unii. 

Rekrutacja na przyjazdy studentów na najbliższy rok akademicki 2022/2023 została już zamknięta, lecz Sekcja obsługi Programu Erasmus+ UG zapewnia, że będą przyjmować nowe wnioski do połowy września lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Program Erasmus+ UG.

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ UG.

 

Marcel Jakubowski /BP UG

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania - rekrutacja na najbliższe edycje »
Data publikacji: Wtorek, 20 września 2022 roku

 

 

Wydział Zarządzania oferuje kandydatom studia podyplomowe

na 22 kierunkach!

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających co najmniej dyplom studiów pierwszego stopnia. Jest to propozycja dla tych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć zupełnie nowe umiejętności.

 

W ofercie znajdują się studia z zakresu min.:

 • Rachunkowości ACCA

·         Big Data

·         Inwestycji i nieruchomości

·         Marketingu

·         Rachunkowości i Podatków

·        Zarządzania w tym:

 • Podyplomowe Studia Menedżerskie
 • SP Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • SP Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 • SP Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

·         Controllingu

·         Ubezpieczeń społecznych

 

 

Szczegółowa oferta studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania

Rejestracja kandydatów odbywa się przez elektroniczny system IRK

 

Biuro Dziekana/WZR

Sojusz SEA-EU otrzyma 14 mln € na kontynuowanie współpracy na kolejne 4 lata »
Data publikacji: Środa, 14 września 2022 roku

 

Wniosek SEA-EU FOR ALL, którego największą zmianą jest włączenie 3 nowych partnerów został pozytywnie oceniony, uzyskując wsparcie i finansowanie Komisji Europejskiej.

 

Współpraca będzie kontynuowana z partnerami z Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania) jako liderem, Uniwersytetu Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja), Uniwersytetu na Malcie oraz nowo przyjętych uczelni: Uniwersytetu w Algarve (Portugalia), Uniwersytetu Parthenope w Neapolu (Włochy) i Uniwersytetu Nord (Norwegia). Celem projektu nadal pozostanie utworzenie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego, który będzie wzmacniał współpracę naukową i dydaktyczną, a także wspierał innowacje oraz transfer wiedzy.

 

- Niezmiernie nas cieszy, że nadal będziemy pracować nad nowym modelem kształcenia i wymiany akademickiej. Nasze działania zwiększą konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego, zapewnią mobilności studentów i pracowników, a także zadbają o najwyższą jakość prowadzenia badań naukowych. Jesteśmy dumni, że możemy tworzyć Uniwersytet Europejski, bo to niewątpliwie przyszłość edukacji – mówi kierownik projektu i Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

 

W SEA-EU 2.0 będzie zaangażowanych 9 uniwersytetów kształcących ponad 150 000 studentów i zatrudniających 18 000 pracowników. Społeczność naukowa będzie dzielić się wiedzą, platformami oraz zasobami w celu realizacji wspólnych programów nauczania lub modułów obejmujących różne dyscypliny. Dla wszystkich członków oznacza to także ścisłą współpracę z przedsiębiorstwami, lokalnymi władzami, pracownikami naukowymi oraz badaczami w celu znalezienia rozwiązań wyzwań zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

 

- Fakt docenienia przez Komisję Europejską naszych dotychczasowych działań w ramach SEA-EU i przedłużenie projektu jest ogromnym sukcesem dla całej naszej społeczności. Jesteśmy podekscytowani, że czekają nas 4 lata wspólnej pracy. Nasz cel jest ambitny, ale wiemy, że wspólnymi siłami zbudujemy uniwersytet przyszłości – podkreśla Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem opisującym planowane działania na kolejne lata. W jego przygotowaniu brały udział Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG; dr Joanna Morawska-Jancelewicz z Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym; Dyrektorka Biura Projektów Rozwojowych Ewa Weronis oraz Zastępczyni Dyrektorki Biura Projektów Rozwojowych Monitoringu Projektów Monika Adamczuk.

 

Warto wspomnieć także o najważniejszych wspólnych inicjatywach naukowych, sportowych i kulturalnych, które pozwoliły na zwiększenie i intensyfikacje współpracy międzynarodowej podczas pierwszej edycji projektu. Do takich należą m.in. dokształcające szkolenia online „Further Trainings” skierowane do pracowników naukowych oraz administracyjnych, darmowe kursy językowe dla całej społeczności UG, szereg wyjazdów szkoleniowych do uczelni partnerskich skierowanych do pracowników naukowych i administracyjnych, szkoły letnie oraz webinary poświęcone zagadnieniom naukowym. Efektem współpracy było także stworzenie wspólnych programów grantowych dla naukowców, prowadzenie wspólnych zajęć w ramach Learning Online Course oraz poszerzenie oferty długo i krótkoterminowych wyjazdów.

 

Uniwersytet Gdański był liderem kluczowych inicjatyw SEA-EU takich jak zbudowanie bazy danych Research Potential Database and Shared Infrastructure Database, której celem jest rozwijanie współpracy między naukowcami z sześciu uczelni SEA-EU oraz projektu programów wspólnych kierunków studiów na każdym poziomie (Joint Bachelor's degree in Sustainable Blue Development, Joint Masters in Sustainable Management of Organisation, Joint Doctoral programme in Marine Science and Technology). Dodatkowo zespół UG przygotowywał istotne opracowania dla funkcjonowania międzynarodowego kampusu m.in. analizę prawną szkolnictwa wyższego, systemów ochrony danych osobowych i Planu Równości Płci. W grudniu 2021 roku w Gdańsku organizowany był także szczyt SEA-EU z udziałem wszystkich przedstawicieli partnerskich uczelni.

 

Najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem pierwszej edycji projektu była Kampania Oceanograficzna, która została zainicjowana przez Rektora prof. Piotra Stepnowskiego. Rejs miał na celu połączenie międzynarodowej wiedzy partnerów w celu zbadania ważnych kwestii środowiskowych w skali ogólnoeuropejskiej. Kampania odbyła się na pokładzie statku badawczego r/v Oceanograf będącego najbardziej zaawansowaną jednostką badawczą swojego typu w Europie.

 

Działania SEA-EU na Uniwersytecie Gdańskim koordynuje Biuro SEA-EU, w którego skład wchodzą Marlena Rutkowska-Myzyk jako kierowniczka, Natalia Lubińska oraz Jakub Starosta. 

 

NL/SEA EU

Statystyka wsparciem dla zarządzania w ochronie zdrowia – nowa monografia pracowników Wydziału Zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 08 września 2022 roku

 

W tych dniach, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka Anny Seiffert i Mirosława Szredera pt. „Wybrane problemy zarządzania leczeniem farmakologicznym osób starszych. Doświadczenia niemieckie”.

 

 

W monografii tej autorzy – korzystając ze współczesnych doświadczeń niemieckich w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia – przedstawiają oryginalną koncepcję wykorzystania informacji ze źródeł wtórnych, gromadzonych przez jednostki finansujące system publicznej opieki zdrowotnej, do identyfikacji pacjentów o podwyższonym ryzyku wystąpienia negatywnych konsekwencji wielolekowości. Scharakteryzowane przez autorów badania podkreślają istotną rolę ekonomistów oraz specjalistów z zakresu zarządzania w nowoczesnych systemach opieki zdrowotnej. Ranga tych profesji rośnie wraz z poszerzaniem się możliwości dostępu do rożnych zbiorów informacji i danych statystycznych mogących służyć zwiększeniu efektywności leczenia, poprawie sytuacji finansowej służby zdrowia, a także zmniejszeniu ryzyka niepożądanych zjawisk, takich jak polipragmazja.

 

BD/WZR

 

 

Uroczyste zakończenie II edycji studiów podyplomowych „Analiza Danych – Big Data” »
Data publikacji: Wtorek, 06 września 2022 roku

 

W sobotę 9 lipca odbyła się na Wydziale Zarządzania UG uroczystość wręczenia absolwentom świadectw ukończenia dwusemestralnych studiów podyplomowych Analiza Danych – Big Data.

 

Fot.materiały WZR

 

Bieżącą edycję studiów ukończyło 20 osób: 9 kobiet i 11 mężczyzn. Większość absolwentów wykorzystuje w swojej pracy zawodowej zaawansowane metody eksploracji danych oraz nowoczesne oprogramowanie służące analizom statystycznym dużych zbiorów danych. Uczestnictwo w studiach podyplomowych było dla nich możliwością poznania najnowszych technik i narzędzi z tego zakresu, a także ich praktycznych zastosowań.

W uroczystości uczestniczyli oprócz absolwentów: prof. dr hab. Mirosław Szreder – Dziekan Wydziału Zarządzania oraz dr Arkadiusz Kozłowski z Katedry Statystyki – kierownik studiów podyplomowych  Analiza Danych – Big Data. Gratulacje absolwentom przekazał za pośrednictwem Dziekana prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Kolejna edycja studiów rozpocznie się w październiku br. (zapisy będą trwały od 25 sierpnia do 9 października). Szczegóły na stronie: http://wzr.ug.edu.pl/bigdata/.

 

BD/WZR

 

Kwestionariusz badawczy na temat czynników utrudniających pracę na uczelni »
Data publikacji: Wtorek, 16 sierpnia 2022 roku

 

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzonym międzynarodowym badaniem zawierającym moduł badawczy dotyczący m.in. doskonalenia procesów uczelni, uprzejmie proszę o wyrażenie opinii na temat typowych czynników utrudniających Państwa pracę w uczelni. Prośbę tę, po uzyskaniu akceptacji Pana Dziekana oraz J.M. Rektora, kieruję zarówno do nauczycieli akademickich jak i pracowników administracji oraz obsługi Wydziału Zarządzania. Badanie to ma charakter pilotażowy i będzie prowadzone w innych krajowych i zagranicznych szkołach wyższych.

Kwestionariusz badawczy dostępny jest tu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VgN2hiIAb0i3k6LUcLulpV0bK-MKYQFLjwES6I3npUxURjAwQjZWTDdYVzY1OUFTME9RQUc3Skg0SS4u

Czas poświęcony na wypełnienie ankiety to ok. 15 minut.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska

Nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 01 sierpnia 2022 roku

Ukazał się artykuł pt. Kultura bezpieczeństwa żywności w prawie Unii Europejskiej. Czy polski system kontroli żywności sprosta wyzwaniu? (70 pkt.) autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) oraz dr hab. Aleksandry Kowalskiej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Artykuł ukazał się w czasopiśmie Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.

 

Abstrakt:

Celem tego polemicznego artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na dwa pytania badawcze: (1) Jakie miejsce w prawie UE zajmuje kultura bezpieczeństwa żywności? (2) Czy polski system kontroli żywności jest przygotowany do weryfikacji jej wdrożenia w przedsiębiorstwach spożywczych? W tym celu dokonano przeglądu i krytycznej analizy źródeł literaturowych, prawa UE, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym prawa krajowego, prywatnych standardów dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, oficjalnych raportów i doniesień, oraz zastosowano metody syntezy i wnioskowania logicznego. Artykuł odnosi się do istotnych zmian w prawie UE zainicjowanych zmianami w Codex Alimentarius w zakresie kultury bezpieczeństwa żywności. Ustanowienie i utrzymanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa żywności ma fundamentalne znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania każdego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, ze względu na jego istotny wpływ na ludzkie zachowanie w dostarczaniu bezpiecznej i odpowiedniej żywności. W artykule wskazano na rolę prywatnego prawa żywnościowego w tym zakresie, którego wdrożenie, choć opcjonalne, jest często niezbędne, aby sprostać wymaganiom rynku. Autorki podają w wątpliwość gotowość urzędów kontroli żywności w Polsce do poszerzenia zakresu ich działań o weryfikację wdrożenia kultury bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach spożywczych. Poważną przeszkodą w dokonywaniu tych istotnych zmian jest obserwowana od lat zasadnicza słabość systemu kontroli żywności oraz duże problemy związane z zagrożeniami bezpieczeństwa żywności w Polsce. Autorki jako pierwsze poddają konstruktywnej krytyce uwarunkowania organizacyjno-prawne wdrażania i weryfikacji kultury bezpieczeństwa żywności w branży rolno-spożywczej w Polsce i jej otoczeniu.

 

Link: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/31381

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Pracownicy Wydziału Zarządzania wzięli udział w prezentacjach w ramach Forum SDGs w związku z rozwojem SEA-EU »
Data publikacji: Czwartek, 28 lipca 2022 roku

 

Pracownicy Wydziału Zarządzania wzięli udział w prezentacjach w ramach Forum SDGs w związku z rozwojem SEA-EU.  Forum SDGs zostało zorganizowane w celu wymiany doświadczeń na temat wdrażania kwestii zrównoważonego rozwoju w praktyce dydaktycznej na uniwersytetach SEA-EU. Wykładowcy i badacze z sześciu uniwersytetów zaprezentowali swoje doświadczenia w pracy ze studentami.

 

 

Wśród uczestników prezentacji online były dr Anna Dziadkiewicz (Katedra Marketingu) oraz dr Monika Mazurowska (Katedra Rachunkowości).

Uniwersytet Gdański był także reprezentowany stacjonarnie podczas spotkania członków SEA-EU w University of Cadiz w Hiszpanii przez Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Zarządzania, dr hab. Angelikę Kędzierską-Szczepaniak, prof. UG oraz dra Krzysztofa Szczepaniaka, wicedyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. Prodziekan Kędzierska-Szczepaniak przedstawiła na forum najważniejsze cele i inicjatywy projektu SEA EU2 dotyczące zrównoważonego rozwoju. W trakcie spotkania opracowano dokument mający być porozumieniem wszystkich uczelni (6 obecnych i 3 partycypujących do SEA EU2) w zakresie działań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

University of the Seas jest sojuszem sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Współpraca ta ma na celu realizowanie wizji międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego z międzynarodową współpracą naukową, innowacyjnością i transferem wiedzy. Spotkania tego typu, są świetną możliwością wymiany doświadczeń dla pracowników zarówno naszego Wydziału jak i całego Uniwersytetupowiedziała dr hab. Angelika Kędzierska, Szczepaniak, prof. UG.

Głównym obszarem badawczym członków SEA-EU jest zrównoważony rozwój sektora morskiego. Priorytetem i celem są badania i działalność gospodarcza oraz kulturowa tradycja związana z morzem poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami czy instytucjami edukacyjnymi.

 

źródło: SEA-EU

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Obrady Uniwersyteckiej Komisji Finansowej w Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Wtorek, 26 lipca 2022 roku

 

W dniach 23-24 czerwca br. obradowała w Uniwersytecie Gdańskim Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF), w skład której wchodzą prorektorzy odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i finansowe z 20 największych uniwersytetów klasycznych w Polsce.

 

 

UKF jest ciałem doradczym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). W części obrad uczestniczyli dodatkowo dr hab. Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Najważniejszym punktem obrad była prezentacja i dyskusja nad opracowaniem zatytułowanym: Analiza ekonomiczna uniwersytetów publicznych za lata 2016-2021. Po raz osiemnasty z rzędu obliczenia do tego dokumentu wykonał Dział Kontrolingu Uniwersytetu Gdańskiego, kierowany przez mgr Dominikę Wendt. Analiza ta jest corocznie realizowana na podstawie danych i dokumentów za rok ubiegły obejmujących: sprawozdania F-01/s o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych, danych uzupełniających do sprawozdania F-01/s oraz informacji o liczbie studentów i pracowników. Prezentację omówił prof. dr hab. Mirosław Szreder reprezentant Uniwersytetu Gdańskiego w UKF. W obradach i dyskusji aktywnie uczestniczyła ponadto mgr Marzena Wojtaszko – Kwestor Uniwersytetu Gdańskiego.

 

fot. Z.Minga/WZR

 

Biuro Dziekana WZR

Ukazała się nowa współautorska publikacja dra Macieja Hyżego z Katedry Rachunkowości »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 lipca 2022 roku

 

Ukazała się nowa publikacja pt.: Problemy rachunkowości w dobie pandemii autorstwa dra Macieja Hyżego (Katedra Rachunkowości WZR), dr Ewy Grabowska-Kaczmarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Elżbiety Jędruczyk oraz dra Dawida Obrzeżgiewicza (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

 

 

Od wydawcy:

FINANSE Pandemia COVID-19 wywiera wpływ na każdą sferę życia gospodarczego. Rachunkowość cały czas ewoluuje, dostosowując się do zmian otoczenia, nowych regulacji prawnych i potrzeb użytkowników informacji. W tym okresie zmieniły się zarówno przepisy prawne, jak i formy komunikacji. Pojawiły są nowe potrzeby związane z zabezpieczeniem gromadzonych informacji, szkoleniem z wdrażanych zmian w regulacjach prawnych, korzystaniem z nowych rozwiązań technologicznych oraz form kontaktowania się z klientami i współpracownikami. Procesy te następują w dość krótkim okresie, a sprawność w dostosowaniu się do nich determinuje dalsze funkcjonowanie firm na rynku. Monografia przybliża najważniejsze zagadnienia i problemy, z którymi w dobie pandemii COVID-19 przyszło się zmierzyć księgowym, biegłym rewidentom oraz doradcom podatkowym. Głównym celem badań przeprowadzonych przez autorów jest ocena wpływu pandemii na organizację systemu rachunkowości w polskich firmach. Autorzy przedstawili najważniejsze zmiany, do których musieli się dostosować księgowi, i naświetlili problemy etyczne, jakie przyniosła ze sobą pandemia. Omówili problemy zachowania wiarygodności i poufności przekazywanych informacji oraz zabezpieczenia ich przed osobami nieupoważnionymi. Poruszyli także temat konieczności połączenia postaw etycznych z dbałością o dobre imię profesji związanych z rachunkowością. Dużo miejsca poświęcono roli rachunkowości w zaspokajaniu potrzeb interesariuszy oraz tematyce outsourcingu usług księgowych. Zaprezentowano także wpływ pandemii i uregulowań prawnych na proces badania sprawozdania finansowego. Ze względu na obszerność tematu odniesiono się tylko do wybranych zagadnień. Dokonano również przeglądu przepisów podatkowo-księgowych związanych z pandemią COVID-19.

Szczegółowe informacje:

https://www.znak.com.pl/ksiazka/problemy-rachunkowosci-w-dobie-pandemii-grabowska-kaczmarczyk-ewa-hyzy-maciej-leszek-jedruczyk-elzbieta-obrzezgiewicz-dawid-230104

 

BD/WZR

Sukces studentów UG w finale drugiej edycji międzynarodowego konkursu International University Startup Competition w Splicie »
Data publikacji: Wtorek, 19 lipca 2022 roku

 

Z przyjemnością informujemy o sukcesie Studentów UG w finale drugiej edycji międzynarodowego konkursu International University Startup Competition w Splicie, który odbył się w dniach 17-18 czerwca 2022 r.

 

Uniwersytet Gdański reprezentowały trzy zespoły wyłonione w konkursie wewnętrznym:

"Study Buddy" (Kamil Schlagowski, Jakub Możejko, Kacper Budniak, Kamil Plewka),

"BEELEA" (Michalina Biedrzycka),

"Barter" (Kanstantsin Suvorau, Mia Goiko, Marcin Zydek).

W jeden z zespołów walczących w konkursie reprezentował student Wydziału Zarządzania – Kacper Budniak.

 

Po pierwszym dniu prezentacji, do ścisłego finału zakwalifikował się zespół Barter, który ostatecznie otrzymał II nagrodę spośród ponad 40 zespołów.

Do udziału w finale studentów przygotowywały dr Joanna Próchniak z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Izabela Disterheft z Biura Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UG.

 

Więcej informacji:

http://www.stup.efst.hr/

 

Fot. materiały UG

BD/WZR

Wsparcie psychologiczne (nie tylko) w trakcie sesji »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 lipca 2022 roku

 

Zbliża się czas wyzwań i wytężonej pracy. Jeśli czujesz, że trudno opanować Ci stres, martwisz się, masz problemy z koncentracją lub z jakiegokolwiek innego powodu czujesz, że już nie dajesz rady – nie jesteś sam/sama.

W najbliższym czasie Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego UG przygotowało specjalne, dodatkowe dyżury poprzez Skype, które nie wymagają specjalnych zapisów. 

20.06. (poniedziałek) w godz. 18:00-20:00- Julia Mackiewicz, Studentka Psychologii

23.06. (czwartek) i 30.06. (czwartek) w godz. 18:00-20:00 – dr Agata Rudnik, Psycholożka

27.06. (poniedziałek) i 29.06. (środa) w godz. 18:00-20:00 – Damian Brohs, Student Psychologii

Login na Skype: Centrum Wsparcia Psychologicznego UG

Prowadzimy również zapisy na konsultacje psychologiczne w wybranych terminach (również w wakacje).

Więcej informacji: tu

Zachęcamy też do zajrzenia do naszej psychobiblioteczki

 

Zespół Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG
Zarządzanie i komunikacja w Sztukach Scenicznych - nowy interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 lipca 2022 roku

 

Nowoczesne interdyscyplinarne studia magisterskie dla przyszłych menedżerów kultury na Wydziale Filologicznym i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego „Zarządzanie i komunikacja w Sztukach Scenicznych” od października na UG.

 

Nowy kierunek jest owocem pracy dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz, prof. UG, kierowniczki Zakładu Dramatu, Teatru i Widowisk na WF UG, dr hab. Tomasza Kawki, prof. UG, kierownika Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WZ UG oraz dr hab. Tomasza Wiśniewskiego, prof. UG, kierownika Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki WF UG.

 

 

- To, co proponujemy na ZaiKSS jest nieporównywalnie bardziej dopasowane do tego, czego dziś oczekuje się od efektywnego, bystrego menedżera instytucji kultury w obszarze sztuk scenicznych. Mówimy tu o kierowaniu zespołem pracowniczym, rozumieniu zachowań ludzi podczas pracy z artystami, ale też odnajdywaniu się w pracy artysty. Łączymy tu dwa światy, które dają synergię w postaci efektywności w zarządzaniu i wiedzę o zagadnieniach związanych ze sztuką – mówi prof. Tomasz Kawka.

Elwira Romaniuk: - Skąd pomysł na interdyscyplinarny kierunek studiów? Kto jest jego autorem?

Dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG: - Chciałoby się powiedzieć: samo życie. ZaiKSS to po prostu odpowiedź na wymagania współczesnego rynku sztuk scenicznych. Nie ulega wątpliwości, że profesjonalna kadra zarządzająca instytucjami lub projektami artystycznymi z branży scenicznej powinna łączyć kompetencje menedżerskie z dobrą znajomością specyfiki sztuk scenicznych. Stąd pomysł połączenia na naszym kierunku dwóch dopełniających się ścieżek kształcenia. Pierwszą obsługują wykładowcy z Wydziału Zarządzania UG ucząc studentów – w dużym stopniu w trybie zajęć warsztatowych – sztuki kierowania zespołem, motywowania i pobudzania kreatywności pracowników, budowania wizerunku instytucji artystycznej czy projektowania doświadczeń klienta. Druga ścieżka koncentruje się na zdobywaniu wiedzy o formach przekazu artystycznego, jakimi posługuje się współczesny teatr i sztuki pokrewne oraz o najnowszych zjawiskach w sztukach scenicznych w Polsce i na świecie. Za ten moduł edukacji odpowiadają teatrolodzy z Wydziału Filologicznego i zaproszeni do współpracy praktycy sceny.

- Nazwy niektórych przedmiotów, jak "Sceniczny język ciała", "Dialog z widzem" kojarzą mi się również z aktywnym czasem na scenie. Czy zajęcia praktyczne "aktorskie" również będą częścią studiów?

- Studenci będą poznawać różne aspekty komunikacji artystycznej cechującej sztuki sceniczne. Wśród nich oczywiście zagadnienia dotyczące aktorskich środków wyrazu, ale też muzyki, słowa czy formy plastycznej. Właśnie na tym polu wykładowców akademickich mają wspierać profesjonalni twórcy, więc mimo że ZaiKSS nie jest kierunkiem o profilu artystycznym, nasi studenci będą „z pierwszej ręki” pozyskiwać wiedzę o regułach tworzenia spektaklu.

- Jaka liczba zajęć będzie prowadzona w j. angielskim?

- Chcemy, by nasi absolwenci mogli podejmować pracę również w zespołach międzynarodowych i przy projektach międzynarodowych, więc duży nacisk kładziemy na doskonalenie znajomości języka angielskiego, wymaganego od kandydatów na poziomie B2. Niektóre przedmioty i część proponowanych do wyboru seminariów dyplomowych prowadzona będzie po angielsku przez teatrologów z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. Ponadto w programie studiów znalazł się 120-godzinny specjalnie sprofilowany kurs językowy „Communicative English for arts management”.

- Czytałam, że będzie duża liczba zajęć w trójmiejskich teatrach. Czy można spodziewać się większej ilości zajęć z teorii w salach UG, czy praktyki w placówkach kultury?

- Sporo zajęć będzie się odbywało poza uczelnią, w bezpośrednim kontakcie ze sceną i twórcami. Takim naturalnym poligonem doświadczeń studentów będą właśnie teatry trójmiejskie, z którymi ściśle współpracujemy. Studenci dostaną też możliwość tworzenia „w terenie” własnych projektów artystycznych lub naukowych, czyli sprawdzania w praktyce kompetencji i umiejętności zdobywanych na zajęciach. Ponadto każdy ze słuchaczy odbędzie 100-godzinną praktykę zawodową w wybranej instytucji artystycznej.

- Na co komisja będzie zwracała szczególną uwagę podczas rekrutacji?

- Dla absolwentów studiów I stopnia kierunków „Wiedza o teatrze” i „Zarządzanie instytucjami artystycznymi” jedynym kryterium kwalifikacyjnym będzie konkurs ocen na dyplomie i ewentualnie średnia ocen ze studiów. Natomiast kandydaci po innych kierunkach połowę punktów otrzymają za ocenę na dyplomie, a połowę za rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą ich zainteresowań i znajomości zagadnień, na jakich koncentrują się studia na ZaiKSS-ie.

- Ilu studentów dostanie się na I rok?

- 25 osób. To kameralne studia, dzięki czemu wykładowcy mogą bardzo indywidualnie traktować każdego słuchacza.

- Jaki jest idealny kandydat na ten kierunek?

- Czekamy na osoby głodne najnowszej wiedzy o branży scenicznej i metodach jej zarządzania. Na osoby kreatywne, otwarte na ludzi, na świat i oczywiście kochające sztukę i artystów. Przyszłość zawodowa, która na nie czeka, jest pełna niezwykłych wyzwań i może stać się pasją na całe życie. Reklamujemy ZaiKSS hasłem „zarządzanie to też sztuka”, bo właśnie tak myślimy o profesji, do jakiej chcemy przygotować naszych studentów.

- Dziękuję za rozmowę.

Więcej informacji na:

https://wotiza.ug.edu.pl/zarzadzanie-i-komunikacja-w-sztukach-scenicznych-zaikss/

https://youtu.be/7qR1JiVAnLY

 

Elwira Romaniuk/ZP
Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej serdecznie zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości usług oferowanych przez bufety na UG »
Data publikacji: Piątek, 01 lipca 2022 roku

 

Drogie Koleżanki,

Drodzy Koledzy,

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej serdecznie zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej jakości usług oferowanych przez bufety na Uniwersytecie Gdańskim.

Przeprowadzenie ankiety pozwoli wstępnie ocenić wady i zalety lokali i da feedback odnośnie kontynuacji działania bufetów lub zmian w ich działaniu.

Wypow[jedz] się i daj znać co sądzisz !

Link do ankiet : https://linktr.ee/casidug

 

 

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej

Uniwersytetu Gdańskiego

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG o XX Jubileuszowej Konferencji Naukowej z cyklu Zarządzanie Wartością w audycji Radia UG MORS »
Data publikacji: Poniedziałek, 13 czerwca 2022 roku

 

Zapraszamy do odsłuchania audycji Radia UG MORS, w której gościem będzie dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, Prodziekan ds. Nauki i Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. Tematem rozmowy będzie zbliżająca się XX Jubileuszowa Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością.

 

Audycja rozpocznie się czwartek 9 czerwca o godz. 11:00.

Link do Radia MORS online: http://player.mors.ug.edu.pl/sites/all/modules/jplayer/mors_popup.html

Powtórka audycji: 10 czerwca (piątek) o godz. 13.00.

Więcej informacji o konferencji:

http://wzr.pl/zarzadzanie-wartoscia/

 

Fot. Materiały KEP/WZR

Biuro Dziekana WZR

Prof. Paweł Miłobędzki o szczepieniach przeciwko Covid-19 – nowy artykuł w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym »
Data publikacji: Środa, 29 czerwca 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie „Econometrics” ukazał się nowy artykuł prof. dr. hab. Pawła Miłobędzkiego pt. Are Vaccinations Alone Enough to Curb the Dynamics of the COVID-19 Pandemic in the European Union?

 

Artykuł jest dostępny pod linkiem:

https://doi.org/10.3390/econometrics10020025

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska wygłosiła wykład podczas Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności w ramach FoodFakty Safety Week »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 czerwca 2022 roku

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska oraz dr inż. Ewa Malinowska (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Bezpieczeństwa Żywności, w ramach FoodFakty Safety Week. Organizatorami wydarzenia są: Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz Światowa Organizacja Zdrowia, a pod stronie polskiej organizacja FoodFakty.

Podczas spotkania poświęconemu kulturze bezpieczeństwa żywności, w którym wzięło udział blisko 650 osób, głównie menedżerów przemysłu rolno-spożywczego, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska wygłosiła wykład pt. Kultura sprawiedliwego traktowania (just culture) i raportowanie zdarzeń niebezpiecznych dla konsumenta.

Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności został ustanowiony w 2018 roku, na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, z inicjatywy Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności ma na celu podnoszenie świadomości i promowanie właściwych działań w obszarze bezpieczeństwa żywności.

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Studenci specjalności Analityka Gospodarcza wraz z dr. Juliuszem Giżyńskim wzięli udział w warsztatach w ramach projektu CHIC »
Data publikacji: Czwartek, 23 czerwca 2022 roku

W ramach jednego z projektów (CHIC), w którym uczestniczył Uniwersytet Gdański, w dniach 18-19 października 2021 r. zostały przeprowadzone zdalnie dwudniowe warsztaty zorganizowane przez Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii. Warsztaty dotyczyły implementacji narzędzi rozwoju przedsiębiorczego sposobu myślenia na zajęciach ze Studentami.

 

 

Jednym z uczestników warsztatów był pracownik Katedry Ekonometrii, dr Juliusz Giżyński. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie warsztatów zostały wdrożone przez dra Giżyńskiego na przedmiocie „Instytucje wspólnego inwestowania” w ramach specjalności „Analityka gospodarcza” (kier. „Informatyka i Ekonometria”), w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Dzięki tej inicjatywie Studenci V semestru specjalności „Analityka gospodarcza” stali się częścią międzynarodowego projektu, co niewątpliwie zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy oraz ułatwi przecieranie ścieżki w ich karierach zawodowych. Gratulujemy!

 

Kat. Ekonometrii

Dr Monika Mazurowska z Katedry Rachunkowości otrzymała certyfikat za udział Warsztatach Nauczania Przedsiębiorczości w ramach programu CHIC (Horizon Europa) »
Data publikacji: Środa, 15 czerwca 2022 roku

 

Dr Monika Mazurowska z Katedry Rachunkowości otrzymała certyfikat za udział Warsztatach Nauczania Przedsiębiorczości w ramach programu CHIC (Horizon Europa).

 

 

Certyfikaty udziału otrzymali także studenci biorący udział w wykładach dr Mazurowskiej.

Program CHIC - Creating Holistic Innovation Capacity, jest międzynarodowym projektem, w którym udział biorą uczelnie: Norwegian University of Science and Technology; Nord University; City, University of London; University of Split; UNIST Tehnološki park; TrønderEnergi, University of Western Brittany oraz Uniwersytet Gdański.  

Celem programu jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości i innowacji i przyczynienie się do zwiększenia potencjału przedsiębiorczości i innowacyjności sektora szkolnictwa wyższego w całej Europie.

Program CHIC powstał w ramach inicjatywy EIT będącego organem UE i integralną częścią programu unijnego Horyzont Europa w zakresie badań naukowych i innowacji.

Więcej informacji:

https://eit-hei.eu/projects/chic/

 

Biuro Dziekana WZR

Studenci specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na kolejnych zajęciach terenowych »
Data publikacji: Wtorek, 07 czerwca 2022 roku

W dniu 25 maja 2022 grupa studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa uczestniczyła pod opieką dr Marzenny Czerwińskiej w ramach zajęć z przedmiotu „Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości” w kolejnych zajęciach terenowych.  Tym razem odbyli spotkanie z przedstawicielami Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

GARG sp. z o.o. to podmiot, którego celem jest  tworzenie optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie miasta Gdańska, głównie poprzez  komercjalizację  oraz aktywizację gospodarczą terenów inwestycyjnych.

Ciekawym doświadczeniem była także druga wizyta, która koncentrowała się na poznaniu specyfiki funkcjonowania Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego. Poza prezentacją na temat jego działalności, studenci mogli odwiedzić Space4Makers, przestrzeń twórczą dla innowatorów, majsterkowiczów, startupów i innych firm. Roboty, drukarki 3D i bolidy całkowicie pochłonęły studentów!

Celem przedmiotu prowadzonego przez dr Marzennę Czerwińską jest bezpośrednie poznanie instytucji, które tworzą proprzedsiębiorcze środowisko w trójmiejskiej aglomeracji. Dzięki zajęciom praktycznym, studenci specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa mogą realnie zapoznać się z tematem przedmiotu i rozwinąć swoje kompetencje.

Fot. Materiały WZR

Biuro Dziekana WZR

Nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz »
Data publikacji: Środa, 08 czerwca 2022 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa monografia współautorska prof. dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz (Katedra Organizacji i Zarządzania) z dr. Jerzym Tutajem z Politechniki Wrocławskiej pt. Zarządzanie innowacjami w regionie lubuskim, Difin, Warszawa, 2022. Publikacja została sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Książka do pobrania

 

Biuro Dziekana WZR

"Pszukaj". Aplikacja z zakresu finansów i bankowości po polsku i ukraińsku stworzona przez pracowników Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Środa, 15 czerwca 2022 roku

Czym są aktywa, przychód krańcowy czy płaca minimalna? Jeśli czujesz niedosyt wiedzy z zakresu finansów i bankowości, naukowcy z Wydziału Zarządzania UG przychodzą z pomocą. "Pszukaj", to aplikacja działająca na zasadzie samouczka -  Losuje z wciąż rozwijającej się bazy terminów ekonomicznych definicję, a student ma możliwość nauczenia się zwięzłego znaczenia danego słowa zarówno w języku polskim jak i ukraińskim – mówią jej twórcy.

 

 

Samouczek z zakresu finansów i bankowości po polsku i po ukraińsku w formie aplikacji stworzyli dr Nina Stepanok i dr Patryk Kaczmarek z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania UG. To efekt współpracy polsko-ukraińskiej. Dr Nina Stepanok pochodzi bowiem z Odessy i odpowiada za merytoryczną poprawność tłumaczeń i definicji.

- Celem aplikacji z jednej strony jest pomoc dydaktyczna dla studentów z Ukrainy, aby mogli przyswajać język polski i przy okazji uczyć się zagadnień finansowych. Z drugiej strony możliwość przyswojenia nomenklatury ekonomicznej przez wszystkich zainteresowanych,  którzy chcieliby odpowiednio dobrze rozumieć zagadnienia z zakresu finansów i bankowości – mówi dr Patryk Kaczmarek. - Aplikacja losuje z wciąż rozwijającej się bazy terminów ekonomicznych definicję, a użytkownik ma możliwość nauczenia się zwięzłej definicji w obu językach.

Geneza nazwy aplikacji – "Pszukaj" – jest niezwykle ciekawa. Jak tłumaczą jej twórcy, Ukraińcy z sympatią mówią o tym, że Polacy "przekają", gdyż dużo jest w naszym języku związków literowych "przy/psz". - Mówią do osób, które uczą się polskiego, że będą "przekać". Z połączenia tego sformułowania ze słowem szukaj stworzyliśmy nazwę "Pszukaj" – zdradzają twórcy aplikacji.

Skąd pomysł na stworzenie takiego narzędzia? Jak przyznają jego twórcy, wynikł on z potrzeby nauki języka wśród osób przybywających do Polski z Ukrainy.

- Docelowo chcemy rozwinąć aplikację tak, by możliwa była kategoryzacja zebranej wiedzy oraz umieszczanie w aplikacji innych treści multimedialnych – dodaje dr Patryk Kaczmarek.

Narzędzie ma w przyszłości służyć nie tylko do nauki ekonomii i finansów, ale stanowić szersze narzędzie ułatwiające przyswajanie innych dyscyplin, jak historia, biologia, czy psychologia.

Aktualnie aplikacja działa na androidzie (w ciągu najbliższych dni można będzie ją pobrać ze Sklepu Play), ale planowane jest stworzenie także wersji na iOS.

 

Szczegółowe informacje:

"Pszukaj". Aplikacja z zakresu finansów i bankowości po polsku i ukraińsku | Aktualności - Uniwersytet Gdański (ug.edu.pl)

 

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG

 

 

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 czerwca 2022 roku

 

Z radością informujemy, że ukazał się kolejny artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) pt. ENVIRONMENTAL FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS (FMEA) AND ITS APPLICATIONS. A COMPREHENSIVE LITERATURE REVIEW”, opublikowany w: Environmental Engineering and Management Journal, March 2022, Vol. 21, No. 3, 365-379 (70 pkt, IF=0,916).

Link do abstraktu: http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/pdfs/vol21/no3/3_153_Wisniewska_21.pdf

 

Biuro Dziekana WZR

 

Zapraszamy na otwarte seminarium naukowe online pt. Koncepcja organizacji inteligentnej generacyjnie w perspektywie wyzwań demograficznych »
Data publikacji: Piątek, 03 czerwca 2022 roku

 

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM –

OTWARTE SPOTKANIE NAUKOWE (ONLINE)

z Panią

prof. dr hab. Joanną Moczydłowską

z Politechniki Białostockiej, autorką głośnej książki

„Organizacja inteligentna generacyjnie”, Warszawa 2018

 

Koncepcja
organizacji inteligentnej generacyjnie
w perspektywie wyzwań demograficznych

 

27 maja 2022 roku (piątek)

godz. 17.30 – 18.20

 

O autorce:

Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych. Specjalizacja: zarządzanie kapitałem ludzkim oraz psychologia organizacji. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów, wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Nauczyciel akademicki, autorka licznych programów studiów podyplomowych i wykładowca EMBA, MBA HR oraz MBA w ochronie zdrowia. Doradca personalny, konsultant, trener. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Akademia Zarządzania”; w latach 2012 – 2015  zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Ekspert w licznych projektach badawczych. Członek rad naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

LINK DO SPOTKANIA

Studenci WZR finalistami prestiżowego konkursu Audit OdyssEY »
Data publikacji: Piątek, 03 czerwca 2022 roku

 

Studenci Wydziału Zarządzania, Ryszard Szczypior oraz Wojciech Kaluga (kierunek Finanse i Rachunkowość) znaleźli się w gronie finalistów prestiżowego konkursu Audit OdyssEY, organizowanego przez EY zajmując III miejsce.

 

źródło: EY

Konkurs Audit OdyssEY umożliwia studentom sprawdzenie, jak w praktyce wygląda praca audytora i z jakimi zadaniami przychodzi mierzyć się na projekcie audytowym w badanej spółce. Dzięki kilkuetapowym case’om merytorycznym przygotowanym przez ekspertów z Audytu EY, studenci mogą dowiedzieć się więcej o pracy w audycie i dokonać świadomego wyboru swojej drogi zawodowej. Co roku w konkursie biorą udział tysiące studentów z całej Polski.”

Więcej informacji na https://auditodyssey.pl/

 

Biuro Dziekana WZR

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 26 maja 2022 »
Data publikacji: Czwartek, 26 maja 2022 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 26 maja 2022 roku o godz. 9:00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita Stwosza 53.

 Na stronie internetowej:

 http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

 dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

 

Zapraszamy na wykład on-line „Polskie banki wobec aktualnych i przyszłych wyzwań” »
Data publikacji: Piątek, 27 maja 2022 roku

 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim wykładzie online Krzysztofa Pietraszkiewicza Prezesa Związku Banków Polskich pt.: „Polskie banki wobec aktualnych i przyszłych wyzwań”.

 

Wykład online odbędzie się w czwartek 2 czerwca 2022r. o godz. 13.00

Temat: Polskie banki wobec aktualnych i przyszłych wyzwań

Czas trwania wykładu: 45 minut + 15 minut sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący wykład: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

 

Sentencja:

„Dziś stoimy wobec wielu zagrożeń, wyzwań ale też szans. Musimy sprostać wyzwaniom a szanse umiejętnie wykorzystać”

 

Rejestracji na wykład online można dokonać od razu po otrzymaniu maila, sugerujemy nie później niż 15 min przed rozpoczęciem wykładu:

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz adres e-mail):

https://bde.clickmeeting.com/polskie-banki-wobec-aktualnych-i-przyszlych-wyzwan-wyklad-prezesa-zbp-krzysztofa-pietraszkiewicza/register

lub short link do rejestracji do mediów społecznościowych:

www.nzb.pl/wyklad_ZBP

 

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu online, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji (gdyby nie było maila w skrzynce głównej należy sprawdzić Spam lub inne foldery poczty).

Wykład online ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Czat będzie moderowany.

WAŻNE: W wykładzie online można uczestniczyć korzystając najlepiej z komputera/laptopa (także można korzystać ze smartfonu lub tabletu) używając aktualnej przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Edge. Najlepiej skorzystać z najaktualniejszej wersji przeglądarki Google Chrome.

CERTYFIKAT: Każdy uczestnik po wykładzie otrzyma maila z podziękowaniem wraz z linkiem do certyfikatu uczestnictwa (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko).

 

Serdecznie zapraszamy wykładowców, studentów i koła naukowe!

 

Marcin Wąsik-Wiszniewski

Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

Zapraszamy na szkolenie „Wystąpienia publiczne w świecie akademickim” »
Data publikacji: Czwartek, 26 maja 2022 roku

 

Przygotowanie referatu na konferencje naukową może przerażać. Należy jednak pamiętać, że umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi można rozwijać, a lepszym mówcą po prostu się stać. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie zaplanować strukturę, treść i formę wystąpienia oraz za pomocą jakich środków angażować publiczność. Dzięki warsztatowi uczestnicy zyskają także większą pewność siebie w radzeniu sobie z tremą przed i w trakcie prezentacji.

Szkolenie poprowadzi Magdalena Iwanowska, psycholożka społeczna, zatrudniona w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii UG, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty z obszaru psychologii mediów, public relations i marketingu. Od ponad 5 lat zajmuje się także organizacją i promocją wydarzeń naukowych i popularno-naukowych oraz wspiera organizacje trzeciego sektora w obszarze komunikacji, budowania strategii marki, a także praktycznego wykorzystania technologii.

Szkolenie odbędzie się 2 czerwca w formule kontaktowej w budynku przy ulicy Wita Stwosza 58 w Gdańsku w sali 132 o godzinie 15.00.  

Zapisy za pośrednictwem formularza

Bieg o Puchar Rektora. Trwają zapisy! »
Data publikacji: Czwartek, 26 maja 2022 roku

 

Po raz kolejny studenci i pracownicy UG będą mogli spróbować swoich sił w Biegu o Puchar Rektora UG. Już 26 maja na kampusie uniwersyteckim.  - Trasa biegu prowadzi po uliczkach i chodnikach naszego Campusu w Gdańsku Oliwie, dzięki czemu wykorzystujemy naturalne bogactwo jakie posiadamy oraz pokazujemy, że biegać można praktycznie wszędzie. – zapewnia Zastępca Dyrektora CWFiS UG mgr Tomasz Aftański.

 

Trasa biegu dla kobiet to 1,5 km (jedno okrążenie), dla mężczyzn 3 km (dwa okrążenia).

Od 10:45 do 12:00 będzie można pobrać numer startowy przy Bibliotece Głównej UG. Po biegu mężczyzn o 12:30 przewidziane są pokazy i występy artystyczne studentów.

O 13:10 nastąpi dekoracja zwycięzców i zakończenie wydarzenia.

Na najlepszych studentów, pracowników i doktorantów czekają nagrody, puchary i dyplomy.

Kluczowe jest odebranie o czasie numeru startowego i stawienie się na linii startu.

 

Więcej informacji 

 

 

Elwira Romaniuk/ZP UG

Właściwe ukierunkowanie polityki zakupowej wspomaga dobre praktyki rynkowe »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 maja 2022 roku

Nasze indywidualne decyzje konsumenckie mają wpływ na środowisko, warunki pracy oraz jakość produktów i usług. Wspierając firmy działające w sposób etyczny, wspomagamy dobre praktyki rynkowe. Ta sama zasada funkcjonuje na większą skalę w przypadku zakupów realizowanych przez Uniwersytet Gdański, który wdraża w ramach swojej polityki zakupowej działania z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych. 

Tematyka zrównoważonych zamówień publicznych stanowi część Polityki Zakupowej Państwa. Jednym z jej głównych celów jest zmiana spojrzenia na zamówienia publiczne, które mają być postrzegane jako instrument zwiększający poziom innowacyjności krajowej gospodarki oraz przyczyniające się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, tj. celów o charakterze społecznym, środowiskowym oraz zdrowotnym. 

- W ramach tego obszaru nasze Centrum pracuje nad różnorodnymi narzędziami, mającymi na celu wspomaganie aspektów środowiskowych, społecznych i innowacyjnych w realizowanych zakupach naszej Uczelni. Poprzez analizę przedmiotu zamówień pod kątem dbałości o kwestie ekologiczne będziemy starać się stosować np. kryteria oceny ofert odwołujące się do ekologii np. dodatkowa punktacja za wprowadzenie produktów ekologicznych lub po recyklingu, transport ograniczający emisję spalin, użycie materiałów biodegradowalnych itp. - tłumaczy Zastępca Dyrektora Centrum Polityki Zakupowej, mgr Sebastian Kruszyński

Część z tych inicjatyw powstaje w wyniku współpracy Centrum Polityki Zakupowej z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG w ramach m.in. programu ”Zielony Uniwersytet”. Przykładowym owocem tej wspólnej działalności jest sporządzenie przez Centrum Polityki Zakupowej autorskich klauzul i zapisów CSR (Corporate Social Responsibility), stanowiących ważne narzędzie, poprzez które nasza Uczelnia może w uzasadnionych przypadkach wymagać od wykonawców spełniania określonych norm ekologicznych, czy społecznych. 

- Warto dodać, że zapisy klauzul CSR są dostosowywane do specyfiki poszczególnych zakupów, przepisów prawa, czy warunków rynkowych. Ich treść jest żywym organizmem i może zmieniać się w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i dialogu społecznego. - wyjaśnia mgr Sebastian Kruszyński. 

Klauzule te znajdą zastosowanie np. w umowach dotyczących elektromobilności. Dotyczą one szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz oświadczenia wykonawcy, iż uwzględnia on w swojej działalności gospodarczej również problematykę społeczną dążąc jednocześnie do maksymalizacji tych wartości.

- Zasady zrównoważonego rozwoju wdrażane w strukturach zarządzania, zatrudnienia, organizacji pracy, finansów i usług na terenie kampusu wymagają podejmowania odpowiedzialnych środowiskowo decyzji — tłumaczy Zastępca Dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr Krzysztof Szczepaniak (Katedra Inwestycji i Nieruchomości WZR). - Tego rodzaju inicjatywą jest wdrażanie na Uniwersytecie Gdańskim zrównoważonych zamówień publicznych (green public procurement), które mają zapewnić celowe i racjonalne wydatkowanie środków publicznych z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne. Jedną z najważniejszych administracyjnych ról w tym procesie pełni Centrum Polityki Zakupowej, które rozpoczęło opracowywanie uniwersyteckiej zrównoważonej polityki zakupowej.

Dzięki takiemu ukierunkowaniu polityki zakupowej nasza Uczelnia ma możliwość wspomagania dobrych praktyk rynkowych, takich jak np. wyrównywanie szans na rynku pracy, stosowanie się firm do prawa pracy, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody i surowców naturalnych oraz oszczędność energii.  

- W 2022 r. Uniwersytet Gdański został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich ocenianych polskich uczelni wyższych w rankingu Times Higher Education Impact Rankings, oceniającym aktywność uczelni w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 - opowiada dr Krzysztof Szczepaniak.

Wydaje się, że kontynuacja polityki zakupowej w ramach realizowanych działań w tym obszarze pomoże umocnić wysoką pozycję naszej Uczelni w ww. rankingu. 

- Bardzo ważnym aspektem działalności Centrum Polityki Zakupowej jest wprowadzanie konstruktywnej komunikacji i stałej współpracy zarówno ze środowiskiem wewnętrznym naszej Uczelni, jak i partnerami zewnętrznymi. Wierzymy, że takie podejście buduje nie tylko dobre relacje tak ważne w biznesie, ale także ma wpływ na uzyskanie szeroko rozumianego efektu dodatniego w realizowanych przez UG procesach zakupowych, w tym realizacji celów zrównoważonego rozwoju – dodaje Zastępca Dyrektora ds. Relacji i Optymalizacji Procesów Centrum Polityki Zakupowej, mgr Iwona Kuklińska. 

- Współpracę Centrum Zrównoważonego Rozwoju, realizującego Program Zielony Uniwersytet, z Centrum Polityki Zakupowej, podejmującym się tworzenia nowych procedur z zaangażowaniem i odpowiedzialnością, należy uznać za wzorcową - podsumował przedsięwzięcie dr Krzysztof Szczepaniak

 

Marcel Jakubowski/ Zespół Prasowy UG
Gala Finałowa XXIV specjalnej edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości oraz konferencja "Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza" »
Data publikacji: Wtorek, 24 maja 2022 roku

GALA FINAŁOWA XXIV, SPECJALNEJ EDYCJI KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI

25 maja 2022 r., godz. 10:00

Dom Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6, Sala Teatralna

 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Przewodnicząca Kapituły Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości, prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Gali Finałowej Konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie konferencja "Jakość i innowacje w rozwoju Pomorza - 2022".

Uroczystość wręczenia Pomorskich Nagród Jakości na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń na terenie województwa pomorskiego, poświęconych zarządzaniu jakością.

W bieżącej, specjalnej edycji Konkursu uhonorowane zostaną organizacje, wyróżniające się tzw. odpornym zarządzaniem, które koncentruje się na zdolności przygotowania się do zagrożeń oraz wyjścia z kryzysu, a także na poprawieniu dobrostanu pracowników, opracowaniu strategii oraz obowiązków w sytuacji nadzwyczajnej.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w uroczystości prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20 maja 2022r. na adres pnj@gdansk.enot.pl

 

 

II Konkurs GFKM na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. prof. Małgorzaty Czerskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 maja 2022 roku

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów ogłasza II Konkurs GFKM na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. prof. Małgorzaty Czerskiej.

 

Raptem kilka miesięcy temu w Olivia Sky Club odbyła się uroczysta gala ogłoszenia wyników i rozdania nagród laureatom I Konkursu GFKM na najlepszą pracę magisterską. Jeżeli jesteście ciekawi jak wyglądało zwieńczenie poprzedniej edycji koniecznie zajrzyjcie do artykułu podsumowującego! Znajdziecie tam informacje o laureatach, nagrodach i gościach specjalnych, a także pamiątkowe zdjęcia!

 

GFKM ma przyjemność ogłosić start II edycji Konkursu! Już teraz możecie zapoznać się ze szczegółowym harmonogramem, regulaminem udziału i nagrodami na oficjalnej stronie Konkursu!

Jednym z głównych założeń działalności Fundacji jest stworzenie inicjatyw skierowanych nie tylko do obecnych, ale także przyszłych liderów. GFKM chce towarzyszyć im na ścieżce kariery od samego początku i wspierać w rozwoju osobistym. Organizując Konkurs GFKM ma nadzieję wesprzeć najzdolniejszych absolwentów i absolwentki w dalszym rozwoju oraz  wyróżnić najambitniejsze prace magisterskie. Patronem konkursu jest prof. dr hab. Małgorzata Czerska (1946-2020) – naukowiec, nauczycielka akademicka, wybitna specjalistka z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i przywództwa w organizacji.

 

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która:

 

 • jest absolwentem studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • ukończyła uczelnię publiczną lub niepubliczną z siedzibą lub siedzibą oddziału na terenie województwa pomorskiego,
 • napisała pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości,
 • obroniła tę pracę w roku kalendarzowym 2022 na ocenę bardzo dobrą.

 

Zachęcamy do udziału wszystkich absolwentów i studentów studiów magisterskich!

 

 

GFKM

Studenci specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na zajęciach terenowych w Gdyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości »
Data publikacji: Piątek, 20 maja 2022 roku

 

W dniu 11 maja 2022 grupa studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa pod opieką dr Marzenny Czerwińskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) uczestniczyła w ramach zajęć z przedmiotu „Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości” w spotkaniu z przedstawicielami Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

W ramach spotkania została zaprezentowana działalność Inkubatora, połączona także z krótkim zwiedzaniem pomieszczeń. Inkubator powstał w 2015 roku jako projekt Fundacji Gospodarczej w Gdyni, instytucji, która na mapie trójmiejskiego środowiska okołobiznesowego odgrywa ogromną rolę, poprzez rozliczne inicjatywy skierowane zarówno do aktualnych jak i przyszłych przedsiębiorców.  

 

Fot. materiały WZR

 

Celem przedmiotu, w ramach którego realizowane są zajęcia terenowe dla studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa jest bezpośrednie poznanie instytucji, które tworzą proprzedsiębiorcze środowisko w trójmiejskiej aglomeracji. Przed nami kolejne spotkanie w Parku Naukowo Technologicznym w Gdańsku.

 

BD/WZR

Nowa publikacja dr. Pawła Galińskiego z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Piątek, 20 maja 2022 roku

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się publikacja dr. Pawła Galińskiego (Katedra Bankowości i Finansów) pt. Zagrożenie fiskalne jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Z recenzji prof. dr hab. Marzanny Poniatowicz:

„Autor recenzowanej monografii wykazał się umiejętnością wykorzystania zróżnicowanych metod badawczych i dużą dojrzałością badawczą (...). W mojej opinii stanowi ona oryginalne dzieło naukowe, dowodzące dużej dojrzałości naukowo-badawczej. Autora i jego znajomości nie tylko teorii finansów lokalnych, ale również praktycznych problemów finansów podsektora samorządowego jako integralnego komponentu sektora finansów publicznych”.

Więcej informacji:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/zagrozenie-fiskalne-jednostek-samorzadu-terytorialnego-uwarunkowania-pomiar-ograniczanie/

 

Biuro Dziekana WZR

Komunikat Prodziekana – zajęcia w dniu 15 czerwca 2022 r. »
Data publikacji: Piątek, 20 maja 2022 roku

 

Szanowni Państwo,

 

Informuję wszystkich studentów studiów stacjonarnych, a także pracowników i współpracowników Wydziału Zarządzania, że w związku z dysproporcją w liczbie zajęć realizowanych w piątki w II-gim tygodniu zajęć, zgodnie z kalendarzem akademickim UG (https://ug.edu.pl/strona/103183/kalendarz-akademicki-organizacja-roku-akademickiego-20212022) w środę 15 czerwca 2022 r. będziemy pracować zgodnie z planem zajęć z piątku w II tygodniu.

 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania

 

 

Wizyta uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie na WZR »
Data publikacji: Wtorek, 17 maja 2022 roku

Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie odwiedzili 10 maja br. Wydział Zarządzania. Przyszli maturzyści mieli okazję wziąć udział w warsztacie z zakresu analizy technicznej, prowadzonym przez dr hab. Ewę Majerowską, prof. UG (Katedra Ekonometrii) oraz w zajęciach z dr Moniką Mazurowską (Katedra Rachunkowości) pt. Zielona Rachunkowość.

Po warsztatach, uczniowie wraz z nauczycielami mieli możliwość zwiedzić Wydział pod opieką dr Ewy Spigarskiej (Katedra Rachunkowości), która opowiedziała o możliwościach jakie daje ukończenie studiów na naszym Wydziale.

Wizyta odbyła się w ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim/Wydziałem Zarządzania a Starostwem Powiatowym w Wejherowie i Powiatowym Zespołem Szkół nr 3 w Wejherowie.

 

Fot. Materiały WZR

Biuro Dziekana/WZR

Procedura składania prac dyplomowych i organizacja egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/22 »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 maja 2022 roku

Szanowni Studenci,

W związku ze zniesieniem obostrzeń pandemicznych, w bieżącym roku akademickim wracamy do stacjonarnej formy egzaminów dyplomowych.

Z pełną procedurą składania prac a także organizacją egzaminów dyplomowych można się zapoznać na stronie:

https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=520

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Finał charytatywnego kiermaszu domowych wypieków “Pomoc jest słodka” w ramach kacji Studenci dla Ukrainy »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 maja 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w FINALE charytatywnego kiermaszu domowych wypieków “Pomoc jest słodka” który odbędzie się w środę 11 maja na I piętrze na Wydziale MWB.

W ramach kiermaszu, jak co tydzień, będzie można zakupić pyszne ciasta i kawę. Dodatkowo w ramach finału do zakupienia będzie mnóstwo niecodziennych odmian fiołków których nie znajdziecie w kwiaciarniach.

Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane za zbiórkę nr. 2022/658/KS “Studenci Dla Ukrainy-PomagaMY” wspierającej ofiary wojny na Ukrainie.Dzięki wam, dotychczas udało nam się zebrać ponad 9 tysięcy złotych!

 

Zapraszamy wszystkich na FINAŁ, pokażmy że razem możemy zdziałać wiele dobrego!

 

Zajęcia terenowe na studiach podyplomowych Wycena Nieruchomości - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 17 maja 2022 roku

Odbyły się kolejne zajęcia terenowe w ramach  przedmiotu Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych na studiach podyplomowych Wycena Nieruchomości.

Jak co roku, słuchacze studiów mieli okazję zapoznać się z narzędziami niezbędnymi do wyceny nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Prowadzący zajęcia, dr inż. Marcin Szydlarski, rzeczoznawca majątkowy (nadleśniczy Nadleśnictwa Kartuzy) pokazywał uczestnikom różnorodne narzędzia umożliwiające dokonanie pomiarów do wyceny min. aplikację MBDL (Bank Danych o Lasach).

Zajęcia terenowe są niezbędnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej uzyskiwanej podczas wykładów, dlatego też program studiów jest tak skonstruowany, aby każdy słuchacz uzyskał po ich skończeniu zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu rzeczoznawcy.

Celem studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości jest przekazanie słuchaczom wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Po spełnieniu warunków i odbyciu wymaganej przepisami prawa praktyki zawodowej, absolwenci studiów będą mogli ubiegać się o uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. W zakresie praktyk Wydział Zarządzania współpracuje z Pomorskim Towarzystwem Rzeczoznawców Majątkowych, którym rekomendujemy absolwentów Studiów.

Studia podyplomowe z wyceny nieruchomości organizowane przez Uniwersytet Gdański stanowią fundamentalny pierwszy krok do zdobycia wiedzy potrzebnej w pracy rzeczoznawcy majątkowego. Prowadzone przez profesjonalną kadrę z prawdziwą pasją i zamiłowaniem do szeroko pojętej tematyki nieruchomości. Znakomicie zorganizowane pod względem administracyjnym. Naprawdę godne polecenia! – powiedziała absolwentka, pani Sylwia Galikowska, obecnie rzeczoznawca majątkowy.

 

Kolejna rekrutacja na studia podyplomowe Wycena Nieruchomości rusza 1 lipca 2022 r. Więcej informacji na temat rekrutacji i programu studiów:

http://wzr.pl/wycena/

 

Fot. Materiały WZR/ W. Patecka

Biuro Dziekana WZR/ Z.Minga

Dr Paweł Galiński powołany do składu Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 maja 2022 roku

 

JM Rektor, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, podpisał zarządzenie o poszerzeniu składu Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG. Z ramienia Wydziału Zarządzania do składu Komisji został powołany dr Paweł Galiński z Katedry Bankowości i Finansów.

Zadaniem Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności UG jest realizacja zadań związanych z polityką społecznej odpowiedzialności uczelni. Komisja realizuje swoje zadania w oparciu o fundusze programu UE Horyzont 2020 oraz dodatkowe fundusze pozyskane ze źródeł zewnętrznych. Prace Komisji koncentrują się na 3 obszarach: budowanie wspólnoty akademickiej opartej na naukowej kulturze równości, wdrożenie i monitorowanie realizacji polityki antydyskryminacyjnej oraz opracowanie i wdrożenie spójnego systemu monitorowania równości szans płci.

Zarządzenie nr 62/R/22 z dnia 4 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 58/R/22 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

 

BD/WZR

 

Nowa współautorska publikacja pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem »
Data publikacji: Środa, 11 maja 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie ORGANIZATION AND MANAGEMENT SERIES (NO. 155) ukazał się artykuł pt.: CONSUMPTION AND HOME PREPARATION OF FERMENTED 2 VEGETABLE PRODUCTS IN POLAND (70 pkt.) autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej, dr inż. Ewy Malinowskiej (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem), prof. Louise Manning ( Royal Agricultural University, School of Agriculture, Food and the Environment, Cirencester) oraz dr Piotra Kowalskiego i dr hab. Aleksandry Kowalskiej (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

W badaniach uczestniczyli także studenci Wydziału Zarządzania.

Link do publikacji:

https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/03/Wi%C5%9Bniewska-Kowalska-Manning-Malinowska-Kowalski.pdf

 

 

Biuro Dziekana WZR

Rowerem na uczelnię – nasz wspólny codzienny wkład w zdrowie i ochronę środowiska »
Data publikacji: Wtorek, 10 maja 2022 roku

Kampania „Rowerem na uczelnię” skierowana jest do pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którym na sercu leży troska o środowisko i mają ochotę zmienić swoje nawyki  transportowe. Uczestnicząc w naszej akcji, którą organizujemy wspólnie z Politechniką Gdańską, w ramach współpracy Uczelni Fahrenheita, można zyskać nie tylko lepszą kondycję i dobre samopoczucie, ale i atrakcyjne upominki.

Wymówek, aby wygodnie dojeżdżać do pracy samochodem jest mnóstwo. Warto się jednak zmobilizować i przesiąść na bardziej ekologiczne formy transportu. Dzięki temu nie tylko poczynimy oszczędności w domowym budżecie, ale i zadbamy o środowisko. 

Pracownicy UG, którzy w okresie 4 maja - 30 września przejadą do lub z pracy: 50 razy – otrzymają pamiątkowy komin, przy 100 podróżach - praktyczną saszetkę biodrową, zaś ci, którzy wykonają 200 i więcej podróży otrzymają zestaw: narzędziownik i latarkę, które mogą się przydać podczas dłuższych  rowerowych eskapad. Dodatkowo na trzech najwytrwalszych uczestników naszej akcji czekać będą nagrody w postaci kart podarunkowych.

Jak działa rejestracja? Wystarczy wejść na stronę  https://rowery.ug.edu.pl/ i w formularzu rejestracyjnym podać:

 • miejsce zamieszkania
 • szacowaną odległość dom-praca
 • środek transportu (do wyboru: rower, hulajnoga, rower elektryczny, hulajnoga elektryczna)
 • czy realizowany jest przejazd łączony z innym środkiem transportu (pociąg, autobus, tramwaj).

Uczestnicy mają za zadanie rejestrowanie swoich podróży rowerem lub hulajnogą na stronie internetowej kampanii w ciągu dwóch dni od dnia dojazdu do/z pracy. Jeśli ktoś nie jest w stanie przejechać całego dystansu dom-praca, nie ma problemu: może część podróży odbyć przy pomocy transportu publicznego lub wybrać rower/hulajnogę elektryczną. Takie podróże także się w tej kampanii liczą.

Kampania będzie trwać od 4 maja do 30 września 2022 r.

Zapraszamy wszystkich pracowników uczelni do rejestracji.

 

Koło Naukowe Inwestor zaprasza na "Dzień z Nieruchomościami" »
Data publikacji: Piątek, 06 maja 2022 roku

 

 

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Dzień z Nieruchomościami" organizowaną przez Koło Naukowe Inwestor.

 

Kiedy? 05.05.2022 (czwartek)

O której? 9:00-13:00

Gdzie? Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego,

ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot, sala C-20

 

WSTĘP WOLNY!

 

HARMONOGRAM WYDARZENIA:


9:00-11:00 Agnieszka Paszulewicz, Łukasz Hetmański (Członkowie Zarządu SPPON - Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami)

 

Zagadnienia, które zostaną poruszone to m.in.:


-jak zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami,
-prawne aspekty związane z zawodem pośrednika w obrocie nieruchomościami,
-narzędzia wykorzystywane w pracy pośrednika,
-sytuacja zawodu na rynku pracy.

 

11:15-12:30 Katarzyna Szymczak-Dampc (Dyrektor finansowy, Wiceprezes Zarządu Dekpol S.A.)

 

Zagadnienia, które zostaną poruszone to m.in.:
-ekologia a praca Generalnego Wykonawcy,
-przebieg pracy Generalnego Wykonawcy inwestycji budowlanych - od pozyskania gruntu do oddania gotowej inwestycji,
-nowe technologie (np. VR, BIM) wykorzystywane w etapach procesu inwestycyjnego,
sposób i cel wykorzystania siły social mediów.

 

Z każdym z prelegentów przewidujemy sesję Q&A - koniecznie przygotujcie pytania!

 

Zachęcamy do udziału i do pogłębienia wiedzy z zakresu szeroko pojętych nieruchomości!

 

Przybywajcie tłumnie. Widzimy się na wydarzeniu!


Koło Naukowe "Inwestor"

 

Aktywny udział pracowników Katedry Statystyki i Katedry Ekonometrii w III Kongresie Statystyki Polskiej »
Data publikacji: Wtorek, 10 maja 2022 roku

 

W dniach 26-28 kwietnia br. odbył się w Krakowie III Kongres Statystyki Polskiej, wspólnie z międzynarodową konferencją International Association of Official Statistics (IAOS).

Obrady odbywały się w sesjach anglojęzycznych i polskojęzycznych w nowoczesnym ICE Krakow Congress Centre (por. zdjęcia niżej).

W obradach aktywnie uczestniczyli pracownicy Katedry Statystyki (na zdjęciu) oraz Katedry Ekonometrii, którzy wygłosili następujące referaty:

 

 • Dorota Ciołek: Changes in the labour market during the COVID-19 pandemic and their spatial interactions – evidence from monthly data for Polish LAU;
 • Arkadiusz Kozłowski, Jerzy Auksztol: Wykorzystanie metody reprezentacyjnej w badaniu „Warunki pracy”;
 • Kamila Migdał-Najman, Agata Majkowska, Krzysztof Najman, Katarzyna Raca: Identyfikacja słów i znaków graficznych charakteryzujących wyróżnione grupy wiekowe użytkowników Twittera;
 • Agnieszka Pobłocka: Polski rynek ubezpieczeń w latach 2004-2020;
 • Mirosław Szreder: On some illusive advantages of large sample sizes in statistical inference.

 

Pełen program obrad oraz inne materiały na temat zakończonego Kongresu można znaleźć pod adresem: https://kongres2022.stat.gov.pl/.

 

Fot. Materiały WZR

 

BD/WZR

Nowa publikacja pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 maja 2022 roku

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa UG ukazała się publikacja pt.: Projektowanie działalności podmiotów leczniczych, autorstwa pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania: dr hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG , dr Jędrzeja Strumiłło oraz dr Róży Szawłowskiej.

 

Od Wydawcy:

Na całym świecie możemy mówić o problemach z wydolnością systemu ochrony zdrowia związanych z nagłym wzrostem liczby osób wymagających hospitalizacji i specjalistycznej aparatury medycznej. Z jednej strony rozwiązanie problemów o takim natężeniu i zasięgu nie jest możliwe nawet w skali kraju – wymaga działań międzynarodowych, z drugiej jednak strony widoczny jest w Polsce (być może w innych krajach też) brak pomysłu na systemowe rozwiązania. Autorzy publikacji wychodzą jednak z założenia, że system jest tak sprawny, jak sprawne jest jego najsłabsze ogniwo. I tu dochodzimy do celu powstania niniejszej publikacji. Autorzy na podstawie obserwacji, analizy literatury i własnego doświadczenia jako konsultantów i menedżerów podmiotów leczniczych wskazują, iż najsłabszym ogniwem w systemie ochrony zdrowia w Polsce są samodzielne publiczne podmioty lecznicze. I to nie dlatego, że nie potrafią leczyć, ale dlatego, że nie pozwala się im tego robić. I nieprawdą jest, że nie pozwala im się leczyć ze względu na ograniczenia budżetu. Pieniędzy zawsze będzie za mało. Hamulcem w skutecznym działaniu jest w dużej mierze dramatycznie niski poziom zarządzania podmiotami leczniczymi – od planowania działalności poprzez sposób organizacji działalności aż do kontroli tych podmiotów. Autorzy w niniejszej publikacji skupiają się na obszarze organizowania tejże działalności jako kluczowym aspekcie podnoszenia efektywności (skuteczności i ekonomiczności) działalności podmiotów leczniczych.

 

Dostęp do elektronicznej wersji książki.

Książka finansowana w ramach Programu ProUG.

 

Biuro Dziekana WZR

 

Program mobilności studentów i doktorantów MOST - spędź semestr lub rok na innej uczelni! »
Data publikacji: Środa, 04 maja 2022 roku

 

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 2000 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu pięciu polskich uczelni partnerskich.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR LETNI w ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Termin rekrutacji: od 15 kwietnia do 15 maja 2022 r.

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

 

Informacje o poszczególnych etapach rekrutacji znajdują się na stronie:

https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/rozwoj-kariera/most/rekrutacja-krok-po-kroku

 

Informacje znaleźć można także na Facebooku:

https://irkmost.amu.edu.pl/pl/news/2022Z/

 

lub u Uczelnianego Koordynatora Programu MOST, e-mail: mk@ug.edu.pl

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ideą programu, bowiem Uczelnie zrzeszone w Programie MOST to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie.

Pomóż nam doskonalić poziom zajęć na Wydziale Zarządzania – wypełnij elektroniczny formularz! »
Data publikacji: Piątek, 06 maja 2022 roku

 

Pomóż nam doskonalić poziom zajęć na Wydziale Zarządzania –

wypełnij elektroniczny formularz!

 

 

Gorąco zachęcam wszystkich naszych studentów do oceny zakończonych w ubiegłym semestrze zajęć dydaktycznych. Wystarczy wypełnić specjalnie do tego przygotowany elektroniczny formularz.

W ten sposób możecie, Drodzy Studenci, najskuteczniej wpłynąć na obsadę zajęć, doskonalenie treści i form ich prowadzenia, a także zgłosić dowolne własne spostrzeżenia w tej materii.

Zależy nam na obiektywnych i szczerych ocenach i opiniach. Wasze indywidualne oceny nie będą nikomu ujawniane, posłużą jedynie statystycznej analizie, którą wykona zespół dziekański.

Aby dokonać oceny zajęć należy zalogować się na stronie: https://studentwzr.ug.edu.pl . Logując się należy podać studencki adres email w domenie UG i numer albumu. Dane te służą wyłącznie do weryfikacji, czy dana osoba jest studentem WZ i identyfikacji przedmiotów, które student realizował w ostatnim zakończonym semestrze. Nie są one nigdzie zapisywane, co gwarantuje pełną anonimowość Państwa ocen i opinii. Po zapisaniu formularza, dalsza jego edycja nie jest już możliwa.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

 

Nowa współautorska publikacja pracownika Katedry Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Środa, 04 maja 2022 roku

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie Journal of Software: Evolution and Process ukazał się artykuł “Scaled agile framework. Dealing with software process-related challenges of a financial group with the action research approach”. Artykuł jest efektem kooperacji dr hab. Bartosza Marcinkowskiego, prof. UG (Katedra Informatyki Ekonomicznej) z przedstawicielem biznesu, Michałem Kowalczykiem oraz dr Adamem Przybyłkiem (Politechnika Gdańska).

1,972 (2020) Impact Factor; 1,740 (2020) 5-year IF; 4,5 (2020) CiteScore; 1,318 (2020) SNIP

Link do artykułu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smr.2455

 

BD/WZR

„Zbuduj swoją markę osobistą”. Szkolenie dla studentów UG »
Data publikacji: Piątek, 29 kwietnia 2022 roku

Przed nami kolejne szkolenie organizowane w ramach cyklu “Studencie bądź aktywny!”. Tym razem dowiecie się, dlaczego warto świadomie budować markę osobistą już podczas studiów, jak to zrobić, a dodatkowo przeanalizujecie możliwe zagrożenia wizerunkowe.

 

 

26 kwietnia 2022 r., w godzinach 15:00-18:0O, w budynku przy ul. Wita Stwosza 58 (sala 132) odbędzie się szkolenie pt. „Zbuduj swoją markę osobistą”.

Zapisy na szkolenie pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214…

Personal branding może przynieść wiele korzyści. Posiadanie silnej i autentycznej marki osobistej buduje pewność siebie i wpływa pozytywnie na rozwój kariery zawodowej. Jeśli zastanawiasz się, czy warto rozpocząć przygodę z personal brandingiem, przyjdź na warsztat. Podczas spotkania dowiesz się, dlaczego warto świadomie budować markę osobistą już podczas studiów, poznasz metody i narzędzia, które wykorzystasz do budowy marki osobistej, przeanalizujesz możliwe zagrożenia wizerunkowe oraz znajdziesz ich rozwiązania.

Szkolenie poprowadzi mgr Magdalena Iwanowska z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych UG – psycholożka społeczna, edukatorka, społeczniczka. Pracowniczka naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji na Uniwersytecie Gdańskim. Prowadzi wykłady, warsztaty i szkolenia z obszaru psychologii w mediach i marketingu oraz pomaga rozwijać innym kompetencje społeczne. Realizuje badania dotyczące wpływu mediów, w tym mediów społecznościowych, na dobrostan nastolatek i nastolatków. Współautorka książki „Tajemnice reklamy. Jak reklama wpływa na dzieci i młodzież”. Od 15 lat jest związana z instytucjami, których celem jest wszechstronna, nieszablonowa i przyjazna edukacja dzieci i młodzieży. Wspiera organizacje trzeciego sektora w obszarze komunikacji, budowania marki, a także praktycznego wykorzystania technologii.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

 

Koło Naukowe Inwestor - relacja z wyjazdu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie »
Data publikacji: Środa, 04 maja 2022 roku

Studenci Koła Naukowego Inwestor pod opieką dr Krzysztofa Kowalke (Katedra Inwestycji i Nieruchomości) udali się do Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie poszerzali wiedzę w budynku największej giełdy regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Studenci wysłuchali ciekawego wykładu, podczas którego przybliżono historię Giełdy oraz jej funkcjonowanie. Giełda Papierów Wartościowych powstała w 1817 roku w Warszawie. Przedmiotem handlu były wówczas przede wszystkim weksle, obligacje oraz akcje. Wraz z wybuchem II Wojny Światowej, giełda w Warszawie została zamknięta. Ponownie została otwarta we wrześniu 1989 r. i działa aż do dziś.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzieli także budynek GPW, mieszczący się przy ul. Książęcej 4, w którym najważniejszym punktem była historyczna sala notowań.

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, to obecnie największa giełda regionu działająca z ponad 26-letnim doświadczeniem, 3 000 notowanymi instrumentami, 3 rynkami (Giełda Papierów Wartościowych, BondSpot, Towarowa Giełda Energii) oraz rocznym obrotem wysokości 74 473 843 MLN.

 

Fot. KN Inwestor

 

Biuro Dziekana WZR

Zapraszamy na wykład otwarty online "Twoja kariera w usługach finansowych: czy to dobra inwestycja?" »
Data publikacji: Piątek, 22 kwietnia 2022 roku

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim wykładzie online Marioli Szymańskiej, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Prezes EFPA Polska, pt.: „Twoja kariera w usługach finansowych: czy to dobra inwestycja?”.

 

Wykład online odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2022r. o godz. 13.00

 

Temat: Twoja kariera w usługach finansowych: czy to dobra inwestycja?

Czas trwania wykładu: 60 minut + 10-15 minut sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący wykład: Mariola Szymańska, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Prezes EFPA Polska

 

Zaproszenie tematyczne do wykładu:

Zastanawiasz się, co po studiach? Jaka praca jest dla Ciebie? Jak wybrać, żeby Twoja praca miała sens?

Zapraszam na wykład, w którym odsłonię fakty i mity o pracy w sektorze finansowy, pokażę możliwości rozwoju kariery w usługach finansowych, w tym konkretną ścieżkę w doradztwie finansowym i inwestycyjnym. Podzielę się z Wami rekomendacjami, jak zarządzać swoimi finansami osobistymi i jak odnieść sukces zawodowy w świecie VUCA.

 

Prelegent: Mariola Szymańska, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Prezes EFPA Polska

Posiada dyplomy studiów Uniwersytetu Warszawskiego, Pacific Coast Banking School, Uniwersytetu w Waszyngtonie, Seatle, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Rozpoczęła swoją zawodową karierę w Ministerstwie Finansów. Następnie przeszła do Nadzoru Bankowego, NBP. Stąd została zaproszona do projektu utworzenia Warszawskiego Instytutu Bankowości, gdzie pracuje do dziś jako Wiceprezes Zarządu. Pełniła rolę Wiceprezesa European Bank and Financial Services Training Network (EBTN). Od 2016 jest koordynatorem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.  

Od czerwca 2009 roku Prezes EFPA Polska  i Dyrektor w Radzie Dyrektorów EFPA Europa.  Od ponad 12 lat zaangażowana w opracowanie i wprowadzenie na polski rynek profesjonalnego standardu zawodowego dla doradców i planerów  finansowych.

Menedżer zarządzający z ponad 25-letnim doświadczeniem w rozwoju pracowników sektora usług finansowych. Koordynator dużych projektów międzynarodowych w zakresie budowy nowoczesnych standardów zawodowych i kwalifikacji w sektorze finansowym. Członek gremiów kierowniczych w europejskich organizacjach członkowskich. Koncentruje się na projektach systemowej zmiany w zakresie jakości rozwoju i standardów zawodowych pracowników sektora finansowego, w powiązaniu z  wdrażaniem nowych wymagań regulacyjnych i nadzorczych w sektorze. 

 

Rejestracji na wykład online można dokonać od razu po otrzymaniu maila, sugerujemy nie później niż 15 min przed rozpoczęciem wykładu:

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz adres e-mail):

https://bde.clickmeeting.com/twoja-kariera-w-uslugach-finansowych-czy-to-dobra-inwestycja-/register

lub short link do rejestracji:

www.nzb.pl/wykład-Kariera-w-finansach

 

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu online, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji (gdyby nie było maila w skrzynce głównej należy sprawdzić Spam lub inne foldery poczty).

Wykład online ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Czat będzie moderowany.

WAŻNE: W wykładzie online można uczestniczyć korzystając najlepiej z komputera/laptopa (także można korzystać ze smartfonu lub tabletu) używając aktualnej przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Edge. Najlepiej skorzystać z najaktualniejszej wersji przeglądarki Google Chrome.

 

CERTYFIKAT: Każdy uczestnik po wykładzie otrzyma maila z podziękowaniem wraz z linkiem do certyfikatu uczestnictwa (wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko).

 

Serdecznie zapraszamy wykładowców, studentów i koła naukowe.

 

BD/WZR

Absolwenci UG z szansą zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego »
Data publikacji: Środa, 27 kwietnia 2022 roku

 

Czy egzamin na brokera ubezpieczeniowego jest trudny? Na jakich zasadach można ubiegać się o zwolnienie z egzaminu i czy rzeczywiście jedynie Uniwersytet Gdański daje obecnie taką możliwość swoim absolwentom? Pytamy o to dr Kamilę Bielawską z Wydziału Zarządzania UG, opiekuna międzywydziałowego kierunku Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne z ramienia WZ.

 

 

Dr Kamila Bielawska / fot. materiały WZR

 

Elżbieta Michalak-Witkowska: - Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uznała program kierunku „Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne”, prowadzonego na Wydziale Zarządzania we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UG, za zgodny z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Czy to oznacza, że absolwenci tych studiów nie będą musieli podchodzić do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego?

Dr Kamila Bielawska: - Pierwsza absolwentka kierunku Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne już otrzymała zaświadczenie o zwolnieniu z egzaminu od Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. To duże wydarzenie dla rynku ubezpieczeniowego, bowiem jest to pierwsze zwolnienie z egzaminu brokerskiego od momentu wprowadzenia takiej możliwości przepisami ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z 2017 roku. Kolejni nasi absolwenci czekają na rozpatrzenie wniosków przez komisję.

- Czy zwolnienia zdarzają się często? Podkreślała Pani w naszej rozmowie, że obecnie tylko Uniwersytet Gdański daje taką możliwość swoim absolwentom. Z czego to wynika?

- Uzyskać zwolnienie z egzaminu brokerskiego jest bardzo trudno. Uznanie studiów przez Komisję Egzaminacyjną za zgodne z zakresem egzaminu brokerskiego wymaga przedłożenia wielu szczegółowych dokumentów, m.in. dedykowanych sylabusów poszczególnych przedmiotów. Uniwersytet Gdański jest pierwszą uczelnią, która uzyskała od Komisji Egzaminacyjnej akceptację programu studiów magisterskich, co jest warunkiem koniecznym starania się o zwolnienie z egzaminu przez zainteresowanych. Rozpoczynając pracę nad tworzeniem programu studiów ubezpieczeniowych z prof. Dorotą Maśniak z Wydziału Prawa i Administracji UG wyszłyśmy od stworzenia profilu idealnego absolwenta, który będzie przygotowany do pracy jako broker ubezpieczeniowy, choć nie tylko. Opracowując program miałyśmy świadomość dynamiki rozwoju rynku ubezpieczeniowego oraz wzrostu zapotrzebowania nie tylko na brokerów ubezpieczeniowych, lecz również np. na specjalistów ds. zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Program studiów konsultowany był ze Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, a także z przedstawicielami zakładów ubezpieczeń. Już dziś nasi absolwenci, a także studenci pracują jako asystenci brokerów, czy też jako underwriterzy (analitycy ryzyka ubezpieczeniowego) czy w likwidacji szkód w zakładach ubezpieczeń. Po ukończeniu studiów, sami mogą wybrać dalszą ścieżkę rozwoju co do specjalizacji oraz formy pracy (własna działalność, praca w korporacji), a posiadanie zwolnienia z egzaminu brokerskiego jest niewątpliwym dodatkowym atutem, również w kontekście finansowym.

- Egzamin na brokera ubezpieczeniowego jest dużym wyzwaniem, czy trudno go zdać? Jaką wiedzę powinna posiadać przystępująca do niego osoba?

- Egzamin brokerski jest trudnym testem wiedzy niezbędnej w pracy brokera ubezpieczeniowego. Składa się ze 100 pytań, z których trzeba poprawnie odpowiedzieć co najmniej na 75, aby uzyskać pozytywny wynik. Ostatni egzamin na brokera ubezpieczeniowego (29 marca 2022) zdało 46 proc. przystępujących, natomiast w poprzednich latach zdarzały się wyniki na poziomie 20-25 proc. Pytania dotyczą m.in. prawnych i ekonomicznych aspektów ubezpieczeń, zasad prowadzenia działalności na rynku ubezpieczeniowym, szczegółowej znajomości produktów ubezpieczeniowych, tendencji na rynku ubezpieczeniowym, itd.

- Przywilej w postaci zwolnienia z egzaminu daje na pewno wiele korzyści, m.in. przyspiesza rozpoczęcie kariery zawodowej. Co jeszcze?

- Z całą pewnością. Po odbyciu stażu czy okresu próbnego w firmie brokerskiej, zwykle rozpoczyna się pracę na stanowisku analityka. Posiadając takie zwolnienie oraz spełniając kilka innych standardowych - w zawodach finansowych i prawniczych - wymogów (np. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność) można samodzielnie wykonywać czynności brokerskie, czemu towarzyszy zwykle awans na stanowisko brokera - asystenta. W zależności od rozwiązań w danej firmie kolejno przechodzi się szczeble brokera, brokera specjalisty i brokera eksperta. Jeśli równocześnie taka osoba ma wymagane doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym, może również założyć własną działalność brokerską. Zapotrzebowanie na osoby posiadające uprawnienia do wykonywania czynności brokerskich jest duże, a warunki zatrudnienia atrakcyjne. Nasi studenci już w trakcie nauki podejmują płatne staże w firmach brokerskich czy zakładach ubezpieczeń. Kilkoro po ukończeniu studiów kontynuuje pracę tam, gdzie odbywało staż – w Trójmieście, Warszawie i Toruniu.

- A kwestia finansowa? Z jakimi formalnościami i kosztami musi się liczyć osoba przystępująca do egzaminu na brokera ubezpieczeniowego, a tym samym, ile mogą oszczędzić ci, którzy zostali z niego zwolnieni?

- Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie zgłoszenia za pomocą strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł. Jednak często, aby osiągnąć wynik pozytywny, trzeba przystąpić do egzaminu więcej niż jeden raz.

- Proszę powiedzieć, jakie warunki należy spełnić, by móc liczyć na zwolnienie z tego egzaminu?

- Komisja zwalnia z egzaminu brokerskiego osobę, która ukończyła studia uznane przez Komisję za zgodne z zakresem egzaminu brokerskiego, zdała egzaminy w formie pisemnej, a od ukończenia studiów nie upłynęło więcej niż 3 lata. Każdy zainteresowany indywidualnie występuje do Komisji z wnioskiem.  Można powiedzieć, że nasi absolwenci przecierają szlaki również proceduralne.

- Czy Kierunek Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne prowadzony jest na UG jedynie w formie studiów niestacjonarnych? Ile lat trwają studia, czy zajęcia prowadzą praktycy i czy współpracujecie z lokalnymi brokerami?

- Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne to nowy kierunek studiów magisterskich realizowany przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG. Studia trwają dwa lata (cztery semestry),  a prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych). Do największych zalet tych studiów, według naszych absolwentów, należą: prawdziwie interdyscyplinarny program, zajęcia prowadzone przez wykładowców z pasją ubezpieczeniową (w tym praktyków) oraz możliwość odbywania płatnych staży już w czasie nauki. Na każdej edycji studiów spotykają się osoby, które ukończyły bardzo różne kierunki studiów – od technicznych, przez matematykę, informatykę, ekonomię, zarządzanie, administrację, prawo, socjologię po AWF. Pracując razem w trakcie zajęć dzielą się swoją perspektywą spojrzenia na dane zagadnienie, uczą się wzajemnie, co również jest wartością. Należy dodać, że studiowanie ubezpieczeń jest kameralne - prowadzimy nabór tylko do jednej grupy (30 osób).

Podczas prowadzenia zajęć wykorzystywana jest wiedza i doświadczenie ludzi z rynku. Współpracujemy z czołowymi brokerami ubezpieczeniowymi i zakładami ubezpieczeń, w tym z Trójmiasta, zapraszając ich przedstawicieli do prowadzenia zajęć w całości lub we współpracy z wykładowcami UG. Studenci mają też możliwość udziału w licznych wydarzeniach organizowanych dla nich poza zajęciami czy wystąpień na konferencjach naukowych. Uczestnicy pierwszej edycji studiów z własnej inicjatywy założyli Koło Naukowe Prawa Ubezpieczeniowego, w ramach którego realizują projekty dla uczestników rynku.

- Dziękuję za rozmowę.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG
Ruszyła II edycja Programu Stażowego Marsh EBSC! »
Data publikacji: Piątek, 15 kwietnia 2022 roku

 

Więcej informacji o stażach: www.marsh.com

 

 

SEA-EU ogłasza drugą edycję konkursu International STudent STartup Competition! »
Data publikacji: Wtorek, 19 kwietnia 2022 roku

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorczych studentów do udziału w międzynarodowej inicjatywie wspierającej startupy studenckie. Wybrane zespoły będą miały możliwość zaprezentowania swoich projektów przedstawicielom świata biznesu, a najlepsze z nich powalczą o tytuł „Best University Startup 2022” i prawo do prezentacji na prestiżowym Wolves Summit 2022.

Co zrobić by dołączyć do konkursu?

Zainteresowane drużyny powinny zgłosić się do pierwszego etapu mającego wyłonić reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego na czerwcowy finał STup organizowany w Chorwacji.

Warunkiem zgłoszenia jest:

 • obecność w zespole minimum 2 studentów Uniwersytetu Gdańskiego
 • zgodność z definicją startupu (regulamin art.3)
 • spełnienie warunków własności intelektualnej projektu (regulamin art.9)
 • tematyka startupu pasująca do kategorii:
 • Cyber Security
 • AgriTech, Food and Bioeconomics
 • Transportation and Mobility
 • Energy and Environmental Sustainability
 • Robotics and Data/AI
 • Blue Economy
 • Education
 • FinTech
 • Tourism
 • Health and Quality of Life

 

Jak wygląda I etap?

Zgłoszenia do 19.04

Do 19 kwietnia liderzy zespołów spełniających kryteria proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie krótkiej prezentacji opisującej projekt (pitch deck). W imieniu zespołu rejestracji dokonuje lider. Formularz https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc-wJs4q5_wtEnKUlAWoIVZBUM0syMUxUSVBLUUxIS0M3Q09WQTU0WDBGQi4u

 

Warsztaty 25.04

Po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszeń, zespoły spełniające kryteria zostaną zaproszone na warsztaty, których celem będzie wsparcie zespołów w przygotowaniu prezentacji inwestorskiej (pitch desk) oraz samego wystąpienia.  Po warsztatach drużyny będą miały dwa tygodnie na dopracowanie swoich prezentacji przed wyborem reprezentantów UG.

 

Warsztaty wyposażą uczestników w praktyczną wiedzę na temat:

 • jak przygotować poprawnie prezentację, która będzie tłem do 5 minutowego wystąpienia,
 • jakie pytania zadaje jury podczas wystąpień,
 • jak zachowywać się na scenie, by wypaść wiarygodnie i profesjonalnie,
 • jak zbudować prezentację, która zostaje w pamięci odbiorców.

 

Wybór reprezentantów 9.05

9 maja odbędzie się finałowa prezentacja przed jury. Eksperci ocenią cel projektu, jego innowacyjność, potencjał rynkowy, model przychodów oraz plan rozwoju biznesu i ewaluacji. Podczas wydarzenia zostaną wybrane zespoły, które będą reprezentować Uniwersytet Gdański w Splicie.

 

Trening reprezentantów do 17.06

Przed udziałem w finale STup w Chorwacji, reprezentanci UG przejdą szereg szkoleń pod okiem ekspertów.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie http://www.stup.efst.hr/. Koniecznie zapoznajcie się także z regulaminem konkursu http://www.stup.efst.hr/wp-content/uploads/2022/01/STup-2022-regulations.pdf.

 

 

O sprzedaży części Grupy Lotos. Konferencja naukowa - relacja »
Data publikacji: Piątek, 22 kwietnia 2022 roku

 

Grupa Lotos stanowi ważny element gospodarki Pomorza. Jest miejscem pracy wielu mieszkańców regionu, kooperantem licznych podmiotów i znaczącym mecenasem sportu i kultury. Dlatego nie dziwi fakt, że decyzja o podziale i sprzedaży części aktywów spółki wywołuje duże zainteresowanie społeczne i jest przedmiotem licznych dyskusji.

Realizując misję i cele Uniwersytetu Gdańskiego w obszarze budowania społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Wydział Zarządzania UG przy współpracy z Pomorskim Instytutem Naukowym im. prof. B. Synaka, zorganizował w piątek, 8 kwietnia br., w Bibliotece Głównej UG, konferencję naukowo-gospodarczą pt. „Ryzyka i konsekwencje podziału oraz sprzedaży Grupy Lotos. Perspektywa ekonomiczno-społeczna”. Partnerem Głównym wydarzenia był Sejmik Województwa Pomorskiego, zaś patronem honorowym - Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Wśród przybyłych gości znaleźli się przedstawiciele pomorskiego samorządu z panem Marszałkiem Mieczysławem Strukiem na czele, pomorscy parlamentarzyści (Tadeusz Aziewicz, Bogdan Borusewicz, Małgorzata Chmiel, Jarosław Wałęsa), a także przedstawiciele świata nauki, pomorskich pracodawców i przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu.

Wysłuchali oni wystąpień naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz głosów zaproszonych do debaty gości, którymi byli:

 

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego

Janusz Steinhoff - wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka

prof. Witold Orłowski - główny doradca ekonomiczny w PwC

Maciej Dobrzyniecki - Kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club

Zbigniew Canowiecki - Prezydent Pracodawców Pomorza

 

Uniwersytet Gdański reprezentowali w tej dyskusji:

 

Prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz – Wydział Zarządzania

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Wydział Zarządzania

dr hab. Robert Bęben, prof. UG – Wydział Zarządzania

dr hab. Dariusz Filar, prof. UG – Wydział Ekonomiczny

dr Tomasz Snarski – Wydział Prawa i Administracji

 

Pełną transmisję z wydarzenia można zobaczyć pod adresem/likiem:

https://www.youtube.com/watch?v=bT6VXQbBnwg

 

W imieniu społeczności akademickiej dziękujemy pracownikom Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania UG, za wkład w przygotowanie i realizację tego wydarzenia.

 

fot. Materiały Prasowe UG lub fot. happybusiness.pl

Biuro Dziekana WZR

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Środa, 20 kwietnia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się współautorska książka prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem), opublikowana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, pt.: „Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe w okresie pandemii. Ujęcie interdyscyplinarne”.

 

Link do  wersji elektronicznej:

http://ptezg.pl/?page_id=506

oraz:

https://pte-zielonagora.home.pl/ww.pdf

 

Biuro Dziekana WZR

Konkurs Ethics Challenge Edycja 2022 »
Data publikacji: Wtorek, 12 kwietnia 2022 roku

 

 

CFA Society Poland

Ethics Challenge

Edycja 2022

Stwórz zespół i zgłoś swój udział do 24 kwietnia 2022 r.

pod adresem office@cfa.com.pl

 

Finansowy greenwashing, wojna za wschodnią granicą i sygnaliści. Weź udział w 5. edycji naszej inicjatywy promującej zagadnienia etyczne i prawne na rynku kapitałowym i zgranij 10 tys. zł. Wczuj się w rolę Wiceprezesa ds. Bankowości Inwestycyjnej i razem z zespołem zaprezentuj najciekawsze Twoim zdaniem wnioski w ramach analizy studium przypadku.

 

Ethics Challenge 2022 to piąta już odsłona inicjatywy CFA Society Poland, mająca na celu popularyzację etyki oraz standardów etycznych wśród młodych profesjonalistów interesujących się rynkami kapitałowymi. Konkurs ma za zadanie promocję globalnej misji CFA Institute, czyli najwyższych standardów etycznych. Krajowe odsłony tego międzynarodowego konkursu odbyły się m.in. w Kanadzie, Nigerii, Turcji oraz w Stanach Zjednoczonych.

 

Dlaczego warto wziąć udział w tegorocznym Ethics Challenge?

 • Atrakcyjne nagrody — zwycięska drużyna otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 000 zł brutto, a wszyscy finaliści otrzymają nagrody książkowe autora case’u, Tomasza Pruska, czyli powieści "K.I.S.S." oraz "P.I.I.G.S."
 • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed autorytetami w dziedzinie finansów
 • Wysoka rozpoznawalność zwycięzców konkursu oraz uczelni w środowisku finansowym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia
 • Doskonały sposób na wzbogacanie profilu zawodowego w CV
 • Współpraca z profesjonalistami finansowymi w trakcie przygotowania projektu
 • Certyfikowany udział w konkursie dla wszystkich uczestników Ethics Challenge

 

Jak dołączyć do konkursu?

Wejdź na oficjalną stronę Ethics Challenge www.ethicschallenge.pl, zapoznaj się z dostępnym harmonogramem konkursu i zgłoś się ze swoim zespołem (od 2 do 4 osób) do 24 kwietnia. Przesyłając zgłoszenie, wskaż lidera drużyny i opiekuna naukowego z Twojej uczelni oraz podaj adresy mailowe wszystkich uczestników. Twoje zgłoszenie zostanie potwierdzone przez organizatora. Następnie dołącz do spotkania inauguracyjnego 28 kwietnia 2022 r., weź udział w blokach szkoleniowych i poznaj case etyczny, nad którym będziesz pracować ze swoim zespołem.

 

Poznaj autora case’u

Tomasz Prusek to publicysta ekonomiczny, Prezes Zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, która m.in. prowadzi badania i analizy ekonomiczne, wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz projekty edukacyjne. Dziennikarz-politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez 25 lat pisał w "Gazecie Wyborczej" m.in. o rynku kapitałowym, nadzorze finansowym i corporate governance. Warsztat dziennikarski, który zdobył, pozwolił mu na stworzenie dwóch wciągającacych fabuł o kulisach rynku kapitałowego – książek "K.I.S.S." oraz "P.I.I.G.S.". Dla nas opracował case etyczny po raz drugi.

 

Kim jesteśmy

CFA Society Poland przynależy do jednej z największych organizacji zawodowych w środowisku finansowym – CFA Institute. Promuje najwyższe standardy etyczne, zawodowe i edukacyjne w branży finansowej w Polsce. Organizacja funkcjonuje w Polsce od 2004 r. Działalność obejmuje promocję Programu CFA, szerzenie wiedzy z zakresu finansów oraz integrację i działanie na rzecz środowiska finansowego, w szczególności posiadaczy desygnacji CFA.

 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami! Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Magdalena Fac-Skhirtladze

Deputy Executive Director

Tel.: +48 502 181 688

e-mail: magdalena.fac-skhirtladze@poland.cfasociety.org

Jakub Jański

Marketing and Communication Coordinator

Tel.: +48 798 068 139

e-mail: jakub.janski@poland.cfasociety.org

 

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o kontakt z dr hab. Angeliką Kędzierską-Szczepaniak, prof. UG: a.szczepaniak@ug.edu.pl w terminie do 24 kwietnia br.

Współautorska publikacja dr Olgi Martyniuk otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje »
Data publikacji: Środa, 13 kwietnia 2022 roku

 

W radością informujemy, że współautorska publikacja dr Olgi Martyniuk (Katedra Finansów Przedsiębiorstw), dr hab. inż. arch. Justyny Martyniuk- Pęczek (Politechnika Gdańska) oraz prof. dr. hab. inż. Tomasza Parteki (Politechnika Gdańska) pt.: „Enterpreneurship nests in a Polish edge city" otrzymała Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje.

 

 

Konkursy Ministra na najlepsze prace naukowe oraz wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa mają bardzo bogatą tradycję, gdyż organizowane są (z przerwami) od kilkudziesięciu lat.

Jury, w skład którego weszło 17 ekspertów z branż: architektura i budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, wybrało najlepsze prace.

W 49. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wpłynęło 111 prac:

 • 26 wnioski w kategorii prace inżynierskie;
 • 35 wniosków w kategorii prace magisterskie;
 • 24 wnioski w kategorii rozprawy doktorskie;
 • 26 wniosków w kategorii publikacje krajowe.

Zespół Dziekański gratuluje laureatom!

 

Wywiad z dr Olgą Martyniuk:

https://ug.edu.pl/news/pl/3078/dr-olga-martyniuk-z-ug-laureatka-nagrody-ministra-rozwoju-i-technologii

 

Źródło / Więcej informacji:

Znamy już laureatów 4 konkursów o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii 2021 r. – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Biuro Dziekana WZR

Zostań dawcą szpiku. Zapisy na większości wydziałów »
Data publikacji: Czwartek, 07 kwietnia 2022 roku

 

 

Do dziewiątego kwietnia można się zarejestrować jako dawca szpiku i komórek macierzystych. Gdzie? Codziennie na innym wydziale UG. Weź udział w akcji “Helpers’ Generation” i dołącz do prawie dwóch milionów potencjalnych dawców. Zapisać mogą się wszystkie zdrowe osoby między 18. a 55. rokiem życia.

Fundacja DKMS już od 13 lat szuka, rejestruje i bada potencjalnych dawców komórek macierzystych. Dzięki ich staraniom prawie dziesięć tysięcy osób “podarowało” szansę na życie osobom w potrzebie. Organizacji udało się także stworzyć bazę 1 785 000 potencjalnych dawców. 

W ramach akcji “Helpers’ Generation”, która ruszyła w 2013 roku, DKMS szuka i rejestruje potencjalnych dawców na uczelniach. W tym tygodniu inicjatywa dotarła także na Uniwersytet Gdański. Między czwartym a dziewiątym kwietnia na wszystkich wydziałach UG pojawią się stoiska, gdzie każda zdrowa osoba między 18. a 55. rokiem życia będzie mogła zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku i komórek macierzystych.  

Proces rejestracji polega na wypełnieniu formularza z danymi osobowymi, przeprowadzeniu krótkiego wywiadu medycznego i pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Dzięki inicjatywie “Helpers’ Generation” zarejestrowało się 130 805 nowych potencjalnych dawców szpiku. 1042 z nich podarowało potrzebującym pacjentom szansę na życie. 

Gdzie znaleźć stoisko DKMS?

04.04 w godz. 8.00 a 15.00 - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

05.04 w godz. 10.00 a 16.00 - Wydział Chemii

06.04 w godz. 10.00 - 16.00 - Wydział Chemii i  Wydział Nauk Społecznych

07.04 w godz. 10.00 - 16.00 - Wydział Ekonomiczny

07.04. w godz. 10.00 - 14.00 - Wydział Biologii

07.04 w godz. 8.00 - 15.00 -  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

08.04 w godz. 10.00 - 16.00 - Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki

09.04 w godz. 10.00 - 14.00 -  Wydział Zarządzania 

oprac. MJ/ZP
Szkolenie z przeglądania i wyszukiwania bazy STATISTA. »
Data publikacji: Piątek, 08 kwietnia 2022 roku

 

Szanowni Państwo,

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na szkolenie w języku angielskim poświęcone wykorzystaniu bazy STATISTA. Szkolenie odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00 i potrwa do 13.30. Spotkanie poprowadzi p. Juan Mariscal, przedstawiciel firmy STATISTA GmbH.

Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację poprzez niżej podany link.

 

Link do rejestracji na szkolenie z wykorzystania bazy STATISTA

 

 

dr Beata Bartczak 

Oddział Informatyzacji Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych 

tel.: +48 +58 523 33 11 

email: beata.bartczak@ug.edu.pl 

Dr Patryk Kaczmarek laureatem konkursu Instytutu Finansów UEP dofinansowanego przez NBP »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku

 

Z przyjemnością informujemy, że dr Patryk Kaczmarek (Katedra Bankowości i Finansów) został laureatem konkursu Instytutu Finansów UEP pt. "System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego"

Członkowie Komisji Konkursowej orzekli, iż zgłoszony do Konkursu artykuł pt. "Pandemiczna polityka monetarna – przegląd rozwiązań i konsekwencje dla gospodarki" kwalifikuje się do nagrody konkursowej. 

Artykuł zostanie opublikowany w formie rozdziału w monografii pt. „System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego” wydanej przez wydawnictwo ogólnopolskie z I grupy (80 pkt).

Laureaci Konkursu mają również prawo do bezpłatnego udziału w międzynarodowej konferencji: International Conference on Finance and Economic Policy (ICOFEP) organizowanej w UEP w dniach 17 i 18 listopada 2022 roku.

Więcej informacji

KBiF

Obniżone pensum dydaktyczne od roku akademickiego 2022/23! »
Data publikacji: Czwartek, 07 kwietnia 2022 roku

 

- Niższe pensum dydaktyczne w nowym roku akademickim da możliwość nauczycielom akademickim Uniwersytetu Gdańskiego zintensyfikowania działań związanych m.in. z działalnością naukową. To kolejny krok w realizacji naszej Polityki rozwoju kadr - podkreśla Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Dbałość o rozwój kadry akademickiej jest priorytetowym zadaniem Uniwersytetu Gdańskiego. W tym obszarze działania Uniwersytetu są podporządkowane misji, wizji i wartościom określonym w Strategii rozwoju UG na lata 2020–2025 oraz zasadom Europejskiej Karty Naukowca. Strategiczne działania UG – wdrażanie kolejnych zmian w ramach HR Excellence in Research, przyjęcie Polityki rozwoju kadr UG oraz nowego systemu oceny osiągnieć nauczycieli akademickich - odpowiadają na rzeczywiste i wielokrotnie zgłaszane potrzeby całej społeczności akademickiej, porządkując sprawy kariery naukowej i doceniając wartość ścieżki dydaktycznej w kompetencjach kadry akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. 

W rozpoczynającym swój bieg nowym okresie ewaluacji działalności naukowej (2022-2025) oraz wobec stopniowego zwiększania zatrudnienia nauczycieli w grupie pracowników dydaktycznych, niezbędne staje się określenie nowych wymiarów pensum dydaktycznego w UG.

- Zasadniczą intencją obniżenia wymiaru pensum dla adiunktów i profesorów uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych jest umożliwienie im intensyfikacji ich działalności naukowej - poinformował Rektor prof. Piotr Stepnowski. - Ponadto osoby szczególnie zaangażowane w działalność badawczą mogą korzystać z obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu realizacji projektu lub autorstwa wybitnych publikacji naukowych. Zwłaszcza te dwie grupy stanowiskowe są zgodnie z Polityką rozwoju kadr UG zobowiązane do dalszego awansu akademickiego, w czym istotnie przeszkadzać im mogą nadmierne obciążenia dydaktyczne. Stąd w przypadku nauczycieli w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wprowadzono także maksymalny wymiar godzin ponadwymiarowych, który w nadchodzącym roku akademickim określono na poziomie 120 godzin, a docelowo - do roku akademickiego 2024/25 - osiągnie on poziom 60 godzin.  

Z kolei w przypadku nauczycieli zatrudnionych w grupie pracowników dydaktycznych główną przesłanką obniżenia pensum adiunktów, profesorów uczelni i profesorów jest umożliwienie tym nauczycielom realizacji zadań, do których zobowiązują ich zasady oceny okresowej w zakresie tzw. indywidualnych osiągnieć dydaktycznych.

Nowością jest także uzupełnienie systemu zniżek dydaktycznych. Oprócz tych wynikających z tytułu pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i poza nią, a także kierowania projektami począwszy od kolejnego roku akademickiego możliwe będzie także obniżenie pensum dydaktycznego najbardziej aktywnych naukowo  nauczycieli akademickich, którzy w poprzedzającym roku wykazali się wybitną działalnością publikacyjną.

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/3041/obnizone-pensum-dydaktyczne-od-roku-akademickiego-202223

 

ZP UG

Nowa współautorska publikacja dr hab. Doroty Ciołek, prof. UG »
Data publikacji: Środa, 06 kwietnia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie Growth and Change ukazał się współautorski artykuł dr hab. Doroty Ciołek, prof. UG (Katedra Ekonometrii), dr hab. Anny Golejewskiej, prof. UG (Wydział Ekonomiczny) oraz dr Adriany Zabłockiej-Abi Yaghi (Wydział Ekonomiczny) pt.: Innovation drivers in regions. Does urbanization matter?

 

Link do artykułu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/grow.12632

 

 

Biuro Dziekana WZR

Zapraszamy na wykład dr hab. Krzysztofa Najmana, prof. UG „Big Data, czyli świat w oceanie danych” w ramach Kawiarni Naukowych UG »
Data publikacji: Wtorek, 05 kwietnia 2022 roku

 

Zapraszamy na spotkania otwarte w formie kawiarni naukowych przybliżające działalność naukową pracowników Uczelni szerszemu odbiorcy.

 

                                                  Środa, 6 kwietnia 2022 roku, godzina 18.00

 

Wykład „Big Data, czyli świat w oceanie danych” przedstawi dr hab. Krzysztof Najman, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Abstrakt:

Kiedy budzisz się rano i spoglądasz na ekran smartwatcha, aby sprawdzić, która jest godzina, nie jest to wcale pierwsza Twoja aktywność, która została zarejestrowana na dziesiątkach serwerów na całym świecie…

Nawet kiedy śpisz rejestrowane jest Twoje tętno i natlenienie krwi. Czujnik ruchu zapisze każdą większą zmianę pozycji snu. Gdy tylko wstaniesz, fakt ten zostanie zarejestrowany, odpowiednia aplikacja pogratuluje Ci udanego snu, a statystyki dotyczące Twojego rytmu dnia zostaną zaktualizowane. Gdy włączysz wczesnym rankiem światło, uruchomisz ekspres do kawy czy opiekacz, by zrobić grzanki, skok zapotrzebowania na energię zarejestruje wiele firm związanych z produkcją i dystrybucją energii.

Gdy puścisz muzykę z serwisu streamingowego, serwery zapamiętają kiedy i czego słuchasz. Twoje preferencje zostaną zaktualizowane, a playlisty wzbogacone. W tym samym czasie, na Twoje konto w mediach społecznościowych napływają kolejne informacje. Skrzynka pocztowa puchnie od e-maili. Dzień się jeszcze na dobre nie zaczął, a już powstało mnóstwo danych opisujących każdą Twoją aktywność.

Jeszcze więcej danych generuje każde współczesne przedsiębiorstwo. Coraz więcej działań jest szczegółowo opomiarowanych, stale monitorowanych, a każda czynność jest rejestrowana w bazach danych. Każde przedsiębiorstwo dąży do minimalizacji kosztów, skracania łańcucha dostaw, optymalizacji na każdym etapie swojej działalności. Konkuruje z wieloma innymi przedsiębiorstwami. Data Driven Management potrzebuje danych. Wielu, bardzo wielu danych i metod wydobywania z nich informacji. Potrzebuje Big Data.

Dane, dane, coraz więcej danych. Jezioro, morze, ocean danych. Skąd one się biorą? Kto je zbiera i w jakim celu? Co można z nimi zrobić? Czy są dobrodziejstwem, czy zagrożeniem dla społeczeństwa XXI wieku? Na te i inne pytania spróbuję odpowiedzieć w czasie wykładu.

Osoby, które mają ochotę zadać pytanie, mogą je przesłać do wtorku 5 kwietnia 2022 r. na adres: oblicza.nauki@ug.edu.pl

Link do wykładu:  Big Data, czyli świat w oceanie danych

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu:

KAWIARNIE NAUKOWE | Wydział Chemii (ug.edu.pl)

 

Projekt „Science Clubs w Uniwersytecie Gdańskim – znane i nieznane oblicza nauki” jest dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Terminy zajęć wdw: Integrated Reporting i Business & Technology »
Data publikacji: Wtorek, 12 kwietnia 2022 roku

Zajęcia rozpoczną się 4 kwietnia i odbywać się będą w normalnym trybie 2h (90 minut) tygodniowo przez kolejnych 7 tygodni.

Integrated Reporting

Topic 1. Economic basis of integrated reporting of the enterprise.
Topic 2. Fundamental concepts of integrated reporting of the enterprise.
Topic 3. Principles of preparation of integrated reporting of the enterprise.
Topic 4. Elements of integrated reporting and its structure.
Topic 5. Accounting assessment of the main types of capital of the enterprise for the purposes of integrated reporting.
Topic 6. Information support for the formation of integrated reporting.
Topic 7. The practice of integrated reporting in the world.

Zajęcia będą się odbywały: 

 1. 05/04 godz. 13.30-15 sala B-22
 2. 12/04 godz. 13.30-15 sala C-6
 3. 26/04 godz. 13.30-15 sala C-6
 4. 10/05 godz. 13.30-15 sala C-6
 5. 17/05 godz. 13.30-15 sala B-2
 6. 24/05 godz. 13.30-15 sala C-6
 7. 31/05 godz. 13.30-15 sala B-2

_____________________________________________________________________________________________

Business & Technology

1. The business organization, its stakeholders and the external environment.
2. Business organizational structure, functions and governance.
3. Accounting and reporting systems, compliance, control, technology and security.
4. Leading and managing individuals and teams.
5. Personal effectiveness and communication.
6. Professional ethics in accounting and business.

Zajęcia będą się odbywały we czwartki w godz. 15.15-16.45, w sali 311

 1. 07/04
 2. 14/04
 3. 21/04
 4. 28/04
 5. 05/05
 6. 12/05
 7. 19/05
Nowa publikacja pracowników Katedry Rachunkowości i Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw »
Data publikacji: Wtorek, 05 kwietnia 2022 roku

 

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Centrum Myśli Strategicznych ukazała się monografia autorstwa dr Moniki Mazurowskiej (Katedra Rachunkowości) oraz dr Renaty Płoskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) pt.: Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

Od Wydawcy:

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
„Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu” charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym (…). Będzie wartościową pozycją na rynku wydawniczym i z całą pewnością pogłębi rozpoznanie problemów komunikacji zewnętrznej w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.

Prof. dr hab. Anna Szelągowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Publikacja wpisuje się w aktualnie podejmowane przez specjalistów z zakresu zarządzania i rachunkowości rozważania dotyczące sprawozdawczej i pozasprawozdawczej komunikacji zewnętrznej w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Tematyka opracowania jest ważna zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Tak kompleksowo opisana problematyka wykorzystania narzędzi sprawozdawczej i pozasprawozdawczej komunikacji zewnętrznej w obszarze CSR doskonale wpisuje się w istniejące trendy na krajowym i zagranicznym rynku wydawniczym.

 

Link do publikacji:

Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu - Centrum Myśli Strategicznych (fundacjacms.pl)

 

Biuro Dziekana WZR

Zmiany dotyczące epidemii koronawirusa – aktualne zasady »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 kwietnia 2022 roku

 

Szanowni Państwo

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znosi się w Uniwersytecie Gdańskim obowiązek noszenia maseczek oraz regulacje dotyczące postępowania w razie decyzji o skierowaniu na izolację lub na kwarantannę. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z decyzją lekarza lub ze wskazówkami Sanepidu.

Jednak mając na względzie bezpieczeństwo członków naszej wspólnoty akademickiej rekomendujemy utrzymanie zwyczaju dezynfekcji rąk przy wejściu do budynków UG oraz noszenia maseczek w miejscach, w których jednorazowo przebywa duża grupa osób, aby w okresie wiosennym ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i innych infekcji.  Organizacja zajęć w semestrze letnim pozostaje na dotychczasowych zasadach, podobnie jak zaplanowany sposób przeprowadzenia egzaminów, zaliczeń i obron prac dyplomowych.

Zespół Prasowy UG
Ukazał się kolejny artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej w „British Food Journal” »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 kwietnia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie „British Food Journal” ukazał się kolejny artykuł prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) pt.: Just culture and the reporting of food safety incidents.

Link do artykułu:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-12-2021-1316/full/html

 

Biuro Dziekana WZR

Zapraszamy studentów do udziału w projekcie naukowym w ramach UGrants »
Data publikacji: Wtorek, 12 kwietnia 2022 roku

 

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

nauczyciel akademicki naszego Wydziału - mgr Piotr Zieliński - serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do zaangażowania się w realizację projektu naukowego „Prawo do sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej i podstawowych leków w międzynarodowym i krajowym prawie biomedycznym w czasach pandemii COVID-19”.

 

Studenci po zakwalifikowaniu do grona osób realizujących grant i wykonaniu zleconych im zadań uzyskają status wykonawców projektu i stosowne zaświadczenie.

W ramach swoich zadań będą nawiązywali kontakt z zagranicznymi i krajowymi instytucjami, w tym UNESCO, WHO, Ministerstwo Zdrowia i inne. Będą także uczestniczyli w pracach koncepcyjnych, analizach oraz dyskusjach podsumowujących zebrane dane, w tym dane  statystyczne. Projekt będzie trwał do listopada br.

 

Mgr Piotr Zieliński z Katedry Organizacji i Zarządzania jest kierownikiem przedmiotowego projektu, realizowanego w ramach programu UGrants Start II.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się bezpośrednio do kierownika Projektu: piotr.zielinski@ug.edu.pl

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Rekrutacja do KNR Audytor! »
Data publikacji: Piątek, 01 kwietnia 2022 roku
 
 
Interesujesz się tematyką związaną z rachunkowością?
Chcesz rozwinąć umiejętności organizacyjne?
Może chodzi o poznanie nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach?
Marzysz o własnej publikacji naukowej, która zwiększy Twoje kwalifikacje?
 
Jeżeli na którekolwiek z pytań odpowiedziałaś/eś twierdząco,
spróbuj swoich możliwości działając w naszym Kole!
 
28 marca 2022 r. odbędzie się spotkanie rekrutacyjne, podczas którego porozmawiamy na temat Twoich oczekiwań i odpowiemy na Twoje pytania.
 
Jako członkowi Koła zapewnimy Ci:

- możliwość udziału i zaprezentowania swoich prac naukowych na konferencjach organizowanych w całej Polsce - m. in. Szczecin, Toruń, Poznań, Rzeszów, Katowice.
- szkolenia, warsztaty tematyczne
- wsparcie i dobrą radę członków koła
- wspólną organizację i uczestnictwo w przedsięwzięciach Koła - społecznych, naukowych, np. Ogólnopolski Konkurs Amatorów Rachunkowości "Uczelniada" - kolejna edycja jest zaplanowana już na 2022 rok!
 
Serdecznie zapraszamy! Śledźcie i udostępniajcie nasze wydarzenie!
 
Zapraszamy na II Kongres Młodej Nauki »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 maja 2022 roku

 

Zapraszamy do zgłaszania paneli na II Kongres Młodej Nauki, który odbędzie się w 7-10 lipca 2022 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Zgłaszającymi panele mogą być studenci, doktoranci i młodzi naukowcy. W celu zgłoszenia panelu należy uzupełnić formularz rejestracyjny zawierający podstawowe informacje o zgłaszającym oraz panelu (tytuł i opis).

W przypadku studentów i doktorantów wymagane jest wskazanie opiekuna naukowego panelu (co najmniej ze stopniem doktora). Osoby zgłaszające panel podejmują się weryfikacji i kwalifikacji nadesłanych zgłoszeń, kontaktów z uczestnikami w sprawach merytorycznych oraz moderacji panelu.

Tematyka paneli jest otwarta i może oscylować zarówno wokół szerokich obszarów jak i szczegółowych tematów. W przypadku przyjęcia panelu do programu konferencji zgłaszający panel może zostać dołączony do komitetu organizacyjnego a opiekun panelu do komitetu naukowego.

Koszt udziału w konferencji wynosi 250 zł. W ramach opłaty konferencyjnej zapewniony jest udział we wszystkich punktach konferencji, wyżywienie (obiady, kolacje, przerwy kawowe) oraz publikacja artykułu w wydawnictwie pokonferencyjnym.

W ramach opłaty konferencyjnej można zgłosić i moderować więcej niż jeden panel oraz wygłosić referaty we prowadzonym przez siebie oraz innych moderatorów panelu.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie kongresu pod adresem: II Kongres Młodej Nauki – Międzynarodowa Konferencja Naukowa (kongresmlodejnauki.pl)

 

Kontakt:

Biuro Kongresu Młodej Nauki

Uniwersytet Gdański

ul. Jana Bażyńskiego 1a (budynek administracji),

pok. 409, 80-309 Gdańsk

tel. 725 992 266

 

Sprawny staż – ogólnopolski program stażowy dla studentów/absolwentów z niepełnosprawnościami »
Data publikacji: Czwartek, 31 marca 2022 roku

 

Ruszył „Sprawny staż” - program płatnych staży dedykowany studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami. W realizację projektu zaangażowały się duże i cenione firmy - między innymi Siemens Healthineers, Bayer oraz ERGO Hestia. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Grupy ERGO Hestia Integralia, która od 18 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w rozwoju zawodowym. Patronat nad przedsięwzięciem objął Uniwersytet Gdański. Rekrutacja do projektu właśnie się zaczęła i potrwa do 15 maja br.

Program „Sprawny staż” ma umożliwić uczestnikom zdobycie wartościowego doświadczenia zawodowego u najlepszych pracodawców w Polsce i ułatwić im w przyszłości znalezienie satysfakcjonującej pracy. Wszyscy stażyści wezmą udział w ciekawych projektach, sprawdzą swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, a także dołączą do świadomego oraz wspierającego zespołu specjalistów.

Firmy przygotowały staże w obszarach:

 • administracji
 • logistyki
 • informatyki
 • HR
 • prawa
 • marketingu
 • finansów
 • analizy danych
 • wsparcia sprzedaży.

Staże będą realizowane w formule zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej z możliwością relokacji! Niektórzy pracodawcy oferują zwrot kosztów zakwaterowania. Minimalne wynagrodzenie brutto za pełen miesiąc wynosi 3 500 zł. Każdy z pracodawców biorących udział w programie określił własne wymagania i zakres zadań na stażu. Dla najlepszych kandydatów istnieje szansa na kontynuację kariery.

Oferty stażowe znajdziesz na stronie: www.sprawnystaz.pl

Co jeszcze możesz zyskać, zgłaszając się do programu?

 • możliwość rozwoju i zatrudnienia w międzynarodowej organizacji
 • bezcenne kontakty
 • przyjazne, otwarte środowisko pracy
 • udział w pionierskim projekcie łączącym biznes ze środowiskiem studentów z niepełnosprawnościami
 • wsparcie doradcze w budowaniu dalszej ścieżki kariery.

Nie zwlekaj i prześlij swoje CV – rozmowy prowadzone są na bieżąco! Aplikacje można składać do 15 maja 2022 roku. Więcej informacji na stronie www.sprawnystaz.pl! Pracodawcy nadal mogą dołączać do programu i oferować nowe miejsca stażowe.

Wszelkie pytania proszę kierować do:

Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia

tel.: 58 555 60 90/ 58 559 45 98

tel. kom. 727 024 598

www.integralia.pl

www.facebook.com/fundacja.integralia/

ZP UG

Szkolenie z wykorzystania bazy ProQuest One Academic »
Data publikacji: Czwartek, 31 marca 2022 roku

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza pracowników oraz studentów na szkolenie poświęcone bazie ProQuest.

Szkolenie w języku polskim odbędzie się 29 marca o godzinie 12.00. Poprowadzi je pani Agnieszka Studencka, Account Manager, ProQuest.

link do rejestracji

Zapraszamy na szkolenie pt. „Efektywne zarządzanie sobą w czasie” »
Data publikacji: Środa, 30 marca 2022 roku

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu

organizowanym w ramach cyklu „Studencie bądź aktywny!”

 

Tym razem zapraszamy na szkolenie pt. „Efektywne zarządzanie sobą w czasie”, które odbędzie się 31 marca 2022 o godzinie 15 w budynku przy ul. Wita Stwosza 58 w sali 132.

Zapisyhttps://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc7aZV3w6LZRErOZRsbErW6VUOFBaVU9KOTk1TURERk80STdWUDNDTDVHSC4u

Jak realizować swoje cele zawodowe i osobiste? Jak się zmotywować, by zacząć lepiej planować swój czas? Jak odzyskać równowagę między życiem zawodowym i prywatnym? Jedną z odpowiedzi jest umiejętność właściwego zarządzania sobą w czasie. Głównym celem szkolenia jest inspiracja do życia w zgodzie z zasadą work-life balance. Podczas spotkania poznasz narzędzia i metody skutecznego zarządzania sobą w czasie; dowiesz się, jak wyznaczać i realizować cele osobiste i zawodowe; nauczysz się, jak planować czas oraz ustalać priorytety dla swoich działań.

Szkolenie poprowadzi Magdalena Iwanowska, psycholożka społeczna, zatrudniona w Zakładzie Psychologii Ekonomicznej i Psychologii Organizacji Instytutu Psychologii UG, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty z obszaru psychologii mediów, public relations i marketingu. Od ponad 5 lat zajmuje się także organizacją i promocją wydarzeń naukowych i popularno-naukowych oraz wspiera organizacje trzeciego sektora w obszarze komunikacji, budowania strategii marki, a także praktycznego wykorzystania technologii.

 

Pierwsza z absolwentek kierunku „Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne” otrzymała zwolnienie z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 kwietnia 2022 roku

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uznała program kierunku „Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne” za zgodny z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci tych studiów, jako pierwsi w Polsce, nie będą musieli podchodzić do bardzo trudnego egzaminu na brokera ubezpieczeniowego.  Kierunek prowadzony na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji jest jedynym w całej Polsce, który daje taką możliwość swoim studentom. 

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego jest bardzo wymagający. W niektórych edycjach jego zdawalność wynosiła niewiele ponad 20 proc. W takiej sytuacji dobrą jest wiadomość, że absolwenci kierunku „Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne” na UG mogą ubiegać się o dostęp do wykonywania zawodu brokera bez podchodzenia do tego trudnego zaliczenia. 

- Sam proces o uznanie studiów za równorzędne  z zakresem egzaminu brokerskiego wymagał od nas przygotowania nowatorskiego programu i innych bardzo szczegółowych dokumentów - powiedziała dr Kamila Bielawska, wykładowczyni na kierunku „Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne”

Jako pierwsza z możliwości pozyskiwania w ten sposób prawa do wykonywania zawodu skorzystała mgr Kinga Fularczyk. Została ona, uchwałą Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, zwolniona z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego.

Kierunek na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Prawa i Administracji jest jedynym w całej Polsce, który daje taką możliwość swoim studentom. 

- Ten egzamin to po pierwsze dodatkowe koszty, po drugie stres, a  po trzecie na teście pojawiają się pytania o historię i statystyki, czyli tematy, które są mniej związane z zawodem brokera. Dużo osób przez takie pytania nie zdaje - mówi mgr Kinga Fularczyk. - To na pewno taki przyjemny dodatek do tych studiów, że oprócz tytułu magistra możemy uzyskać uprawnienia na brokera. Gdyby nie ten wniosek to egzamin zająłby mi jeszcze z pół roku, może rok, a tak mogę już spokojnie rozglądać się za pracą

- Kolejni absolwenci występują teraz z wnioskami do Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie z egzaminu brokerskiego. Wkrótce oczekujemy następnych dobrych wiadomości - powiedziała dr Kamila Bielawska.

Rekrutacja na kierunek „Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne” otworzy się ponownie latem. Jego absolwenci zostaną przygotowani do pracy na rynku ubezpieczeniowym, a w szczególności w innowacyjnych przedsiębiorstwach typu FinTech, w zakładach ubezpieczeń, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami oraz z zarządzaniem ryzykiem i we własnych przedsiębiorstwach. 

 - Nasz kierunek jest dla każdej osoby, która chciałaby pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Są to studia drugiego stopnia, więc mamy wśród studentów osoby po różnych kierunkach studiów: ekonomii, finansach, zarządzaniu, informatyce, administracji, a nawet lotnictwie. Najbliższa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpocznie się w czerwcu br. - zaprasza dr Kamila Bielawska. 

 

 

 

oprac. MJ/ZP

 

Zapraszamy na webinarium „Broker – czy to zawód z przyszłością? »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 marca 2022 roku

 

Chciałabyś / chciałbyś przekonać się, czy zawód brokera ubezpieczeniowego jest dla Ciebie?

Zarejestruj się na webinarium „Broker – czy to zawód z przyszłością? Poznaj możliwości budowania kariery w obszarze zarządzania ryzykiem”

 

Strona wydarzenia:

https://www.marsh.com/pl/pl/about/media/webinarium-marsh--broker---czy-to-zawod-z-przyszloscia.html

 

Rejestracja możliwa tutaj:

https://mmc.zoom.us/webinar/register/WN_B5QHfQrTTjqNPR_IGJG_Qw

 

Przypominamy, że drogę do zawodu brokera bez konieczności zdawania niezwykle trudnego egzaminu otwiera ukończenie studiów na kierunku II stopnia "Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne" prowadzonego wspólnie przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG. Jest to jedyny kierunek w Polsce, który stwarza taką możliwość.

 

WPiA/WZR

 

 

.

 

„Urlop w czasach zarazy”- projekt z WZ nagrodzony w UGrants-first 3 »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 marca 2022 roku

Zbada, jakimi motywami kierują się konsumenci podejmując decyzje turystyczne w rzeczywistości, w której lęk przed chorobami zakaźnymi i izolacją społeczną będzie towarzyszył codzienności.  Mgr Anna Młynkowiak-Stawarz z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania UG została laureatką UGrants-first 3 w ramach programu małych grantów UGrants. Nagrodzony projekt nosi tytuł „Urlop w czasach zarazy – motywy i decyzje turystyczne konsumentów”.

Projekt jest obecnie w fazie koncepcyjnej, a grant dotyczy badań pilotażowych.

- W Katedrze Marketingu prowadzimy badania dotyczące zachowań konsumentów-turystów i mój projekt także mieści się w tym obszarze - mówi mgr Anna Młynkowiak-Stawarz. - Do jego opracowania zainspirowały mnie wyniki naszych wcześniejszych badań, nad którymi pracowałam w zespole z dr hab. Robertem Bębnem, dr Sylwią Kuczamer-Kłopotowską i mgr Zuzanną Kraus, a które dotyczyły wpływu percepcji ryzyka związanego z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, reaktancji wywołanej przez ograniczenia pandemiczne oraz motywacji do ochrony zdrowia przed zamiarem odbycia podróży turystycznej w warunkach pandemii.

W badaniach prowadzonych w ramach pozyskanego grantu mgr Anna Młynkowiak-Stawarz zamierza wykazać, jakimi deklarowanymi i ukrytymi motywami kierują się konsumenci podejmując decyzje turystyczne w rzeczywistości, w której lęk przed chorobami zakaźnymi i izolacją społeczną będzie towarzyszył codzienności.

 

 

UGrants-first - wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości 20 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej do zewnętrznej instytucji finansującej oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.                                      Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

 

Liderferencja 2022 - konferencja o IT już 20 kwietnia! »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 marca 2022 roku

 

 

Koło Naukowe Lider zaprasza na kolejną zdalną odsłonę Liderferencji!

 

Liderferencja to konferencja poświęcona tematyce IT, biznesu, rozwoju oraz rynku pracy IT.

W tym roku zapraszamy was na serię spotkań z ekspertami ze świata IT i biznesu!

 

Kiedy? Codziennie od 20 do 27 kwietnia
Godzina: 19.00
Gdzie? Transmisje na żywo na Facebooku

 

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/528103938627664?ref=newsfeed

 

Lider / Biuro Dziekana WZR

 

Kierunek Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia pod patronatem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia »
Data publikacji: Piątek, 25 marca 2022 roku

 

Z radością informujemy, że Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia objęło patronatem kierunek studiów Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia.

List Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Absolwenci kierunku Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia  są specjalistami potrafiącymi koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne - zarówno na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i organizacji gospodarczych.

Centrum Monitorowania Jakości jest jednostką Ministerstwa Zdrowia, której cele to min.:

 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych,
 • ocena czynników mających wpływ na poziom świadczeń zdrowotnych,
 • ocena wskaźników obrazujących poziom rezultatów świadczeniodawców.

Biuro Dziekana WZR

Centralny punkt zarządzania w Gdańsku poszukuje wolontariuszy »
Data publikacji: Wtorek, 22 marca 2022 roku

Centralny punkt zarządzania w Gdańsku poszukuje wolontariuszy, chcących zaangażować się w działania koordynacyjne.

Osoby chcące udzielić wsparcia, proszone są o dokonanie zgłoszenia poprzez formularz https://ukraina.gdanskpomaga.pl - odpowiedź sztabu najczęściej udzielana jest po 2 dniach. 

Szczególnie poszukiwane są osoby ze znajomością j. ukraińskiego lub j. rosyjskiego.

 

 

 

Stypendia Fulbrighta - rekrutacja »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 marca 2022 roku

Miło nam poinformować, że ruszył kolejny nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na wyjazd do USA: Graduate Student Award 2023-24, Junior Research Award 2023-24, Senior Award 2023-24,  STEM Impact Award 2022-23 i do programu Fulbright Specialist 2022-23.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych, który w zeszłym roku obchodził swoje 75-lecie. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa już od ponad 60 lat i liczy ponad 5000 absolwentów i absolwentek, którzy niejednokrotnie podkreślają, że jest to program, który po prostu zmienia życie. 

Więcej informacji o naborze do programów Fulbrighta oraz planowanych webinarach informacyjnych znajduje się na stronie: https://fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022/

grafika: https://en.fulbright.edu.pl/fulbright-grants-for-polish-citizens-call-for-applications/

 

 

Studenci specjalności Inwestycje i nieruchomości zwiedzili najnowsze inwestycje realizowane na terenach dawnej Stoczni Gdańsk »
Data publikacji: Czwartek, 17 marca 2022 roku

 

Koło Naukowe Inwestor wraz ze studentami specjalności "Inwestycje i nieruchomości" pod opieką dr Małgorzaty Rymarzak i dr. Krzysztofa Kowalke (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), zwiedzili najnowsze inwestycje „Montownia i Doki” realizowane przez dewelopera EURO STYL, które powstają na terenach dawnej Stoczni Gdańsk. Zajęcia terenowe odbyły się  w ramach przedmiotu "Podstawy zarządzania nieruchomościami".

 

 

fot. KN Inwestor

Studenci rozpoczęli zwiedzanie od spotkania w biurze sprzedaży, gdzie przedstawiono koncepcje, model biznesowy i wizualizacje inwestycji wraz z wirtualnym spacerem obejmującym między innymi pokaz przykładowych apartamentów o funkcji hotelowej czy zagospodarowanie przestrzeni food hall'owych w inwestycji Montownia.

Następnie udali się na plac budowy, dzięki czemu mogli zobaczyć, jak został odrestaurowany i zaaranżowany zabytkowy budynek dawnej montażowni silników do łodzi podwodnych. Uzupełnieniem zwiedzania była możliwość podziwiania widoków rozpościerających się za oknami apartamentów na panoramę Gdańska oraz na historyczne miejsca zlokalizowane niedaleko inwestycji, którymi jest m.in. Stocznia Gdańska czy Muzeum II Wojny Światowej.

Koło Naukowe Inwestor dziękuje Pani Małgorzacie Reńskiej, Dyrektor Zarządzającej i Członkowi Zarządu EURO STYL S.A., za poświęcony czas oraz przedstawienie najnowszych inwestycji zlokalizowanych przy ulicy Popiełuszki/Rybaki Górne.

 

Koło Naukowe Inwestor/Biuro Dziekana WZR

Badanie ankietowe ERGO Hestia S.A. skierowane do studentów kierunku Zarządzanie »
Data publikacji: Środa, 16 marca 2022 roku

Zachęcamy studentów kierunku Zarządzanie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, realizowanym przez Centrum Badawczo Rozwojowe Biostat na zlecenie ERGO Hestia S. A., wieloletniego partnera Wydziału Zarządzania UG.

Badanie obejmuje studentów pobierających naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku Zarządzanie:

 

- 2 i 3 rok studiów licencjackich,

- 1 i 2 rok studiów magisterskich.

 

Link do ankiety:

https://cati.ecrf.biz.pl/survey/survey/index/form_id/1702/

 

ERGO Hestia S. A. jest jednym z głównych pracodawców dla studentów kierunków ekonomicznych i finansowych, w związku z czym jest zainteresowana w jaki sposób ją postrzegają, a badając ich potrzeby związane z poszukiwaniem zatrudnienia chce wyjść im naprzeciw jako osobom stojącym u progu rozpoczęcia lub zmiany kierunku kariery zawodowej.

Firma realizując to badanie bierze pod uwagę zdanie studentów, które może być pomocne np. w procesie tworzenia strategii rekrutacyjnej. Na podstawie ankiet będzie mogła zbudować niejako relacyjny "pomost" pomiędzy sobą jako potencjalnym pracodawcą a studentami, których opinia, jako aplikujących i ewentualnie przyszłych pracowników, ma szansę oddziaływać na aktywność firmy.

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Minister Zdrowia objął honorowym patronatem kierunek Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia »
Data publikacji: Wtorek, 15 marca 2022 roku

 

Minister Zdrowia Adam Niedzielski objął honorowym patronatem kierunek Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia, prowadzony przez Wydział Zarządzania UG.

Informacje na temat kierunku:

Oferowany kierunek odpowiada dokonującym się zmianom w obrębie zdrowia i organizacji zabezpieczających te procesy. Starzejące się społeczeństwa stwarza zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących koordynować leczenie, analizować potrzeby medyczne, wdrażać rozwiązania prozdrowotne - zarówno na poziomie administracji państwowej i samorządowej, jak i organizacji gospodarczych.

Celem kształcenia na kierunku jest wypromowanie absolwenta o umiejętnościach praktycznych w zakresie zarządzania jednostkami i procesami zdrowotnymi. Ścieżka edukacyjna oparta jest na preferowanych przez studenta przedmiotach. Przedmioty te będą proponowane w zależności od oczekiwań płynących z rynku pracy, dając możliwość zdobycia umiejętności aktualnie poszukiwanych na rynku pracy.

Przewidywana jest praktyka w wymiarze 960 godzin oraz różne formy współpracy z przedstawicielami pracodawców. Zakłada się udział praktyków sfery gospodarczej jako dopełnienie kształcenia teoretycznego.

Międzydziedzinowe umiejscowienie kierunku pozwala na przygotowanie profesjonalnej wykonawczej i zarządczej kadry na potrzeby jednostek własnościowych oraz organizacyjnych w opiece zdrowotnej.

Absolwenci posiadający wiedzę, umiejętności i kompetencje do inicjowania, planowania, wdrażania, ewaluacji działań we wszystkich obszarach życia społecznego będą zdolni do zabezpieczenia i poprawy stanu zdrowia populacji ludzkiej na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Perspektywy zatrudnienia:

Kompetencje wymagane na rynku pracy, zarówno pracy samodzielnej, jak i pracy w zespołach interdyscyplinarnych pozwolą na podejmowanie pracy w podmiotach sektora publicznego i prywatnego:

 • podmioty działalności leczniczej i opiekuńczej
 • instytuty naukowo – badawcze
 • Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • firmy farmaceutyczne
 • zakłady ubezpieczeń
 • instytucje rządowe i samorządu terytorialnego trzech szczebli realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia
 • organizacje pozarządowe

Przykładowe zawody, w których absolwent może znaleźć pracę, to:

 • menedżer ds. zdrowia
 • specjalista zarządzania społecznego
 • specjalista ds. organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
 • specjalista ds. doskonalenia procesów zdrowotnych koordynator projektów i procesów zdrowotnych.

Informacje na temat rekrutacji

 

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd 2022 »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 marca 2022 roku

Pilotażowy Program Aktywny Samorząd 2022 jest programem skierowanym do studentów i doktorantów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W ramach programu możliwe jest m.in. wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Wnioski na semestr letni można składać do 31 marca 2021 r.

Środki na zadania realizowane w ramach programu „Aktywny samorząd 2022” pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje:

https://mopssopot.pl/pomoc-osobom-starszym-i-niepelnosprawnym/program-aktywny-samorzad/pilotazowy-program-aktywny-samorzad-2022/

Zbiórka pieniędzy na pomoc studentom i pracownikom naukowym z Ukrainy »
Data publikacji: Wtorek, 08 marca 2022 roku

Wobec rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy na pomoc studentom i pracownikom naukowym z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną staną się członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Aktualnie w naszej społeczności mamy ponad setkę studentów i pracowników ukraińskich. Są naszymi przyjaciółmi, sąsiadami, kolegami z pracy i z uczelni. Wyraźmy solidarność w tym trudnym dla Ukrainy momencie walki o zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa i udzielmy naszego wsparcia.

Z przekazanych środków ufundujemy stypendia - koszt jednego rocznego stypendium wyniesie maksymalnie do 15 000 złotych rocznie, udzielimy pomocy finansowej i materialnej studentom oraz pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego.

Pomóżmy im przetrwać ten najtrudniejszy czas! Nasze myśli i serca są z Ukrainą!

Wpłaty należy przekazywać na https://www.siepomaga.pl/ug-dla-ukrainy

 

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza Konkurs Wydawnictwa UG na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Czwartek, 21 kwietnia 2022 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej. W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

 

 •     książka naukowa,
 •     książka dydaktyczna,
 •     książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

 

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagroda obejmuje sfinansowanie wydania publikacji o objętości do 15 ark. wydawniczych. Nagroda przyznana Zespołowi Autorskiemu traktowana jest jako jedna i nie podlega zwielokrotnieniu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 •     wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
 •     jedną zewnętrzną recenzję/opinię o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
 •     tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.

 

Zgłoszenia oraz ewentualne pytania prosimy wysyłać na adres: milena.szabat@ug.edu.pl do 30 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszenia znajduje się na stronie wydawnictwa:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/wydawnictwo-uniwersytetu-gdanskiego/o-nas/konkurs-wydawnictwa/

Studenci dla Ukrainy - zbiórka na WZR »
Data publikacji: Środa, 23 marca 2022 roku
 
Szanowni Studenci i Pracownicy,
 
Koordynowana przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG zbiórka w ramach pomocy dla Ukrainy jest już na wszystkich Wydziałach!
 
Stanowiska wraz z listą zbieranych rzeczy znajdziecie w holu głównym na wprost wejścia na WZR.
 
Deklaracja solidarności z Ukrainą »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 marca 2022 roku

 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jednogłośnie poparł uchwałę -

Deklarację solidarności z Ukrainą.

- Sytuacja zmieniła się dramatycznie. Mamy do czynienia z dramatycznym konfliktem za naszymi granicami - powiedział prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu UG.  - UG może zostać zaangażowana w pomoc Ukrainie. Możemy być poproszeni o udzielenie wsparcie potencjalnym uchodźcom. Zwracam się do studentów, aby przygotowali się na przyjęcie studentów z Ukrainy.

Stanowisko UG zostanie przesłane do KRASP.

 

Uchwała nr 22

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 lutego 2022 roku

 

Deklaracja solidarności z Ukrainą

 

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

      Wieloletnia współpraca ze środowiskami akademickimi w Ukrainie, obecność studentów i pracowników ukraińskich wśród członków naszej społeczności oraz dbałość o wspólne, europejskie wartości, takie jak wolność, równość i sprawiedliwość – upoważniają Senat Uniwersytetu Gdańskiego do jednoznacznego potępienia agresji militarnej Rosji na niepodległą Ukrainę oraz wyrażenia solidarności z obywatelami Ukrainy w trudnym momencie walki o zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa.

      Niniejszy apel jest również deklaracją udziału we wszystkich programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które zostaną utworzone w celu wsparcia studiujących i pracujących w Polsce obywateli Ukrainy. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

 

Zespół Prasowy UG

Zapisy na seminaria dyplomowe »
Data publikacji: Czwartek, 24 lutego 2022 roku

 

 

Szanowni Studenci,

W dniach 21.02 i 22.02 odbywać się będą zapisy na seminaria dyplomowe studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II-go stopnia. Zapisy będą się odbywały wyłącznie online za pośrednictwem formularza elektronicznego. W formularzu znajdą Państwo nazwiska promotorów, którzy rozpoczną w tym semestrze nowe seminaria dyplomowe. Należy sformułować swoje oczekiwania wskazując nazwiska od najbardziej do najmniej preferowanego.

Studenci będą przypisywani do promotorów w oparciu o liczbę punktów, którą uzyskali w procesie rekrutacji. Nie obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy. Proszę się spokojnie zastanowić i odpowiedzialnie dokonać wyboru biorąc pod uwagę profil seminarium każdego z promotorów, który można znaleźć w opisach znajdujących się na stronie wzr.pl / Wydział / Katedry / nazwa Katedry / Informacje dla studentów / seminaria.

Lista witryn internetowych umożliwiających zapisy:

STUDIA STACJNARNE

Kierunek Informatyka i ekonometria:
Analityka gospodarcza
Analiza Danych - Big Data
Aplikacje informatyczne w biznesie

Kierunek Finanse i rachunkowość
Bankowość i inżynieria finansowa
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Rachunkowość
Rachunkowość ACCA

Kierunek Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
HR w zarządzaniu organizacją

Kierunek Informatyka i Ekonometria
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Analiza Danych-Big Data

Zajęcia w semestrze letnim – list Dziekana »
Data publikacji: Poniedziałek, 28 lutego 2022 roku

 

Zajęcia w semestrze letnim – list Dziekana

 

Szanowni Pracownicy i Studenci Wydziału Zarządzania,

W najbliższy poniedziałek, 21 lutego br., rozpoczynamy nowy semestr zajęć dydaktycznych. Wszystkie zajęcia – zgodnie z Zarządzeniem nr 11/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zasad organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 – odbywać się będą na Wydziale Zarządzania stacjonarnie. Oznacza to, że wracamy do bezpośrednich kontaktów studentów i nauczycieli akademickich podczas wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i seminariów. Ufam, że zachowując wszelkie zalecane środki ostrożności, zdołamy bezpiecznie wykonać nasze zadania studenckie i pracownicze od pierwszego do ostatniego dnia letniego semestru.

Zakres i forma odbywania konsultacji przez pracowników Wydziału Zarządzania określone zostały w Zarządzeniu nr 5/2021/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 lutego 2022 r. (https://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=767).

Wszystkim naszym Studentom i Pracownikom życzę świeżej wiosennej energii oraz entuzjazmu we wspólnym dążeniu do zdobywania nowej wiedzy i pełnej realizacji efektów kształcenia. Powrót do sal wykładowych i bezpośrednich kontaktów międzyludzkich niech sprzyja wzmacnianiu kapitału społecznego oraz lepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

 

         Z poważaniem,

prof. dr hab. Mirosław Szreder

                Dziekan

Ukazał się nowy współautorski artykuł pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania »
Data publikacji: Wtorek, 01 marca 2022 roku

 

Ukazał się nowy artykuł pt.: “From adjustment to structural changes – innovation activity of enterprises in the time of COVID-19 pandemic” w czasopiśmie Innovation: The European Journal of Social Science Research autorstwa pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania: prof. dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, dr hab. Piotra Walentynowicza, prof. UG, mgr Piotra Sycza oraz dr. Krzysztofa Piroga (Uniwersytet Rzeszowski), dr. Jerzego Tutaja (Politechnika Wrocławska) i Candace TenBrink Ph.D. (Marilyn Davies College of Business at the University of Houston – Downtown).

 

100 punktów MEIN, 1.867 (2020) Impact Factor; 1.882 (2020) 5 year IF; 3.2 (2020) CiteScore; Q1 (2020) CiteScore Best Quartile; 1.423 (2020) SNIP, 28% acceptance rate:

https://doi.org/10.1080/13511610.2022.2036951

 

“This study contributes to innovation and crisis research by analyzing the COVID-19 pandemic’s impact on enterprise innovativeness. We hypothesize that innovative activity both in the form of creative destruction and creative accumulation evolved from adjustments to structural changes during the pandemic. We reviewed scientific articles that focused on COVID-19 and business changes in Central European countries and Russia as well as conducted research in Poland and the Czech Republic. We found both creative destruction and creative accumulation and that early innovative adjustments may turn into structural changes that could lead to improved public health standards, greater digitalization and more sustainable business models as firms continue to cope with epidemic risks. The practical implication is that support for these transformations is needed, to mitigate future pandemics and make businesses more resilient to future pandemic-related crises.”

 

Biuro Dziekana WZR

 

Trwają zapisy na XX Jubileuszową Konferencję Zarządzanie Wartością »
Data publikacji: Czwartek, 03 marca 2022 roku

W dniach 14-17 maja 2022, podczas rejsu promem do Szwecji, odbędzie się XX jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością. Tematyka obejmować będzie kwestie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem wartością, także te najbardziej aktualne, dotyczące postcovidowej rzeczywistości.

 

 

Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, ze nie można pomijać wpływu zjawisk kryzysowych, choćby takich jak kryzys gospodarczy, polityczny czy klimatyczny, na tworzenie i destrukcję wartości.

Doskonałą okazją do debaty na ten temat będzie XX jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością, organizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez ostatnie dwie dekady przedstawiciele świata nauki, a także praktyki gospodarczej, spotykali się, by wymieniać doświadczenia, wyniki badań i refleksje na temat złożonego i wielowymiarowego problemu zarządzania wartością, czego efektem były coroczne publikacje naukowe.

Tematyka najbliższej konferencji obejmować będzie zarówno kontynuację i rozwinięcie wielu zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem wartością, które pojawiły się w poprzednich latach, jak i nowe wątki, jak np. postcovidową rzeczywistość.

- Nie chcemy wyłącznie diagnozować, ale przede wszystkim rozważać na temat przyszłości, także w kontekście najnowszych wydarzeń – przekonują organizatorzy konferencji.

Konferencja, jak co roku, będzie miała miejsce podczas rejsu promem do Szwecji, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.

Zapisz się już dziś: http://wzr.pl/zarzadzanie-wartoscia/index.php?str=1298

Tegoroczny projekt konferencyjny zyskał wsparcie finansowe Ministerstwa Edukacji i Nauki i został objęty patronatem JM Rektora Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie prof. Piotra Wachowiaka oraz JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotra Stepnowskiego.

Więcej o konferencji:

https://www.facebook.com/konferencjapromowa

http://wzr.pl/zarzadzanie-wartoscia/

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

 

 

Ten algorytm zidentyfikuje „fake newsy” w Internecie - wywiad z mgr Katarzyną Racą z Katedry Statystyki »
Data publikacji: Piątek, 25 lutego 2022 roku

O zalewie informacji zamieszczanych w Internecie, szerzącej się dezinformacji, a także manipulacji opinią publiczną i niebezpieczeństwach, które się za tym kryją rozmawiam z Katarzyną Racą, specjalistką z zakresu analizy danych, asystentką Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, która w ramach swoich badań zajmuje się problematyką „fake newsów” w czasach „postprawdy”.

 

Fot. Mateusz Byczkowski.

 

- Elżbieta Michalak-Witkowska: Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym dominującą rolę, zarówno w aspekcie ekonomicznym, społecznym, kulturalnym czy politycznym odgrywa informacja.  Patrząc na to, co dzieje się w Internecie, w którym każdy może napisać wszystko, to nieco niepokojące. Pojawia się pytanie, jak weryfikować treści pod kątem ich wiarygodności?

- Katarzyna Raca: Zawsze u źródła. Ale to, jak wiemy, wymaga dużo czasu. Weryfikacja treści pod kątem wiarygodności, przy tak dużym zalewie danych, to nie lada wyzwanie. Przede wszystkim dlatego, że ilość odbieranych przez nas codziennie informacji przekracza nasze możliwości adaptacyjne. Według badań przeciętny człowiek wchłania ok. 100 tys. słów dziennie ze źródeł masowego przekazu. Sprawę komplikuje też fakt, że część informacji, na które trafiamy, jest nieweryfikowalna - mam na myśli np. teksty, które wzbudzają sensację, ale najczęściej nie niosą ze sobą żadnej informacji.

- Zajmujesz się analizą danych tekstowych, które udostępniane są w Internecie, głównie pod kątem fake newsów. Czyli przychodzisz nam z pomocą i tworzysz algorytm, który ma ocenić, czy dana wiadomość jest prawdziwa, czy nie?

- Tak. Moja przygoda z danymi tekstowymi zaczęła się od pracy magisterskiej, w której analizowałam komentarze na jednym z lokalnych portali informacyjnych. Wtedy pierwszy raz spotkałam się z analizą tego typu danych. Potem zrozumiałam, jak trudne jest to zadanie, m.in. przez stopień skomplikowania naszego języka brakuje narzędzi pozwalających na przeprowadzenie pełnej analizy. Zaczęłam zgłębiać temat, poznawać nowe metody statystyczne. Wiele z nich znałam ze względu na skończony kierunek studiów, ale analiza tekstu to dodatkowe aspekty przygotowania danych, zamiany ich na liczby. Jest to proces długotrwały, który wymaga cierpliwości oraz dokładności. Myślę, że to właśnie zainteresowanie jakością danych występujących w Internecie sprawiło, że obecnie zajmuję się dezinformacją.

- Dezinformacja postępuje. Zwłaszcza w ostatnich latach zjawisko to przybrało na sile i szybko rozprzestrzenia się na skalę globalną.

- Niepokojąca jest świadomość, że nie brakuje ludzi, którzy chcą z premedytacją nami manipulować i celowo sieją nieufność oraz zaostrzają i tak już istniejące podziały społeczne. Przeraża też postępująca technologia, z jakiej korzystają. Można zaobserwować swoistą walkę między obrońcami prawdy, którzy tworzą algorytmy wynajdujące fake newsy, a tymi, którzy z pomocą specjalnie opracowanych algorytmów i sztucznej inteligencji dbają o szerzenie się fałszu.

- Wolność wypowiedzi jest jak najbardziej pożądana, nie ma ku temu wątpliwości. Choć, jak wszystko, ma to też drugą stronę…

- Tak, niesie za sobą negatywne skutki, z którymi osobiście nie mogę się pogodzić. To właśnie spowodowało, że zaczęłam interesować się tą tematyką. Jednym z takich skutków jest wprowadzanie użytkowników Internetu w błąd, co bardzo wyraźnie widać teraz, podczas pandemii koronawirusa - wiele osób wierzy w negatywne skutki szczepień, nie zwracając uwagi na ryzyko wynikające z niezaszczepienia się, co można zauważyć w danych statystycznych. Dodatkowo nieproporcjonalna liczba fałszywych i prawdziwych informacji znajdujących się w Internecie nie ułatwia sprawy. Przykładem takiej nieprawdziwej informacji może być krążące niedawno stwierdzenie: „większość zmarłych z COVID-19 w Szwecji to osoby zaszczepione”. Brak dodatkowych informacji o liczbie zaszczepionych osób w Szwecji (jeden z najbardziej wyszczepionych krajów) czy występowaniu chorób współistniejących przedstawia niepełną informację, wprowadzającą w błąd czytelnika. Niestety mogliśmy o tym przeczytać nie tylko w Internecie. Ta informacja pojawiła się również  w telewizji. Co to oznacza? Dziennikarze jej nie zrozumieli lub nie sprawdzili informacji dokładnie, a w ten sposób puścili w świat brednię.

 

Fot. Mateusz Byczkowski/UG.

 

- Od razu przyszła mi na myśl historia znana pod hasłem „pizzagate”.

- Teorie spiskowe są kolejnym przykładem negatywnych skutków wolności wypowiedzi. Jedną z bardziej znanych jest właśnie „pizzagate”. Zwolennicy tej teorii twierdzili, że w jednej z siedzib pizzerii znajduje się gang przestępczy powiązany politycznie z szefem kampanii Hilary Clinton, zajmujący się przemytem ludzi i seksualnym wykorzystywaniem nieletnich. Pamiętamy, do czego to doprowadziło…. mężczyzna uzbrojony w karabin i pistolet wtargnął do pizzerii, oddając kilka strzałów. Warto tu dodać, że powstawaniu takich teorii sprzyjają bańki filtrujące, które sami tworzymy na portalach społecznościowych poprzez polubienia i obserwację postów potwierdzających nasze przekonania…. Istniały one od zawsze, natomiast mechanizmy występujące w Internecie wzmacniają ich znaczenie w naszym życiu. Powstające w ten sposób teorie spiskowe są niebezpieczne, dlatego trzeba już teraz zahamować proces szerzenia się fake newsów.

- Jesteś więc obrońcą prawdy i właśnie o nią walczysz…

- To, co chcę zrobić w swojej pracy doktorskiej, to stworzyć algorytm, który będzie mógł z pewnym prawdopodobieństwem wskazywać, że dany artykuł jest fake newsem. Udało mi się ustalić podczas badań, że mamy wiele typów fake newsów. W zależności od intencji możemy spotkać się z mylną informacją, celową dezinformacją i propagandą. Z drugiej strony takie informacje mogą przybierać między innymi formę satyry czy manipulacji. Z kolei manipulacja, na której się skupiam w swoich badaniach, może mieć różny charakter, np. mogą to być sfabrykowane dane, zmodyfikowane prawdziwe informacje, treści niezgodne z tytułem, informacje mylnie zacytowane, treści upozorowane. Ze względu na różnorodność fake newsów nie spodziewam się, że stworzę algorytm identyfikujący wszystkie możliwe fake newsy,  jest tego po prostu za dużo. Natomiast liczę na to, że mój algorytm będzie w stanie wykrywać choć część z nich, co mam nadzieję przerwie ich rozprzestrzenianie się.

- Co konkretnie miałaś na myśli mówiąc o postępie technologii wykorzystywanej do siania fałszu w Internecie?

- Między innymi deepfake – dość nowy wymiar internetowej manipulacji. Odnoszą się one do nieprawdziwych fotografii czy video. Istnieje po prostu algorytm statystyczny, który na podstawie dostępnych baz zdjęć umożliwia tworzenie wizerunku osób nieistniejących. Łatwo można też zmanipulować video. Dzięki technice stosowanej do łączenia i nakładania obrazów nieruchomych i ruchomych na filmy źródłowe, przy użyciu komputerowych systemów uczących się. W ten sposób można np. zamienić twarze aktorów występujących w jakimś filmie.

- Czy do zwalczania dezinformacji wystarczą same statystyczne algorytmy?

- Zdecydowanie nie. Tworząc swój algorytm niewiele wskóram, ale dołożę choć małą cegiełkę do walki z dezinformacją. Tu otwiera się pole do badań dla psychologów, socjologów, filozofów, czy informatyków – warto przyjrzeć się sprawie fake newsów szerzej - razem zdziałalibyśmy więcej. Tym bardziej, że jest naprawdę dużo do zrobienia.

Moim zdaniem powinniśmy też od najmłodszych lat uczyć dzieci tego, jak znajdywać prawdziwe informację w Internecie. Poza tym zauważam tu dużą rolę mediów – nie tylko w sprawdzaniu podawanych dalej informacji, ale w stworzeniu systemu oceniania prawdziwości informacji. Miałby on analizować artykuł na podstawie zamieszczonych cytatów, źródeł itd.

- Wracając do Twojego algorytmu. Jak to działa, jak go tworzysz? 

- W wielkim uproszczeniu wygląda to tak, że mamy bazę prawdziwych i fałszywych informacji, które są odpowiednio poetykietowane. Przygotowujemy dane i dzielimy je na dwie części: zbiór uczący i testowy. Jeden z nich  służy do trenowania modelu statystycznego, a drugi do jego testowania. Główną bazę tworzymy sami, to my określamy, czy coś jest fake newsem czy nie.

- Czyli chcąc wierzyć algorytmowi musimy najpierw zaufać komuś, kto go stworzył? Skąd mam wiedzieć, w jaką prawdę ktoś wierzy. I czym w ogóle jest prawda. To mocno filozoficzne pytanie, wiem, ale może zdołasz się do tego jakoś ustosunkować?

- Prawda jest zawsze subiektywna. To fakt. I choć nad jej definicją od lat pracują filozofowie, wciąż bardzo trudno jest wskazać, co jest tą prawdą.

W swojej pracy staram się odwoływać do sprawdzonych, realnych źródeł, zawsze odsyłać do wiarygodnych, konkretnych stron czy video. Algorytm, który tworzę, będzie analizował też strukturę danego artykułu. Sprawdzi, czy na przykład nie występują w fake newsach pewne zależności związane z tekstem, jak choćby interpunkcja czy jakieś powtarzalne słowa.

Jako że sama mam większe zaufanie do algorytmów, które są oparte na danych etykietowanych przez człowieka, w swoim modelu również sama te dane etykietuję, wskazując, czy coś jest prawdą, czy nie.

- Powiedz proszę, jak to się stało, że poszłaś w analizę i statystykę? Od zawsze miałaś do tego głowę, czy wybór studiów był przypadkowy i po prostu świetnie trafiłaś?

Zawsze wiedziałam, że matematyka i informatyka to są te kierunki, które lubię i mnie interesują. Tak się stało że informatyka i ekonometria miała te dwa elementy. To było dla mnie odkryciem - wcześniej długo rozmyślałam, gdzie i jaki kierunek wybrać. Skąd wtedy miałam wiedzieć, czym jest informatyka i ekonometria... Na studiach bardzo zainteresowały mnie te statystyczne przedmioty, a kiedy zrozumiałam, co można z nich wyciągnąć, do czego mogą mnie doprowadzić, nie miałam złudzeń, że wybrałam właściwie.

Obecnie mam wiele pomysłów na badania naukowe związane z analizą tekstu. W związku z tym, oprócz analizy zagadnień związanych z pracą doktorską, prowadzę kilka badań naukowych. Jednym z nich jest projekt realizowany z Zespołem Badawczym Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w którym próbujemy zidentyfikować wiek użytkowników na Twitterze na podstawie ich wpisów. Na portalu społecznościowym nie ma takich informacji, więc obecnie nie jesteśmy w stanie określić, jakie tematy są poruszane przez konkretne pokolenia, czy jakie emocje wywołują pewne wydarzenia. Takie dane byłyby korzystne z punktu widzenia badań marketingowych, ale nie tylko… myślę, że obecna ilość danych w Internecie może pozwolić nam również na poznanie samych siebie. 

- Za chwilę masz obronę doktoratu, do tego prowadzisz zajęcia ze studentami, a dodatkowo jesteś zaangażowana w różne badania naukowe. Niewiele czasu zostaje Ci chyba na odpoczynek?

- W swoim planie dnia zdecydowanie cenię sobie odpoczynek i sen - zapewniają mi lepszą koncentrację i skupienie w ciągu dnia. A moim najlepszym źródłem pomysłów badawczych są spacery – można więc to wszystko połączyć.

 Dziękuję za rozmowę.

 

Źródło:

https://ug.edu.pl/news/pl/2711/ten-algorytm-zidentyfikuje-fake-newsy-w-internecie-cykl-mlodzi-naukowcy-ug

 

 

 

Nowe publikacje pracowników Katedry Marketingu »
Data publikacji: Piątek, 25 lutego 2022 roku

 

Z przyjemnością informujemy, że pojawiły się dwie nowe publikacje pracowników Katedry Marketingu.

W czasopiśmie naukowym Journal of Environmental Management and Tourism, vol. 12, no. 8, 2021 (70 pkt.) ukazała się publikacja dra hab. Roberta Bębna, prof. UG, dr Sylwii Kuczamer – Kłopotowskiej, mgr Anny Młynkowiak – Stawarz oraz mgr Izabeli Półbrat pt. Tourist behavioral intentions during the COVID-19 pandemic. The role of reactance, perceived risk and protection motivation”.

Link do artykułu: https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/6657

 

 

W czasopiśmie naukowym Przegląd Organizacji vol. 10, 2021 (40 pkt.) ukazała się publikacja pt. „Skłonność do podróżowania osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw SARS-COV-2 w kontekście teorii motywacji ochronnej i teorii planowanych zachowań”. Autorami artykułu są dr hab. Robert Bęben, prof. UG, mgr Zuzanna Kraus, mgr Anna Młynkowiak-Stawarz oraz mgr Izabela Półbrat.

Link do artykułu: https://przegladorganizacji.pl/artykul/2021/10.33141po.2021.10.04

 

 

Publikacje powstały na bazie badań sondażowych, które zostały przeprowadzone przez Pomorski Instytut Naukowy im. prof. B. Synaka, przy współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną, w czerwcu 2021 r.   

Katedra Marketingu

Koło Naukowe Inwestor nagrodzone w konkursie Mój Zielony Uniwersytet »
Data publikacji: Środa, 23 lutego 2022 roku

„Organizacja infrastruktury rowerowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego” oraz „Zrównoważony rozwój też się opłaca” – te dwie inicjatywy kół naukowych zostały nagrodzone w Konkursie Mój Zielony Uniwersytet.

 

źródło: CZRUG

 

W piątek, 4 lutego w Rektoracie UG odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, w którym uczestniczyli: prorektor dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, przedstawiciele i opiekunowie zwycięskich kół naukowych oraz dr Krzysztof Szczepaniak, zastępca dyrektora Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

Dyplom za projekt „Organizacja infrastruktury rowerowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego” w imieniu Koła Naukowego Bałkanika (Wydział Nauk Społecznych) odebrała Julia Dudzińska razem z opiekunem mgr Dominikiem Bieniem.

Dyplom za projekt „Zrównoważony rozwój też się opłaca” w imieniu Koła Naukowego Inwestor (Wydział Zarządzania) odebrała Anna Ciska razem z opiekunem dr Krzysztofem Kowalke.

Każde koło naukowe otrzymało za zwycięskie projekty 3000 zł nagrody pieniężnej z przeznaczeniem na dalszą działalność naukową.

Zwycięzcom Gratulujemy!

Konkurs został zorganizowany przez dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG, prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG, Parlamentem Studentów oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Patronat nad konkursem objął Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Wykłady ogólnoakademickie semestr letni »
Data publikacji: Piątek, 18 lutego 2022 roku
 
I tura elektronicznych zapisów na wykłady ogólnouczelniane zostanie uruchomiona w dniu 1 lutego 2022 r. o godz. 20.00.
Zapisy pierwszej tury zakończą się w dniu 8 lutego 2022 r. o godz. 10.00
 
II tura zapisów rozpocznie się dnia 9 lutego 2022 r. o godz. 20.00, a zakończy się 14 lutego o godzinie 14.00.  
 
Wykład ogólnouczelniany realizowany jest w wymiarze 30 h, uzyskuje się za niego 2 punkty ECTS, a kończy się uzyskaniem zaliczenia z oceną. 
Wykłady ogólnouczelniane dla stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowane są w następujących terminach: 
 
 - poniedziałki, godz. 17.00 - 18.30 
 - wtorki, godz. 8.00 - 9.30 
 
Wykłady prowadzone będą w formie online.
Dokładną ofertę wykładów wraz ze wskazaniem terminów, w których dany wykład się odbywa znajdą Państwo w na stronie UG: https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/studiowanie-na-ug/wyklady-ogolnouczelniane/oferta-w-semestrze-letnim-20212022.
 
Zapisy na wykłady ogólnouczelniane są dostępne na Portalu Studenta dla studentów zgodnie z planem studiów, co oznacza, że tylko określone grupy studentów mają udostępnione zapisy na wykłady ogólnouczelniane w danym semestrze. 
Studenci wybierają wykład ogólnouczelniany spośród wykładów ogólnouczelnianych oferowanych przez inne Wydziały niż Wydział macierzysty studenta, chyba że oferta jednostkowego wykładu jest skierowana do odbiorców konkretnego kierunku.
 
Studenci, studiujący równolegle na dwóch kierunkach mają obowiązek zapisania się na dwa różne wykłady ogólnouczelniane. 
 
Studenci, którzy:
 1) powtarzają wykład ogólnouczelniany z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 2) korzystają z długu punktowego ECTS z wykładu ogólnouczelnianego,
 3) wznawiają studia lub wracają z urlopów i mają wyznaczony wykład ogólnouczelniany w ramach różnic programowych,
w celu zapisania się na wykład ogólnouczelniany, powinni przesłać do Biura Kształcenia na adres e-mail: lidia.muszynska@ug.edu.pl wypełniony wniosek o zapisanie na wykład ogólnouczelniany.
Studenci, którzy realizują wykład wynikający z programu studiów zapisują się przez Portal Studenta, nie wysyłają wniosku. 
 
Powtarzając wykład ogólnouczelniany nie zawsze jest możliwość powtórzenia dokładnie tego samego wykładu. Bardzo często należy wybrać nowy wykład z aktualnej oferty wykładów ogólnouczelnianych. 
 
Międzynarodowa organizacja studencka AIESEC znów rekrutuje! »
Data publikacji: Czwartek, 17 lutego 2022 roku

 

Międzynarodowa organizacja studencka AIESEC znów rekrutuje! Poznaj studentów różnych kierunków i poszerzaj horyzonty, dołączając do największej społeczności młodych ludzi na świecie.

 

  Organizacja AIESEC:

 • organizuje webinary/szkolenia (Excel, zarządzanie, social media marketing, sprzedaż, HR),
 • współpracuje z międzynarodowymi (EY, PwC, Deloitte, Kaufland),
 • tworzy projekty oparte o Cele Zrównoważonego Rozwoju,
 • kontaktuje się ze studentami z całego świata,
 • organizuje wydarzenia lokalne i ogólnopolskie,
 • pozwala nabywać cechy liderskie, poprzez prowadzenie własnych zespołów,
 • koordynuje wymiany wolontariackie oraz staże międzynarodowe. 

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą, aby opowiedzieć Ci o możliwościach. 

APLIKUJ

 

ACK UG “Alternator” zakłada Uniwersytecki Zespół Instrumentalny »
Data publikacji: Wtorek, 15 lutego 2022 roku

 

 

MUZYKU, POKAŻ SIĘ!

Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego “Alternator” zakłada Uniwersytecki Zespół Instrumentalny!

Jego kształt i forma zależy od Was, bo w zależności od tego, kto zdecyduje się z nami współpracować, możemy stworzyć dużą orkiestrę, big band, zespół kameralny, lub cokolwiek innego.

Wiemy, że chowacie w domach swoje instrumenty a przez brak praktyki marnujecie swoje muzyczne talenty! Pokażcie się! Wypełnijcie krótką ankietę i napiszcie z jakim instrumentem moglibyście zasilić nasz nowy projekt! Gwarantujemy dobrą zabawę, rozwój, współpracę ze świetnymi muzykami, koncerty i kreatywnie spędzony czas!

Link do ankiety: https://tiny.pl/9jf96

Czekamy na Wasze odpowiedzi do 25 lutego, a w pierwszym tygodniu marca widzimy się na spotkaniu organizacyjnym! Próby będą odbywać się raz w tygodniu, na terenie kampusu UG.

 
Tekst: za A. Weydmann

 

Nowa współautorska publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Piątek, 11 lutego 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa Emerald/Woodhead Publishing Cambridge ukazała się publikacja A. Cruz, Ch. Ranadheera, F. Nazzaro, A.M. Mortazavian (Eds.), pt. Dairy foods: processing, quality, and analytical techniques.

W publikacji znalazł się rozdział autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej pt. Chapter 13 - Novel quality assurance systems against intentional contamination in dairy factories.

 

 

Link do publikacji:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128204788000067?via%3Dihub

 

Biuro Dziekana WZR

Ukazała się monografia pt. “The Evolution of Supplementary Pensions. 25 years of Pension Reforms” z udziałem pracowników Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Piątek, 18 lutego 2022 roku

Ukazała się monografia pt. The Evolution of Supplementary Pensions. 25 years of Pension Reforms, wydana przez renomowane wydawnictwo Edward Elgar Publishing, z udziałem pracowników Wydziału Zarządzania UG.

 

 

Monografia przedstawia reformy emerytalne w 15 krajach OECD oraz porusza kwestie uniwersalne, takie jak zaangażowanie instytucji międzynarodowych w ukierunkowywaniu reform emerytalnych czy problem zaufania do planów emerytalnych.

Doktor Kamila Bielawska z Katedry Bankowości i Finansów jest współautorką dwóch rozdziałów w monografii: o reformach emerytalnych w Polsce oraz o kwestii zaufania w systemach emerytalnych, natomiast dr Agnieszka Pobłocka, wraz z dr Anną Gierusz z Katedry Statystyki, dr hab. Patrycją Kowalczyk i dr hab. Joanną Rutecką są autorkami rozdziału pt. Changes in approach to risk sharing in supplementary pension schemes.

 

Link do ulotki informacyjnej o monografii: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-evolution-of-supplementary-pensions-9781800372979.html

 

BD/WZR

 

Nowa współautorska publikacja pracowników katedr Ekonomiki Przedsiębiorstw, Organizacji i Zarządzania i Marketingu »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 lutego 2022 roku

Nakładem wydawnictwa Springer w serii Lecture Notes in Business Information Processing ukazała się nowa publikacja pt.: The BPM Governance Supporting Factors and Implementation Barriers – The Experience of a Public University (140 punktów) autorstwa dra inż. Piotra Sliża, dra Jędrzeja Sicińskiego, dra hab. Pawła Antonowicza, prof. UG i dra hab. Roberta Bębna.

Publikacja jest wynikiem współpracy między pracownikami trzech katedr na Wydziale Zarządzania, ale stanowi także rezultatem prac powołanej przez J.M. Rektora prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego Komisji do spraw Strategicznego Rozwoju i Modelowania Procesów w Uniwersytecie Gdańskim, której przewodniczącym jest dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG. Ponadto wyniki opisane w publikacji zostały zaprezentowane w 2021 r. w Rzymie w trakcie renomowanej konferencji o zasięgu międzynarodowym International Conference on Business Process Management (https://bpm-conference.org/).

The positive impact associated with the implementation of process solutions in private-sector organizations has been signaled in the literature on the subject. From the cognitive perspective, assessment of the vulnerability of BPM and BPM Governance implementation in public sector organizations, with particular emphasis on public universities, is of significance. The research gap, meaning the small number of publications presenting implementation of BPM Governance elements in these organizations, needs to be underlined here. The article’s originality lies in the focus on describing the empirical experience associated with strategy reconfiguration and resulting from the implementation of characteristic process organization solutions at a higher education institution. The main aim of this paper is to present the factors supporting and hindering implementation of BPM Governance at a public university. As a result of the research carried out using the methods of systematic literature review and participant observation, a catalog of the factors supporting and rigidifying the implementation of BPM Governance elements was developed. The article additionally describes the Authors’ experience in identifying the university stakeholders, the processes architecture, and the formalization of selected processes using authorial IT tools.

 

Link do publikacji: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-94343-1_12

 

BD/WZR

Pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania laureatami UGrants-start »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 lutego 2022 roku

 

Pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania, dr inż. Piotr Sliż oraz mgr Piotr Zieliński zostali laureatami UGrants-start w ramach programu małych grantów UGrants.

Nagrodzone projekty:

 • „Koncepcja oburęcznego zarządzania procesami biznesowymi w cyfrowym środowisku organizacji” – dr inż. Piotr Sliż
 • „Prawo do sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej i podstawowych leków w międzynarodowym i krajowym prawie biomedycznym w czasach pandemii COVID-19” – mgr Piotr Zieliński

 

UGrants-start – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości 15 000 zł (możliwe zwiększenie do kwoty 20 000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.

Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.

Więcej szczegółów:

https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-malych-grantow-ugrants

Biuro Dziekana WZR

Nowa publikacja pracowników Katedry Finansów Przedsiębiorstw »
Data publikacji: Poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się publikacja pt. "The Economics of Corporate Trade Credit in Europe" autorstwa dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej, prof. UG oraz dra Dawida Szramowskiego z Katedry Finansów Przedsiębiorstw.

 

źródło: Wydawnictwo Routledge

 

Link do publikacji:

https://www.routledge.com/The-Economics-of-Corporate-Trade-Credit-in-Europe/Koralun-Bereznicka-Szramowski/p/book/9781032181752

 

Book Description

This book is a research monograph addressed to a wide range of academics interested in corporate short-term capital. The study shows the role of trade credit in the functioning of economic entities.

It constitutes a comprehensive source of knowledge about the role of trade credit in the development of enterprises, as well as the impact of this form of finance on the development of economies. Apart from an extensive review of the theoretical aspects of the role of trade credit in the economy, the study discusses the importance of factors influencing trade credit behaviour. Trade credit, despite its versatility, has not yet been fully described, particularly with regard to the specificity of domestic markets. This study aggregates and supplements the existing sources. The monograph is of an international character, as it covers a substantial group of European countries. Therefore, it is likely to have international appeal.

The findings may be of interest to those involved in finance management. Understanding the differences in receivables management resulting from the country specificity can contribute to a better understanding of business finance and its operational functions. This knowledge may support the effective management of receivables and liabilities, especially in companies operating on the global market.

 

Biuro Dziekana WZR

Organizacja kształcenia w semestrze letnim - Zarządzenie Rektora »
Data publikacji: Poniedziałek, 31 stycznia 2022 roku

Wysoka liczba pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy skorzystali z programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (91%) oraz studentów (81,2) i doktorantów (87,8%) skłania do tego, aby organizacja kształcenia w semestrze letnim odbywała się na podobnych zasadach, jak w semestrze zimowym.

Zajęcia będąco do zasadystacjonarne, ale dziekani, kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich oraz kierownicy studiów podyplomowych wskażą te zajęcia, które ze względu na liczbę uczestników oraz warunki lokalowe odbędą się zdalnie.

Będą to przede wszystkim wykłady, w których udział bierze liczniejsza grupa studentów i doktorantów.

Szczegóły związane z planem zajęć na poszczególnych kierunkach uwzględniające np. wielkość sal i charakter zajęć niebawem pojawią się na stronach właściwych jednostek.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia wysokiego zagrożenia epidemicznego, sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych może ulec zmianie. 

Zajęcia dydaktyczne oraz wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne na terenie Uczelni nadal muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. 

Zarządzenie Rektora

 

ZP/ UG
Fujifilm - oferta dla studentów FIR »
Data publikacji: Czwartek, 27 stycznia 2022 roku

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2022 »
Data publikacji: Czwartek, 27 stycznia 2022 roku

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku rozpoczął VII edycję Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. To konkurs na najlepszą publikację naukową z 2021 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędne pięciu laureatom za oryginalne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych oraz medycznych. Powinni oni być pracownikami lub doktorantami instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Wysokość każdej nagrody wynosi 4 tys. zł, a w każdej kategorii są także wyróżnienia.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

Wszystkie informacje o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG
Wyjazdy zagraniczne SEA-EU dla studentów UG »
Data publikacji: Środa, 19 stycznia 2022 roku

DROGI STUDENCIE!

Chcesz zobaczyć, jak prowadzi się badania i praktyki na zagranicznych uczelniach oraz firmach? Planujesz podszkolić znajomość języków obcych? A może potrzebujesz zainwestować w swój rozwój zawodowy i naukowy? Jeśli czujesz, że to szansa dla Ciebie - zapoznaj się z propozycją SEA-EU!

Podczas najbliższych wakacji SEA-EU daje szansę na udział w 2 inicjatywach. Obie są finansowane ze środków projektu. Jedyne wymagania to dobra znajomość języka angielskiego, status studenta UG i chęci!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy sea-eu@ug.edu.pl lub przez Facebooka @SeaEuUG.

 

Praktyki w zagranicznej firmie dla studentów będących na studiach licencjackich

Zapraszamy studentów będących na studiach licencjackich do udziału w pilotażowej wersji programu praktyk SEA-EU. Partnerami inicjatywy są Uniwersytet w Kadyksie, Uniwersytet Zachodniej Bretanii, Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii, Uniwersytet w Splicie i Uniwersytet Maltański.

Kilkutygodniowe praktyki odbędą się w jednej z zagranicznych firm zaproponowanych przez uczelnie partnerskie SEA-EU w trakcie wakacji 2022 roku. Warunkiem udziału jest zbieżność kierunku studiów i profilu działalności firmy przyjmującej na praktyki. Dopasowanie ofert firm do studentów nastąpi na podstawie ankiety.

Najważniejsze informacje:

- praktyki odbędą się w jednym z 5 państw partnerskich SEA-EU: Hiszpanii (Kadyks), Francji (Brest), Niemczech (Kilonia), Chorwacji (Split) lub Malcie (Valletta)

- praktyki powinny trwać od 1 do 2 miesięcy w okresie wakacji 2022 roku,

- każda uczelnia ze wszystkich zgłoszeń może wytypować tylko 2 osoby,

- oferty firm będą dopasowywane na podstawie zgłoszeń studentów z danych kierunków studiów,

- wyjazd jest finansowany przez SEA-EU,

- lista zakwalifikowanych osób będzie ogłoszona w marcu,

- zgłoszenia przyjmowane są przez ankiety https://docs.google.com/forms/d/1p419Eq_y0Rl9rrzSyleFu1UX9jKIEUWZqMTlyZ9aze0/viewform?edit_requested=true

Badania nad pracą magisterską dla studentów będących na pierwszym roku studiów magisterskich

Zachęcamy studentów będących na pierwszym roku studiów magisterskich do udziału w pilotażowej wersji programu badań. Partnerami inicjatywy są Uniwersytet w Kadyksie, Uniwersytet Zachodniej Bretanii, Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii, Uniwersytet w Splicie i Uniwersytet Maltański.

Podczas wakacji 2022 roku wybrane osoby będą miały szanse popracować nad swoją pracą magisterską pod okiem zagranicznych naukowców z uczelni partnerskich SEA-EU. Warunkiem udziału w programie jest interdyscyplinarny temat i paneuropejski kontekst pracy. Dopasowanie mentorów do studentów nastąpi na podstawie poniższej ankiety.

Najważniejsze informacje:

- badania będą odbywały się w jednym z 5 państw partnerskich SEA-EU: Hiszpanii (Kadyks), Francji (Brest), Niemczech (Kilonia), Chorwacji (Split) lub Malcie (Valletta),

- badania powinny trwać od 1 do 3 miesięcy w okresie wakacji 2022 roku,

- każda uczelnia ze wszystkich zgłoszeń może wytypować tylko 2 osoby,

- zagraniczni opiekunowie naukowi będą dopasowywani na podstawie zgłoszeń studentów z danych kierunków studiów,

- wyjazd jest finansowany przez SEA-EU,

- lista zakwalifikowanych osób będzie ogłoszona w marcu,

- zgłoszenia przyjmujemy przez ankiety https://docs.google.com/forms/d/1mYM_j4KSlulEDXmNyQe1SQmwDKvLMrAcO5MBAr-D7tA/edit

 

Uniwersytet Gdański wśród uczelni o najwyższym poziomie szczepień pracowników i studentów »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

Według informacji Ośrodka Przetwarzania Informacji przygotowanych na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia obecnie w Uniwersytecie Gdańskim w pełni zaszczepionych jest 91 proc. pracowników prowadzących zajęcia ze studentami. Z podanych danych wynika, że zaszczepionych jest również 87,8 proc. doktorantów UG, zarówno kontynuujących naukę w szkołach doktorskich, jak i na studiach doktoranckich. Jak podaje Gazeta Wyborcza – Olsztyn Uniwersytet Gdański znajduje się  na trzeciej pozycji pod względem zaszczepionych studentów po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Według danych OPI zaszczepionych jest 81,2 proc. studentów UG. 

Dane te wskazują, że członkowie uniwersyteckiej wspólnoty akademickiej szeroko korzystali z organizowanych przez uczelnię możliwości szczepień, które kilkakrotnie były organizowane przy współpracy z podmiotami medycznymi Trójmiasta: Szpitalami Pomorskimi, Podmiotem Medycznym Copernicus oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Nie bez wpływu na ten wysoki wynik miało stałe podnoszenie wiedzy na temat przestrzegania zasad reżimu sanitarnego  i przypominanie o konieczności  ich stosowania.

Informacja dotyczy wyłącznie studentów, doktorantów oraz pracowników zarejestrowanych w systemie POL-on.

 

 

Zespół Prasowy UG

Nowa współautorska publikacja dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG: „Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem” »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się publikacja pt: „Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem” autorstwa: Magdaleny Załęcznej, Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Joanny Węgrzyn, Katarzyny Olbińskiej oraz Agaty Kozłowskiej.

Jest to opracowanie interdyscyplinarne, powstałe w zespole międzyuczelnianym (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Łódzki) z współudziałem przedstawiciela praktyki.

 

Od Wydawcy:

Monografia Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem jest jednym z głosów w prowadzonej od lat dyskusji na temat możliwości wykorzystania potencjału PPP w Polsce. Pomimo oficjalnych zapewnień o popieraniu tego rozwiązania, formuła PPP nie stała się popularna, jej stosowanie rodzi bowiem wiele trudności i wymaga wyspecjalizowanej wiedzy. Publikacja ta jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno profesjonalnie zajmujących się problematyką współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, rozwoju infrastruktury, zarządzania miastem i rewitalizacji, jak i najważniejszych interesariuszy tych procesów oraz mechanizmów rynku – użytkowników i odbiorców. Pomimo upływu wielu lat od rozpoczęcia implementacji szeroko pojętego PPP w Polsce wydaje się, że dla niektórych podmiotów to wciąż nowa instytucja, natomiast dla tych, którzy mają już doświadczenie na tym polu, zmieniające się rozwiązania prawne, a także czynniki społeczne, gospodarcze i środowiskowe kreują nowe warunki, które wymagają dalszych badań i analiz. Wiedza teoretyczna oraz płynąca zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń stanowi niezbędny element upowszechniania wykorzystania formuły PPP.

 

Link:

https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/40420

 

Biuro Dziekana WZR

Weź udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską organizowanym przez Grupę Kapitałową VRG S.A. i wygraj nagrodę! »
Data publikacji: Czwartek, 27 stycznia 2022 roku

Przez osiem miesięcy można zgłaszać swoją pracę dyplomową do konkursu organizowanego Przez Uniwersytet Gdański i Grupę VRG S.A. Główną nagrodą są bony podarunkowe na kolekcje dostępne w sklepach Vistula, Wólczanka i Bytom. Tematyka prac jest dowolna, jednak powinna być związana z markami należącymi do Grupy Kapitałowej VRG S.A.

 

 

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską związaną z  zagadnieniami z zakresu marek należących do Grupy VRG, czyli Wólczanka, Vistula, W.Kruk, Deni Cler Milano, Bytom, organizuje Uniwersytet Gdański we współpracy z Grupą Kapitałową VRG S.A..

Do 30 października 2022 r. można zgłaszać prace dyplomowe obronione na Uniwersytecie Gdańskiem w 2022 roku.

Nagrodami w Konkursie są bony podarunkowe na zakupy w sklepach stacjonarnych Vistula, Wólczanka, Bytom, na kwoty:

 

Prace licencjackie:

I Nagroda – 800 zł

II Nagroda – 600 zł

III Nagroda – 500 zł

Prace magisterskie:

I Nagroda – 1200 zł

II Nagroda – 1000 zł

III Nagroda – 900 zł

 

Chętni mogą nadsyłać prace oraz kierować pytania dotyczące konkursu na adres: tomasz.czuba@ug.edu.pl.

Laureaci zostaną wyłonieni do 30 grudnia 2022 r.

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

Komunikat Prodziekana ws. zajęć w dniu 26 stycznia 2022 roku »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

 

 

Szanowni Studenci,

Zgodnie z kalendarzem akademickim UG:

„ W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć:

1) 26 stycznia 2022 r. – w semestrze zimowym;

2) 14, 15 lub 17 czerwca 2022 r. – w semestrze letnim. ” 

https://ug.edu.pl/strona/103183/kalendarz_akademicki_organizacja_roku_akademickiego_20212022 

W związku z powyższym, po analizie dni wolnych od zajęć, dni dziekańskich i rektorskich ustalam, że dnia 26 stycznia 2022 roku (środa) będziemy pracowali zgodnie z planem zajęć na piątek w II-gim tygodniu.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

„Fundamentalna siła miasta” – o nowej publikacji naukowczyń z trzech katedr WZR opowiada dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof UG »
Data publikacji: Środa, 19 stycznia 2022 roku

 

Zarządzanie miastem - jego przestrzenią społeczną, gospodarczą i środowiskową, dynamiką i powiązaniami między tymi wymiarami - to zagadnienie wieloaspektowe i złożone, które stało się tematem monografii autorstwa pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UG

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się publikacja „Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta” autorstwa dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), dr Anny Gierusz (Katedra Statystyki) oraz mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej (Katedra Informatyki Ekonomicznej).

 

Na zdjęciu od lewej: dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG, dr Anna Gierusz, mgr Patrycja Krauze-Maślankowska

 

Recenzent monografii, prof. dr hab. Marek Bryx, uważa to dzieło za nowatorskie, będące oryginalną i odważną próbą określenia związków pomiędzy najważniejszymi elementami trzech znanych koncepcji miasta: zrównoważonego, inteligentnego i odpornego. Jak czytamy w recenzji: „(…) Autorki wychodzą ze słusznego założenia, że chociaż każda z tych koncepcji została szeroko opisana, to miasto współczesne i miasto przyszłości musi posiadać najważniejsze cechy tych trzech koncepcji podejścia do idei miasta, umieć je zmierzyć i wdrożyć i utrwalać wykorzystując dla rozwoju miejskiego. (…) Opracowanie wskaźnika fundamentalnej siły miasta to realizacja ciekawego, niebanalnego pomysłu, kreującego narzędzie nie tylko świeże, ale przede wszystkim potrzebne w budowaniu strategii miejskiej (…).”

 

O publikacji rozmawiamy z dr hab. Anną Wojewnik-Filipkowską, prof. UG.

- Elżbieta Michalak-Witkowska: Jak zrodził się pomysł na książkę i interdyscyplinarne ujęcie tematu?

Dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG.: Pomysł na książkę dojrzewał parę lat, a w jego krystalizacji pomogły rozmowy, dyskusje, wyjazdy, zwłaszcza zagraniczne, które pozwoliły na spojrzenie z dystansem na przedmiot badań i poszukiwanie takiego kierunku ich rozwoju, który umożliwiłby ujęcie jednocześnie komplementarnych i współzależnych - zarówno wymiarów miasta (ekonomicznego, społecznego, środowiskowego), jak i różnych koncepcji jego rozwoju (m. in. sustainable city, smart city, resilient city). Do takiego ujęcia tematu zainspirowało mnie również podejście, wg którego to na styku nauk o zarządzaniu z innymi dyscyplinami naukowymi ujawniają się często najciekawsze koncepcje naukowe. Z podobnej przyczyny postanowiłam stworzyć zespół współautorski i do pracy nad książką zaprosić koleżanki, których odmienna perspektywa, doświadczenia i umiejętności umożliwiły udoskonalenie koncepcji, doprecyzowanie elementów procedury badawczej i ostatecznie powstanie książki.    

- Dlaczego w swoich badaniach zajęły się Panie tematem rozwoju miasta?

Uzasadnienie dla prowadzonych badań jest dwojakie. Rosnące i zmieniające się potrzeby i świadomość mieszkańców, ograniczenia w dostępie do zasobów, procesy społeczno-demograficzne towarzyszące zmianom w miastach tworzą dynamiczny i złożony system, który jest ciekawym obszarem badań. Po drugie, to potrzeba redukcji dużej ilości informacji, wsparcie diagnozy i monitoringu w zarządzaniu strategicznym miastem. Główną funkcją nauk o zarządzaniu jest bezpośrednia lub pośrednia pomoc różnym organizacjom w racjonalizacji ich funkcjonowania i rozwoju. Wobec tego książka nie jest tylko próbą opisania fenomenu rozwoju miasta. Opracowanie indeksu „fundamentalnej siły miasta”, potencjalnego narzędzia diagnozy i monitoringu, stanowiło w istocie główny cel prowadzonych badań. Mierzenie tego, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego jest wyzwaniem i jak wskazuje m. in. Noblista Joseph Stiglitz, cały czas potrzebne są nowe mierniki i zmiana sposobu myślenia o tym, co jest składnikiem dobrobytu i jak mierzyć to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Książka ma być głosem w dyskusji na ten temat - ma wypełniać lukę badawczą w tym zakresie

- Jakie cechy znamienne są dla zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta? Czy Trójmiasto możemy za takie uznać?

Zrównoważone miasto – to miasto rozwijające się zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to równowaga w wykorzystaniu, tworzeniu i zachowaniu współzależnych zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych; to integracja i trwałość wymiaru gospodarczego, społecznego i ekologicznego miasta. Zarządzanie zasobami i wymiarami powinno być również inteligentne, ponieważ cechą wszystkich zasobów jest perspektywa ich wyczerpania. Miasta w procesie zrównoważonego rozwoju muszą działać mądrze, również z wykorzystaniem najnowszych technologii, zarządzając ograniczonymi zasobami w ramach miejskiej gospodarki, ludzi, rządzenia, mobilności, środowiska i życia. Zgodnie z koncepcją miasta odpornego, miasto utrzymuje lub jest w stanie wrócić na ścieżkę rozwoju po szokach ekonomicznych, społecznych lub środowiskowych. Warunki do rozwoju miasta odpornego tworzy kreatywność, która umożliwia zdolność do samoorganizacji na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, instytucjonalnej i infrastrukturalnej. Ostatecznie, o fundamentalnej sile miasta decyduje potencjał miasta i jego zintegrowanie „wewnętrzne” na poziomie pojedynczych koncepcji zrównoważonego miasta, inteligentnego miasta i odpornego miasta oraz na poziomie ww. koncepcji łącznie. Efektem tej specyficznej „syntezy” są jednocześnie wdrażane zasady miasta zrównoważonego, inteligentnego oraz odpornego. Na tym etapie w badaniu uwzględniono 18 miast wojewódzkich i trzy zestawy zmiennych dla lat 2014-2019, odpowiadających zrównoważonemu, inteligentnemu i odpornemu miastu oraz połączony zestaw zmiennych – jako zestaw czynników odpowiadających fundamentalnej sile miasta. Wobec przyjętych założeń wyniki badania pokazują, że żadne z analizowanych miast nie zbliżyło się do wzorca przyjętego w ramach każdego z 4 rankingów; nie można również wskazać miasta, które byłoby na stabilnej „ścieżce” rozwoju wg którejkolwiek koncepcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy można jednak stwierdzić, iż wojewódzkie miasta w Polsce charakteryzują się pewnymi czynnikami budującymi ich siłę w obszarze społecznym (kapitał ludzki), kulturowym oraz poprzez wzmacnianie relacji między mieszkańcami (kapitał społeczny); natomiast obszarem, który wymaga uwagi ze względu na wysokie negatywne wartości wskaźników jest infrastruktura techniczna oraz aktywność gospodarcza (wymiar ekonomiczny, zasoby produkcyjno-rzeczowe, odporność instytucjonalna, infrastrukturalna i ekonomiczna). Mimo wyraźnych różnic w ramach realizowanych strategii przez analizowane miasta i w ramach poszczególnych rankingów, w których Gdańsk plasował się w dalszej części rankingów, a Warszawa i Kraków były ich liderami, to właśnie Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław tworzą grupę podobnych miast. Jednocześnie, od strony metodycznej, trzeba pamiętać, że teoria konstrukcji miar syntetycznych ma swoje ograniczenia, o których szeroko piszemy w książce. Miary syntetyczne reprezentują zbiory danych (było to 100 zmiennych) w postaci jednej wartości – sugestywnej i zrozumiałej, jednak w takim podejściu, indywidualność każdego miasta mogła nie zostać uchwycona, a przecież jednym z kluczowych wniosków i zaleceń dla wdrażania zasad zrównoważonego, inteligentnego oraz odpornego miasta jest identyfikacja i pielęgnowanie tożsamości danego miejsca.  

- Do kogo kierowana jest publikacja?

Jak również napisał wspomniany Joseph Stiglitz to, co mierzymy, przesądza o tym, co robimy. Poszukiwanie sposobu opisania za pomocą wskaźników fenomenu rozwoju miasta, z punktu widzenia naukowego, jest uzupełnieniem określonej luki badawczej. Służy jednak również, a może przede wszystkim, zmianie postaw i kształtowaniu nowej wiedzy dla pogłębionych analiz w warunkach nowych wyzwań społeczno-ekonomiczno-środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego i inteligentnego rozwoju, w sposób umożliwiający przetrwanie różnych szoków; może służyć jako narzędzie wspierające w diagnozie i monitoringu strategicznym, pozwalając lepiej „zrozumieć” miasto i zarządzać nim. Choć pomysł badania dojrzewał i wykrystalizował się jeszcze przed pandemią Covid-19, to koncepcja odporności miasta, jego wkroczenia na nową ścieżkę rozwoju, nabiera teraz szczególnego znaczenia. Zrozumienie miasta – jego przestrzeni społecznej, gospodarczej i środowiskowej, ich dynamiki, powiązań między nimi oraz rozwoju to zagadnienia wieloaspektowe i złożone. Niniejsza publikacja nie stanowi podręcznika, ale jest skierowana między innymi do studentów kierunków związanych z zarządzaniem, ekonomią i gospodarką przestrzenną; mamy nadzieję, że będzie też interesującą pozycją zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką zarządzania rozwojem miasta, jak i sięgnie po nią każdy (tj. mieszkaniec) – najważniejszy interesariusz procesów związanych z rozwojem miasta, zainteresowany i troszczący się o „wspólne miasto” i jego mocne (silne) fundamenty.

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

Forma egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2021/2022 - Zarządzenie Dziekana »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

                     

Zarządzenie nr 4/2021/2022

Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2022 roku

dot. organizacji sesji egzaminacyjnej zimowej w roku akademickim 2021/2022

 

 

1. Ogólną zasadą, jaką należy się kierować planując formę, miejsce i czas egzaminów oraz zaliczeń w sesji egzaminacyjnej, jest respektowanie zasad przyjętych na początku semestru w związku z realizacją zajęć dydaktycznych.

 

2. Egzaminy i zaliczenia powinny się odbywać w formie stacjonarnej, jeżeli liczebność uczestniczących w nich studentów nie przewyższa 35 osób.

 

3. Prowadzący egzamin lub zaliczenie ma prawo zbiorowość studentów liczniejszą niż 35 osób podzielić na mniejsze grupy i zorganizować egzamin/zaliczenie dla poszczególnych grup (do 35 osób) w formie stacjonarnej. Może jednak zdecydować o zorganizowaniu egzaminu/zaliczenia w formie zdalnej dla wszystkich uczestników. Decyzja w tym względzie powinna być podjęta i ogłoszona w harmonogramie sesji egzaminacyjnej z należnym wyprzedzeniem.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

 

 

Nowa publikacja dra inż. Piotra Sliża »
Data publikacji: Piątek, 14 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa DIFIN ukazała się publikacja pt: "Organizacja procesowo-projektowa. Istota, modelowanie, pomiar dojrzałości" autorstwa dra inż. Piotra Sliża z Katedry Organizacji i Zarządzania.

 

 

Od Wydawnictwa:

Książka ma na celu określenie istoty organizacji procesowo-projektowej, jej uwarunkowań, zasad i metod kształtowania, a także metody pomiaru jej dojrzałości. Na tej podstawie Autor przeprowadził ocenę poziomu dojrzałości procesowo-projektowej organizacji funkcjonujących w Polsce oraz zaprezentował rozwiązania procesowe i projektowe w wybranej organizacji. Podstawę empirycznej części monografii stanowi rozwinięcie badań oraz zbiór rozważań i obserwacji autora zgromadzonych podczas implementacji rozwiązań procesowych i projektowych do praktyki gospodarczej. W monografii opisano, w jaki sposób powinna być systemowo skonfigurowana organizacja, w której podejmowane są działania zmierzające do integracji zarządzania procesami i projektami.

 

Link:

https://ksiegarnia.difin.pl/organizacja-procesowo-projektowa-istota-modelowanie-pomiar-dojrzalosci

 

Biuro Dziekana WZR

 

Nowa publikacja pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się publikacja Alternatywne formy lokowania kapitału dla depozytów bankowych autorstwa dr Krzysztofa Kowalke, dr Małgorzaty Rymarzak, mgr Rafała Kramera oraz mgr Mariki Latek.

Efektywne lokowanie kapitału wymaga ciągłej jego migracji między różnymi segmentami rynku. Możliwości inwestycyjne na polskim rynku są szerokie i nie odbiegają znacząco od tych oferowanych w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Wśród polskich inwestorów indywidualnych najpopularniejszą formą alokacji kapitału są depozyty bankowe. Jednak wzrost poziomu inflacji oraz obniżki stóp procentowych, które miały miejsce w 2020 roku, spowodowały, że środki zgromadzone na nisko oprocentowanych depozytach bankowych w sposób realny tracą na wartości. Z tego względu istotną kwestią staje się rozpoznanie alternatywnych form lokowania kapitału.

W publikacji przedstawiono wybrane możliwości inwestycyjne, mogące stanowić opłacalną alternatywę dla depozytów bankowych. Ich dobór był podyktowany odmienną specyfiką poszczególnych form alokacji kapitału, stopami zwrotu (w latach 2011-2020), a także zróżnicowanym poziomem ryzyka.

W książce zaprezentowano specyfikę, a także rentowność następujących form alokacji kapitału:

 • jednostek uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych dłużnych,
 • udziałów w funduszach inwestycyjnych amerykańskiego rynku nieruchomości typu REIT (Real Estate Investment Trusts),
 • domów senioralnych.

Omówienie poszczególnych możliwości inwestycyjnych poprzedzono prezentacją uwarunkowań alokacji kapitału inwestorów indywidualnych, poprzez scharakteryzowanie celów lokowania środków przez inwestorów indywidualnych oraz różnych form i klasyfikacji alokacji kapitału (w tym m.in. inwestycji finansowych i rzeczowych, inwestycji pośrednich i bezpośrednich).

Publikacja ma na celu nie tylko przekazanie Czytelnikowi niezbędnych informacji pozwalających efektywnie ulokować kapitał, ale również dostarczyć wiedzę na temat trendów związanych z alokacją kapitału panujących na rynkach światowych. Ponadto jest to pierwsza na polskim rynku zwarta publikacja prezentująca specyfikę wybranych możliwości inwestycyjnych z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Autorzy mają nadzieję, że zawarta w książce wiedza przyczyni się do szybszego i zgodnego ze światowymi tendencjami oraz doświadczeniami rozwoju różnych form lokowania kapitału dostępnych dla polskich inwestorów.

 

Katedra IiN

 

 

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej podczas debaty „Kupuj i jedz odpowiedzialnie” »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku

 

Pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, na zaproszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Nauki Hevelianum wzięła udział w debacie pt. „Kupuj i jedz odpowiedzialnie”, podczas której  wygłosiła wykład pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”.

Debata była częścią uroczystości, związanych z otwarciem Domu Zdrojowego na terenie Gdańska-Brzeźna, przeznaczonego jako miejsce edukacji ekologicznej mieszkańców Gdańska.

 

Zachęcamy do obejrzenia:

https://www.facebook.com/hevelianum/videos/1052050145342466

 

Biuro Dziekana WZR

 

Ukazał się nowy współautorski artykuł naukowy dr hab. Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie WSEAS Transactions on Business and Economics, ukazał się artykuł pt. Project culture as a key project success factor: the perspective of Polish project managers (70 pkt.) autorstwa dr hab. Joanny Sadkowskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) oraz prof. Joanny Moczydłowskiej (Politechnika Białostocka).  

Publikację w języku angielskim poświęcono problematyce kultury projektu.

WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, s.822-837. DOI:10.37394/23207.2021.18.78

 

Opis:

Project management has the potential to play a key role in the effective functioning of a company. In spite of the intensive development of project management knowledge and tools, however, the ratio of projects which fail is still very high. For the above reason, interest in research dedicated to project success determinants has been increasing. Although existing empirical studies provide numerous evidence on project key-success factors, rrelatively little research has been devoted to examination of project culture in the context of its impact on the final results of projects. The study’s objective entails analysis of how project culture mediates the relationship between project characteristics and project outcome. For this purpose, a questionnaire has been developed, which was distributed among 138 project managers representing Polish enterprises. A theoretical model has been proposed, linking project attributes and project culture to project outcome. The results of the empirical studies indicate that inclusion of project culture, with special attention paid to its openness, significantly contributes to the clarification of the way project attributes affect project outcome.

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

Nowa interdyscyplinarna publikacja dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG, dr Anny Gierusz oraz mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się publikacja Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta autorstwa dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), dr Anny Gierusz (Katedra Statystyki) oraz mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej (Katedra Informatyki Ekonomicznej).

 

 

Zarządzanie miastem – jego przestrzenią społeczną, gospodarczą i środowiskową, dynamiką i powiązaniami między tymi wymiarami to zagadnienie wieloaspektowe i złożone. W szczególności, z powodu rosnących i zmieniających się potrzeb i świadomości mieszkańców, ograniczeń w dostępie do zasobów oraz współczesnych zjawisk związanych z rozwojem miasta, takich jak suburbanizacja, metropolizacja, gentryfikacja, zarządzanie miastem w oparciu o pojedyncze koncepcje nie jest skuteczne. W monografii wykazano, że wartość miasta jest kryterium determinujące zarządzanie miastem, wymaga strategicznego podejścia do zarządzania oraz opisywane dotychczas w literaturze przedmiotu syntetyczne wskaźniki stosowane w ocenie miast nie są powszechnie wykorzystywane. W rezultacie, zaproponowano połączenie istniejących modeli zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta. Tak powstała koncepcja „fundamentalnej siły miasta” i odpowiadający mu indeks.

Na podstawie analizy przeprowadzonej dla osiemnastu miast w Polsce w latach 2014-2019, monografia poszukuje odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

 • Jakie zmienne determinują poziom zrównoważenia, inteligencji i odporności miast?
 • Czy miasta są na „ścieżce” rozwoju zrównoważonego, inteligentnego, odpornego miasta?
 • Jakie wyniki osiągają miasta w porównaniu do innych miast w ramach danego modelu rozwoju?
 • Jak kształtują się wartości indeksu fundamentalnej siły miasta w ocenie względnej?
 • Czy z punktu widzenia poziomu zrównoważenia, inteligencji, odporności i fundamentalnej siły, miasta są do siebie podobne?

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­„(…) recenzowane dzieło uważam za nowatorskie, będące oryginalną i odważną próbą określenia związków pomiędzy najważniejszymi elementami trzech znanych koncepcji miasta: zrównoważonego, inteligentnego i odpornego. Autorki wychodzą ze słusznego założenia, że chociaż każda z tych koncepcji została szeroko opisana, to miasto współczesne i miasto przyszłości musi posiadać najważniejsze cechy tych trzech koncepcji podejścia do idei miasta, umieć je zmierzyć i wdrożyć i utrwalać wykorzystując dla rozwoju miejskiego. (…) Opracowanie wskaźnika fundamentalnej siły miasta to realizacja ciekawego, niebanalnego pomysłu, kreującego narzędzie nie tylko świeże, ale przede wszystkim potrzebne w budowaniu strategii miejskiej (…).”

Z recenzji prof. dr hab. Marka Bryxa

 

Książka pojawi się wraz z końcem roku 2021 w sprzedaży na stronie Wydawnictwa: https://cedewu.pl/

 

Biuro Dziekana WZR

 

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się publikacja dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 stycznia 2022 roku

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się książka dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej z Katedry Finansów Przedsiębiorstw pt. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.

 

 

Fragment Wstępu

Pomimo trudności związanych ze zgromadzeniem funduszy na inwestycje w innowacje oraz z innymi barierami zniechęcającymi do ich realizacji liczba przedsiębiorstw wprowadzających innowacyjne rozwiązania w Polsce systematycznie rośnie. Świadczy o tym blisko 10-krotny wzrost liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce, jaki miał miejsce w latach 1999–2018. Zmianie ulega również struktura i wielkość nakładów na innowacje tych podmiotów. Pomimo to poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest wciąż niski w porównaniu z poziomem innowacyjności firm z krajów wysoko rozwiniętych, lecz począwszy od 2016 r. wyraźnie widoczne są w tym zakresie tendencje wzrostowe. Zmiany te syntetycznie odzwierciedla Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI), który w 2018 r. osiągnął wartość 15,41 pkt na 100 pkt. W 2019 r. wartość tego wskaźnika była znacznie wyższa i ukształtowała się na poziomie wynoszącym 21,92 pkt, co oznacza wzrost o 6,51 pkt w stosunku do 2018 r. Opisywane tendencje odzwierciedlają stałą poprawę siły ekonomicznej polskich przedsiębiorstw i ciągły wzrost poziomu ich innowacyjności. Obserwowany wzrost znaczenia gospodarczego przedsiębiorstw innowacyjnych, rozumianych jako motory rozwoju kraju, rodzi potrzebę badań o charakterze teoriopoznawczym oraz empirycznym w zakresie rozpoznania uwarunkowań finansowych rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Głównym celem autorki niniejszej monografii jest identyfikacja źródeł i struktury finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.

Link do wydawnictwa:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/finansowanie-dzialalnosci-innowacyjnej-przedsiebiorstw-w-polsce/

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Z cyklu „Rozmowy o Zrównoważonym Rozwoju”: wywiad z prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG

 

 

Jak, uwzględniając Pani dorobek naukowy i dydaktyczny, ale też i życiowe doświadczenie, rozumie Pani zrównoważony rozwój?

Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wywiadu i na spotkanie, ponieważ temat jest bardzo ważny. Zatem dziękuję również za to, że mogę podzielić się swoimi refleksjami. Z punktu widzenia nauki opracowano bardzo dużo różnych definicji zrównoważonego rozwoju. Jego rozumienie jest bardzo szerokie, stąd bywa, iż jest on nieco odmiennie przywoływany przez różnych badaczy i znawców. Gdy sama zastanawiam się czym dla mnie jest rozwój zrównoważony, to najistotniejsze, w moim przekonaniu jest zwrócenie uwagi na konieczność myślenia o innych, o przyszłych pokoleniach, tak, by zaspokojenie naszych potrzeb nie zmniejszało szansy na zaspokojenie potrzeb innych osób w przyszłości. Chodzi jednak także o to, by zaspokojenie naszych potrzeb tu i teraz nie ograniczało tu i teraz potrzeb innych. Zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Jak wiemy, świat jest obszarem kontrastów w dostępie do różnych dóbr, a najbardziej jaskrawym tego przykładem jest dostęp do żywności i wody. Jaskrawość polega na tym, że jedni mają je w nadmiarze, mają i będą mieli do nich ograniczony dostęp.

Zrównoważony rozwój to dla mnie sprawiedliwość w rozdysponowaniu zasobów żywności i wody, to dzielenie się żywnością z tymi, którzy tej żywności potrzebują oraz, nade wszystko, niedopuszczenie do marnotrawienia żywności. Główny grzech współczesnego człowieka polega na tym, że mając żywność i wodę na co dzień, nie szanuje ich i dopuszcza do strat żywności na wielką skalę. Choć walka z głodem od lat jest priorytetem wśród świadomych społeczeństw, to nadal nie jesteśmy na dobrej drodze, by uporać się z tym negatywnym zjawiskiem. Obecnie 700 mln ludzi cierpi głód, a problem ten nie dotyczy już tylko regionów Azji i Afryki. Jego eskalacja wynika również z pandemii, ponieważ głód pojawił się na całym świecie. Także w Polsce jest to poważna kwestia. Wielką szkodą jest zatem to, że takie poważne agendy jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, FAO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, a także inni wielcy tego świata, nadal nie potrafią skutecznie skojarzyć i powiązać ze sobą tych osób i podmiotów, które w nadmiarze dysponują żywnością z tymi osobami i podmiotami, które jej bardzo potrzebują. Tu nie chodzi o żaden luksus, tylko o godność człowieka, o bezpieczeństwo zdrowotne, żywnościowe, czyli o sytuację, w której żadna matka na świecie nie martwi się, że jej dziecko nie ma co jeść.

Podsumowując, dla mnie zrównoważony rozwój to sytuacja polegająca na tym, że człowiek dba o sprawiedliwe wykorzystanie odpowiednich ilości żywności i wody.

Warto też podkreślić, że problem głodu wynika także i z tego, że wiele gatunków roślin, zwierząt na skutek działalności człowieka znika bezpowrotnie, ponieważ ich obszary życiowe są zagrabiane na masową skalę. Człowiek, zaspokajając swoje, często nadmierne potrzeby, przyczynia się do niszczenia tych zasobów również dlatego, że przez działalność gospodarczą powoduje poważne zmiany klimatyczne. Z powierzchni ziemi, jak alarmują eksperci ONZ, może wkrótce zniknąć milion gatunków flory i fauny i można powiedzieć, że na ziemi trwa szóste masowe bezpowrotnego wymierania organizmów. To katastrofa na miarę wyginięcie dinozaurów. Giną przy tym owady i pszczoły, bez których nie ma roślin i życia. Oczywiście są różne organizacje proekologiczne, szczególnie pozarządowe, które robią wszystko, żeby nagłośnić te problemy, ale to my indywidualnie na co dzień też powinniśmy zadbać o to wspólne dobro. Bardzo raduje fakt, że na terenie naszego kampusu zostały postawione ule. Z oburzeniem przyjęłam jednak, że doszło do ich zniszczenia. To, że takie zdarzenie miało miejsce wynika nie tylko z agresji, ale z wieloletnich zaniedbań edukacyjnych całego społeczeństwa. Można powiedzieć, że dokonano swoistego ekobójstwa. Dlatego też chciałam poruszyć inną, zbieżną z tym faktem kwestię. Mam na myśli, m.in. ekoterroryzm, czyli świadome, celowe, niszczenie środowiska po to, żeby zaszkodzić konkurencji. Przykładem jest zatruwanie całych pasiek, pól z roślinami miododajnymi, ale także, m.in. stawów rybnych, tylko po to, żeby jeden konkurent wyrugował z rynku drugiego. Skutki takich działań odczuwa nie tylko rynek, ale całe społeczeństwo i pojedynczy człowiek.

Tym bardziej należy nagłośnić potrzebę niemarnowania, szacunku dla żywności. Niestety, w tej kwestii słabo radzi sobie i Europa i Polska, która zajmuje niechlubne piąte miejsce wśród innych krajów europejskich pod względem wyrzucania żywności na śmietnik. Podkreślę, że marnowanie żywności, w świetle panującego głodu, to poważny problem etyczny. Dlatego powinniśmy nauczyć się, po pierwsze – jej nie marnować, a po drugie – zacząć się nią dzielić.

Są to działania, które ściśle wpisują się w ekonomię współdzielenia, w języku angielskim określaną jako sharing economy, która oczywiście nie dotyczy tylko żywności, ale dzielenia się różnymi dobrami – samochodami, odzieżą, środkami finansowymi, środkami transportu. Wiąże się również z szeroko rozumianą filantropią i jest to dobra przeciwwaga dla nadmiernej konsumpcji, która skupia się na zaspokojeniu często krótkoterminowych potrzeb. Dzielenie się żywnością może być odpowiedzią dla nadmiernego konsumpcjonizmu.

Chciałam powiedzieć, że w swojej pracy naukowej od lat zajmuję się takimi zagadnieniami. Jako specjalistka od zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w ujęciu systemowym, konsumenckim, pracuję nad zagadnieniami dotyczącymi takiego zarządzania organizacją, aby do finalnego konsumenta trafiała żywność zgodna z wymaganiami, odpowiadająca jego potrzebom. Ponieważ jest to problematyka bardzo obszerna, w ramach swoich zainteresowań prowadzę także badania dotyczące zrównoważonej konsumpcji żywności. Obecnie, m.in. i we współpracy z kolegami z innych ośrodków naukowych w Polsce, realizuję badania dotyczące freeganizmu i foodsharingu. Pierwsze zjawisko polega na pozyskiwaniu, przygotowywaniu i spożywaniu żywności wyrzucanej, uznanej za odpad. Dodam, że w Polsce aż w 60% za marnowanie żywności odpowiadają gospodarstwa domowe. Freeganie to osoby, które same określają się jako dumpster divers, nurkujące w śmieciach, ale również mówią o sobie, że są czyścicielami żywności, bowiem, poprzez szacunek do żywności, swoisty styl i filozofię życia, nie dopuszczają do jej marnowania. Żywność pozyskują ze śmietników wystawionych obok hipermarketów, restauracji, czy innych podobnych punktów. Zjawisko to zaczyna być coraz szerzej akceptowane w Polsce, a dowodem jest fakt, iż niektóre restauracje zawierają niepisane umowy z tymi grupami, przekazując im informację, gdzie i kiedy taka żywność będzie możliwa do pozyskania.

Największy akcent chciałabym w czasie naszej rozmowy położyć na drugie zjawisko, czyli dzielenie się żywnością. Funkcjonuje ono pod dwiema nazwami, jako food sharing, co oznacza akt dzielenia się produktami żywnościowymi, a także jako foodsharing, którym jest społeczny, oddolny ruch w tym zakresie. To drugie określenie utożsamiane jest także z lodówką, półkami, gdzie można bezpiecznie pozostawić żywność, której nie potrzebujemy, np. po świętach, po rodzinnych spotkaniach, by przekazać ją tym ludziom, którzy bardziej jej potrzebują. Te miejsca powstają za zgodą stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bardzo łatwo jest je założyć, wystarczy zgoda wspomnianego urzędu, a następnie grupka wolontariuszy, która zajmie się czyszczeniem, porządkowaniem i utrzymaniem tego miejsca w odpowiednim stanie. Chodzi też o selekcję i usuwanie żywności, która nie nadaje się już do spożycia. Ten ruch przywędrował do nas z Niemiec i stosunkowo prężnie się rozwija. W Polsce mamy już około 80 takich jadłodzielni. Jeden z takich punktów jest ulokowany na Wydziale Nauk Społecznych naszego Uniwersytetu.

Te idee, które Pani wymieniła są szlachetne, potrzebne, sensowne, ale stoją w opozycji do przyjętego modelu ekonomicznego opartego na konsumpcji. Jaka według Pani jest możliwość pogodzenia, zbalansowania, czy nawet pchnięcia gospodarki w kierunku współdzielenia, mimo mniejszych zysków?

Moim zdaniem konieczna jest równowaga i współpraca na wielu poziomach. Każda nowa, początkowo uważana za skrajną, inicjatywa, rodzi problemy i kontrowersje. Konieczna jest zatem edukacja od podstaw, w szkołach podstawowych, średnich, w uczelniach, szczególnie na wydziałach ekonomicznych, żeby pokazać, iż istnieje przeciwwaga dla drapieżnej gospodarki i konsumpcji. Tym bardziej, że nikomu już nie trzeba tłumaczyć, że nadmierna produkcja, konsumpcja, eksploatacja dóbr, przyczyniają się do niszczenia środowiska, czyli tego świata, w którym życie człowiek i jego bracia mniejsi. Oczywiście gospodarka rządzi się swoimi prawami. To dzięki niej otaczamy się dobrobytem i się rozwijamy. Często też wygenerowany przez gospodarkę zysk jest transferowany na naukę, na zaspokojenie różnych potrzeb społecznych. Ale wiemy również, że gospodarka nie będzie się rozwijała zawsze w sposób tak intensywny, jak obecnie, ponieważ już wyraźnie odczuwamy, że brakuje surowców do produkcji i wyczerpią się źródła ich pozyskania. Trzeba znaleźć równowagę, mieć na uwadze prosty rachunek koszt-korzyść, wsłuchiwać się w głosy ekspertów, naukowców, młodego i nieobojętnego na to, co się dzieje, pokolenia, wykształcić w sobie wewnętrzny mechanizm samoograniczający. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby następnym pokoleniom przekazać jak najwięcej wartości z tych, z których my teraz korzystamy i które cenimy.

To chyba czas zmienić wskaźniki rozwoju, nieoparte na corocznym bogaceniu się społeczeństwa, ale też na kosztach rozwoju z uwzględnieniem wpływu na środowisko w dłuższej perspektywie?

Tak, to prawda. Badania, które prowadzę samodzielnie i przy pomocy swojego zespołu, dotyczą także zagadnienia szczupłego zarządzania, określanego mianem lean management. To zarządzanie polegające na unikania marnotrawstwa w procesie, to identyfikacja działań, czynności, które generują straty dla organizacji, środowiska, dla otoczenia, dla pracownika i dla jakości produktu. Lean management w wersji green lean polega na gospodarowaniu niskoemisyjnym, nieskoodpadowym. To skupienie się na poszanowaniu materiałów, surowców, którymi się dana organizacja posługuje. Jeżeli w organizacji będziemy zwracać uwagę na te obszary, a następnie na te punkty w gospodarce, w których można uniknąć tego typu strat, można też zawczasu podjąć działania, które do tych strat nie dopuszczą. Wówczas znajdą się środki na to, żeby z tych oszczędności pokryć np. koszty kolejnych, proekologicznych inwestycji, pozwalających na to, by w dłuższej perspektywie można było z poziomu danej organizacji i gospodarki kraju osiągać przyjęte wskaźniki zrównoważonego rozwoju, czy te, w perspektywie 2030, czy inne, wyznaczone na dalszą przyszłość.

Czy w pani pracy dydaktycznej poruszany jest temat marnotrawstwa?

Na naszym Wydziale kieruję Zakładem Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Te dwa aspekty – jakość i środowisko wzajemnie się uzupełniają, także od strony dydaktycznej. Przekazujemy naszym studentom, przyszłym menedżerom, że pojęcie jakości jest bardzo szerokie i kojarzy się z dobrem, z czymś szlachetnym lub nawet z doskonałością funkcjonowania. Straty pojawiają się wtedy, gdy jakość ta nie jest odpowiednia. Mamy wówczas do czynienia z brakami, niezgodnościami, wycofaniami produktu z rynku, co często rodzi problemy związane z odpadami, ze zmarnowaniem energii, surowców, zapasów, wysiłku i pracy ludzkiej. Od zarania koncepcje zarządzania jakością, wypracowane modele zarządzania w tym zakresie, wśród swoich podstawowych filarów uwzględniają nie tylko satysfakcję klienta, lecz także dobro ogółu, dobro społeczne. Współczesne zarządzanie jakością w organizacji to bowiem także zapewnienie dobrych warunków pracy, poszanowanie środowiska naturalnego, ergonomia pracy, dbałość o to, by pracownik dobrze się czuł na swoim stanowisku, bo właśnie w tym dobrostanie człowieka w jego miejscu zatrudnienia dostrzeżono źródło sukcesu. Z tego też powodu w tzw. modelach doskonałości, o których już wspomniałam, zaczęły się stopniowo pojawiać kryteria dotyczące potrzeby zrównoważonego rozwoju, zobowiązujące organizację do dbałości nie tylko o zyski, ale także o pracownika, o społeczeństwo i otoczenie, w którym dana organizacja funkcjonuje. To samo można powiedzieć o znanej powszechnie normie ISO 9001, która dotyczy zarządzania jakością. Nasi studenci są przygotowywani do uzyskania uprawnień audytora wewnętrznego z tym zakresie. Oceniając organizację chcącą się legitymować certyfikatem zgodności z tą normą, powinni wiedzieć, jak sprawdzić, czy określiła kontekst w ramach którego funkcjonuje. Ten kontekst to otoczenie fizyczne firmy, jej interesariusze , jej wpływ na środowisko, na rozwój społeczności lokalnych. Na naszych zajęciach studenci, nie tylko Wydziału Zarządzania, ale np. Wydziału Chemii, Biotechnologii, uczą się także o roli innej ważnej normy – ISO 14001, dotyczącej stricte zarządzania środowiskowego. Jak wspomniałam, prowadzimy także wiele zajęć poświęconych jakości i bezpieczeństwu żywności. Tematyka na nich poruszana ściśle wpisuje się w problematykę zrównoważonego rozwoju. Jako przykład mogę wskazać zagadnienia dotyczące zrównoważonego rolnictwa oraz standardu GlobalGAP, ukierunkowanego na zapewnienie dobrej praktyki rolniczej, na ochronę bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji roślinnej, hodowlanej, a także na inne ważne grupy standardów, wymaganych przez wielkie sieci handlowe (np. standard BRCGS), w których zawarto konieczność troski o żywność, jej jakość i bezpieczeństwo w całym cyklu życia. De facto, każdy z tych standardów wpisuje się w ideę bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywności jest to zapewnienie, że żywność jest wolna od zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, które zagrażają życiu i zdrowiu konsumenta. Natomiast bezpieczeństwo żywnościowe, polegające na tym, że w danym miejscu i czasie ludzkość ma dostęp do żywności o odpowiednich walorach odżywczych. Osobiście tym tematom poświęciłam 85% wszystkich swoich prac naukowych łącznie z doktoratem, pracą habilitacyjną czy tzw. książką profesorską. Od strony dydaktycznej, z kolei, z moimi Koleżankami z Zakładu, czyniłam i czynię wszystko, by te i zbieżne z nimi aspekty stawały się coraz bardziej widoczne na naszym Wydziale i poza nim, także w procesie popularyzacji wiedzy. Doprowadziłam też do powstania specjalności, która funkcjonowała przez 10 lat i wykształciła wielu profesjonalistów m.in. audytorów systemu zarządzania środowiskowego, audytorów bezpieczeństwa żywności, którzy są bardzo cenieni w praktyce. W ofercie dydaktycznej naszego Zakładu, funkcjonującego w ramach Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, prowadzimy różne przedmioty, w języku polskim i angielskim, w tym, m.in. takie jak: ochrona środowiska, ekologia, green business, ocena oddziaływania na środowisko, audytor systemu zarządzania jakością i środowiskiem, ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem. W pracy przyświeca mi myśl naszego słynnego, polskiego prakseologa Tadeusza Kotarbińskiego, iż tylko dobra jakość jest godna gatunku homo sapiens. Maksyma ta spaja wszystko, co oferujemy w dydaktyce i badaniach dotyczących szeroko rozumianej jakości produktów, uwzględniającej aspekty ochrony środowiska, godziwej pracy, płacy, braku współczesnego niewolnictwa. To ostatnie zagadnienie dotyczy, np. przetwórstwa spożywczego, na rzecz którego od wczesnych swoich lat pracują, m.in. dzieci w krajach Trzeciego Świata.

Dopóki cena decyduje o zainteresowaniu produktem, to producenci będą szukać tanich produktów. Pani profesor niezwykle była interesująca ta część rozmowy, szczególnie holistyczne rozumienie zrównoważonego rozwoju. Proszę powiedzieć, jakie chciałaby Pani zaproponować działania, które mogłoby być wprowadzone w naszym uniwersytecie?

Wrócę do wątku dzielenia się żywnością. Jeżeli z pokorą przyjrzymy się temu, co się dzieje w naszych spiżarniach, w naszych lodówkach, to wielu z nas przyzna, że mogłoby lepiej planować swoje zakupy, a następnie gospodarować tymi zapasami żywności, które posiada. Wielu z nas mogłoby się podzielić żywnością, którą niekiedy bez refleksji wyrzuca się do kosza na śmieci. Byłabym bardzo usatysfakcjonowania, gdyby w naszym kampusie uniwersyteckim powstała nie jedna, ale kilka jadłodzielni. Myślę, że dla dobra naszej społeczności akademickiej, ale, również otoczenia, w którym żyjemy, mieszkańców Trójmiasta, którzy być może też są w potrzebie, taka inicjatywa powinna być upowszechniona. Na pewno zmotywowałoby to i studentów i pracowników do zastanowienia się, czy i jak możemy w tej kwestii pomóc. Jak wspomniałam, koszty takiej inicjatywy nie są wielkie, a może ona przynieść korzyści – od podstawowej, polegającej na tym, że podzielimy się z potrzebującymi, po edukacyjną – gdyż w ten sposób będziemy promować postawy prospołeczne, prośrodowiskowe, tak, by w duchu zrównoważonego rozwoju przyczyniać się do redukcji marnotrawstwa żywności.  Można zacząć małymi krokami, tak, jak było to przed laty w przypadku selekcji odpadów. Dzisiaj kolorowe pojemniki na śmieci są obecne na każdym wydziale. Myślę też, że znaleźliby się studenci, pracownicy, wolontariusze, którzy włączą się lokalnie w inicjatywę dzielenia się żywnością. Studentów wypada tylko zachęcić do opracowania aplikacji, pozwalającej na przekazywanie stosownej, aktualizowanej na bieżąco informacji o tym, gdzie i jaka żywność jest dla potrzebujących dostępna.

Bardzo dziękuję Pani Profesor.

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

 

źródło: https://czrug.ug.edu.pl/

 

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

 

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów:

 • dr Alicja Antonowicz
 • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
 • dr Patryk Kaczmarek
 • dr Jędrzej Siciński

 

”Kryzys i erozja kondycji finansowej. Barometr upadłości czy sygnał do restrukturyzacji? Finanse, statystyka i studia przypadków”

 

POBIERZ KSIĄŻKĘ W PDF

 

Z przedmowy:

Oddajemy w ręce Czytelników książkę związaną z szeroko pojętą problematyką restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. To z jednej strony bardzo trudne etapy cyklu życia organizacji, z drugiej – towarzyszące naszej przestrzeni życia gospo-darczego nieustannie, więc warte uwagi i głębszego zrozumienia. Tak jak człowiek i jego indywidualne życie stanowią pewną składową szerszego ekosystemu relacji, tak przedsiębiorstwa – niezależnie od specyfiki i skali działania – są składnikiem większego, złożonego systemu gospodarczego. Realizacja podstawowej działalności operacyjnej tych jednostek wiąże się zatem z koniecznością nawiązywania relacji zarówno na poziomie mikro- jak i makrootoczenia. Nie jest w zasadzie możliwym funkcjonowanie podmiotu w warunkach próżni ekonomicznej – każda jednostka realizująca cele komercyjne (ale i nie tylko) musi w większym lub mniejszym stopniu zabiegać o zawiązanie relacji w otaczającej ją przestrzeni gospodarczej. Zrozumienie natury procesów zachodzących w wymiarach otoczenia jest ponadto podstawą do zrozumienia m.in. podstaw formułowania strategii organizacji, jak i szerzej – zarządzania podmiotem.

 

Z recenzji pracy:

Podjęta przez Autorów problematyka jest niezwykle aktualna i ważna zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy dokonali holistycznego spojrzenia z jednej strony na procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, a z drugiej strony – na procesy upadłościowe. Zaletą publikacji jest rzetelna kwerenda studiów literaturowych oraz interesujące wnioski, polemiki, dygresje i wywody Autorów będące cennym wkładem do nauki – w szczególności w nurcie badań nad bankructwami, restrukturyzacjami i upadłościami.

Prof. dr hab. Anna Szelągowska

 

Problematyką monografii jest zagadnienie sytuacji kryzysowej i pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwach, a zatem niezwykle ważna, a także jak pokazała wciąż trwająca pandemia (COVID-19), aktualna kwestia w badaniach naukowych. Autorzy monografii zamieścili w niej bardzo kompleksową wiedzę i praktyczne zastosowania w biznesie, co stanowi wartość dodaną publikacji.

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH

 

 

 

WZR

 

Rozliczenie praktyk studenckich - informacja »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

 

Biuro Dziekana WZR

Nowa współautorska publikacja dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. UG i dr Anny Dziadkiewicz »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

 

W czasopiśmie Risks ukazała się nowa publikacja pt.: Evolutionary Game Analysis of the Partners’ Behavior in the Rural E-Payment Market of China (70 pkt.) autorstwa prof. Jerzego W. Wiśniewskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jinghua Wu (Sichuan Agricultural University), dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. UG (Katedra Finansów Przedsiębiorstw WZR) oraz dr Anny Dziadkiewicz (Katedra Marketingu WZR).

„The rural e-payment market in China is becoming one of the important topics in the research field because of its contribution to the efficiency of fund flows in the economy. Further development of the rural e-payment market mainly depends on its partners’ acceptance. In March 2020, 776.08 million people were using mobile payments in China. After the COVID-19 pandemic in China, the Payment and Clearing Association of China launched an action to encourage citizens to use mobile payments. In this article evolutionary game theory is presented. The benefits of e-payments between financial institutions and users are studied. Based on the analysis of the partners’ selection of costs and profits as well as other factors, important conclusions were drawn. The growth of the rural economy is beneficial to the change of the partners’ behavior in the rural e-payment market. Dynamic evolution of the partners’ behavior makes the supply and demand for rural e-payment services consistent. In order to create more benefits, financial institutions will lead the move to merge the rural e-payment market with the China National Advanced Payment System. These research results are beneficial for its growth by developing strategies to encourage more partners to take part in the rural e-payment market in China.”

 

Link do publikacji: https://www.mdpi.com/2227-9091/9/12/220