Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

mgr Adam Ostrowski

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 16.00-16.45
pok. C-32
Tydzień I:
Środa
godz. 16.00-16.45
pok. C-32
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 16.00-16.45
pok. C-32
Tydzień II:
Środa
godz. 16.00-16.45
pok. C-32

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone
    • Sieci bezprzewodowe
  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Podstawy sieci komputerowych

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje