Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

mgr Marta Sikorska

Stanowisko:
Asystent
214
(+48 58) 523 11 04

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 10.45-11.30
pok. 214
Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 214
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.45-11.30
pok. 214
Tydzień II:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 214

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Standardy sprawozdawczości finansowej

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje