Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Błażej Lepczyński

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 223
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.15-12.00
pok. 223
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 15.00-15.45
pok. 223
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 223

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość
  • Bankowość detaliczna
  • Bankowość hipoteczna
  • Bankowość korporacyjna
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bankowość detaliczna
  • Bankowość hipoteczna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość detaliczna i hipoteczna
  • Venture Capital
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Bankowość detaliczna i hipoteczna
  • Venture Capital

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Tematyka seminarium:
 • bankowość detaliczna i hipoteczna, rynek consumer finance, wykorzystanie internetu w bankowości, analiza modeli biznesowych, kanały dystrybucji, pośrednictwo kredytowe i finansowe
 • zarządzanie ryzykiem w banku, sekurytyzacja aktywów, nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej
 • ocena banku, rating instytucji finansowych, agencje ratingowe
 • integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
 • Venture capital/Business Angels
 1. Przykładowe tematy prac:
 • Ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
 • Wielowymiarowa ocena kondycji finansowej banku
 • Integracja rynku bankowości detalicznej w UE - analiza kosztów i korzyści

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

Zakres programowy:

 1. Tematyka seminarium:
  • bankowość detaliczna i hipoteczna, rynek consumer finance, wykorzystanie internetu w bankowości, analiza modeli biznesowych, kanały dystrybucji, pośrednictwo kredytowe i finansowe
  • zarządzanie ryzykiem w banku, sekurytyzacja aktywów, nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej
  • ocena banku, rating instytucji finansowych, agencje ratingowe
  • integracja rynku bankowego w Unii Europejskiej
  • Venture capital/Business Angels
 2. Przykładowe tematy prac:
  • Ocena perspektyw rozwoju rynku consumer finance w Polsce
  • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochodnych
  • Wielowymiarowa ocena kondycji finansowej banku
  • Integracja rynku bankowości detalicznej w UE - analiza kosztów i korzyści

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje