Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Siemionek

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. 209
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 209
Tydzień II:
Środa
godz. 12.45-13.30
pok. 209

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa
  • Controlling strategiczny
  • Introduction to Accounting
  • Podstawy controllingu
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Controlling strategiczny
  • Podstawy controllingu

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling


Problematyka seminarium będzie dotyczyć głównie następujących zagadnień:
• podejmowanie decyzji w zakresie źródeł i form kapitałów,
• gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa (zarządzanie aktywami obrotowymi, efektywność inwestycji),
• zarządzanie płynnością przedsiębiorstw,
• rentowność przedsiębiorstwa,
• przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym,
• controlling finansowy w przedsiębiorstwie,
• budżetowanie w przedsiębiorstwie,

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje