Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 10.15-11.00
pok. 009
Tydzień I:
Środa
godz. 09.45-10.30
pok. 009
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.15-12.00
pok. 009
Tydzień II:
Środa
godz. 12.15-13.00
pok. 009

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekologia i ochrona środowiska
  • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Systemy zarządzania środowiskowego
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Projekty Lean Six Sigma
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Projekty Lean Six Sigma

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

SEMINARIUM LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zakres programowy:
- Japońskie techniki doskonalenia jakości (m.in. Lean Management, Kaizen) w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
•- Zagadnienia związane z zarządzaniem jakością wg norm ISO 9000;
•- Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie - systemy zarządzania środowiskowego m.in. wg norm ISO 14000, EMAS;
•- Ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, w tym finansowanie działalności proekologicznej w przedsiębiorstwie; inicjatywy ekologiczne w przedsiębiorstwie; instrumenty zarządzania środowiskowego;
•- Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ);
•- Zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym; globalne problemy ekologiczne, świadomość ekologiczna;
•- Żywność ekologiczna;
•- Zagadnienia z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje