Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Anna Dziadkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
122
(+48 58) 523 11 03

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 18.00-18.45
pok. 122
Tydzień I:
Środa
godz. 14.30-15.15
pok. 122
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 18.00-18.45
pok. 122
Tydzień II:
Środa
godz. 14.30-15.15
pok. 122

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Marketing
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Design w marketingu
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Design w marketingu
  • Marketing ubezpieczeń
  • Negocjacje / komunikacja interpersonalna
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwami sektora MŚP, w tym design management, projektowanie doświadczeń klienta (Cx Design i Customer Experience Management), obsługa klienta oraz tworzenie modeli biznesowych np. na podstawie Business Model Canvas. Zapraszam także osoby zainteresowane zarządzaniem przedsiębiorstwami turystycznymi (hotele, restauracje i spa) oraz placówkami leczniczymi, a także osoby, którym nieobce są trendy rynkowe m.in gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), turystyka wellbeing i szereg innych. 

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu w turystyce, form i środków promocji, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwami sektora MŚP, w tym design management, projektowanie doświadczeń klienta (Cx Design i Customer Experience Management), obsługa klienta oraz tworzenie modeli biznesowych np. na podstawie Business Model Canvas. Zapraszam także osoby zainteresowane zarządzaniem przedsiębiorstwami turystycznymi (hotele, restauracje i spa) oraz placówkami leczniczymi, a także osoby, którym nieobce są trendy rynkowe m.in gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), turystyka wellbeing i szereg innych. 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje