Strona główna » Studia
Studia
Egzaminy i zaliczenia

prof. uczelni, dr hab. Paweł Antonowicz
 • Zarządzanie strategiczne [w]
 • gr.: S51-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Adam Barembruch
 • Doradztwo finansowe [w]
 • gr.: S51-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych [ćw]
 • gr.: S51-01
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Robert Bęben
 • Prawne i etyczne aspekty marketingu [w]
 • gr.: S53-05
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

mgr Małgorzata Broniewska

dr Dorota Buchnowska
 • Customer Knowledge Management [lab]
 • gr.: S52-05
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych [w]
 • gr.: S52-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Informatyka ekonomiczna [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy IT w małych przedsiębiorstwach [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

dr Grzegorz Bucior
 • Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie [w]
 • gr.: S41-21
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-2
  E
  termin pierwszy

dr Mariusz Chmielewski
 • Pochodne instrumenty finansowe [w]
 • gr.: S53-31
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-130
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie interesariuszami projektów infrastrukturalnych [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 19.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

dr inż. Marta Chylińska
 • Ekonometria dynamiczna [ćw]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin drugi

 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 20.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-130
  Z
  termin drugi

prof. uczelni, dr hab. Dorota Ciołek

dr Marzenna Czerwińska
 • Otoczenie biznesu [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [ćw]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [w]
 • gr.: S43-31
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S53-31
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami UE [ćw]
 • gr.: S53-31
  Środa 19.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

dr Emilia Dobrowolska
 • Strategic Management [w]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie strategiczne [ćw]
 • gr.: S53-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

dr Tomasz Dryl
 • Seminarium magisterskie [sem]
 • gr.: S53-05
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 108
  Z
  termin pierwszy

dr Wioleta Dryl

dr Anna Dziadkiewicz
 • Problem Solving in Organizations [ćw]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

 • Strategic Marketing [w]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-410
  Z
  termin pierwszy

dr Andrzej Dżuryk

dr Bartłomiej Gabriel
 • Relacje inwestorskie [w]
 • gr.: S51-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

dr Paweł Galiński
 • Local government finance in Europe [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Anna Gierusz
 • Quantitative research methodologies [lab]
 • gr.: S42-20
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Statystyczna analiza decyzji [lab]
 • gr.: S42-11
  Środa 26.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

dr Maciej Gierusz
 • International Accounting Standards [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-206
  E
  termin pierwszy

 • Konsolidacja sprawozdań finansowych [ćw]
 • gr.: S51-15
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 08.00-10.30
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

 • MSSF [ćw]
 • gr.: S41-21
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

dr Juliusz Giżyński

prof. uczelni, dr hab. Wiesław Golnau

dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka

prof. dr hab. Piotr Grajewski
 • Zarządzanie procesami [w]
 • gr.: S53-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Maciej Hyży
 • Odroczony podatek dochodowy [w]
 • gr.: S51-15
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

dr inż. Przemysław Jatkiewicz

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

dr Anna Kamińska-Stańczak

prof. uczelni, dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak

dr Urszula Kęprowska

dr Olga Komorowska
 • Statystyczne badania rynkowe [ćw]
 • gr.: S51-21
  Środa 19.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
 • Corporate finance [ćw]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

 • Corporate finance [w]
 • gr.: S43-20
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-410
  E
  termin pierwszy

 • Finanse przedsiębiorstw II [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 24.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  E
  termin pierwszy

dr inż. Aleksandra Koszarek-Cyra
 • Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej [w]
 • gr.: S43-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

mgr Beata Kotowska

dr Cyryl Kotyla

dr Krzysztof Kowalke
 • Inwestycje finansowe [w]
 • gr.: S43-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

 • Inwestycje w instrumenty pochodne [ćw]
 • gr.: S53-01
  Środa 26.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala 126
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Środa 26.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala 126
  Z
  termin pierwszy

mgr Rafał Kowalski
 • Inwestycje finansowe [ćw]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

dr Arkadiusz Kozłowski
 • Excel dla zaawansowanych [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 09.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Metoda reprezentacyjna [w]
 • gr.: S42-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala 232
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.45-15.00
  sala 232
  E
  termin pierwszy

 • Statystyczna analiza decyzji [w]
 • gr.: S42-11
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 10.30-15.00
  sala 232
  E
  termin pierwszy

 • Statystyczne badania rynkowe [w]
 • gr.: S51-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-21
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Wojciech Kozłowski

mgr Rafał Kramer

mgr Zuzanna Kraus
 • Strategic Marketing [ćw]
 • gr.: S43-20
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

mgr Patrycja Krauze-Maślankowska
 • Informatyka w administracji [w]
 • gr.: S52-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

dr Krzysztof Krzywdziński

dr Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa [w]
 • gr.: S43-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S43-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Sławomir Kujawa

dr Jarosław Kujawski
 • Budżetowanie [w]
 • gr.: S51-21
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

dr Anna Lenart
 • ERP w finansach [lab]
 • gr.: S52-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 08.45-09.30
  Z
  termin pierwszy

 • System SAP ERP [lab]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-10.30
  Z
  termin pierwszy

 • System SAP ERP [w]
 • gr.: S42-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  E
  termin pierwszy

dr Błażej Lepczyński

mgr Agata Majkowska

dr inż. Ewa Malinowska
 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.A]
 • gr.: S53-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.B]
 • gr.: S53-02
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Zarzadzanie bezpieczeństwem żywności w praktyce [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Bartosz Marcinkowski
 • Cisco IT Essentials: PC Hardware and Software [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Information Systems Modeling [lab]
 • gr.: S42-20
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Information Systems Modeling [w]
 • gr.: S42-20
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Inżynieria oprogramowania [ćw]
 • gr.: S52-11
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

dr Olga Martyniuk
 • Podstawy audytu wewnętrznego [w]
 • gr.: S51-01
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jacek Maślankowski
 • Business Outcomes of Big Data Analysis [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Data warehouses [lab]
 • gr.: S42-20
  Środa 26.01.2022
  godz.: 17.00-18.30
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Data warehouses [w]
 • gr.: S42-20
  Środa 26.01.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Fundamentals of Business Informatics [w]
 • gr.: S42-20
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-21
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [lab]
 • gr.: S42-05
  Środa 19.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [w]
 • gr.: S42-05
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-33
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-33
  E
  termin pierwszy

 • Systemy Business Intelligence [lab]
 • gr.: S52-05
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-1
  Z
  termin pierwszy

dr Monika Mazurowska

prof. uczelni, dr hab. Kamila Migdał-Najman
 • Analiza rynku [ćw]
 • gr.: S52-01
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [lab]
 • gr.: S42-11
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [w]
 • gr.: S42-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
 • Badania operacyjne [w]
 • gr.: S42-05
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza rynków finansowych II [w]
 • gr.: S52-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Ekonometria finansowa [w]
 • gr.: S52-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Środa 02.02.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [w]
 • gr.: S43-01
  Środa 09.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Środa 09.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Środa 09.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Środa 09.02.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Środa 09.02.2022
  godz.: 17.00-17.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Środa 09.02.2022
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Wprowadzenie do modelowania w ekonomii i finansach [w]
 • gr.: S42-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Ewelina Nawrocka

dr Paulina Nogal

dr Sabina Nowak
 • Ekonometria dynamiczna [w]
 • gr.: S42-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Marek Ossowski

dr Marta Penczar
 • Nowoczesna bankowość i polityka pieniężna [w]
 • gr.: S41-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  E
  termin pierwszy

mgr Grzegorz Piotrowski
 • Metody wspomagania decyzji biznesowych [ćw]
 • gr.: S43-05
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Wtorek 18.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Środa 26.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

dr Piotr Pisarewicz
 • Cyber war, cyber crime - new challenges for the global finance security [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Frauds, crimes and misseling - the dark side of the international financial market [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • How to survive the COVID financial crisis using modern investment, banking and insurance products [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 19.01.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Investment, corporate, retail and private banking principles [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 27.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Living without wories and fear during a pandemic (?) The bright side of modern life and non-life insurance products [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

dr Agnieszka Pobłocka
 • Reasekuracja i koasekuracja [ćw]
 • gr.: S54-01
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

 • Reasekuracja i koasekuracja [w]
 • gr.: S54-01
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [ćw, II poł. sem]
 • gr.: S54-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [w, II poł.sem]
 • gr.: S54-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

mgr Piotr Porzuczek

dr Andrzej Poszewiecki
 • Makroekonomia [w]
 • gr.: S43-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Joanna Próchniak
 • Entrepreneurship [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

mgr Katarzyna Raca

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań
 • Modern Behavioral Finance [w. wdw]
 • gr.: WDW
  Czwartek 20.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  Z
  termin pierwszy

 • Współczesne finanse publiczne [w]
 • gr.: S41-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

mgr Marta Sikorska

dr Grzegorz Sikorski
 • Kodeks spółek handlowych [w]
 • gr.: S41-21
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Czwartek 24.02.2022
  godz.: 15.15-16.00
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

dr Sylwia Silska-Gembka

dr Ewa Spigarska
 • Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach [ćw]
 • gr.: S41-15
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa II [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Jędrzej Strumiłło
 • Koncepcje zarządzania [w]
 • gr.: S41-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-21
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-01
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Piątek 11.02.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

prof. uczelni, dr hab. Arleta Szadziewska
 • Rachunek kosztów II [w]
 • gr.: S41-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

dr Adam Szczęch

prof. dr hab. Agnieszka Szpitter
 • Techniki mierzenia procesów pracy [ćw]
 • gr.: S53-11
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

 • Techniki mierzenia procesów pracy [w]
 • gr.: S53-11
  Wtorek 25.01.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami i programami [w]
 • gr.: S53-11
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-409
  E
  termin pierwszy

dr Dawid Szramowski
 • Analiza instytucji kredytowych [w]
 • gr.: S41-05
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-310
  Z
  termin pierwszy

 • Ocena standingu przedsiębiorstwa [w]
 • gr.: S51-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-05
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S51-15
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-11
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.A]
 • gr.: S53-02
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-06
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Koncepcje i metody zarządzania jakością [lab gr.B]
 • gr.: S53-01
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-05
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-11
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S53-31
  Poniedziałek 07.02.2022
  godz.: 08.00-08.45
  sala online
  Z
  termin pierwszy

mgr Izabela Śliwińska

prof. uczelni, dr hab. Piotr Walentynowicz
 • Koncepcje zarządzania [w]
 • gr.: S43-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-05
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-06
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-15
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-16
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  gr.: S43-31
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Lean Management - zarządzanie wyszczuplające [w, wdw]
 • gr.: WDW
  Poniedziałek 17.01.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

dr Katarzyna Welzant

dr Dariusz Wieczorek

dr Beata Wierzbicka

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

mgr Martyna Włodarczyk

prof. uczelni, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska
 • Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków [w]
 • gr.: S43-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S53-02
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz

dr Beata Zackiewicz-Brunke
 • Rachunek kosztów [ćw]
 • gr.: S41-21
  Środa 02.02.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów [w]
 • gr.: S41-21
  Środa 09.02.2022
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

 • Rachunek kosztów II [ćw]
 • gr.: S41-15
  Środa 02.02.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

dr Kaja Zaleska-Korziuk

prof. uczelni, dr hab. Anna Zamojska

dr Aleksandra Żurawik