Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć