Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej 3 Z 10 10
2. Informatyka i procesy informacyjne w zarządzaniu 3 Z 10 10
3. Marketing organizacji publicznych 3 Z 10 6 4
4. Techniki komunikowania i mediacji 2 Z 10 5 5
5. Uwarunkowania prawne funkcjonowania jednostek sektora publicznego 3 Z 10 10
6. Zarządzanie strategiczne 3 E 15 10 5 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Zarządzanie usługami publicznymi 5 Z 15 15
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 E 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 27 - 95 81 14 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 3 Z 10 4 6 Katedra Bankowości i Finansów
2. Planowanie, budżetowanie i analiza ekonomiczna jednostki administracji 5 E 15 15
3. Prawo pracy i prawo socjalne 3 Z 10 10
4. Rachunkowość zarządcza 3 E 15 5 10 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium dyplomowe 7 Z 6 6 Wydział Zarządzania
6. Skuteczne negocjacje 2 Z 10 5 5
7. Trening asertywności 2 Z 10 5 5
8. Ustrój samorządu terytorialnego 3 Z 10 10
9. Zarządzanie w jednostkach administracji publicznej 5 E 20 8 12
RAZEM 33 - 106 62 38 0 6 0 -
ŁĄCZNIE 60 - 201 143 52 0 6 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć