Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Zarządzanie kapitałem ludzkim
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Etyczne uwarunkowania decyzji personalnych 2 Z 5 5
2. Kształtowanie zachowań organizacyjnych 3 Z 10 5 5
3. Metody badań poczucia satysfakcji i zaangażowania pracowniczego 2 Z 5 5
4. Negocjacje i mediacje w organizacji 3 Z 10 5 5
5. Nowoczesny systemy ocen pracowniczych 5 E 15 8 7
6. Obszary pozapłacowego motywowania pracowników 3 Z 10 5 5
7. Planowanie karier pracowniczych i zarządzanie talentami 2 Z 10 5 5
8. Rekrutacja, selekcja i adaptacja zawodowa 5 E 20 10 10
9. Różnice kulturowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim 3 Z 10 5 5
RAZEM 28 - 95 53 42 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Makrootoczenie funkcji personalnej – rynek pracy 3 E 10 5 5
2. Nowoczesne koncepcje w HR 5 E 10 5 5
3. Planowanie zatrudnienia i analiza pracy 5 Z 15 8 7
4. Pomiar efektywności polityki personalnej (audyt i controlling personalny) 3 Z 10 5 5
5. Prawo pracy w praktyce 5 Z 10 5 5
6. Projektowanie systemu wynagrodzeń 5 E 25 13 12
7. Seminarium dyplomowe 6 Z 6 6 Wydział Zarządzania
8. Skuteczne komunikowanie w organizacji 3 Z 10 5 5
9. Zarządzanie szkoleniami pracowników 5 Z 10 5 5
RAZEM 40 - 106 51 49 0 6 0 -
ŁĄCZNIE 68 - 201 104 91 0 6 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć