Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Tryb studiów
Międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii
Studia:
Studia III stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
finansów i zarządzania
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Elektroniczne zasoby bibliograficzne 1 Z 5 5 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język obcy w zastosowaniach ekonomicznych 1 Z 15 15
3. Metodologia badań ekonomicznych 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
4. Rozwój myśli ekonomicznej 1 Z 30 30
5. Seminarium doktorskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wybrane problemy z mikroekonomii zaawansowanej 2 Z 30 30
RAZEM 8 - 125 125 0 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język obcy w zastosowaniach ekonomicznych 1 Z 30 30
2. Praktyki dydaktyczne 1 Z 10 10
3. Przedmiot specjalizacyjny (grupa D) 5 Z 30 30
4. Seminarium doktorskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Warsztaty metodologiczne 1 Z 15 15
6. Wybrane problemy z mikroekonomii zaawansowanej 2 Z 30 30
RAZEM 12 - 145 145 0 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria stosowana 2 Z 30 30 Katedra Ekonometrii
2. Metody i techniki badań ilościowych 2 Z 30 30 Katedra Statystyki
3. Praktyki dydaktyczne 0 Z 45 45
4. Seminarium doktorskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 6 - 135 90 0 0 0 45 -
SEMESTR IV
1. Praktyki dydaktyczne 0 Z 45 45
2. Przedmiot specjalizacyjny (grupa A/B) 2 Z 15 15
3. Seminarium doktorskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Współczesne problemy finansów i bankowości 2 Z 30 30
5. Współczesne problemy zarządzania 0 Z 30 30
RAZEM 6 - 150 105 0 0 0 45 -
SEMESTR V
1. Praktyki dydaktyczne 0 Z 45 45
2. Przedmiot specjalizacyjny (grupa A/B) 2 Z 15 15
3. Przedmiot specjalizacyjny (grupa A/B) 2 Z 15 15
4. Seminarium doktorskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 6 - 105 60 0 0 0 45 -
SEMESTR VI
1. Praktyki dydaktyczne 0 Z 45 45
2. Przedmiot specjalizacyjny (grupa A/B) 2 Z 15 15
3. Przedmiot specjalizacyjny (grupa A/B) 2 Z 15 15
4. Seminarium doktorskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 6 - 105 60 0 0 0 45 -
ŁĄCZNIE 44 - 765 585 0 0 0 180 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć