Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Bankowość i doradztwo finansowe
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mikroekonomii, makroekonomii, ekonometrii, statystyki i podstaw zarządzania i finansów,
 • bankowości centralnej, bankowości detalicznej, korporacyjnej i hipotecznej,
 • funkcjonowania rynku kapitałowego, pieniężnego i walutowego,
 • zasad funkcjonowania  banków oraz giełd papierów wartościowych,
 • zarządzania bankiem i ryzykiem,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • etyki w biznesie.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizy rynków finansowych,
 • posługiwania się technikami zarządzania i sprzedaży produktów bankowych,
 • wyceny instrumentów finansowych,
 • stosowania metod zarządzania ryzykiem,
 • formułowania strategii instytucji finansowych.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • doradcy finansowego,
 • analityka finansowego,
 • konsultanta,
 • doradcy klienta detalicznego i biznesowego.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • departamentach ryzyka w bankach,
 • w oddziałach i centralach banków,
 • w instytucjach pośrednictwa finansowego,
 • w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • biurach maklerskich,
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • firmach konsultingowych,
 • spółkach faktoringowych.

« wróć