Strona główna » Studia
Studia
Informacje Prodziekana
Wybór seminarium magisterskiego - NMSU, semestr letni 2019/2020 »

Szanowni Studenci niestacjonarnych studiów magisterskich,

informuję, że w dniach 24 - 27 lutego 2020 r. odbędzie się elektroniczny wybór promotora (seminarium magisterskiego). Wszelkie informacje na temat prowadzących znajdziecie Państwo na odpowiednich podstronach w zakładce: http://wzr.pl/wydzial/index.php?str=121

Sugeruję Państwu zapoznać się z profilem naukowym wskazanych w załączeniu promotorów, aby w maksymalnym stopniu dopasować Państwa oczekiwania problemowe i badawcze do specjalizacji naukowej osób prowadzących seminaria magisterskie.

Na potrzeby wyboru seminarium przygotowana została aktualna lista rankingowa studentów, która została sporządzona z uwzględnieniem kryterium liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Tym samym na decyzję o zakwalifikowaniu się na seminarium do wybranego promotora nie ma wpływu kolejność zapisów.

System elektronicznego wyboru promotorów zostanie zamknięty o godz. 24:00 w dniu 27 lutego 2020 r. Proszę do tego czasu o wskazanie swoich preferencji w systemie.

załączonym zestawieniu znajdziecie Państwo obok swojej specjalności listę promotorów, którzy rozpoczynają w semestrze letnim 2019/2020 seminaria magisterskie. W celu zapisania się na określoną listę należy zalogować się wykorzystując odpowiedni link (podany w załączniku).

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Zajęcia wyrównawcze (dodatkowe) z Rachunkowości - dla st. I roku NMSU (II stopień) »

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż na prośbę studentów I roku, którzy dostrzegają już na tym etapie kształcenia konieczność uzupełnienia wiedzy z zakresu Rachunkowości, decyzją Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Mirosława Szredera, uruchomione zostały dodatkowe zajęcia wyrównujące poziom podstawowej wiedzy z zakresu Rachunkowości (15 godzin) w semestrze zimowym bieżącego roku akadmickiego (2019/2020). Dodatkowe zajęcia będzie prowadziła Pani dr Anna Kamińska-Stańczak w następujących terminach:

  • 16.11 w godz. 11.30 – 16.45; sala 206 (6h);
  • 30.11 w godz. 11.30 – 15.00; sala 310 (4h);
  • 30.11 w godz. 15.15 – 16.45; sala 206 (2h);
  • 08.12 w godz. 15.15 – 17.45; sala 206 (3h).

Wszelke potencjalne zmiany terminu zajęć będą nanoszone na plan specjalnie w tym celu utworzonej grupy studenckiej o numerze: N41-00. Na prośbę Pani Doktor proszę zainteresowanych Studentów o kontakt mailowy z Prowadzącą (zarzaks@ug.edu.pl) w sprawie odbioru materiałów dydaktycznych na te zajęcia.

Z poważaniem

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych 
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

WYBÓR SEMINARIÓW MAGISTERSKICH – STUDIA NIESTACJONARNE (4 lutego 2019) »

ELEKTRONICZNY WYBÓR SEMINARIÓW MAGISTERSKICH
NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

   

Szanowni Studenci niestacjonarnych studiów magisterskich,

w dniach 4 - 28 lutego 2019 r. odbędzie się elektroniczny wybór promotora (seminarium magisterskiego). Wszelkie informacje na temat prowadzących znajdziecie Państwo na odpowiednich podstronach w zakładce: http://wzr.pl/wydzial/index.php?str=121

Sugeruję Państwu zapoznanie się z profilem naukowym wskazanych poniżej do wyboru Promotorów, aby w maksymalnym stopniu dopasować Państwa oczekiwania problemowe i badawcze do specjalizacji naukowej osób prowadzących seminaria magisterskie. Na potrzeby wyboru seminarium przygotowana została aktualna lista studentów, która została sporządzona z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  1. liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji;
  2. średniej z ocen, wskazanych w procesie rekrutacji.

W poniższym zestawieniu znajdziecie Państwo obok swojej specjalności listę promotorów, którzy rozpoczynają w semestrze letnim 2018/2019 seminaria magisterskie. W celu zapisania się na określoną listę należy zalogować się wykorzystując odpowiedni link:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA PRODZIEKANA - pobierz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

WYBÓR SEMINARIÓW MAGISTERSKICH – STUDIA NIESTACJONARNE (3 marca 2018) »

Szanowni Studenci,

w dniu 3 marca 2018 r. odbędzie się wybór Promotora (seminarium magisterskiego). Wszelkie informacje na temat prowadzących znajdziecie Państwo na odpowiednich podstronach w zakładce: http://wzr.pl/wydzial/index.php?str=121

Z doświadczenia sugeruję Państwu zapoznanie się z profilem naukowym wskazanych poniżej do wyboru Promotorów, aby w maksymalnym stopniu dopasować Państwa oczekiwania problemowe i badawcze do specjalizacji naukowej osób prowadzących seminaria magisterskie.

Uprzejmie informuję, iż na potrzeby wyboru seminarium przygotowana została aktualna lista Studentów, która została sporządzona z uwzględnieniem następujących kryteriów:
(1) liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji;
(2) średniej z ocen, wskazanych w procesie rekrutacji.

Przebieg wyboru przez Studentów seminariów magisterskich na wszystkich specjalnościach będzie koordynowany przez przyszłych Promotorów, bądź osoby do tego wyznaczone przez Kierownika danej Jednostki.

Lp.

Specjalność

Osoby prowadzące seminarium magisterskie

1

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

 1. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 2. Dr Marzenna Czerwińska
 3. Dr Mariusz Chmielewski
 4. Dr Renata Płoska

2

Marketing

 1. Dr hab. Wojciech Żurawik, prof. UG
 2. Dr hab. Robert Bęben, prof. UG

3

Menedżer

 1. Prof. dr hab. Piotr Grajewski
 2. Prof. dr hab. Jacek Rybicki
 3. Dr Mirosław Czapiewski

4

Rachunkowość

 1. Dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
 2. Dr Leszek Michalczyk
 3. Dr Wojciech Kozłowski
 4. Dr Grzegorz Bucior
 5. Dr Karolina Gościniak
 6. Dr Michał Chalastra
 7. Dr Cyryl Kotyla
 8. Olga Martyniuk

5

Biegły Rewident

 1. Dr hab. Przemysław Lech, prof. UG
 2. Dr Beata Zackiewicz-Brunke
 3. Dr Karolina Gościniak
 4. Dr Ewa Spigarska
 5. Dr Grzegorz Bucior

6

 

Finanse Przedsiębiorstw
i Controlling

 1. Dr Bartłomiej Gabriel
 2. Dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka
 3. Dr Olga Martyniuk
 4. Dr Dariusz Wieczorek

7

Informatyka Ekonomiczna

 1. Prof. dr hab. Stanisław Wrycza
 2. Dr hab. Jerzy Auksztol, prof. UG

8

Analiza Danych – Big Data

 1. Dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG
 2. Dr hab. Beata Jackowska, prof. UG
 3. Dr Tomasz Jurkiewicz


ZAŁĄCZNIK W PDF - do pobrania

Z poważaniem

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Nadzór korporacyjny - EGZAMIN KOMISYJNY »

W uzgodnieniu z p. Prof. dr hab. Magdaleną Jerzemowską, informuję, że w sesji egzaminacyjnej kończącej semestr letni roku akademickiego 2016/2017 wyznaczonych zostało  5 kolejnych terminów zaliczenia z przedmiotu „Nadzór korporacyjny”.

W związku z powyższym Pani Prof. M. Jerzemowska wyraża zgodę na wyznaczenie ostatniego terminu zaliczenia wyłącznie dla osób, które ze względów zdrowotnych (co należy udokumentować) nie mogły przystąpić do zaliczenia przedmiotu. Pozostałe osoby mogą złożyć wniosek o egzamin komisyjny, który zostanie przeprowadzony w dniu:

28 października 2017 r. o godz. 13:00 w sali C-4.

Wniosek o zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego należy składać za pośrednictwem Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych do Dziekana ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych do dnia: 25 października 2017.

Z poważaniem,

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dodatkowy termin zaliczenia - Rachunkowość podatkowa / gr. 471-473 NMSU »

Szanowni Studenci z gr. 471-473 NMSU,

uprzejmie informuję, iż w uzgodnieniu z Panem dr Cyrylem Kotylą - ostatni (dodatkowy) możliwy termin zaliczenia przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA odbędzie się w dniu: 16 września br. (sobota) w godz. 9:45-10:45 w sali C-6 (Centrum Dydaktyczne).

Informuję jednocześnie, iż jest to DODATKOWY i ostatni termin rozliczenia ww. przedmiotu, który zgodził się na moją prośbę przeprowadzić Pan Doktor, co bardzo proszę wziąć pod uwagę przygotowując się do zaliczenia.

Z wyrazami szacunku

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dodatkowe zaliczenie z przedmiotu: NADZÓR KORPORACYJNY »

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż w uzgodnieniu z Panią Prof. dr. hab. M. Jerzemowską - ostatni możliwy termin zaliczenia przedmiotu: NADZÓR KORPORACYJNY, zarówno przez Studentów studiów niestacjonarnych, jak również studiów stacjonarnych, odbędzie się w dniu: 25 marca (sobota). o godz. 13:00 w Auli WZR UG.

Informuję jednocześnie, iż jest to DODATKOWY i ostatni termin rozliczenia ww. przedmiotu, który zgodziła się przeprowadzić Pani Profesor, co bardzo proszę wziąć pod uwagę przygotowując się do zaliczenia.

Z wyrazami szacunku

---

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Wybór seminariów magisterskich – studia niestacjonarne, 25 lutego 2017 »

Szanowni Studenci,

w dniu 25 lutego 2017 r. odbędzie się wybór Promotora (seminarium magisterskiego). Wszelkie informacje na temat prowadzących znajdziecie Państwo na odpowiednich podstronach w zakładce: http://wzr.pl/wydzial/index.php?str=121

Z doświadczenia sugeruję Państwu zapoznanie się z profilem naukowym wskazanych poniżej do wyboru Promotorów, aby w maksymalnym stopniu dopasować Państwa oczekiwania problemowe i badawcze do specjalizacji naukowej osób prowadzących seminaria magisterskie.

Uprzejmie informuję, iż na potrzeby wyboru seminarium przygotowana została aktualna lista Studentów, która została sporządzona z uwzględnieniem następujących kryteriów: (1) liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji; (2) średniej z ocen, wskazanych w procesie rekrutacji. Niemniej jednak przebieg wyboru przez Studentów seminariów magisterskich będzie bezpośrednio koordynowany przez przyszłych Promotorów, bądź osoby do tego wyznaczone przez Kierownika danej Jednostki.

Lp.

Specjalność

Osoby prowadzące seminarium magisterskie

1

Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

1. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

2. dr Marzenna Czerwińska

3. dr Joanna Pioch

2

Inwestycje i Nieruchomości

1. Prof. dr hab. Krystyna Dziworska

2. Dr hab. Anna Górczyńska, prof. UG

3

Marketing

1. Dr hab. Wojciech Żurawik, prof. UG

2. Dr hab. Robert Bęben, prof. UG

4

Menedżer

1. Prof. dr hab. Piotr Grajewski

2. Dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG

3. Dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG

5

Rachunkowość

1. Prof. dr hab. Bernard Kubiak

2. Dr Cyryl Kotyla

3. Dr Wojciech Kozłowski

4. Dr Grzegorz Bucior

5. Dr Beata Zackiewicz-Brunke

6. Dr Michał Chalastra

7. Dr Olga Martyniuk

8. Dr Kamila Stańczak-Strumiłło

6

Biegły Rewident

1. Dr hab. Przemysław Lech, prof. UG

2. Dr Beata Zackiewicz-Brunke

3. Dr Karolina Gościniak

4. Dr Ewa Spigarska

5. Dr Grzegorz Bucior

7

Bankowość i Doradztwo Finansowe

1. Dr hab. Leszek Pawłowicz, prof. UG

2. Prof. dr hab. Ryszard Wierzba

8

Finanse Przedsiębiorstw
i Controlling

1. Prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska

2. Dr hab. Ewelina Sokołowska

3. Dr Julia Koralun - Bereźnicka

9

Informatyka Ekonomiczna

1. Prof. dr hab. Stanisław Wrycza

2. Dr Anna Lenart

 

Z poważaniem

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Dziekanat nieczynny - sobota 11 lutego 2017 »

Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, iż w dniu 11 lutego (sobota), z uwagi na brak zjazdu zarówno dla Studentów I jak również II stopnia – dziekanat studiów niestacjonarnych jest zamknięty.

Wszelkie sprawy prosimy kierować drogą elektroniczną na odpowiedni adres mailowy:

  1. Pani Iwona Nadolska (iwona.nadolska@ug.edu.pl) – Informatyka I oraz II stopień; FiR I stopień I rok i BiDF; FiR II stopień BiDF oraz BR,
  2. Pani Danuta Halikowska (danuta.halikowska@ug.edu.pl) – Zarządzanie I oraz II stopień, Menedżer, FiR I oraz II stopień FPiC oraz FiR I rok I stopień,
  3. Pani mgr Beata Kędzierska (beata.kedzierska@ug.edu.pl) – FiR I stopień Rachunkowość; FiR II stopień Rachunkowość
  4. Pani Małgorzata Liebrecht (malgorzata.liebrecht@ug.edu.pl) – Zarządzanie I oraz II stopień specjalności: IiN, ZRP, Marketing; FiR I stopień.

Jednocześnie informuję, iż w dniach roboczych dziekanat st. niestacjonarnych jest otwarty zgodnie z podanymi godzinami pracy.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Administracja na Kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe »

Uprzejmie informuję, iż administracja międzywydziałowym kierunkiem Podatki i Doradztwo Podatkowe, który realizowany jest przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego od listopada 2016 r. odbywa się w dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji:

Podatki i doradztwo podatkowe - studia I oraz II stopnia - pokój 2059 tel.: 58 523 28 92 - podatki@prawo.ug.edu.pl

Wszelkie sprawy administracyjne związane z realizacją zajęć na tym kierunku prosimy kierować bezpośrednio do p. Marleny Domblat (marlena.domblat@prawo.ug.edu.pl) bądź na ww. adres korespondecnyjny.

Bezpośredni link do dziekanatu Prawa i Administracji (PiDP):
http://prawo.ug.edu.pl/wydzial/dziekanat/podatki_i_doradztwo_podatkowe

---

dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Egzamin komisyjny - Konsolidacja sprawozdań finansowych (ĆWICZENIA z mgr. Maciejem Gieruszem) »

Egzamin komisyjny z przedmiotu: Konsolidajca sprawozdań finansowych (ĆWICZENIA), prowadzonego przez p. mgr. Macieja Gierusza, odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. o godz. 8:00 w p. 204 na Wydziale Zarządzania UG

UWAGA: Informacja dotyczy tych Studentów, którzy do dnia 5 października 2016 r. złożą (osobiście lub drogą elektroniczną) do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych podanie o egzamin komisyjny.

---
dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Egzamin komisyjny - Konsolidacja sprawozdań finansowych (WYKŁAD z mgr. Maciejem Gieruszem) »

Egzamin komisyjny z przedmiotu: Konsolidacja sprawozdań finansowych (WYKŁAD), prowadzonego przez p. mgr. Macieja Gierusza, odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. o godz. 17:00 w p. 204 na Wydziale Zarządzania UG.

Osobą koordynującą przebieg egzaminu będzie dr Jarosław Kujawski.

UWAGA: Informacja dotyczy tych Studentów, którzy do dnia 5 października 2016 r. złożą (osobiście lub drogą elektroniczną) do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych podanie o egzamin komisyjny.

---
dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Egzamin komisyjny - Rachunkowość zarządcza (z mgr. Maciejem Gieruszem) »

Egzamin komisyjny z przedmiotu: Rachunkowość zarządcza, prowadzonego przez p. mgr. Macieja Gierusza, odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. o godz. 8:00 w p. 204 na Wydziale Zarządzania UG

UWAGA: Informacja dotyczy tych Studentów, którzy do dnia 5 października 2016 r. złożą (osobiście lub drogą elektroniczną) do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych podanie o egzamin komisyjny.

---
dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Egzamin komisyjny - Rachunkowość zarządcza (z dr. Jarosławem Kujawskim) »

Egzamin komisyjny z przedmiotu: Rachunkowość zarządcza, prowadzonego przez p. dr. Jarosława Kujawskiego, odbędzie się w dniu 8 października 2016 r. o godz. 17:00 w p. 204 na Wydziale Zarządzania UG

UWAGA: Informacja dotyczy tych Studentów, którzy do dnia 5 października 2016 r. złożą (osobiście lub drogą elektroniczną) do Dziekanatu Studiów Niestacjonarnych podanie o egzamin komisyjny.

---
dr hab. Paweł Antonowicz

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego