Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia dla studentów
UWAGA studenci grupy N11-04 (FiR)! »

UWAGA studenci grupy N11-04 (FiR)!

 

Uprzejmie proszę Starostę lub innego przedstawiciela grupy ćwiczeniowej N11-04 o możliwie jak najszybszy kontakt mailowy (zarzaks@ug.edu.pl) w celu organizacji zajęć z Rachunkowości w sem. letnim i odbioru materiałów dydaktycznych na pierwsze zajęcia w dniu 9 III br.

dr Anna Kamińska-Stańczak

UWAGA studenci grupy N22 (AIwB)! »

UWAGA studenci grupy N22 (AIwB)!

 

Uprzejmie proszę Starostę lub innego przedstawiciela grupy wykładowej/ćwiczeniowej N22 o możliwie jak najszybszy kontakt mailowy (zarzaks@ug.edu.pl) w celu organizacji zajęć z Rachunkowości w sem. letnim i odbioru materiałów dydaktycznych na pierwsze zajęcia w dniu 24 III br.

dr Anna Kamińska-Stańczak

Konsultacje z dr Mariolą Łuczak w semestrze letnim 23/24 »

Konsultacje z dr Mariolą Łuczak w semestrze letnim 2023/2024 odbędą się w formie zdalnej:

Środa I tydzień godzina 8.30-9.30
Środa II tydzień godzina 11.30-12.30

Link do konsultacji:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRkZTRmMWYtODQyOC00Yjk1LWFiZmQtMzlkZmJkYjAyZGQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%227d142c33-7d34-48de-a3a5-43d82c118b0d%22%7d