Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Kierunki studiów

Podatki i doradztwo podatkowe

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Ekonomia 4 14 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
3. Prawo administracyjne 8 30 15 15
4. Prawo cywilne 5 20 10 10 Wydział Prawa i Administracji
5. Wykład do wyboru 2 15 15 Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 20 10 10 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 4 15 15
RAZEM 30 - 132 79 53 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Administracja podatkowa 3 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 4 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
4. Prawo cywilne 6 30 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Rachunkowość 5 26 10 16 Katedra Rachunkowości
6. Teoria podatku i opodatkowania 3 10 10
7. Wykład do wyboru 6 20 20 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 134 75 59 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie 2 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
3. Podatki i opłaty samorządowe 4 24 10 14 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy statystyki 2 20 10 10 Katedra Statystyki
5. Prawo przedsiębiorców 4 20 10 10
6. Prawo zobowiązań podatkowych 3 20 10 10
7. Rachunkowość finansowa 4 26 10 16 Katedra Rachunkowości
8. Ubezpieczenia społeczne 2 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 188 100 88 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 2 24 10 14 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 2 20 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 3 18 18 Centrum Języków Obcych
4. Praktyki 3 0 Katedra Statystyki
5. Prawo przedsiębiorców 5 30 15 15
6. Prawo zobowiązań podatkowych 4 20 10 10
7. Seminarium licencjackie 4 16 16 Wydział Zarządzania
8. Ubezpieczenia gospodarcze 1 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 168 85 67 0 16 0 -
SEMESTR V
1. Podatki bezpośrednie 5 34 14 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatki pośrednie 5 34 14 20 Katedra Bankowości i Finansów
3. Podatki w księgach rachunkowych 2 16 16 Katedra Rachunkowości
4. Prawo karne skarbowe 3 20 10 10
5. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 3 26 16 10 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium licencjackie 6 16 16 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 176 100 60 0 16 0 -
SEMESTR VI
1. Analiza podatkowa 6 28 14 14 Katedra Bankowości i Finansów
2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 10 10
3. Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 6 30 15 15
4. Rynki finansowe 2 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium licencjackie 6 16 16 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 2 10 10 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 144 89 39 0 16 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 942 528 366 0 48 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć