Strona główna » Studia
Studia
Programy studiów
Kierunki studiów

Analityka gospodarcza

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Prawo 3 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 4 Z/E 25 15 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Makroekonomia 6 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30 Katedra Statystyki
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria 8 Z/E 60 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 20 12 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Programowanie komputerów 6 Z/E 45 30 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Ubezpieczenia 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza portfela papierów wartościowych 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Analiza szeregów czasowych 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Bankowość 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
4. Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka 3 Z 12 12 Katedra Ekonometrii
5. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
7. Modelowanie popytu konsumpcyjnego 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
8. Rachunkowość 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
9. Rynki finansowe 3 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 154 71 73 10 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania operacyjne 5 Z/E 45 15 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Bazy danych 3 Z/E 40 10 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Instytucje wspólnego inwestowania 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
5. Komputerowe pakiety ekonometryczne 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
6. Modelowanie makroekonomiczne 5 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
7. Modelowanie procesu produkcyjnego 4 Z 12 12 Katedra Ekonometrii
8. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 289 65 65 25 14 120 -
SEMESTR VI
1. Analiza fundamentalna 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Analiza techniczna 2 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Diagnozowanie koniunktury gospodarczej 2 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii
4. Marketing 2 Z 8 8 Katedra Marketingu
5. Modelowanie procesów finansowych 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Katedra Bankowości i Finansów
8. Prognozowanie 3 E 8 8 Katedra Ekonometrii
9. Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 144 55 60 15 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1256 546 497 65 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć