Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Metody analizy danych

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 135 135 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 5 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 90 45 45 Katedra Statystyki
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 330 150 180 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria 8 Z/E 75 30 15 30 Katedra Ekonometrii
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Programowanie komputerów 6 Z/E 60 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Ubezpieczenia 3 Z 30 30 Katedra Statystyki
8. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 390 195 165 30 0 0 -
SEMESTR IV
1. Bankowość 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Komputerowe pakiety statystyczne 3 Z 30 30 Katedra Statystyki
4. Metody klasyfikacji 4 Z 15 15 Katedra Statystyki
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Organizacja i technika badań próbkowych 4 Z 40 20 20 Katedra Statystyki
7. Rachunkowość 4 Z/E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
8. Rynki finansowe 3 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Statystyka społeczna 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 355 170 140 45 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza finansowa 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 5 Z 30 30 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Badania operacyjne 5 Z/E 60 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Bazy danych 3 Z/E 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Demografia 7 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
6. Oprogramowanie symulacji komputerowych 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 420 120 60 90 30 120 -
SEMESTR VI
1. Eksploracyjne metody analizy danych 4 Z 30 20 10 Katedra Statystyki
2. Marketing 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Prognozowanie 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
6. Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 60 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
8. Sztuczne sieci neuronowe 3 Z 15 15 Katedra Statystyki
9. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 260 140 60 25 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2025 910 740 190 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć