Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Podatki i doradztwo podatkowe

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Ekonomia 4 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 3 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Prawo administracyjne 8 60 30 30
4. Prawo cywilne 5 40 20 20 Wydział Prawa i Administracji
5. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Wykład do wyboru 2 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 4 30 30
RAZEM 30 - 280 155 125 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Administracja podatkowa 3 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 4 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 3 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Prawo cywilne 6 60 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Rachunkowość 5 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Teoria podatku i opodatkowania 3 20 20
7. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 6 40 40 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 275 140 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie 2 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 2 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Podatki i opłaty samorządowe 4 50 20 30 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy statystyki 2 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Prawo przedsiębiorców 4 40 20 20
6. Prawo zobowiązań podatkowych 4 30 15 15
7. Rachunkowość finansowa 4 45 15 30 Katedra Rachunkowości
8. Ubezpieczenia społeczne 2 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 315 160 155 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 2 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 2 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 3 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Praktyka zawodowa 3 75 75 Wydział Zarządzania
5. Prawo przedsiębiorców 5 60 30 30
6. Prawo zobowiązań podatkowych 4 40 20 20
7. Seminarium licencjackie 4 30 30 Wydział Zarządzania
8. Ubezpieczenia gospodarcze 1 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 370 140 125 0 30 75 -
SEMESTR V
1. Podatki bezpośrednie 5 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatki pośrednie 5 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
3. Podatki w księgach rachunkowych 2 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Prawo karne skarbowe 3 40 20 20
5. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 3 45 30 15 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium licencjackie 6 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 310 185 95 0 30 0 -
SEMESTR VI
1. Analiza podatkowa 6 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 15 15
3. Postępowania podatkowe i administracyjnosądowe 6 60 30 30
4. Rynki finansowe 2 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium licencjackie 6 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 6 45 45 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 2 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 150 75 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1805 930 710 0 90 75 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć