Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Marketing

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
8. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
9. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 375 165 210 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Segmentacja rynku 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Strategie konkurencji 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
7. Wykład do wyboru 5 Z 75 75 Wydział Zarządzania
8. Zachowania konsumenckie 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
9. Zarządzanie marketingowe 5 Z/E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 360 195 165 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Marketing usług 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Polityka cenowa 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
5. Polityka dystrybucji 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Polityka produktu 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
7. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
8. Promocja 3 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
9. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 480 195 135 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Budżetowanie i audyt marketingowy 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
2. Marketing ery cyfrowej 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Marketing na rynku kapitałowym 3 Z 15 15 Katedra Marketingu
4. Marketing przemysłowy 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Marketing wewnętrzny 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
9. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
10. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 290 165 90 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2060 1020 855 0 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć