Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Analityka gospodarcza

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
3. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
4. Technologia informacyjna 2 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 24 - 225 105 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 5 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 90 45 45 Katedra Statystyki
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 330 150 180 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria 8 Z/E 75 30 15 30 Katedra Ekonometrii
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Programowanie komputerów 6 Z/E 60 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Ubezpieczenia 3 Z 30 30 Katedra Statystyki
8. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 390 195 165 30 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza portfela papierów wartościowych 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza szeregów czasowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Bankowość 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
5. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Modelowanie popytu konsumpcyjnego 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
8. Rachunkowość 4 Z/E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
9. Rynki finansowe 3 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 345 180 150 15 0 0 -
SEMESTR V
1. Analiza finansowa 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania operacyjne 5 Z/E 60 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Bazy danych 3 Z/E 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Instytucje wspólnego inwestowania 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
5. Komputerowe pakiety ekonometryczne 4 Z 30 30 Katedra Ekonometrii
6. Modelowanie makroekonomiczne 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
7. Modelowanie procesu produkcyjnego 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
8. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
9. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 420 135 90 45 30 120 -
SEMESTR VI
1. Analiza fundamentalna 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza techniczna 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Diagnozowanie koniunktury gospodarczej 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Marketing 2 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
5. Modelowanie procesów finansowych 1 Z 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Prognozowanie 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
9. Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 60 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
11. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 320 165 105 15 35 0 -
ŁĄCZNIE 174 - 2030 930 810 105 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć