Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim

HR w zarządzaniu organizacją

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Bankowość 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse 5 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Marketing 5 Z/E 60 30 30 Katedra Marketingu
4. Procesy Informacyjne w Zarządzaniu 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi/ HRM 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 375 165 210 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Badania marketingowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metody i narzędzia HR (I) 7 Z/E 75 30 45 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Motywowanie w organizacji 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Organizacja procesów wytwórczych 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju
11. Zarządzanie wiedzą 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 315 180 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Metody i narzędzia HR (II) 5 Z/E 75 30 45 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Ochrona środowiska 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Podstawy psychologii zarządzania 2 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
7. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Strategia HR i planowanie zasobów ludzkich 2 Z 30 15 15 Wydział Zarządzania
9. Wykład do wyboru 5 Z 75 75 Wydział Zarządzania
10. Zachowania organizacyjne 4 Z/E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie zmianami 1 Z 15 15
RAZEM 30 - 495 240 105 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Gra symulacyjna 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium licencjackie 8 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Sztuka prezentacji 2 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Współczesne trendy HR w zarządzaniu środowiskiem pracy 3 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 5 Z 75 75 Wydział Zarządzania
8. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
9. Zarządzanie marketingowe 2 E 15 15 Katedra Marketingu
10. Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 345 210 105 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2085 1095 810 0 60 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć