Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Rachunkowość

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Makroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Prawo 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Statystyka 4 Z 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 45 15 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 285 165 120 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonometria 6 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
2. Finanse 5 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Mikroekonomia 5 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Rachunkowość 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Statystyka 5 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 315 150 165 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Bankowość 4 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse publiczne 5 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Język angielski 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Matematyka finansowa 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Statystyki
5. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
7. Rynki finansowe 4 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. System podatkowy w Polsce na tle systemów podatkowych w wybranych krajach UE 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 390 195 195 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 5 Z/E 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
2. Finanse przedsiębiorstw 5 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Podstawy controllingu 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Sprawozdawczość finansowa 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Ubezpieczenia gospodarcze 3 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
8. Ubezpieczenia społeczne 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
9. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 330 165 165 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Finanse samorządu terytorialnego 2 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Marketing 4 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Podatki w księgach rachunkowych 4 E 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Praktyka zawodowa 2 Z 160 160 Wydział Zarządzania
5. Rachunek kosztów I 2 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 6 Z/E 45 30 15 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość skomputeryzowana 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
8. Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 430 150 60 30 30 160 -
SEMESTR VI
1. Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów 4 Z 15 15 Katedra Rachunkowości
2. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Rachunkowość banków 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
4. Rachunkowość jednostek budżetowych 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
5. Rachunkowość ubezpieczycieli 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 185 105 45 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1935 930 750 30 65 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć