Strona główna » Studia
Studia
Stypendia socjalne i zapomogi
WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE - ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ »

W roku akademickim 2020/2021 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg  dla studentów zajmuje się  Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

W związku z powyższym, wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w biurze COSSiD.

Centrum znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokoju 116 (na pierwszym piętrze). Informacje na temat pracy Centrum znajdują się stronie Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów.

Z pracownikami Centrum można kontaktować się mailowo pod adresem: cossid@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerem: 58-523-21-87.

I