Strona główna » Studia
Studia
Ogłoszenia
Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów »

Od 1 lipca 2019 roku uruchomiono Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, które przejęło wszystkie sprawy związane z obsługą  stypendiów (wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego).

W związku z powyższym, wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w biurze COSSiD,

Budynek administracji

Ul. Bażyńskiego 1a

80-309 Gdańsk

pokój 116

e-mail: cossid@ug.edu.pl

tel.: 58 523 21 87

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO »

Termin składania wniosków: do 24 październiak 2019 roku

 

Miejsce składania wniosków:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30

Wniosek o przyznanie  nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2017/2018

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO »

STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Termin składania wniosków: do 26 września 2019 roku

Miejsce składania wniosków:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie w godzinach: poniedziałek - wtorek: 09.30-13.30. czwartek: 09.30-13.30

Szczegółowe informacje: na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO »

STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października

Miejsce składania wniosków:

 Kancelaria Ogólna Urzędu (80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45, albo za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej: „Wniosek o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego” (Departament Rozwoju Gospodarczego)

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pok. 304

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdańska

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SOPOTU »

Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu

Termin składania wniosków: do 15 października

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty, pok.13 budynek na ul. Marynarzy 4

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu.

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA GDYNI »

Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni

Termin składania wniosków:

1) Wydziale Edukacji, ul. Śląska 35-37, Gdynia, w godz. 08:00 - 16:00 (pokój C105)
2) Kancelarii Ogólnej, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia w godz. 07:00 - 17:00
3) Kancelarii Ogólnej, ul. 10 Lutego 24, Gdynia, godz. 08:00 - 16:00

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni.