Strona główna » Studia
Studia
Akademiki 2020/2021

AKADEMIKI 2020/2021

 

REZERWACJI AKADEMIKA – jeśli nie mieszkasz w Trójmieście, pamiętaj o złożeniu WNIOSKU o miejsce w domu studenckim jeszcze podczas wakacji. Najlepiej w połowie sierpnia. Zapoznaj się też z REGULAMINEM przyznawania miejsc oraz CENNIKIEM zakwaterowania.

Informacje dotyczące przyznawania miejsc/pokoi w akademikach UG na rok akademicki 2020/2021 dla studentów na I rok studiów I i II stopnia.

Miejsce/pokój w domu studenckim UG będzie przyznawała Uczelniana Komisja Kwaterunkowa.

Aby otrzymać miejsce należy złożyć wniosek w elektronicznym systemie przez Portal Studenta wraz ze stosownymi i obowiązkowymi dokumentami. Podstawowym kryterium przyznawania miejsc będzie wysokość dochodów na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym oraz odległość od stałego miejsca zamieszkania, gdy codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie.

Obowiązkowe dokumenty:

1) Dochody za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego (rodziców i rodzeństwa).

2) Składki ZUS za rok poprzedni wszystkich pracujących członków gospodarstwa domowego.

3) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej członka gospodarstwa domowego - zaświadczenie z US o osiągniętych dochodach za rok poprzedni.

4) W przypadku posiadania gruntu - zaświadczenie z gminy o posiadanej liczbie hektarów przeliczeniowych.

5) W przypadku samotnie wychowującego rodzica - wyrok alimentacyjny lub dokument potwierdzający otrzymywanie renty rodzinnej lub zaświadczający brak prawa do renty po zmarłym rodzicu.

6) W przypadku posiadania rodzeństwa uczącego się - zaświadczenie ze szkół lub uczelni.

7) W przypadku składania wniosku o pokój 1-osobowy - orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie wraz z opisem sytuacji (np. choroby).

8) W przypadku składania wniosku o pokój małżeński lub rodzinny - akt małżeństwa, akt/akty urodzenia dzieci.

9) W przypadku składania wniosku o pokój małżeński oraz o miejsce dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - oświadczenie małżonka lub opiekuna na przetwarzanie danych osobowych.

10) Dopuszcza się złożenie przez studenta innych dodatkowych dokumentów, oświadczeń lub opisów, które student uzna za konieczne do wyjaśnienia sytuacji.

Terminy składania wniosków i przyznawania miejsc/pokoi w domach studenckich UG.

dla studentów I roku I stopnia 

  • Termin składania wniosków: 19.09.2020 - 23.09.2020 
  • Termin rozpatrywania wniosków: do 28.09.2020

dla studentów I roku II stopnia 

  • Termin składania wniosków: 30.09.2020 - 02.10.2020 
  • Termin rozpatrywania wniosków: do 07.10.2020