Strona główna » Katedra Statystyki
Publikacje

Aktualne i szczegółowe dane na temat publikacji pracowników

Katedry Statystyki znajdują się na stronie:

https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/index.seam

 

Wybrane publikacje pracowników Katedry Statystyki:

 • Boguszewicz-Kreft M., Kuczamer-Kłopotowska S., Kozłowski A. (2022), The role and importance of perceived risk in medical tourism. Applying the theory of planned behaviour, PLoS ONE, 2022, vol. 17, nr 1, s.1-26, Numer artykułu:e0262137.
 • Gierusz A., Kowalczyk-Rólczyńska P., Pobłocka A. [i in.] (2022), Changes in approach to risk sharing in supplementary pension schemes, W: The evolution of supplementary pensions: 25 years of pension reform / Kolaczkowski James [i in.] (red.), Cheltenham ; Northampton, Edward Elgar Publishing, s.410-438, ISBN 978-1-80037-297-9.
 • Kozłowski A., Kaliszewski A., Dąbrowski J. [i in.] (2021), Virtual network sampling method using LinkedIn, MethodsX, 2021, vol. 8, s.1-5, Numer artykułu:101393.
 • Szreder M. (2021), Błędy nielosowe i ich znaczenie w testowaniu hipotez, Wiadomości Statystyczne, 2021, vol. 66, nr 3, s.7-21.
 • Komorowska O., Kozłowski A. (2021), Jakość życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 154 s., ISBN 978-83-8095-924-8.
 • Majkowska A., Migdał-Najman K., Najman K., Raca K. (2021), Identification of the words most frequently used by different generations of twitter users W: Data analysis and classification: methods and applications / Jajuga Krzysztof, Najman Krzysztof, Walesiak Marek (red.), Studies in classification, data analysis, and knowledge organization, 2021, Cham, Springer, s.27-47.
 • Jackowska B. (2020), Zmiany tendencji rozwojowej wzorca umieralności w Polsce w latach 1958-2019, Studia Demograficzne, 2020, nr 2 (178), s.107-127.
 • Kozłowski A., Szreder M., (2020), Informacje spoza próby w badaniach statystycznych,
  Gdańsk ; Sopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 157 s., ISBN 978-83-7865-955-6.
 • Wycinka E., Szreder M. (red.), (2020), Zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 219 s., ISBN 978-83-8206-043-0.
 • Komorowska O., Kozłowski A., Słaby T., (2019), Comparative analysis of poverty in families with a disabled child and families with non-disabled children in Poland in the years 2014 and 2016
  Statistics in Transition, 2019, vol. 20, nr 3, s.97-117.
 • Szreder M. (2016) , Złudzenie Big Data, "Tygodnik Powszechny", nr 10 (3478), s. 50-51.
 • Szreder M. (2016), Pensja w portfelu i w Excelu, "Polityka", nr 9, 2016, s. 66-67.
 • Kozłowski A. (2016), Losowanie zrównoważone i kalibracja, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 38-60.
 • Wycinka E. (2015), Time to default analysis in personal credit scoring, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 381, s. 527-536.
 • Migdał-Najman K, Najman K. (2015), Ocena wpływu wartości stałej Minkowskiego na możliwość identyfikacji struktury grupowej danych o wysokim wymiarze przy występowaniu wartości nietypowych, "Zarządznie i finanse", nr 4, cz. 2, s. 229-240.
 • Migdał-Najman K, Najman K. (2015), Dynamical clustering of streaming data with a Growing Neural Gas network, "Acta scentiarum polonorum, seria: oeconomia", nr 14 (3), s. 95-104.
 • Jackowska B., Plenikowska-Ślusarz T. (2015), Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w pierwszych latach pobytu w domu pomocy społecznej, "Zarządznie i finanse", nr 4, cz. 2, s. 147-162.
 • Jackowska B., Jurkiewicz T., Wycinka E. (2015), Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP, "Wiadomości ubezpieczeniowe", nr 2, s. 85-98.
 • Gierusz A. (2015), Charakterystyka i porównanie zasad funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w Wielkiej Brytanii i w Polsce, "Rocznik kolegium analiz ekonomicznych", nr 37, s. 57-69.
 • Banaszkiewicz D, Nowicka-Sauer K., Staśkiewicz I., Kopczyński P., Hajduk A., Illnes perception in Polish patients with chronic diseases: Psychometric properties of the Brief Illness Perception Questionnaire, "Journal of health psychology", nr 1, s. 1-11.