Strona główna » Sabina Nowak
Zastosowania ekonometrii, SS, II stopień, kier. Ekonomia (Wydział Ekonomiczny)

Wykłady 1-2 3 4 5 6 7
Dane   mieszkania   hedoniczny model cen
Ćwiczenia 1 - zastępstwo za mgra T. Jastrzębskiego w dniu 24.02.2021   dane 
Ćwiczenia 2 - zastępstwo za mgra T. Jastrzębskiego w dniu 10.03.2021
Ćwiczenia 3 - zastępstwo za mgra T. Jastrzębskiego w dniu 21.04.2021 - materiały w zespole MS Teams