Strona główna » Sabina Nowak
Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych, stacjonarne, II stopień, specj. Rachunkowość ACCA

Wykłady
1    2021-04-23
2    2021-05-04
3
4

Ćwiczenia
1   2021-04-26 lub 2021-04-28
2   2021-05-12 lub 2021-05-14
3
4

Materiały dodatkowe
1 (do przeczytania po wykładzie 1, a przed ćwiczeniami 1)