Strona główna » Sabina Nowak
Materiały dydaktyczne dla studentów

Zajęcia w letnim semestrze roku akad. 2020/2021:

  • Analiza rynków finansowych I, studia stacjonarne II stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza; wykład i ćwiczenia
  • Econometrics, studia stacjonarne I stopnia, specj. CFA; wykład i ćwiczenia
  • Ekonometria, studia stacjonarne I stopnia, kier. Finanse i Rachunkowość; wykład
  • Modelowanie procesów finansowych, studia stacjonarne I stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza; laboratorium
  • Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych, studia stacjonarne II stopnia, kier. Finanse i Rachunkowość, specj. Rachunkowość ACCA; wykład i ćwiczenia
  • Zastosowania ekonometrii, studia stacjonarne (SS) II stopnia, Wydział Ekonomiczny, kierunek Ekonomia; wykład
  • Zastosowania ekonometrii, studia niestacjonarne (SN) II stopnia, Wydział Ekonomiczny, kierunek Ekonomia; wykład
  • Seminarium licencjackie, studia stacjonarne I stopnia, kier. Informatyka i Ekonometria, specj. Analityka Gospodarcza