Strona główna » Renata Płoska
Renata Płoska
Renata Płoska

dr Renata Płoska

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.15
pok. 224
Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.30-13.15
pok. 224
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.15-16.00
pok. 224
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.30-13.15
pok. 224

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Seminarium licencjackie
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Współpraca w biznesie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Etyka w biznesie
  • Etyka w zarządzaniu
  • Etyka w zawodzie brokera ubezpieczeniowego
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Etyka w biznesie
  • Etyka w zarządzaniu
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Renata Płoska

Opis tematyki:

 • problemy społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • etyczny wymiar zarządzania w biznesie,
 • zarządzanie w wybranych obszarach funkcjonalnych w przedsiębiorstwie,
 • strategie rozwoju przedsiębiorstwa,
 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • analiza strategiczna,
 • analizy sektorowe.

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje