Strona główna » Rekrutacja
Terminy rekrutacji
Elektroniczna rejestracja kandydatów do 12.07.2021
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 15.07.2021
Składanie dokumentów przez kandydatów 16.07-22.07.2021
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 23.07.2021